StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Novinky > Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu – BRIX3000®

Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu – BRIX3000®

19. 11. 2018 | J. Minčík | N. Hogyová

Po demineralizácii anorganickej časti exponovaného dentínu zubným kazom, podlieha pomalej degradácii aj kolagénová organická zložka dentínu, a to pôsobením kolagénolytických enzýmov: Matrix metaloproteináz (MMPs) a Cysteínových katepsínov. Výskum v tejto oblasti sa upriamil na sledovanie negatívnych následkov tejto enzymatickej činnosti v súvislosti s adhezívnou technikou, pretože sa po zhotovení adhezívnej výplne oslabuje väzba bondu na dentín v tzv. hybridnej vrstve.


Význam uvedených enzýmov spočíva v odstraňovaní poškodených tkanív kdekoľvek v organizme. Mechanizmus ich pôsobenia je komplikovaný. Väčšinou sa jedná o postupnú degradáciu kolagénu na jednoduchšie časti, pričom za degradáciu každého medziproduktu zodpovedá špecifický enzým. Po ukončení činnosti a eliminácii poškodeného kolagénu sú enzýmy inaktivované špecifickými antagonistami, ktorí zabraňujú tomu, aby boli poškodené aj zdravé tkanivá.

Z praktického hľadiska vo vzťahu ku ošetreniu zubného kazu platí zásada, že prítomnosť zdravého kolagénu je znakom prítomnosti zdravého, neinfikovaného dentínu. Ak odstránime degradovaný kolagén zo spodiny kazivého ložiska, odstránime aj demineralizovaný infikovaný dentín.

Z uvedených poznatkov vychádza koncept chemickej exkavácie, spočívajúci v rozpustení kariézneho dentínu špeciálnymi prípravkami s jeho následným mechanickým ručným odstránením. Najznámejším prípravkom tejto skupiny – Carisolv™ je dvojzložkový systém, pozostávajúci z červeného a bezfarebného gélu. Červený gél obsahuje 3 aminokyseliny: glutamin, leucin a lysin. Bezfarebný gél obsahuje natriumhypochlorit. Účinok je založený na kombinácii nízkeho pH natriumhydrochloridu a hydrolytickom účinku aminokyselín.

BRIX3000® je dentálny výrobok navrhnutý špeciálne pre netraumatické odstraňovanie zubného kazu (obr. 1). Na rozdiel od chemického účinku prípravku Carisolv™ je jeho účinok založený na enzymatickom pôsobení papaínu. Papaín je tráviaci enzým, patriaci do skupiny endo- a aminopeptidáz a svojim zložením je podobný cysteínovým katepsínom, ktoré degradujú poškodený kolagén dentínu. Jeho proteolytické účinky sú dávno známe, preto sa jeho zdroj, plody ovocia papája, už dávno používal ako adjuvans pri trávení bielkovín. Je schopný štiepiť bielkoviny až na aminokyseliny. Má aj antioxidačné a protizápalové účinky. Papaín je v gélovej substancii prípravku konzervovaný použitím technológie EBE (Encapsulating Buffer Emulsion), čo zvyšuje jeho účinnosť a trvanlivosť.

Výhodou použitia je aj to, že vzhľadom na chemickú podobnosť s cysteínovými katepsínmi tvoriacimi sa v degradovanom kolagéne dentínu, je degradovateľný tými istými inhibítormi enzýmov. BRIX3000® pôsobí iba na infikovaný dentín. Po dosiahnutí afektovaného dentínu sa jeho účinok zastaví, pretože zdravý kolagén produkuje Alfa-1-antitrypsín, ktorý je účinným antagonistom všetkých kolagenolytických enzýmov.

Pracovný postup spočíva v priamej aplikácii gélu do kazivého ložiska, kde sa papaín aktivuje a začína rozkladať postihnutý kolagén. Ak je to potrebné, ručným alebo rotačným nástrojom odstránime podmínovanú sklovinu a získame lepší prehľad o rozsahu ložiska.

Gél aplikujeme po dobu 2 minút a následne ostrým exkavátorom odstránime rozpustený dentín. Výrobca odporúča kontrolu preparácie pomocou farebného detektoru kazu. Ak sa spodina kazu sfarbí, postup môžeme opakovať. Po ukončení procesu môžeme zhotoviť definitívnu výplň (obr. 2).

S použitím prípravku BRIX3000® máme na našom pracovisku viac ako ročné skúsenosti (obr. 3–8). Indikujeme ho najmä v prípadoch anxióznych pacientov, ktorí majú obavy pred strojovou preparáciou a pacientov, kde z rôznych dôvodov nemôžme použiť pri preparácii lokálnu anestéziu.

Osvedčil sa nám najmä u detských pacientov. Gél sa do kavity dobre aplikuje a dobre priľnieva k jej stenám. Po každej aplikácii overíme účinnosť odstránenia infikovaného dentínu pomocou farebného detektoru kazu. Vo väčšine prípadov je nutná opakovaná aplikácia prípravku, po ktorej sa už spodina kazu markerom spravidla nefarbí. Odporúčame použitie ostrých exkavátorov za použitia stredne veľkého tlaku. Doteraz sme nezaznamenali výskyt recidivujúceho kazu u takto ošetrených pacientov. Na základe našich skúseností odporúčame prípravok BRIX3000® ako pomocný prostriedok odstránenia kariézneho dentínu v špecificky indikovaných prípadoch.

Publikováno: StomaTeam 6/2018

Reklama
  • 1. Zubný kaz I. Bl. triedy, 2. Aplikácia gélu BRIX3000® po dobu 2 minút, 3. Exkavácia infi kovaného dentínu, 4. Kavita po ošetrení

    1. Zubný kaz I. Bl. triedy, 2. Aplikácia gélu BRIX3000® po dobu 2 minút, 3. Exkavácia infi kovaného dentínu, 4. Kavita po ošetrení

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
J. Minčík | N. Hogyová

privátna zubná ambulancia, Košice, ul. Výstavby 3

Články na podobné téma:
Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.