StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Rehabilitace u pacienta se závažným onemocněním parodontu

Rehabilitace u pacienta se závažným onemocněním parodontu

13. 11. 2023 | Dr. Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD

Dentální implantáty jako alternativa rekonstrukce chybějících zubů získaly na významu od jejich zavedení v sedmdesátých letech 20. století, dnes jsou jednou z hlavních možností léčby defektního chrupu [1–2]. 


V počátcích dentální implantologie existovala obava, zda pacienti s parodontálním onemocněním mohou mít dentální implantáty, nebo zda infekční patologie podobná té, která vzniká v okolí jejich zubů, by mohla postihnout i periimplantační tkáně; tato problematika byla značně diskutována [3, 4]. Za normálních podmínek je periimplantátová mikroflóra tvořena především grampozitivními koky a nepohyblivými bacily, a jen malým počtem gramnegativních anaerobních bakterií, což je podobné jako v případě mikroflóry zdravých zubů. U periimplantátové mukositidy je vyšší počet koků a pohyblivých bacilů podobně jako u gingivitidy, zatímco u periimplantitidy je vyšší počet gramnegativních, pohyblivých a anaerobních druhů (Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia a Treponema denticola), které se vyskytují při parodontitidě. Nicméně některé mikroorganismy, jako je Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis a Candida spp., které obvykle nenacházíme u parodontitidy, byly identifikovány v oblastech periimplantitidy [3–8]. Proto existuje rozpor mezi oběma patologiemi z hlediska mikroorganismů, které je způsobují. Bylo také zjištěno, že zánětlivé reakce vzniklé u obou stavů jsou odlišné. U pokročilých lézí periimplantitidy se vyskytují infiltráty bohaté na T a B buňky a také na neutrofily a makrofágy ve vyšším počtu než u pokročilých parodontálních lézí, což naznačuje, že zánětlivá reakce u periimplantitidy je agresivnější [9–11].

Další skutečnost, kterou musíme vzít v úvahu při léčbě u pacientů s parodontálním onemocněním, je, že stejně jako zubní kaz mají parodontopatie multifaktoriální patologii, kde bakterie hrají důležitou roli. Kromě toho se na jejich genezi podílejí: kouření, hygienické návyky v péči o ústní dutinu a další faktory, např. celková onemocnění jako je diabetes [10–11]. Pochopením etiologie parodontitidy a periimplantitidy lze komplexně vyhodnotit jak výchozí zdravotní situaci pacienta při plánování ošetření dentálními implantáty, tak etiologické faktory, které lze upravit a vytvořit tak příznivější prostředí pro správnou integraci a přežití zavedených implantátů [12–13].

 • Obr. 1: OPG výchozího stavu chrupu a parodontu: výrazné resorptivní změny a úbytek alveolární kosti.

  Obr. 1: OPG výchozího stavu chrupu a parodontu: výrazné resorptivní změny a úbytek alveolární kosti.

 • Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

  Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

 • Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

  Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

 • Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

  Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

 • Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

  Obr. 2–5: Úvodní fotodokumentace pacientky, na kterých je patrný špatný stav snímatelné náhrady, u zbývajících zubů vidíme ztrátu kosti, obnažené kořeny, nánosy zubního kamene a plaku.

 • Obr. 6–7: CBCT snímky ukazují horizontální deficit kosti ve frontálním úseku – byly proto zvoleny úzké implantáty. Do horního pravého laterálního úseku byl kvůli malé výšce alveolu zaveden krátký implantát.

  Obr. 6–7: CBCT snímky ukazují horizontální deficit kosti ve frontálním úseku – byly proto zvoleny úzké implantáty. Do horního pravého laterálního úseku byl kvůli malé výšce alveolu zaveden krátký implantát.

 • Obr. 6–7: CBCT snímky ukazují horizontální deficit kosti ve frontálním úseku – byly proto zvoleny úzké implantáty. Do horního pravého laterálního úseku byl kvůli malé výšce alveolu zaveden krátký implantát.

  Obr. 6–7: CBCT snímky ukazují horizontální deficit kosti ve frontálním úseku – byly proto zvoleny úzké implantáty. Do horního pravého laterálního úseku byl kvůli malé výšce alveolu zaveden krátký implantát.

 • Obr. 8: OPG po zavedení frontálních a pravého laterálního implantátu v horní čelisti. Po 2–3 hodinách od inzerce byla nasazena imediátní náhrada s výztuží.

  Obr. 8: OPG po zavedení frontálních a pravého laterálního implantátu v horní čelisti. Po 2–3 hodinách od inzerce byla nasazena imediátní náhrada s výztuží.

 • Obr. 9: Fotografie po nasazení imediátní náhrady.

