StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon

Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon

16. 3. 2020 | Gianna Maria Nardi

Přítomnost lézí ve formě bílých skvrn (angl. White Spot Lesions, zkr. WSL) na povrchu zubů způsobuje pacientovi diskomfort, protože snižuje estetiku úsměvu. Pojem White Spot Lesions (WSL) popisuje počínající lézi skloviny charakterizovanou výskytem oblasti, kde je patrná ztráta minerálů pod intaktním povrchem skloviny. Vyznačují se hypomineralizací vnitřních vrstev skloviny, obvykle 10–20 mikronů pod vnějším povrchem, a procentuálním zvýšením obsahu bílkovin a vody. Ztráta minerálů mění index lomu světla na povrchu zasažené skloviny, která dostává opakní a bílý neestetický vzhled.


Cíl

Profesionál má etickou povinnost zvolit si individuální směr terapie pro každou klinickou a emocionální potřebu pacienta, a to jak funkční, tak i estetickou. Znalost technologií umožňuje nacházet terapeutická řešení pro obnovení biologické struktury ústní dutiny a udržení zdravého estetického úsměvu. Kombinovaná technika profesionálního bělení a infi ltrace může být validním terapeutickým řešením pro bílé skvrny (obr. 1a–e).

Kazuistika

Věnujme pozornost naší pacientce: 28 let, nekuřačka ve zjevně dobrém zdravotním stavu (ASA1), která přichází na profesionální dentální hygienu. Pacientka uvedla, že ve věku 13 let podstoupila ortodontickou léčbu po dobu přibližně 1 roku, a po sejmutí ortodontického aparátu si všimla „bílých skvrn“. Pacientka cítila estetický diskomfort a chtěla řešení tohoto narušení jinak krásného úsměvu. Poté, co u ní byla stanovena diferenciální diagnóza lézí, byl zvolen kombinovaný terapeutický postup vybělení a infiltrace.

V souvislosti s ortodontickou léčbou byla prováděna studie Baylor College of Dentistry zaměřená na kvantifikaci prevalence bílých skvrn viditelných na frontálních zubech a na vyhodnocení souvisejících rizikových faktorů. Výsledky ukázaly, že u 23,4 % pacientů se během ortodontické léčby vyvinula alespoň jedna taková léze: byla zaznamenána tvorba 800 skvrn, s jasnou převahou v maxilárním oblouku (584) ve srovnání s mandibulárním obloukem (216).

Rozložení lézí se zdálo z levé i pravé strany symetrické a objevovalo se statisticky s významnými frekvencemi na horních postranních řezácích a na horních a dolních špičácích. Na základě výsledků studie vědci klasifikovali pět rizikových faktorů statisticky významných pro rozvoj bílých skvrn během ortodontické léčby: na pátém místě uvedli období léčby delší než 36 měsíců (RR = 1,3), dále fluorózu (RR = 1,79), špatnou ústní hygienu před léčbou (RR = 2,83) a vlastní průběh léčby (RR = 3,12). Hlavní rizikový faktor byl spojen s přítomností již existujících lézí (RR = 3,4).

Jediná vědecky prokázaná úspěšná léčba bílých skvrn je jejich remineralizace.

Materiály a metody

Byly navrženy léčebné protokoly domácí i profesionální dentální hygieny následně odsouhlasené pacientkou, která se jevila jako velmi motivovaná k dokonalému dodržování navržených terapeutických protokolů. Odsouhlasili jsme si s pacientkou časy a metody použití pomůcek orální hygieny ke zlepšení domácích ústních hygienických návyků pro chemickou a mechanickou kontrolu bakteriálního biofilmu (Nardi G.M., Sabatini S., Guerra F., Tatullo M., Ottolenghi L., Tailored Brushing Method (TBM): Inovativní jednoduchý protokol ke zlepšení péče o ústní dutinu. J. Bio-med 2016; 1: 26-31). Před léčbou jsme použili test na přítomnost plaku – Ivoclar Vivadent fluorescenční plakový detektor pro zvýraznění topografie přítomnosti bakteriálního biofi lmu v ústní dutině. Dále jsme vyhodnotili tkáňový biotyp pomocí setu sond Colorvue® Biotype Probe Hu-Friedy.

S pacientkou jsme se shodli na použití manuálního zubního kartáčku GUM® Technique® PRO (Sunstar) s designovými štětinami Dome Trim, extrémně zkosenými a nakloněnými, ke zlepšení kontroly plaku v mezizubních prostorech. Dále byla pacientka motivována k používání Gum® Soft Picks® Advanced pro hygienu mezizubních prostor (obr. 2a, b).

