StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Společné využití titanových a zirkonových implantátů

Společné využití titanových a zirkonových implantátů

2. 2. 2021 | Dr. Shahdad Ayoughi, Kanada | Dr. Gregori M. Kurtzman, USA

Zubní implantáty jsou tradičně vyráběny z titanu a jeho slitin, ale za poslední desetiletí se objevily také implantáty ze zirkonu. U obou materiálů jsou v literatuře a v rámci klinických zkušeností zdokumentovány výsledky po inzerci, kdy dochází k integraci s hostitelskou kostí, která je obklopuje, a je tak možno si dle preferencí zvolit vhodný materiál implantátu pro konkrétní situaci. Dosud mají tyto dva materiály spolehlivá klinická využití a mohou být použity v kombinaci u téhož pacienta v závislosti na aktuální situaci.1


U pacientů s tenkou sliznicí (tenký biotyp) mohou titanové implantáty způsobit zašednutí v oblasti vrcholu gingivy, které může ovlivnit estetiku úsměvu.2 U titanových implantátů byly aplikovány doplňkové chirurgické výkony zahrnující použití kostních nebo pojivových štěpů, aby se zamaskovala tato diskolorace. Mezi periost a pod ním se nacházející krestální kost může být umístěn kostní štěp.3–5 To však není vždy možné, protože u některých pacientů může vzniknout neestetická prominence, která mění jeden estetický problém za jiný. Více tradičním přístupem bylo ztluštění gingivální tkáně pojivovým štěpem, čímž se změnil pacientův biotyp z tenkého na silnější a zamaskoval se tak šedivý efekt.6–9 Přesto může vzniknout, stejně jako u možnosti použití kostního štěpu, znatelný rozdíl v gingiválním obrysu mezi tímto místem a sousedními zuby ovlivňující celkovou estetiku. Tyto postupy navíc zvyšují náklady na léčbu a snižují pooperační komfort. Tento problém je vyřešen u zirkonových implantátů díky bílému odstínu materiálu implantátu (v porovnání s kovově šedým titanem).

Následující případ ilustruje klinické využití implantátů z titanu i zirkonu u jednoho pacienta na základě specifik dané lokality.

Reklama
 • Pacientka trpěla bolestí levého horního prvního moláru, který byl podroben předchozí endodontické léčbě a protetické rekonstrukci.

  Pacientka trpěla bolestí levého horního prvního moláru, který byl podroben předchozí endodontické léčbě a protetické rekonstrukci.

 • První molár byl extrahován a byla provedena augmentace sinusu s přístupem přes laterální okénko společně s přípravou lůžka.

  První molár byl extrahován a byla provedena augmentace sinusu s přístupem přes laterální okénko společně s přípravou lůžka.

 • U tohoto premoláru byla předpokládána špatná prognóza a byl tudíž extrahován. Extrakční lůžko bylo vyplněno Bio-Oss a uzavření místa bylo dosaženo zajištěním laloku stehy.

  U tohoto premoláru byla předpokládána špatná prognóza a byl tudíž extrahován. Extrakční lůžko bylo vyplněno Bio-Oss a uzavření místa bylo dosaženo zajištěním laloku stehy.

 • Pacientka se vrátila 9 měsíců po augmentaci štěpem, byl zhotoven rentgenový snímek a bylo zaznamenáno zrání štěpu s dostatečnou výškou pro zavedení implantátu.

  Pacientka se vrátila 9 měsíců po augmentaci štěpem, byl zhotoven rentgenový snímek a bylo zaznamenáno zrání štěpu s dostatečnou výškou pro zavedení implantátu.

 • Byly vytvořeny pilotní vrty do minimální hloubky pro zavedení dvou implantátů, poté byly umístěny paralelizační piny a zhotoven rentgenový snímek k ověření vzdálenosti a trajektorie plánovaných implantátů.

  Byly vytvořeny pilotní vrty do minimální hloubky pro zavedení dvou implantátů, poté byly umístěny paralelizační piny a zhotoven rentgenový snímek k ověření vzdálenosti a trajektorie plánovaných implantátů.

 • Osteotomie v místě prvního moláru byla dokončena tak, aby se přizpůsobila jednodílnému zirkonovému implantátu o průměru 4,1 mm a délce 10 mm (ZLA, Straumann) a implantát byl zaveden do lůžka chirurgickým násadcem při točivém momentu 40 Ncm.

  Osteotomie v místě prvního moláru byla dokončena tak, aby se přizpůsobila jednodílnému zirkonovému implantátu o průměru 4,1 mm a délce 10 mm (ZLA, Straumann) a implantát byl zaveden do lůžka chirurgickým násadcem při točivém momentu 40 Ncm.

 • Do předběžné osteotomie meziálního implantátu byl vložen paralelizační pin a byl pořízen rentgenový snímek, aby se ověřil dostatek prostoru a trajektorie s implantátem umístěným do distálního místa.

