StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Společné využití titanových a zirkonových implantátů

Společné využití titanových a zirkonových implantátů

2. 2. 2021 | Dr. Shahdad Ayoughi, Kanada | Dr. Gregori M. Kurtzman, USA

Zubní implantáty jsou tradičně vyráběny z titanu a jeho slitin, ale za poslední desetiletí se objevily také implantáty ze zirkonu. U obou materiálů jsou v literatuře a v rámci klinických zkušeností zdokumentovány výsledky po inzerci, kdy dochází k integraci s hostitelskou kostí, která je obklopuje, a je tak možno si dle preferencí zvolit vhodný materiál implantátu pro konkrétní situaci. Dosud mají tyto dva materiály spolehlivá klinická využití a mohou být použity v kombinaci u téhož pacienta v závislosti na aktuální situaci.1


U pacientů s tenkou sliznicí (tenký biotyp) mohou titanové implantáty způsobit zašednutí v oblasti vrcholu gingivy, které může ovlivnit estetiku úsměvu.2 U titanových implantátů byly aplikovány doplňkové chirurgické výkony zahrnující použití kostních nebo pojivových štěpů, aby se zamaskovala tato diskolorace. Mezi periost a pod ním se nacházející krestální kost může být umístěn kostní štěp.3–5 To však není vždy možné, protože u některých pacientů může vzniknout neestetická prominence, která mění jeden estetický problém za jiný. Více tradičním přístupem bylo ztluštění gingivální tkáně pojivovým štěpem, čímž se změnil pacientův biotyp z tenkého na silnější a zamaskoval se tak šedivý efekt.6–9 Přesto může vzniknout, stejně jako u možnosti použití kostního štěpu, znatelný rozdíl v gingiválním obrysu mezi tímto místem a sousedními zuby ovlivňující celkovou estetiku. Tyto postupy navíc zvyšují náklady na léčbu a snižují pooperační komfort. Tento problém je vyřešen u zirkonových implantátů díky bílému odstínu materiálu implantátu (v porovnání s kovově šedým titanem).

Následující případ ilustruje klinické využití implantátů z titanu i zirkonu u jednoho pacienta na základě specifik dané lokality.

Kazuistika

Pacientka ve věku 48 let trpěla bolestmi levého horního prvního moláru. Během vyšetření byla zaznamenána zvýšená reakce na poklep a sondáž chobotu na meziální straně zubu. Byl také pořízen rentgenový snímek, na kterém bylo vidět předchozí endodontické ošetření na tomto zubu i na sousedním druhém premoláru (obr. 1). Rentgenový snímek prokázal nedokonalé ošetření a zaplnění MB kořene prvního moláru a laterální projasnění na meziální straně zubu, což svědčí o vertikální fraktuře kořene (VFK). Kromě toho druhý premolár, který byl také dříve endodonticky ošetřen a rekonstruován, vykazoval periapikální lézi a spáru na okraji protetické rekonstrukce se sekundárním kazem. Pacientka si nestěžovala, že by zaznamenala zvýšenou citlivost druhého premoláru a test na perkusi i sondáž byly v normálních mezích.

 • Pacientka trpěla bolestí levého horního prvního moláru, který byl podroben předchozí endodontické léčbě a protetické rekonstrukci.

  Pacientka trpěla bolestí levého horního prvního moláru, který byl podroben předchozí endodontické léčbě a protetické rekonstrukci.

 • První molár byl extrahován a byla provedena augmentace sinusu s přístupem přes laterální okénko společně s přípravou lůžka.

  První molár byl extrahován a byla provedena augmentace sinusu s přístupem přes laterální okénko společně s přípravou lůžka.

 • U tohoto premoláru byla předpokládána špatná prognóza a byl tudíž extrahován. Extrakční lůžko bylo vyplněno Bio-Oss a uzavření místa bylo dosaženo zajištěním laloku stehy.