Po detekci a záznamu klinické situace pokračujeme obvykle v udržovací terapii klinickým postupem D-BIOTECH (Dental Biofilm Detection Topographic Tecnique), který umožňuje pečlivým pozorováním topografie přítomného bakteriálního biofilmu posílit motivaci pacienta a zlepšit jeho domácí ústní hygienu v ohrožených lokalitách chrupu. Umožňuje nám také zvolit nejvhodnější technologie odstraňování plaku a dalších usazenin a/nebo podchytit místa nejvíce ohrožená zánětem (G.M. Nardi 2016, Hygiene Tribune, Itálie, červenec–srpen 2017). Klinický postup D-BIOTECH také dovoluje provádět minimálně invazivní ošetření, protože umožňuje lékaři ergonomickým, rychlým a minimálně zatěžujícím způsobem provádět selektivní leštění, airpolishing nebo scaling, a to výhradně podle topografi e bakteriálního biofilmu.

 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon
 • Postup odstranění bílých skvrn pomocí kombinace bělení a infiltrace Icon

Při použití fluorescenčního detektoru Plaque Test (Ivoclar Vivadent), nasvíceného polymerační lampou (obr. 2c, d), mohla dentální hygienistka pokračovat v odstraňování plaku a dalších nečistot pomocí přístroje COMBI touch (Mectron) disponujícího technologií, která v jednom zařízení kombinuje multifunkční piezoelektrický odstraňovač zubního kamene a čistič na bázi vody, vzduchu a prášku s hydrogenuhličitanem sodným a glycinem, určeným k úplné profylaxi nad a pod dásní. K odstraňování plaku se používá násadec na airpolishing s glycinovým práškem s malými částicemi (<63 μm) (obr. 3a–c). Volba násadců orientovaných v 90° nebo 120° úhlu umožňuje jemný přístup k profilu tkání a zároveň efektivní čištění. Mineralizovaný biofi lm je eliminován pomocí ultrazvukového odstraňovače zubního kamene COMBI touch s koncovkou Mectron S1 a následně S-1S, která díky svému univerzálnímu anatomickému tvaru umožňuje odstraňovat bakteriální biofilm a zubní kámen nad a pod dásní.

Následovalo profesionální ordinační bělení, které provádíme pomocí Opalescence Boost obsahující 40% peroxid vodíku s neutrálním pH (PF s dusičnanem draselným a fluorem). Aplikujeme zelený tekutý kofferdam Opal Dam Green, který je součástí soupravy, a po jeho zpolymerování naneseme bělicí prostředek Opalescence Boost (obr. 4a–d). Provedli jsme dvě 20minutové aplikace bez použití světelné aktivace.

Ošetření infiltrací Icon

Zákrok infi ltrací Icon, kterému předchází aplikace tekutého kofferdamu, se skládá ze tří jednoduchých kroků: leptání, vysušení, infiltrace: Po předchozí úpravě leptacím gelem je na ošetřovanou plochu aplikován infiltrátor, což je velmi tekutá pryskyřice. Kapilárním působením pronikne infiltrátor do hloubky porozit ve sklovině a poté jej vytvrdíme světlem. Infiltrační pryskyřice má index lomu světla podobný indexu zdravé skloviny, a tak umožňuje kompenzovat rozdíl v lomu světla u remineralizovaných lézí. Tímto způsobem lze vzhled infiltrované léze přizpůsobit
okolní zdravé sklovině.

Icon-Etch

Leptání pomocí Icon-Etch na bázi kyseliny chlorovodíkové (HCl 15 %) připravuje zub na infiltraci: Leptadlo aplikujeme na povrch oblastí demineralizace a necháme jej působit po dobu 2 minut. Tento leptací gel se nanáší na ošetřovanou plochu pomocí speciálního aplikátoru za účelem odstranění pseudointaktní povrchové vrstvy. Pouze po jejím odstranění může infiltrátor proniknout do porozit zubu. Leptané povrchy oplachujeme po dobu 30 sekund a poté zuby vysušíme.

Icon-Dry

Pro pokračování v následujícím kroku je nutno získat suché prostředí. Z tohoto důvodu je léze vysušena aplikací Icon-Dry (99% ethanol), který necháme 30 sekund zaschnout a dosušíme proudem vzduchu. Pokud bílé zabarvení zmizí během několika sekund po aplikaci Icon-Dry, předchozí leptání je dostatečné – jinak leptání opakujeme. V našem případě jsme provedli 3 aplikace leptadla po dobu 2 minut.

