StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

15. 1. 2021 | Riccardo Scaringi, Itálie

Strach ze zubního lékaře a stomatologického ošetření je velmi závažným problémem, který zásadně přispívá k vyhýbání se stomatologické péči. Pro nás a náš personál je proto zásadní znát a procvičovat způsoby, jak pomoci úzkostným pacientům jejich strach překonat a nabídnout jim v naší ordinaci příjemnou zkušenost. Následující klinický případ se týká úspěšného obnovení funkce a estetiky zubů u pacienta s fobií ze stomatologického ošetření a s obtížemi při žvýkání, na které si předně stěžoval. Ošetření zahrnovalo můstek nesený implantáty za použití kónických implantátů Straumann na úrovni kosti a keramického vhojovacího abutmentu v kombinaci s horizontální augmentací kosti.

Tematické video - Straumann Play S03: “Immediacy” with Dr Eirik Salvesen.

Pro úspěšnost procedury augmentace je důležitá stabilita operační rány a bezproblémové hojení měkkých tkání. Nové keramické vhojovací abutmenty jsou vyrobeny ze zirkonu a poskytují ve své těsné blízkosti příznivé prostředí umožňující vynikající připojení měkkých tkání. Jejich materiál je navíc činí méně náchylnými k tvorbě plaku, což také napomáhá hojení měkkých tkání. Zvolené prostředky ošetření a efektivní komunikace s pacientem umožnily splnit očekávání pacienta účinným a jednoduchým způsobem.

Počáteční situace

59letý pacient se dostavil do naší ordinace především se stížností na potíže se žvýkáním a špatnou estetiku chrupu v důsledku chybějících zubů v dolní čelisti. Celková anamnéza odhalila farmakologickou léčbu a dietu za účelem kontroly hypertenze a hypercholesterolémie. Pacient kromě toho hlásil fobii ze stomatologického ošetření v důsledku mnoha dřívějších problémů.

Klinické vyšetření třetího kvadrantu zjistilo zuby s recesy gingivy, mobilitou i ztrátou zubní hmoty. Pacient pociťoval bolest a nepohodu v oblasti fixního můstku v oblasti zubu 34 až 36. Ve frontálním úseku třetího kvadrantu bylo patrné omezené množství keratinizovaných tkání. Orální hygiena byla vyhodnocena jako vyhovující.

Radiologické vyšetření ukázalo výsledky odpovídající chronické parodontitidě zubů 34 a 36 a zbytky kořene zubu 38 (obr. 1).

Pacient projevil zájem o předvídatelné dlouhodobé řešení, které bude znamenat obnovení funkce a estetiky, ale zároveň půjde o minimálně invazivní přístup s bezproblémovým obdobím hojení.

Plánování ošetření

Při jednání s pacienty s fobií ze stomatologického ošetření se v naší ordinaci snažíme v první fázi zvládnout jejich problémy pomocí psychoterapeutických sezení, farmakologických zásahů (sedace nebo celková anestezie) nebo kombinací obou postupů podle míry úzkosti, charakteru osobnosti pacienta a klinické situace. V tomto konkrétním případě byla klíčem k vzájemné důvěře efektivní komunikace a použití léků poté již nebylo nutné.

Léčba zahrnovala dentální profylaxi, udělení pokynů k orální hygieně a extrakci zbytků zubu 38 a z klinického hlediska beznadějných zubů 34 a 36.

O osm týdnů později zjistilo klinické vyšetření omezené množství keratinizovaných tkání ve vestibulární oblasti zubu 34 a nepravidelný tvar bezzubého hřebene (obr. 2, 3).

V místech zubů 34 a 36 byla naplánována fixní náhrada nesená implantáty. Z tohoto důvodu bylo provedeno vyšetření pomocí CBCT, které mělo pomoci posoudit kvalitu a kvantitu kosti pro zavedení implantátu (obr. 4, 5).  Byl shledán dostatek vertikální kosti v obou místech, nicméně v oblasti zubu 34 bylo pro zavedení implantátu nedostatečné horizontální množství kosti. V této lokalitě byla tedy spolu se zavedením implantátu naplánována augmentace kosti pomocí xenoštěpu a kolagenní membrány a keramický vhojovací abutment.

Pro implantát v oblasti zubu 36 byly anatomické podmínky lepší a byl naplánován konvenční chirurgický přístup bez augmentačních procedur a titanový vhojovací abutment.

V oblasti chybějícího zubu 26 byl indikován implantát. S ohledem na fobii ze stomatologického ošetření a úzkost pacienta byla jeho inzerce naplánována až po ošetření dolní čelisti.

Chirurgická procedura

Po aplikaci lokální anestezie (Artikain 4 % s adrenalinem 1 : 100000) byly za použití řezu přes střed hřebene a intrasulkulárních řezů uvolněny mukoperiosteální laloky. Lingvální lalok byl přichycen stehem, aby byla oblast zákroku lépe viditelná (obr. 6, 7).