  U tohoto premoláru byla předpokládána špatná prognóza a byl tudíž extrahován. Extrakční lůžko bylo vyplněno Bio-Oss a uzavření místa bylo dosaženo zajištěním laloku stehy.

 • Pacientka se vrátila 9 měsíců po augmentaci štěpem, byl zhotoven rentgenový snímek a bylo zaznamenáno zrání štěpu s dostatečnou výškou pro zavedení implantátu.

  Pacientka se vrátila 9 měsíců po augmentaci štěpem, byl zhotoven rentgenový snímek a bylo zaznamenáno zrání štěpu s dostatečnou výškou pro zavedení implantátu.

 • Byly vytvořeny pilotní vrty do minimální hloubky pro zavedení dvou implantátů, poté byly umístěny paralelizační piny a zhotoven rentgenový snímek k ověření vzdálenosti a trajektorie plánovaných implantátů.

  Byly vytvořeny pilotní vrty do minimální hloubky pro zavedení dvou implantátů, poté byly umístěny paralelizační piny a zhotoven rentgenový snímek k ověření vzdálenosti a trajektorie plánovaných implantátů.

 • Osteotomie v místě prvního moláru byla dokončena tak, aby se přizpůsobila jednodílnému zirkonovému implantátu o průměru 4,1 mm a délce 10 mm (ZLA, Straumann) a implantát byl zaveden do lůžka chirurgickým násadcem při točivém momentu 40 Ncm.

  Osteotomie v místě prvního moláru byla dokončena tak, aby se přizpůsobila jednodílnému zirkonovému implantátu o průměru 4,1 mm a délce 10 mm (ZLA, Straumann) a implantát byl zaveden do lůžka chirurgickým násadcem při točivém momentu 40 Ncm.

 • Do předběžné osteotomie meziálního implantátu byl vložen paralelizační pin a byl pořízen rentgenový snímek, aby se ověřil dostatek prostoru a trajektorie s implantátem umístěným do distálního místa.

  Do předběžné osteotomie meziálního implantátu byl vložen paralelizační pin a byl pořízen rentgenový snímek, aby se ověřil dostatek prostoru a trajektorie s implantátem umístěným do distálního místa.

 • Protože kvalita kosti v meziálním místě vykazovala menší kvalitu, bylo rozhodnuto použít dvoudílný implantát typu bone level (3,3 mm × 12 mm, BLT, Straumann), který by umožnil odložené zatížení.

  Protože kvalita kosti v meziálním místě vykazovala menší kvalitu, bylo rozhodnuto použít dvoudílný implantát typu bone level (3,3 mm × 12 mm, BLT, Straumann), který by umožnil odložené zatížení.

 • Rentgenový snímek pořízený bezprostředně po zavedení implantátu k ověření polohy implantátu ve vztahu k hřebenu, sousedním zubům a sousednímu implantátu.

  Rentgenový snímek pořízený bezprostředně po zavedení implantátu k ověření polohy implantátu ve vztahu k hřebenu, sousedním zubům a sousednímu implantátu.

 • 6 měsíců po zavedení implantátu byl pořízen rentgenový snímek a úroveň kosti byla byla stabilní. Při odečtení ISQ z titanového implantátu pomocí zařízení Penguin device byla zaznamenána hodnota 79.

  6 měsíců po zavedení implantátu byl pořízen rentgenový snímek a úroveň kosti byla byla stabilní. Při odečtení ISQ z titanového implantátu pomocí zařízení Penguin device byla zaznamenána hodnota 79.

 • Měkká tkáň kolem vhojovacího válečku na titanovém implantátu a horní části zirkonového implantátu nevykazovala klinicky žádné známky zánětu a prezentovala tak zdravou keratinizovanou tkáň.

  Měkká tkáň kolem vhojovacího válečku na titanovém implantátu a horní části zirkonového implantátu nevykazovala klinicky žádné známky zánětu a prezentovala tak zdravou keratinizovanou tkáň.