  Do předběžné osteotomie meziálního implantátu byl vložen paralelizační pin a byl pořízen rentgenový snímek, aby se ověřil dostatek prostoru a trajektorie s implantátem umístěným do distálního místa.

 • Protože kvalita kosti v meziálním místě vykazovala menší kvalitu, bylo rozhodnuto použít dvoudílný implantát typu bone level (3,3 mm × 12 mm, BLT, Straumann), který by umožnil odložené zatížení.

  Protože kvalita kosti v meziálním místě vykazovala menší kvalitu, bylo rozhodnuto použít dvoudílný implantát typu bone level (3,3 mm × 12 mm, BLT, Straumann), který by umožnil odložené zatížení.

 • Rentgenový snímek pořízený bezprostředně po zavedení implantátu k ověření polohy implantátu ve vztahu k hřebenu, sousedním zubům a sousednímu implantátu.

  Rentgenový snímek pořízený bezprostředně po zavedení implantátu k ověření polohy implantátu ve vztahu k hřebenu, sousedním zubům a sousednímu implantátu.

 • 6 měsíců po zavedení implantátu byl pořízen rentgenový snímek a úroveň kosti byla byla stabilní. Při odečtení ISQ z titanového implantátu pomocí zařízení Penguin device byla zaznamenána hodnota 79.

  6 měsíců po zavedení implantátu byl pořízen rentgenový snímek a úroveň kosti byla byla stabilní. Při odečtení ISQ z titanového implantátu pomocí zařízení Penguin device byla zaznamenána hodnota 79.

 • Měkká tkáň kolem vhojovacího válečku na titanovém implantátu a horní části zirkonového implantátu nevykazovala klinicky žádné známky zánětu a prezentovala tak zdravou keratinizovanou tkáň.

  Měkká tkáň kolem vhojovacího válečku na titanovém implantátu a horní části zirkonového implantátu nevykazovala klinicky žádné známky zánětu a prezentovala tak zdravou keratinizovanou tkáň.

 • Byl vytvořen otisk jednodílného zirkonového implantátu a byla vyrobena monolitická zirkonová korunka, která byla natmelena na implantát.

  Byl vytvořen otisk jednodílného zirkonového implantátu a byla vyrobena monolitická zirkonová korunka, která byla natmelena na implantát.

 • Emergence profile byl vytvořen pomocí provizorní korunky fixované šroubkem pro imitování přirozeného gingiválního límce k maximalizaci konečné estetiky.

  Emergence profile byl vytvořen pomocí provizorní korunky fixované šroubkem pro imitování přirozeného gingiválního límce k maximalizaci konečné estetiky.

 • Do implantátu byl připevněn otiskovací pin pro techniku otevřeného otiskování a byl zhotoven rentgenový snímek pro ověření úplného spojení mezi otiskovacím pinem a implantáty.

  Do implantátu byl připevněn otiskovací pin pro techniku otevřeného otiskování a byl zhotoven rentgenový snímek pro ověření úplného spojení mezi otiskovacím pinem a implantáty.

 • Šroubovaná zirkonová korunka na kovové vložce byla umístěna na implantát a fixační šroub byl utažen na točivý moment stanovený výrobcem.

  Šroubovaná zirkonová korunka na kovové vložce byla umístěna na implantát a fixační šroub byl utažen na točivý moment stanovený výrobcem.

 • Do přístupového otvoru pro šroub byla umístěna teflonová páska a otvor byl utěsněn pomocí tekutého kompozitu vytvrzeného světlem, byla zkontrolována okluze a upravena podle potřeby.

  Do přístupového otvoru pro šroub byla umístěna teflonová páska a otvor byl utěsněn pomocí tekutého kompozitu vytvrzeného světlem, byla zkontrolována okluze a upravena podle potřeby.

 • Periapikální rentgenový snímek byl pořízen 8 měsíců po odevzdání protetické práce pro kontrolu úrovně krestální kosti a byla zaznamenána stabilní situace bez jakýchkoliv změn ve srovnání s předchozími rentgenovými snímky.

  Periapikální rentgenový snímek byl pořízen 8 měsíců po odevzdání protetické práce pro kontrolu úrovně krestální kosti a byla zaznamenána stabilní situace bez jakýchkoliv změn ve srovnání s předchozími rentgenovými snímky.

 • Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

  Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

 • Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

  Při kontrolní návštěvě 1 rok po rekonstrukci zůstává bukální i palatinální měkká tkáň bez známek zánětu a stabilní.

 • CBCT zhotovené 1 rok po rekonstrukci ukazuje stabilní kost obklopující titanový a zirkonový implantát.

  CBCT zhotovené 1 rok po rekonstrukci ukazuje stabilní kost obklopující titanový a zirkonový implantát.

