StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Systém na čištění dentálních implantátů GalvoSurge GS 1000

Systém na čištění dentálních implantátů GalvoSurge GS 1000

16. 4. 2021 | PR, RegPharm

Klinické požadavky

Systém na čištění dentálních implantátů GS 1000 od společnosti GalvoSurge nabízí jedinečný protokol dekontaminace dentálních implantátů metodou odstraňování biofilmu přímo z povrchu implantátu. Většina ostatních dostupných metod se snaží očistit implantáty z vnějšku a mohou tak být omezovány makro a mikrokonfigurací implantátu. Tento systém je založený na elektrolytickém procesu, který stimuluje tvorbu vodíku, který odstraňuje bakteriální biofilm. Tento inovativní proces, který trvá u každého implantátu pouze 2–3 minuty, má být atraumatický a bezbolestný a má zachovávat celistvost povrchu implantátu.

Níže uvedené shrnuje klinické úvahy zpracované Dr. C. Hämmerle, Dr. M. Danesh-Meyer, Dr. I. Urban, Dr. L. de Stavola, Dr. O. Gonzalez, Dr. F. Lambert, Dr. N. Nänni, Dr. I. Rocchietta, a Dr. G. Tabanella na základě jejich prvních uživatelských zkušeností s produktem.

Pracovní postup a klinické úvahy

1. Diagnostika periimplantitidy

 • Posuďte závažnost a morfologii defektu a vyhodnoťte očekávání pacienta, která vám pomohou stanovit nejlepší léčebný plán
 • V závislosti na morfologii defektu může být nutná řízená regenerace kosti pro obnovení funkce a estetiky (protokol GBR)
 • Menší léze můžeme předvídatelněji zvládnout pomocí resektivní chirurgie, pokud se nenacházejí v estetické oblasti

2. Posouzení vhodnosti ošetření pomocí GalvoSurge

 • Pro optimalizaci léčebného plánu pečlivě vyhodnoťte parametry v dutině ústní (přítomnost plaku, krvácení při sondování, existující nebo dřívější periodontitida), etiologii periimplantitidy (nevhodný průměr nebo pozice implantátu, okluzní přetížení, špatný design protetické náhrady), morfologii kostního defektu (maximální vertikální defekt 8 mm od raménka implantátu) a vlastnosti měkkých tkání. Další podrobnosti viz Klasifikace kostních defektů.
 • Mezi obecné kontraindikace patří nemožnost podstoupit chirurgický zákrok v dutině ústní, alergie na některé materiály používané při čištění pomocí GalvoSurge atd. Kompletní seznam kontraindikací najdete v návodu k použití.

3. Volitelné: Předchirurgická periodontální a protiinfekční léčba

 • Zredukujte zánět, aby se omezilo riziko komplikací, zejména pokud jsou plánovány komplexní regenerační postupy
 • Doporučená léčba zahrnuje scaling, pískování, lokální a/nebo systémová antibiotika (v případě recidivujících stavů nebo agresivní infekce) nebo lokální dezinfekční prostředky

4. Lokální anestezie

 • Zajistěte, aby byla kolem ošetřované oblasti anestetizována dostatečně velká oblast
 • V blízkosti velkých cév a nervů aplikujte svodnou anestezii (např. mandibulární anestezie, foramen infraorbitale v horní čelisti)
 • Je-li svodná anestezie kontraindikována, aplikujte palatinální nebo labiální infiltrační anestezii a rozšiřte ji na sousední zuby

5. Elevace laloku

 • V případě nitrokostních defektů s dehiscencí kosti vytvořte mukoperiosteální lalok v plné tloušťce. Design laloku by měl odpovídat požadavkům protokolu GBR.
 • Při použití protokolu GBR není indikována resekční terapie
 • Transplantaci štěpu do měkkých tkání je možno provést nezávisle na designu laloku
 • V případě nitrokostních defektů bez dehiscence kosti je možné vytvořit lalok s omezenou tloušťkou

