StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti

Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti

13. 12. 2021 | PR, Straumann | Prof. Waldemar D. Polido, DDS, MS, PhD. | prof. Wei-Shao Lin DDS, PhD. a prof. Dean Morton DDS, MS, USA

Následující kazuistika popisuje úspěšnou okamžitou náhradu prvního horního moláru korunkou za použití implantátu Straumann® TLX. Design závitů na těle implantátu v kombinaci s klasickým designem jeho krčkové části v úrovni měkkých tkání umožnil optimální primární stabilitu a umístění provizorní korunky bezprostředně po implantaci. Slitina TiZi a povrch SLActive® umožnily nasazení definitivní náhrady dva a půl měsíce po zavedení implantátu.


Počáteční situace

Do centra IUSD (Center for Implant, Esthetic and Innovative Dentistry) se dostavila 48letá pacientka s nerekonstruovatelným prvním horním molárem (obr. 1). Pacientka neměla nic významného v celkové zdravotní anamnéze a nebyla kuřačka. Stav jejího celkového zdraví byl dobrý, s dobrou ústní hygienou. Počáteční klinické vyšetření ukázalo dostatečný interokluzní a meziodistální protetický prostor (obr. 2). Nebyla přítomna žádná infekce a měkké tkáně byly středně silné, bez recesů a bez známek zánětu. Měla středně vysokou linii úsměvu a realistická estetická očekávání.

Při radiologickém vyšetření byly zjištěny velmi rozbíhavé bukální kořeny, bez periapikální léze, radix relicta palatinálního kořene delší než 4 mm a přítomnost širokého interradikulárního septa. (obr. 3, 4).

Inzerce

Plánování ošetření

Pomocí intraorálního skeneru (Virtuo Vivo™; Institut Straumann AG) byly pořízeny skeny zbývajícího chrupu a virtuální záznamy okluzálních vztahů. Soubory vzniklé při CBCT vyšetření – Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) a soubor z intraorálního skenu – Standard Tessellation Language (STL), byly importovány do programu pro plánování implantologického ošetření (coDiagnostiX®; Institut Straumann AG). Ve stejném programu byly vytvořeny diagnostické wax-upy (obr. 5).

S pomocí softwaru coDiagnostiX® byl rovněž vytvořen plán ošetření, přičemž cílem bylo okamžité zavedení implantátu (TLX WT Ø 5.5 x 8 mm; Institut Straumann AG). Po pečlivém vyhodnocení svědčily všechny zohledňované faktory jednoznačně pro indikaci extrakce zubu bez odklopení mukoperiostálního laloku a okamžitého zavedení implantátu Straumann® TLX s transplantací štěpu DBBM+C (deproteinizovaný hovězí kostní minerál + kolagen) do zbývajících mezer v lůžku (obr. 6–9).

Po dokončení operačního plánu byl soubor importován do programu softwaru počítačem řízeného navrhování a výroby, tedy CAD/CAM (CARES® Visual; Institut Straumann AG), kde byla navržena provizorní náhrada s prefabrikovaným přístupem ke šroubku implantátu. Provizorní náhrada byla vytištěna na 3D tiskárně z keramického materiálu s hybridními plnivy (obr. 10–13).

Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok byl proveden v lokální anestezii. Byla provedena extrakce prvního horního moláru, přičemž byly rozřezány kořeny a zachována bukální i interseptální kost. Po extrakci byla umístěna chirurgická šablona a místo pro implantát bylo preparováno za použití sekvence nástrojů Straumann® TLX. Hustota kosti byla vyhodnocena jako střední. Posledním vrtákem použitým před zavedením implantátu o průměru 5,5 mm byl vrták s průměrem 4,3 mm, a to z důvodu zajištění lepší primární stability. Bylo tak dosaženo primární stability 45 Ncm a při změření ISQ bylo dosaženo hodnoty 70. Zbývající mezery mezi implantátem a stěnami lůžka byly zcela vyplněny štěpem z DBBM+C materiálu (obr. 14–19).

 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
 • Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti

Protetická procedura

Po zavedení implantátu byl na implantát točivým momentem 15 Ncm připevněn provizorní abutment (Temporary Abutment Crown; Institut Straumann AG). Provizorní korunka vytištěná na 3D tiskárně byla upravena tak, aby plně dosedala na provizorní abutment. K upevnění provizorní korunky na provizorním abutmentu byla použita samovolně polymerující pryskyřice. Poté byla provizorní korunka z implantátu sejmuta a následně upravena a vyleštěna v zubní laboratoři. K ochraně provizorní korunky byla použita vrstva světlem polymerující pryskyřice (obr. 20–24).

Po dvou měsících bezproblémového hojení se pacientka vrátila na závěrečné digitální otiskování intraorálním skenerem (Virtuo Vivo™; Institut Straumann AG). Na implantát bylo točivým momentem 15 Ncm připevněno skenovací tělísko (CARES® Mono Scanbody; Institut Straumann AG). Intraorální skeny a virtuální záznam skusu byly exportovány ve formátu polygonového souboru (PLY) a importovány do CAD/CAM softwaru (CARES® Visual; Institut Straumann AG) za účelem navržení definitivní náhrady na prefabrikovaném abutmentu (Variobase® Crown; Institut Straumann AG). Definitivní korunka byla vyfrézována z vícevrstvého vysoce translucentního zirkonu (zerion® UTML; Institut Straumann AG). Na definitivní zirkonovou korunku byly doplněny povrchové individualizace a nanesena glazura. Korunka byla pomocí pryskyřičného cementu připevněna na prefabrikovaný abutment. Po intraorální kontrole estetických a funkčních aspektů byla definitivní korunka připevněna na implantát momentem 35 Ncm. K zapečetění přístupu ke šroubu byl použit teflon a světlem polymerující kompozit (obr. 25–30).

Výsledek ošetření

Celkově byl při tomto klinickém ošetření použit přístup okamžitého zavedení a zatížení implantátu, a to s pomocí digitálního záznamu dat, plánování chirurgického zákroku, počítačem řízeného chirurgického zákroku, CAD/CAM výroby provizorní i definitivní náhrady. Za účelem dosažení vysoké primární stability a možnosti okamžitého zatížení implantátu zde byl použit nově navržený implantátový systém Straumann® TLX se zcela kónickými implantáty Tissue Level (TLX). Implantát Roxolid® s povrchem SLActive® poskytl lékaři předvídatelný výsledek spolu s kratší dobou hojení a celkově kratší dobou ošetření. Pacientka byla s přístupem okamžitého ošetření spokojena, stejně jako s estetikou a funkčními výsledky ošetření.

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
PR, Straumann | Prof. Waldemar D. Polido, DDS, MS, PhD.
Straumann® TLX implantát a okamžitá náhrada jednoho moláru v horní čelisti
prof. Wei-Shao Lin DDS, PhD. a prof. Dean Morton DDS, MS, USA
Články na podobné téma:
Horizontální augmentace Články
Horizontální augmentace

21. 9. 2021 | Implantologie

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu...

Detail příspěvku

Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia Články
Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia

21. 1. 2021 | Implantologie

Moderné digitálne technológie sa dostali do popredia, a to po celom svete. Zasiahli mnohé medicínske odbory a neobišli...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

Cookies na našem webu

StomaTeam a jeho partneři potřebují váš souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies mimo jiné pro plnohodnotné využití funkcí a možností přizpůsobení obsahu poskytovaných informací a služeb přizpůsobených vašim zájmům. Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko „Souhlasím se všemi cookies“.

Nastavení Souhlasím se všemi cookies
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Více o použití cookies naleznete v sekci Ochrana osobních údajů