  Obr. 9: Fotografie po nasazení imediátní náhrady.

 • Obr. 10–11: CBCT s návrhem lokalizace implantátů v levém horním kvadrantu. Dostatečný objem kosti umožňuje okamžité zavedení implantátu po extrakci zubu 26.

  Obr. 10–11: CBCT s návrhem lokalizace implantátů v levém horním kvadrantu. Dostatečný objem kosti umožňuje okamžité zavedení implantátu po extrakci zubu 26.

 • Obr. 10–11: CBCT s návrhem lokalizace implantátů v levém horním kvadrantu. Dostatečný objem kosti umožňuje okamžité zavedení implantátu po extrakci zubu 26.

  Obr. 10–11: CBCT s návrhem lokalizace implantátů v levém horním kvadrantu. Dostatečný objem kosti umožňuje okamžité zavedení implantátu po extrakci zubu 26.

 • Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

  Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

 • Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

  Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

 • Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

  Obr. 12–14: CBCT s návrhem umístění implantátů v dolní čelisti. Stejně jako v horní čelisti budou do frontálního úseku zavedeny úzké implantáty a v laterální oblasti krátké implantáty většího průměru.

 • Obr. 15: OPG po zavedení všech plánovaných implantátů.

  Obr. 15: OPG po zavedení všech plánovaných implantátů.

 • Obr. 16: OPG s nasazenou definitivní metalokeramickou náhradou v dolní čelisti.

  Obr. 16: OPG s nasazenou definitivní metalokeramickou náhradou v dolní čelisti.

 • Obr. 17–18: Wax-up náhrady pro horní čelist – zkouška v ústech.

  Obr. 17–18: Wax-up náhrady pro horní čelist – zkouška v ústech.

 • Obr. 17–18: Wax-up náhrady pro horní čelist – zkouška v ústech.

  Obr. 17–18: Wax-up náhrady pro horní čelist – zkouška v ústech.

 • Obr. 19: Definitivní metalokeramické fixní náhrady v horní a dolní čelisti.

  Obr. 19: Definitivní metalokeramické fixní náhrady v horní a dolní čelisti.

 • Obr. 20: OPG po nasazení definitivních náhrad se zachovanými zuby 23 a 33.

  Obr. 20: OPG po nasazení definitivních náhrad se zachovanými zuby 23 a 33.

 • Obr. 21–22: OPG po sedmi letech od ukončení rekonstrukce: oba špičáky a všechny implantáty jsou stabilní.

  Obr. 21–22: OPG po sedmi letech od ukončení rekonstrukce: oba špičáky a všechny implantáty jsou stabilní.

 • Obr. 21–22: OPG po sedmi letech od ukončení rekonstrukce: oba špičáky a všechny implantáty jsou stabilní.

  Obr. 21–22: OPG po sedmi letech od ukončení rekonstrukce: oba špičáky a všechny implantáty jsou stabilní.

 • Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

  Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

 • Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

  Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

 • Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

  Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

 • Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

  Obr. 23–26: Porovnání počátečního klinického stavu a stavu po sedmi letech.

V mezinárodní literatuře najdeme studie popisující úspěšné ošetření pacientů s těžkým parodontálním onemocněním pomocí dentálních implantátů, přestože byly některé zuby postižené patologií ponechány [11–15]. Úspěch je podmíněn výběrem zubů s dobrou prognózou, vhodných implantátů a důkladnou kontrolou ústní hygieny pro zajištění zpomalení progrese parodontálního onemocnění, a současnou zásadní redukcí vlivu dalších kofaktorů (např. tabakismu, nedostatečné domácí hygieny, diabetu apod.) [14–16]. Následující klinický případ ukazuje „step-by-step“ postup ošetření pomocí implantátů u pacienta s těžkým parodontálním onemocněním s cílem dosáhnout dlouhodobého úspěchu léčby.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Klinický případ

Případ popisuje sanaci 65leté pacientky s pokročilým onemocněním parodontu. Pacientka řadu let nosila horní a dolní částečné snímatelné náhrady. Špatný stav zbytkového chrupu začal zhoršovat retenci náhrad a byl příčinou bolesti kotevních zubů. U většiny zbývajících zubů byla zjištěna pohyblivost II. a III. stupně – u zubů 23 a 33 pak stupeň viklavosti I.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD

