StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

20. 6. 2023 | Zdroj: Dr. Rolando Nunez | PR, HUFA

Mnoho zubních lékařů se stále mylně domnívá, že u zirkonu není bondování možné – a pokud nepoužívají správné produkty a techniky, mají pravdu. Tradiční kondicionování keramiky nefunguje u zirkonu a povede pouze k frustraci a neúspěšným náhradám. Zirkon není možné leptat jako keramiku, což znamená, že kyselina fluorovodíková u něj nefunguje. A protože zirkon neobsahuje oxid křemičitý, nepřichází v úvahu ani silan. Takže, jak přesně je možné bondovat zirkon? Tuto otázku bylo zpočátku těžké zodpovědět.


„Ve srovnání s tradiční keramikou obsahující oxid křemičitý, která je na trhu již několik desetiletí, je zirkon poměrně novým materiálem se specifickými vlastnostmi ovlivňujícími bondování,“ řekl manažer pro klinický marketing společnosti BISCO, Dr. Rolando Nunez. Produkty jako čisticí gel ZirClean a primer Z-Prime Plus od BISCO tato specifika zohledňují a umožňují dosahovat pevných a spolehlivých vazeb. Výzkum ukazuje, že MDP (methacryloyloxi-decyl-dihydrogen-phosphate) vytváří se zirkonem chemické vazby, což je důvod, proč je velice důležité používat při bondování zirkonu produkty jako Z-Prime Plus, které tento monomer obsahují. Zásadní je také řádné očištění zirkonové náhrady po intraorální zkoušce, protože sliny vazbu narušují. Pouze produkty, které jsou alkalické povahy, jako například ZirClean, mohou zajistit neabrazivní očištění potřebné pro dosažení spolehlivých výsledků při cementování.

Stejně jako u tradiční keramiky zahrnuje nadále proces bondování vytvoření mechanické retence opískováním a primováním povrchu. Jen je zapotřebí jiných produktů a postupů.

„Bondování zirkonu je možné,“ řekl Dr. Nunez. „Je předvídatelné a přinese skvělé klinické výsledky, protože nyní nabízí větší všestrannost, pokud jde o typ zirkonu, a lze jej použít v širokém spektru klinických indikací.“

Inzerce

https://www.hufa.cz/z-prime-plus-4-ml/?utm_source=clanek&utm_medium=banner&utm_id=stomateam

Řádné očištění – zásadní krok

„Mnoho zubních lékařů si neuvědomuje, že sliny se zirkonem chemicky reagují, čímž narušují vazbu,“ řekl Dr. Nunez. Znamená to, že pokud se náhrada opískovaná v laboratoři řádně neočistí – buď před nebo po zkoušce v ústech – pravděpodobně dojde k selhání vazby. Je důležité poznamenat, že očištění vodou, etanolem nebo acetonem kontaminaci neodstraní. Náhrada se musí očistit speciálními produkty alkalické povahy, jako například přípravkem ZirClean. ZirClean je čisticí prostředek, který eliminuje kontaminaci povrchu zirkonu slinami.

Protože je povrch po očištění nechráněný, je dalším krokem nanesení přípravku Z-Prime Plus a poté následuje nanesení materiálů All-Bond Universal a Duo-Link Universal, nebo jen materiálu TheraCem, což je samoadhezivní pryskyřičný cement, který v určitých případech nevyžaduje použití primeru.

„Aby bylo bondování zirkonu efektivní, je zapotřebí čistý, nekontaminovaný vnitřní povrch náhrady,“ řekl Dr. Kapish Goyal, který používá přípravky ZirClean a Z-Prime Plus ve své ordinaci ve Virginia Beach, VA. „V laboratoři naleptané vnitřní povrchy se musí důkladně očistit. Teprve pak je adheze efektivní a bondování předvídatelné. Karboxylátové funkční monomery jako je Z-Prime Plus posilují vazbu upevňovacích cementů na bázi pryskyřice při adhezivním cementování a jsou prokazatelně lepší i při konvenčním cementování.“

Když Dr. Nunez hovoří se zubními lékaři, kteří se setkali s uvolněním náhrady po použití Z-Prime Plus, téměř vždy zjistili, že důvod selhání byl jediný: neočistili povrch náhrady přípravkem ZirClean. „S tímto problémem se setkává mnoho lékařů, ale neví, jak jej vyřešit,“ řekl Dr. Nunez. „Jejich bondování pak není předvídatelné a není optimální. Zirkon nemůžete kondicionovat jako normální povrch, protože sliny potlačují schopnost vazby.“