 • Byl vytvořen otisk jednodílného zirkonového implantátu a byla vyrobena monolitická zirkonová korunka, která byla natmelena na implantát.

  Byl vytvořen otisk jednodílného zirkonového implantátu a byla vyrobena monolitická zirkonová korunka, která byla natmelena na implantát.

 • Emergence profile byl vytvořen pomocí provizorní korunky fixované šroubkem pro imitování přirozeného gingiválního límce k maximalizaci konečné estetiky.

  Emergence profile byl vytvořen pomocí provizorní korunky fixované šroubkem pro imitování přirozeného gingiválního límce k maximalizaci konečné estetiky.

 • Do implantátu byl připevněn otiskovací pin pro techniku otevřeného otiskování a byl zhotoven rentgenový snímek pro ověření úplného spojení mezi otiskovacím pinem a implantáty.

  Do implantátu byl připevněn otiskovací pin pro techniku otevřeného otiskování a byl zhotoven rentgenový snímek pro ověření úplného spojení mezi otiskovacím pinem a implantáty.

 • Šroubovaná zirkonová korunka na kovové vložce byla umístěna na implantát a fixační šroub byl utažen na točivý moment stanovený výrobcem.

  Šroubovaná zirkonová korunka na kovové vložce byla umístěna na implantát a fixační šroub byl utažen na točivý moment stanovený výrobcem.

 • Do přístupového otvoru pro šroub byla umístěna teflonová páska a otvor byl utěsněn pomocí tekutého kompozitu vytvrzeného světlem, byla zkontrolována okluze a upravena podle potřeby.

  Do přístupového otvoru pro šroub byla umístěna teflonová páska a otvor byl utěsněn pomocí tekutého kompozitu vytvrzeného světlem, byla zkontrolována okluze a upravena podle potřeby.

 • Periapikální rentgenový snímek byl pořízen 8 měsíců po odevzdání protetické práce pro kontrolu úrovně krestální kosti a byla zaznamenána stabilní situace bez jakýchkoliv změn ve srovnání s předchozími rentgenovými snímky.

  Periapikální rentgenový snímek byl pořízen 8 měsíců po odevzdání protetické práce pro kontrolu úrovně krestální kosti a byla zaznamenána stabilní situace bez jakýchkoliv změn ve srovnání s předchozími rentgenovými snímky.

 • Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

  Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

 • Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

  Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

 • CBCT zhotovené 1 rok po rekonstrukci ukazuje stabilní kost obklopující titanový a zirkonový implantát.

  CBCT zhotovené 1 rok po rekonstrukci ukazuje stabilní kost obklopující titanový a zirkonový implantát.