6. Ruční odstranění granulačních tkání a tvrdých usazenin

 • Odstraňte tvrdé usazeniny tvrdými nástroji (např. kyretami) a/nebo jinými vhodnými nástroji (např. Ti kartáčky)
 • Pokud uvažujete o GBR, dávejte pozor, abyste zbytečně nepoškodili povrch implantátu

7. Čištění implantátu pomocí GalvoSurge

 • Před ošetřením pomocí GalvoSurge informujte pacienty o silně slané příchuti roztoku používaného při ošetření a značném objemu tekutiny, která bude proudit v ústech a bude odsávána
 • Varování: Používejte pouze nekovové savky. Neumisťujte hrot savky příliš blízko ošetřované oblasti, aby byla jistota, že implantát bude nepřetržitě pokryt čisticím roztokem.
 • Vzhled bublin v roztoku informuje o správnosti použití systému GalvoSurge
 • Po skončení ošetření pomocí GalvoSurge je doporučeno důkladné opláchnutí oblasti kolem implantátu a pod lalokem sterilním fyziologickým roztokem, aby se odstranily zbytky koagula a čisticího roztoku

8. Volitelné: GBR, štěp z pojivových tkání

 • Vyhodnoťte vhodnost úspěšného použití procedury GBR a možná rizika spojená s obvyklým ošetřením GBR
 • Důsledkem reinfekce oblasti může být dehiscence rány a obnažení štěpu
 • ako u všech složitých chirurgických zákroků, použijte nejmodernější techniky managementu tkání, které napomohou rychlému a úspěšnému zhojení rány

9. Sutura laloku

 • V případě, že je plánována kompletní regenerace, důrazně se doporučuje sutura oblasti zákroku a umístění sterilního krycího šroubku nebo krátkého vhojovacího abutmentu
 • Zvažte uzpůsobení ošetření typu kostního defektu (viz klasifikace níže):
 • Defekty třídy I–II: Vstřebatelná membrána, doba hojení 4–6 měsíců
 • Defekty třídy III–V: Nevstřebatelná membrána, doba hojení 6–9 měsíců
 • Transmukózní hojení lze využít jen tehdy, není-li možné uzavření oblasti zákroku nebo není-li plánována kompletní regenerace
 • K sutuře laloku použijte techniku nevytvářející napětí (např. periosteální uvolňující řez a horizontální matracové stehy)

10. Kontrola pacienta

 • Zkontrolujte úspěšnost ošetření s ohledem na očekávání pacienta (funkční a estetická)
 • Zkontrolujte úspěšnost dekontaminace, zda parametry měkkých tkání kolem implantátů (krvácení při sondování, hloubka chobotů, absence hnisu) naznačují absenci zánětu/infekce a objem kosti zůstává dle radiologického vyšetření stabilní (6–8 měsíců po zákroku)
 • Zkontrolujte úspěšnost funkčního a estetického výsledku ošetření na základě pravidelných radiologických vyšetření (stabilní objem kosti v průběhu času, přírůstek kosti po GBR) a klinických vyšetření (absence krvácení při sondování, nezvětšování se hloubky chobotů, lepší/stabilní klinická úroveň ukotvení implantátu)
 • Provádějte lokální odborné čištění, pravidelně vyhodnocujte odstraňování plaku a podle potřeby dávejte pokyny k regulérní hygienické péči
 • Mějte na paměti, že GalvoSurge zajišťuje účinné čištění povrchu implantátu, ale neodstraňuje možné příčiny / přispívající faktory