Soukromá praxe dentální implantologie, Eduardo Anitua Institut, Vitoria, Španělsko.
Klinický výzkumný pracovník, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Španělsko.
Univerzitní institut pro Regenerativní medicínu a Oral Implantology UIRMI (UPV/EHU – nadace Eduardo Anitua), Vitoria, Španělsko.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Klinge B, Klinge A, Bertl K, Stavropoulos A. Peri-implant diseases. Eur J Oral Sci. 2018 Oct; 126 Suppl 1:88-94.
 2. Elani HW, Starr JR, Da Silva JD, Gallucci GO. Trends in Dental Implant Use in the U.S., 1999-2016, and Projections to 2026. J Dent Res. 2018 Dec;97(13):1424-1430.
 3. Sgolastra F, Petrucci A, Severino M, Gatto R, Monaco A. Periodontitis, implant loss and periimplantitis. A meta-analysis. Clin Oral Implants Res. 2015 Apr;26(4): e8-e16.
 4. Smeets R, Henningsen A, Jung O, Heiland M, Hammächer C, Stein JM. Definition, etiology, prevention and treatment of peri-implantitis--a review. Head Face Med. 2014 Sep 3; 10:34.
 5. Young L, Grant R, Brown T, Lamont T. Does a history of periodontal disease affect implant survival? Evid Based Dent. 2021 Jan;22(1):24-25.
 6.  Altay MA, Tozoğlu S, Yıldırımyan N, Özarslan MM. Is History of Periodontitis a Risk Factor for Peri-implant Disease? A Pilot Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2018 January/February;33(1):152–160.
 7. Chevalier M, Ranque S, Prêcheur I. Oral fungalbacterial biofilm models in vitro: a review. Med Mycol. 2018 Aug 1;56(6):653-667.
 8. Sahrmann P, Gilli F, Wiedemeier DB, Attin T, Schmidlin PR, Karygianni L. The Microbiome of Peri-Implantitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Microorganisms. 2020 May 1;8(5):661.
 9. Sterzenbach T, Helbig R, Hannig C, Hannig M. Bioadhesion in the oral cavity and approaches for biofilm management by surface modifications. Clin Oral Investig. 2020 Dec;24(12):4237-4260. 
 10. Meffert RM. Periodontitis and periimplantitis: one and the same? Pract Periodontics Aesthet Dent. 1993 Dec;5(9):79-80, 82.
 11. Nastych O, Goncharuk-Khomyn M, Foros A, Cavalcanti A, Yavuz I, Tsaryk V. Comparison of Bacterial Load Parameters in Subgingival Plaque during Peri-implantitis and Periodontitis Using the RT-PCR Method. Acta Stomatol Croat. 2020 Mar;54(1):32-43.
 12. Schou S. Implant treatment in periodontitissusceptible patients: a systematic review. J Oral Rehabil. 2008 Jan;35 Suppl 1:9-22. doi: 10.1111/j.1365-2842.2007.01830. x. PMID: 18181930.
 13. Schou S, Holmstrup P, Worthington HV, Esposito M. Outcome of implant therapy in patients with previous tooth loss due to periodontitis. Clin Oral Implants Res. 2006 Oct;17 Suppl 2:104-23.
 14. Johnson TM. Smoking and periodontal disease. US Army Med Dep J. 2017 Oct-Dec;(3-17):67-70.
 15. Bascones-Martínez A, González-Febles J, Sanz-Esporrín J. Diabetes and periodontal disease. Review of the literature. Am J Dent. 2014 Apr;27(2):63-7.
 16. Herring ME, Shah SK. Periodontal disease, and control of diabetes mellitus. J Am Osteopath Assoc. 2006 Jul;106(7):416-21.
 17. Hatzimanolakis P, Tsourounakis I, Kelekis-Cholakis A. Dental Implant Maintenance for the Oral Healthcare Team. Compend Contin Educ Dent. 2019 Jul/Aug;40(7):424-429; quiz 430.
 18. Rösing CK, Fiorini T, Haas AN, Muniz FWMG, Oppermann RV, Susin C. The impact of maintenance on peri-implant health. Braz Oral Res. 2019 Sep 30;33(suppl 1): e074.
 19. Monje A, Aranda L, Diaz KT, Alarcón MA, Bagramian RA, Wang HL, Catena A. Impact of Maintenance Therapy for the Prevention of Peri-implant Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2016 Apr;95(4):372-9.
Další články z rubriky:
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem Články
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

8. 6. 2023 | Implantologie

Řada studií hovoří o schopnosti laserů se středně silným infračerveným...

Detail příspěvku

Digitální workflow v dentálních technologiích – 1. část Články
Digitální workflow v dentálních technologiích – 1. část

20. 2. 2024 | Implantologie

Autoři zkoumají využití digitálního pracovního postupu...

Detail příspěvku

CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením Články
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením

22. 10. 2023 | Implantologie

Miniimplantáty jsou již několik let perspektivním řešením pro indikaci hybridních náhrad...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Vaše inzerce
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-jobs.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-jobs.php on line 7

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.