Pacientce byla, vzhledem ke špatnému stavu prvního moláru s důkazem o fraktuře radixu a přítomnosti bolesti, doporučena extrakce postiženého zubu s následným doplněním kosti štěpem k optimální přípravě lůžka pro pozdější zavedení implantátu. Vzhledem k cervikální spáře na druhém premoláru a přítomnosti periapikální léze bylo pacientce dále doporučeno, aby před umístěním nové náhrady navštívila endodontistu kvůli reendodontickému ošetření. Pacientka souhlasila s doporučeným léčebným plánem a pro extrakci prvního moláru udělila písemný souhlas.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Bylo podáno lokální anestetikum (2% lidokain / 1 : 100 000 epinefrin, Henry Schein). Poté byl proveden krestální řez v bukálním sulku skalpelem 15c začínající ve středu druhého moláru a pokračující meziálně k druhému premoláru a vertikální uvolňující řez v meziální části incize. Mukoperiostální lalok byl odklopen – byla odkryta bukální partie laterální stěny maxilárního sinu. Periodontální ligamenta byla oddělena periotomem a k luxaci zubu byly použity páky – zub byl atraumaticky extrahován. S použitím chirurgické frézky bylo vytvořeno okénko do laterální stěny sinusu a membrána sinusu byla elevována nástroji pro přípravu na laterální augmentaci sinusu. Sinus byl vyplněn směsí Bio-Oss 0,25–1 a autogenních částic shromážděných z bukální kortikální lamely, jakož i z extrakčního lůžka. Laterální kostní okénko, které bylo předtím odstraněno během přístupu pro augmentaci sinusu, bylo reponováno zpět. Před uzavřením laloku byla umístěna membrána Neoderm (Citagenix) k zakrytí laterálního okénka a extrakčního lůžka, aby se zabránilo vrůstání měkké tkáně do kostního štěpu umístěného uvnitř maxilárního sinu. Neoderm je dermální štěp derivovaný z lidské tkáně, který byl decelularizován k odstranění buněčných složek při zachování biologických vlastností, které podporují revaskularizaci. Lalok byl zajištěn, přičemž bylo dosaženo primárního uzávěru za použití 4.0 PTFE stehů (Omnia) přerušovaným způsobem (obr. 2).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Shahdad Ayoughi, Kanada
Dr. Gregori M. Kurtzman, USA
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Elnayef B, Lázaro A, Suárez-López Del Amo F, Galindo-Moreno P, Wang HL, Gargallo-Albiol J, Hernández-Alfaro F.: Zirconia Implants as an Alternative to Titanium: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 May/June;32(3):e125–e134. doi: 10.11607/jomi.5223. Epub 2017 Feb 7.
 2. Fu JH, Lee A, Wang HL.: Influence of tissue biotype on implant esthetics. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 May-Jun;26(3):499-508.
 3. Cosyn J, Eghbali A, Hanselaer L, De Rouck T, Wyn I, Sabzevar MM, Cleymaet R, De Bruyn H.: Four modalities of single implant treatment in the anterior maxilla: a clinical, radiographic, and aesthetic evaluation. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Aug;15(4):517-30. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00417.x. Epub 2012 Jan 11.
 4. Chen ST, Buser D.: Esthetic outcomes following immediate and early implant placement in the anterior maxilla--a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:186-215. doi: 10.11607/jomi.2014suppl.g3.3.
 5. Buser D, Wittneben J, Bornstein MM, Grütter L, Chappuis V, Belser UC.: Stability of contour augmentation and esthetic outcomes of implant-supported single crowns in the esthetic zone: 3-year results of a prospective study with early implant placement postextraction. J Periodontol. 2011 Mar;82(3):342-9. doi: 10.1902/jop.2010.100408. Epub 2010 Sep 10.
 6. Zuiderveld EG.: [The aesthetic effect of connective tissue grafting in cases of single-tooth replacement]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2018 Dec;125(12):664-668. doi: 10.5177/ntvt.2018.12.18210.
 7. Khzam N, Arora H, Kim P, Fisher A, Mattheos N, Ivanovski S.: Systematic Review of Soft Tissue Alterations and Esthetic Outcomes Following Immediate Implant Placement and Restoration of Single Implants in the Anterior Maxilla. J Periodontol. 2015 Dec;86(12):1321-30. doi: 10.1902/jop.2015.150287. Epub 2015 Aug 27.
 8. Puišys A, Žukauskas S, Kubilius R, Vindašiῡtė  E, Linkevičius T.: Bone augmentation and simultaneous soft tissue thickening with collagen tissue matrix derivate membrane in an aesthetic area. A case report. Stomatologija. 2017;19(2):64-68.
 9. Farina V, Zaffe D.: Changes in Thickness of Mucosa Adjacent to Implants Using Tissue Matrix Allograft: A Clinical and Histologic Evaluation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Jul-Aug;30(4):909-17. doi: 10.11607/jomi.3611.
Další články z rubriky:
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením Články
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením

22. 10. 2023 | Implantologie

Miniimplantáty jsou již několik let perspektivním řešením pro indikaci hybridních náhrad...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.