Klasifikace typů kostních defektů

Třída I - Nitrokostní defekt s přítomnými všemi 4 stěnami
Třída IIa - Úzký nitrokostní defekt se 3 stěnami a dehiscencí, nejčastěji na bukální straně
Třída IIb - Nitrokostní defekt se 3 přítomnými stěnami
Třída III - Nitrokostní defekt s 2 intaktními stěnami a velkou dehiscencí, obvykle na bukální straně a zasahující až do aproximální oblasti
Třída IV - Nitrokostní defekt s 1 intaktní stěnou
Třída V - Suprakostní defekt, se suprakrestálně obnaženými závity a bez opory o jakoukoli stěnu

„Tato technologie je unikátní, fascinující a o krok napřed před ostatními technologiemi.“
PD Dr. Dr. Markus Schlee

Často kladené otázky

Jak mám umístit houbičku do úzkých prostor, například v premolárové oblasti?
Houbička se stane po namočení velice pružnou a lze ji snadno adaptovat i do úzkých prostor, aby bylo možno dosáhnout dobrého kontaktu s implantátem.

Jak zjistím, jestli bylo ošetření úspěšné?
Pečlivým sledováním toho, zda se omezilo nebo zamezilo ukládání plaku a krvácení při sondování, zda je na RTG snímcích stabilní objem kosti a zda absence hnisavých ložisek a známek reinfekce naznačuje úspěšnou dekontaminaci povrchu implantátu.

Jaké komplikace by mohly nastat po chirurgickém zákroku?
Je třeba věnovat zvláštní péči těm případům, kde byly provedeny procedury GBR, protože tam hrozí riziko dehiscence rány a obnažení štěpu, tedy vytvoření prostoru pro reinfekci a selhání kostního štěpu.

Kdy je vhodné provést proceduru augmentace kosti?
Odpověď: Některé klinické situace hovoří ve prospěch GBR, jiné vedou ke zvážení toho, zda implantát neodstranit. Postupujte podle níže uvedeného souhrnu, kde najdete hlavní klinické úvahy, které vám usnadní rozhodování.

Podmínky příznivé pro GBR

 • Životaschopné měkké tkáně (silné měkké tkáně s dobrou vaskularizací, dostatečnou šířkou keratinizované sliznice, dobrými vlastnostmi pro šití umožňujícími uzavření laloku bez napětí)
 • Vhodná pozice implantátu – správná osa, poskytuje ukotvení pro náhradu, průměr implantátu je v souladu s rozměry hřebene
 • Žádná nebo minimální aproximální resorpce kosti
 • Kostní defekty třídy I–II

Podmínky nepříznivé pro GBR

 • Uvažuje se o odstranění implantátu
 • Nevyhovující vlastnosti měkkých tkání (tenké měkké tkáně se špatnou vaskularizací, nedostatečná šířka keratinizované sliznice, houbovitá morfologie, která nedokáže udržet pevný steh, ztráta vestibulární pevné sliznice)
 • Nevhodná pozice implantátu – implantát je umístěn příliš daleko bukálně nebo jeho osa neposkytuje vyhovující oporu náhradě
 • Pokročilá aproximální resorpce kosti
 • Kostní defekty třídy III–V

Informace obsažené v těchto Klinických úvahách byly zkontrolovány oficiálním výrobcem, aby byly v souladu s návodem k použití, nicméně tyto Klinické úvahy nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly nebo doplňovaly návod k použití, a zkušenosti příslušných lékařů zmíněných v Klinických úvahách k systému GalvoSurge na čištění dentálních implantátů GS 1000 jsou pouze názory těchto lékařů a nepředstavují pokyny ke správnému používání zařízení.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Vysoce kvalitní řešení mikroskopů Články
Vysoce kvalitní řešení mikroskopů

10. 1. 2023 | Zprávy z firem

Operační mikroskopy umožňují detailní pohled na zub pacienta s až 29násobným zvětšením a integrovaným LED...

Detail příspěvku

Rozhovor o inovativním skeneru iTero Lumina™ Články
Rozhovor o inovativním skeneru iTero Lumina™

2. 4. 2024 | Zprávy z firem

Poskytl Karim Boussebaa, výkonný viceprezident společnosti...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.