„Přípravek ZirClean otevírá fosfátové receptory ve vnitřní části korunky,“ řekl Dr. Steven Edelson, který používá čisticí gel a další vazebné produkty BISCO ve své ordinaci v New Yorku, NY. „To napomáhá k retenci a adhezi cementu. Ačkoli existují další faktory, které vedou k selhání vazby, při použití správných materiálů se jim lze z velké části vyhnout.“

„Není dobré, když přicházejí pacienti s korunkami, které se uvolnily nebo je spolkli. Pro pacienta může být selhání náhrady dost nepříjemné,“ řekl Dr. Edelson. „Pokud korunky drží, vaše pověst není v ohrožení. Mám kolegu, který nepoužívá stejné materiály jako já a všiml jsem si, že mu selhává poměrně hodně korunek. Pokud k tomuto dojde u některé z mých korunek, je to ojedinělé.“

MDP monomer je nutnost

Výzkum ukázal, že MDP monomery vytváří se zirkonem chemické vazby. Používáte-li k bondování zirkonových náhrad produkty bez tohoto monomeru, je to další faktor, který vede k selhání. Společnost BISCO nabízí čtyři produkty obsahující MDP: Z-Prime-Plus, All-Bond Universal, TheraBase a TheraCem. Díky zavedení přípravku Z-Prime se stala společnost BISCO první společností, která nabízí speciální primer pro zirkon. Tento jednosložkový primer posiluje adhezi mezi nepřímými výplňovými materiály a pryskyřičnými cementy. Kombinuje fosfátový MDP monomer s BPDM, což je karboxylátový monomer, a výsledkem je vysoká vazebná pevnost.

Přípravek Z-Prime Plus je možné nanášet buď před nebo po očištění opískované náhrady přípravkem ZirClean, řekl Dr. Nunez. Poté by se měl také nanést vazebný prostředek, jako je All-Bond Universal a až po něm cement Duo-Link.

„Primer Z-Prime Plus posiluje vazebnou pevnost před cementováním,“ řekl Dr. Dilip Dudhat, který používá ve své ordinaci v Lansdale, PA, k bondování řadu produktů od společnosti BISCO. „Můžete jej nanést před zkouškou v ústech, takže než zirkonovou korunku kontaminujete, použijete primer a zajistíte vazebnou pevnost, a poté, co korunku kontaminujete, očistíte ji přípravkem ZirClean. Pokud ji však kontaminujete před nanesením primeru, použijete k očištění ZirClean, pak nanesete primer a počkáte 30 sekund, než přikročíte k cementování korunky.“

„Někteří zubní lékaři raději provádějí opískování v ordinaci, než by náhrady posílali zpět do laboratoře, což celý postup mění,“ poznamenal Dr. Nunez. Pokud pískujete po zkoušce náhrady v ústech, není nutné používat přípravek ZirClean, ačkoli to někteří zubní lékaři pro jistotu stejně dělají. Po opískování a zkoušce v ústech můžete nanést buď Z-Prime nebo TheraCem, podle toho, co je v daném případě nejlepší.

„U preparací, které mají dobrou retenci a jsou alespoň 3 mm vysoké, je u mnoha zubních lékařů možností volby právě TheraCem,“ řekl Dr. Nunez. TheraCem také obsahuje MDP za účelem vytvoření vazby na zirkonu, ale samoadhezivní cement nevyžaduje vazebný prostředek nebo primer. V postupu je tak možno vypustit několik kroků, a přitom i tak docílit pevných předvídatelných vazeb.

„TheraCem je možno použít u většiny zirkonových náhrad, ale vhodnost musí lékař posoudit u každého jednotlivému případu“ řekl Dr. Nunez. „Existují klinické situace, kde není možné dosáhnout dobré klinické výšky preparace. Pokud máte krátkou preparaci, musíte se více spoléhat na chemickou vazbu. To je oblast, kde se dostává na řadu Z-Prime, a stejně je tomu tehdy, potřebujete-li upevnit na zubní strukturu něco pomocí adheziva a cementu Duo-Link.“

Dr. Dudhat, který používá TheraCem, uvedl, že jednou z největších výhod je úspora času. „Není nutný žádný primer, takže cementování je snadné,“ řekl. „Méně kroků znamená kratší dobu ošetření. Navíc docílíte větší spokojenosti pacienta, pokud jde o citlivost.“

 • Připravená preparace pro vícečlenný můstek.

  Připravená preparace pro vícečlenný můstek.

 • Po očištění vnitřního povrchu jednotlivých členů zirkonového můstku pomocí přípravku ZirClean™ byla nanesena tenká vrstva přípravku Z-Prime Plus. Vzduchem osušeno po dobu 3 až 5 sekund.