Icon-Infiltrant

Icon-Infiltrant je extrémně tekutý infiltrátor, který kapilárním vzlínáním proniká hluboko do skloviny a vyplňuje lézi: Aplikujeme jej na povrch lézí ošetřených v předchozích dvou krocích, necháme působit a vytvrdíme světlem. Infiltrovaná léze má mechanické a estetické vlastnosti podobné zdravé zubní sklovině. Nanesený infiltrátor jsme nechali působit 3 minuty a vytvrzovali po dobu 40 sekund lampou Satelec Mini LED Super Charged s výkonem vyšším než 2000 mWatt /cm². Tento poslední krok jsme opakovali s tím, že jsme nanesený infiltrátor nechali působit 1 minutu a následně znovu vytvrzovali po dobu 40 sekund. Odstranili jsme tekutý kofferdam a ošetřené povrchy jsme vyleštili silikonovými špičkami na leštění kompozitu. Pacientka při pohledu na svůj úsměv po zákroku vyjádřila spokojenost (obr. 5a–m).

Diskuze

Nějakou dobu se věřilo, že se výše popsané iniciální léze mohou zhojit samy ad integrum. Tento koncept se zrodil z pozorování, že v nich nedochází ke ztrátě tvrdé tkáně, ale pouze k demineralizaci, která ovlivňuje jen podpovrchovou vrstvu. Remineralizační proces může ve skutečnosti nastat zejména v přítomnosti vysokých koncentrací fluoridů, ale nově vzniklá minerální struktura nikdy nebude mikroskopicky identická se strukturami, u kterých došlo k demineralizaci. Můžeme tedy mluvit o remineralizaci z makroskopického, ale ne mikroskopického hlediska – bylo by přesnější mluvit o reprecipitaci. Bělení a infiltrace Icon umožňuje dosáhnout optimálního estetického výsledku, jako v případě naší pacientky, která výsledek ošetření velmi ocenila a domluvila návštěvu i svému bratrovi, který se po ortodontické léčbě potýkal se stejným problémem.

Případ vyhrál soutěž SISIO 2017 za nejlepší kazuistiku v sekci Odonto.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Gianna Maria Nardi

výzkumná pracovnice a didaktická ředitelka CLID POLO B Università Sapienza di Roma

Použitá literatura: zobrazit skrýt

1. Comparison of Fluoride Levels in Tap and Bottled Water and Reported Use of Fluoride Supplementation in a United States-Mexico Border
Community. Victory KR, Cabrera NL, Larson D, Reynolds KA, Latura J, Thomson CA, Beamer PI. Front Public Health. 2017 Apr 27;5:87. doi:
10.3389/fpubh.2017.00087. eCollection 2017. PMID: 28497034.

2. Reliability of intra-oral camera using teledentistry in screening of oral diseases - Pilot study.

3. Pentapati KC, Mishra P, Damania M, Narayanan S, Sachdeva G, Bhalla G. Saudi Dent J. 2017 Apr;29(2):74-77. doi: 10.1016/j. sdentj.2017.03.002. Epub 2017 Apr 19. PMID: 28490846.

4. Prevalence of White Spot Lesion formation during orthodontic treatment. Julien KC, Buschang PH, Campbell PM. Angle Orthod. 2013
Jul;83(4):641-7. doi: 10.2319/071712-584.1. Epub 2013 Jan 4. PMID: 23289733.

5. Therapies for White Spot Lesions-A Systematic Review. Paula AB, Fernandes AR, Coelho AS, Marto CM, Ferreira MM, Caramelo F, do Vale F, Carrilho E. J Evid Based Dent Pract. 2017 Mar;17(1):23-38. doi: 10.1016/j. jebdp.2016.10.003. Epub 2016 Nov 1. Review. PMID: 28259311.

 

Základní kurz pro zubní techniky vzdělávací akce
Základní kurz pro zubní techniky

Pá 20. 9. 2024 – So 21. 9. 2024 | Pá 14.00 – 20.00 h, So 8.00 – 18.00 h

další dentální vzdělávací akce


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php on line 7
FKG K-Files dentální produkty
FKG K-Files

Kořenové nástroje – Pilníky (Files)

další dentální produkty

Další články z rubriky:
Mohlo by vás také zajímat:
Pronájem ordinace Praha 1 Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - ordinace

Pronájem ordinace Praha 1

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.