Kazuistika

Pacientka ve věku 48 let trpěla bolestmi levého horního prvního moláru. Během vyšetření byla zaznamenána zvýšená reakce na poklep a sondáž chobotu na meziální straně zubu. Byl také pořízen rentgenový snímek, na kterém bylo vidět předchozí endodontické ošetření na tomto zubu i na sousedním druhém premoláru (obr. 1). Rentgenový snímek prokázal nedokonalé ošetření a zaplnění MB kořene prvního moláru a laterální projasnění na meziální straně zubu, což svědčí o vertikální fraktuře kořene (VFK). Kromě toho druhý premolár, který byl také dříve endodonticky ošetřen a rekonstruován, vykazoval periapikální lézi a spáru na okraji protetické rekonstrukce se sekundárním kazem. Pacientka si nestěžovala, že by zaznamenala zvýšenou citlivost druhého premoláru a test na perkusi i sondáž byly v normálních mezích.

Přečtěte si také:

Pacientce byla, vzhledem ke špatnému stavu prvního moláru s důkazem o fraktuře radixu a přítomnosti bolesti, doporučena extrakce postiženého zubu s následným doplněním kosti štěpem k optimální přípravě lůžka pro pozdější zavedení implantátu. Vzhledem k cervikální spáře na druhém premoláru a přítomnosti periapikální léze bylo pacientce dále doporučeno, aby před umístěním nové náhrady navštívila endodontistu kvůli reendodontickému ošetření. Pacientka souhlasila s doporučeným léčebným plánem a pro extrakci prvního moláru udělila písemný souhlas.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Shahdad Ayoughi, Kanada
Dr. Gregori M. Kurtzman, USA
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Elnayef B, Lázaro A, Suárez-López Del Amo F, Galindo-Moreno P, Wang HL, Gargallo-Albiol J, Hernández-Alfaro F.: Zirconia Implants as an Alternative to Titanium: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 May/June;32(3):e125–e134. doi: 10.11607/jomi.5223. Epub 2017 Feb 7.
 2. Fu JH, Lee A, Wang HL.: Influence of tissue biotype on implant esthetics. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 May-Jun;26(3):499-508.
 3. Cosyn J, Eghbali A, Hanselaer L, De Rouck T, Wyn I, Sabzevar MM, Cleymaet R, De Bruyn H.: Four modalities of single implant treatment in the anterior maxilla: a clinical, radiographic, and aesthetic evaluation. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Aug;15(4):517-30. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00417.x. Epub 2012 Jan 11.
 4. Chen ST, Buser D.: Esthetic outcomes following immediate and early implant placement in the anterior maxilla--a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:186-215. doi: 10.11607/jomi.2014suppl.g3.3.
 5. Buser D, Wittneben J, Bornstein MM, Grütter L, Chappuis V, Belser UC.: Stability of contour augmentation and esthetic outcomes of implant-supported single crowns in the esthetic zone: 3-year results of a prospective study with early implant placement postextraction. J Periodontol. 2011 Mar;82(3):342-9. doi: 10.1902/jop.2010.100408. Epub 2010 Sep 10.
 6. Zuiderveld EG.: [The aesthetic effect of connective tissue grafting in cases of single-tooth replacement]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2018 Dec;125(12):664-668. doi: 10.5177/ntvt.2018.12.18210.
 7. Khzam N, Arora H, Kim P, Fisher A, Mattheos N, Ivanovski S.: Systematic Review of Soft Tissue Alterations and Esthetic Outcomes Following Immediate Implant Placement and Restoration of Single Implants in the Anterior Maxilla. J Periodontol. 2015 Dec;86(12):1321-30. doi: 10.1902/jop.2015.150287. Epub 2015 Aug 27.
 8. Puišys A, Žukauskas S, Kubilius R, Vindašiῡtė  E, Linkevičius T.: Bone augmentation and simultaneous soft tissue thickening with collagen tissue matrix derivate membrane in an aesthetic area. A case report. Stomatologija. 2017;19(2):64-68.
 9. Farina V, Zaffe D.: Changes in Thickness of Mucosa Adjacent to Implants Using Tissue Matrix Allograft: A Clinical and Histologic Evaluation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Jul-Aug;30(4):909-17. doi: 10.11607/jomi.3611.
apex lokátor Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

apex lokátor

další inzeráty

Články na podobné téma:
Digitální plánování implantologického ošetření Články
Digitální plánování implantologického ošetření

28. 5. 2020 | Implantologie

Realizace rekonstrukce celého zubního oblouku pomocí náhrady nesené implantáty je po všech stránkách náročným typem ošetření a vyžaduje...

Detail příspěvku

Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů Články
Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů

5. 10. 2020 | Implantologie

V implantologii přestává být nedostatečná nabídka kosti problém. Podílí se na tom jednak pokročilé...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.