Meziodistálně byl implantát umístěn nejméně 1,5 mm od sousedního přirozeného zubu a mezi dvěma implantáty byla zachována vzdálenost 3,0 mm. Lůžka implantátů byla preparována podle pokynů výrobce a každý vrtáček byl použit za hojné irigace. Za účelem správné prostorové pozice implantátů byly použity paralelizační piny (obr. 8–10).

Do oblastí zubů 34 a 36 byly zavedeny dva kónické implantáty na úrovni kosti Bone Level Tapered ø 4,1 mm RC SLActive Roxolid v délce 12 mm a 8 mm (obr. 11–14).

Kromě toho byla ve vestibulární oblasti implantátu v oblasti zubu 34 současně provedena augmentace za použití membrány Straumann Jason a kostního štěpu. Důvodem této horizontální augmentace byla tenká (méně než 1,5 mm) zbytková kost ve vestibulární oblasti (obr. 15). Kolagenní membrána byla stabilizována pomocí zirkonového vhojovacího abutmentu (RC ø 4,5 mm, výška 4 mm), zatímco pro implantát v oblasti zubu 36 byl našroubován titanový vhojovací abutment (RC ø 4,5 mm, výška 4 mm). Laloky byly uzavřeny umístěním jednoduchých stehů Vicryl 5/0 (obr. 16–20).

Po chirurgickém zákroku pacient obdržel ústní a písemná doporučení týkající se medikace, udržování ústní hygieny a stravy. Pacient byl instruován, aby si opatrně čistil oblast zákroku a dvakrát denně vyplachoval 15 ml 0,2% chlorhexidinu po dobu 1 minuty až do odstranění stehů (10 dní po zákroku). Předepsané léky zahrnovaly paracetamol 500 mg každých 8 hodin a Amoxicillin 500 mg před a po zákroku (podle doporučujících pokynů AHA).

Po 10 dnech se pacient dostavil na kontrolu a byly odstraněny stehy (obr. 21). Pacient nehlásil žádnou bolest ani komplikace a hojení probíhalo bez obtíží.

 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu
 • Rehabilitace částečně bezzubého fobického pacienta pomocí kónických implantátů, augmentace kosti a keramického vhojovacího abutmentu

Protetická procedura

Během fáze hojení došlo k lockdownu z důvodu pandemie COVID-19 a pacient se proto nemohl dostavit do naší ordinace po dobu čtyř měsíců.
Jakmile to bylo možné, dostavil se do ordinace s výborně zhojenými tkáněmi bez známek zánětu. Orální hygiena byla zejména ve frontálním úseku optimální. Klinické vyšetření ukázalo velké množství keratinizovaných tkání v místě augmentace kosti obklopujících keramický vhojovací abutment (obr. 22–26).

Oba vhojovací abutmenty byly odstraněny – emergency profile měkké tkáně u obou implantátů byl ideální. Pomocí intraorálního skeneru 3Shape TRIOS byly za použití příslušných skenovacích tělísek pořízeny digitální otisky (obr. 27).

Poté náš zubní technik navrhl a vyrobil pomocí CAD/CAM náhradu s kovovou konstrukcí kotvenou šroubky, která umožňuje optimální orální hygienu (obr. 28).

Náhrada byla přišroubována se závěrečným točivým momentem 35 N/cm a přístupové otvory byly zakryty vatovými peletkami a překryty kompozitem (obr. 29–34).

Nakonec byl pořízen periapikální RTG snímek, abychom zkontrolovali správné dosednutí náhrady a stav kosti (obr. 35).

Výsledky ošetření

U pacientů s fobií ze stomatologického ošetření by měly jít ruku v ruce empatie, naslouchání a porozumění. Pokud si uděláte čas naslouchat potřebám, strachům a obavám svých pacientů, mohou se pak během ošetření cítit pohodlně a uvolněně.

Výsledek ošetření byl úspěšný z funkčního i estetického hlediska. Zaznamenali jsme zachování úrovně aproximální kosti v okolí implantátu a dobré vytvarování obrysu gingivy. Náš pacient byl navíc s ošetřením a celkovým zlepšením stavu chrupu velice spokojený a nyní se cítí připraven na další fázi implantologického ošetření.

Závěr autora

S použitím nových keramických vhojovacích abutmentů jsem měl výbornou zkušenost. Ocenil jsem, že docházelo k minimální retenci plaku a optimálnímu chování tkání. Barva keramického abutmentu navíc velmi dobře splývá s gingivou, což je velmi šikovné zejména ve viditelných estetických oblastech.

 

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu? Články
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu?

21. 11. 2023 | Implantologie

Abstrakt: Kompletní reoseointegrace po ošetření periimplantitidy nebyla dosud nikdy publikována...

Detail příspěvku

Celokeramické implantáty ve frontálním úseku s těžkým poškozením parodontu Články
Celokeramické implantáty ve frontálním úseku s těžkým poškozením parodontu

6. 6. 2023 | Implantologie

Dvoudílné keramické implantáty se stále více stávají středem zájmu klinické...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.