  Po očištění vnitřního povrchu jednotlivých členů zirkonového můstku pomocí přípravku ZirClean™ byla nanesena tenká vrstva přípravku Z-Prime Plus. Vzduchem osušeno po dobu 3 až 5 sekund.

 • Naneseny dvě samostatné vrstvy přípravku All-Bond Universal®, přičemž každá vrstva byla vmasírována mikrokartáčkem po dobu 10 až 15 sekund. Mezi jednotlivými vrstvami se nevytvrzuje světlem.

  Naneseny dvě samostatné vrstvy přípravku All-Bond Universal®, přičemž každá vrstva byla vmasírována mikrokartáčkem po dobu 10 až 15 sekund. Mezi jednotlivými vrstvami se nevytvrzuje světlem.

 • Osušeno vzduchem, aby byla odstraněna rozpouštědla a polymerováno světlem po dobu 10 sekund.

  Osušeno vzduchem, aby byla odstraněna rozpouštědla a polymerováno světlem po dobu 10 sekund.

 • Aplikován kompozitní cement a náhrada byla ihned nasazena.

  Aplikován kompozitní cement a náhrada byla ihned nasazena.

 • Finální stav po dokončené fixaci můstku.

  Finální stav po dokončené fixaci můstku.

 • Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu
 • Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu
 • Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

Stanovení správného postupu

Zirkon se stává stále populárnější možností, ale lékaři se o tomto materiálu musí ještě hodně naučit. Pokud jde o řešení problémů, otázkou č. 1, kterou tým společnosti BISCO dostává od zubních lékařů je: „Jak zirkon efektivně bondovat?“ Jsou různé způsoby, jak to udělat a odpověď částečně závisí na specifikách konkrétního případu a na tom, jak lékař k celé proceduře přistupuje. Bez ohledu na cokoli dalšího by se ale měl vnitřní povrch opískovat a za účelem optimalizace vazby se zirkonem by se měl nanést primer obsahující MDP. A protože budou po zkoušce v ústech se zirkonem reagovat sliny, čímž dojde k oslabení vazby, musí se pro úspěšné výsledky použít přípravek na očištění povrchu.

Sečteno a podtrženo: Dodržíte-li řádně všechny kroky, docílíte pevných vazeb se zirkonem a poskytnete pacientům dlouhodobě funkční, krásné náhrady.

„Dostali jsme se velmi daleko, pokud jde o zvládnutí bondování zirkonu,“ prohlásil Dr. Nunez. „Je to docela jednoduché a neměly už by být žádné pochybnosti ohledně bondování povrchu zirkonu. Zirkon se vyvinul ve velice estetický materiál, který je možno používat v estetické stomatologii. Pro průmysl je to radostný moment, protože jsme celý postup zvládli a zubní lékaři tak mohou s tímto materiálem dělat skvělé věci a vytvářet náhrady, které vypadají krásně, což vede ke spokojeným pacientům.“

POSTUPY
Při bondování zirkonu pomocí Z-Prime Plus existují tři postupy, které mohou zubní lékaři použít:

Postup 1: Okamžité nanesení primeru
Náhrada se:
•    opískuje v laboratoři
•    po dodání do ordinace okamžitě kondicionuje primerem Z-Prime Plus, aby byla chráněna před slinami
•    vyzkouší v ústech
•    opláchne
•    nacementuje

Postup 2: Nejprve se provede zkouška v ústech
Náhrada se:
•    opískuje v laboratoři
•    vyzkouší v ústech pacienta
•    očistí přípravkem ZirClean
•    opískuje
•    opláchne
•    kondicionuje primerem Z-Prime Plus
•    nacementuje

Postup 3: Opískování náhrady v ordinaci
Náhrada se:
•    vyzkouší v ústech pacienta
•    opískuje v ordinaci
•    opláchne
•    kondicionuje primerem Z-Prime Plus
•    nacementuje

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Zdroj: Dr. Rolando Nunez
PR, HUFA
Další články z rubriky:
Align Technology předvede své nejnovější inovace na veletrhu IDS 2023 Články
Align Technology předvede své nejnovější inovace na veletrhu IDS 2023

6. 3. 2023 | Zprávy z firem

Na interaktivním stánku společnosti Align bude představeno portfolio produktů...

Detail příspěvku

Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě Články
video
Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě

7. 3. 2023 | Technologie

Pokud se ptáte, co je aktuálně jedním z největších přínosů CAD/CAM technologií pro zubní laboratoř...

Detail příspěvku

Jarní konference a Sněm ADH ČR Články
Jarní konference a Sněm ADH ČR

19. 4. 2023 | Zprávy z firem

Na jarním Sněmu ADH ČR, který se konal v sobotu 15. dubna 2023, proběhly volby nového vedení pro další tříleté období...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.