StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Nárůst onemocnění v okolí implantátů

Nárůst onemocnění v okolí implantátů

17. 11. 2016 | Reena Wadia | Neesha Patel

Tento článek si klade za cíl shrnout základní doporučení metod léčby onemocnění v okolí implantátů a zkoumá multifaktoriální původ těchto onemocnění. Čtenáři se seznámí s etiologií a rizikovými faktory onemocnění v okolí implantátů, diagnostikou tohoto onemocnění a managementem ošetření.


V roce 1977 publikoval Brånemark a kol. článek s názvem „Oseointegrované implantáty v ošetření bezzubé čelisti – zkušenosti z 10letého období". Tato studie přinesla revoluci do klinické stomatologie tím, že ukázala možnost úspěšného použití titanových implantátů k náhradě chybějících zubů. Od té doby se staly populárním způsobem ošetření náhrady nesené implantáty, jejichž cílem je splnit funkční i estetické požadavky na zubní náhradu.

Jako zubní lékaři jsme neustále atakováni novými informacemi o nejmodernějších zubních implantátech, nových technikách a rozšířených indikacích. Méně často jsou však veřejně oznamovány a známy komplikace, které mohou nastat v souvislosti s implantáty.

Onemocnění v okolí implantátů je nepochybně jedním z nejvýznamnějších rizik spojených s tímto typem náhrady. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, které, není-li diagnostikováno v raném stadiu, může vést v konečném důsledku k selhání implantátu. Protože stále více implantátů zavádí lékaři s různou úrovní dovedností a klinickým zázemím, zdá se, že počet pacientů trpících souvisejícím onemocněním vzrůstá.

Definice onemocnění v okolí implantátu

Onemocnění v okolí implantátu je stav, který postihuje tkáně obklopující funkční implantát a zahrnuje jak mukositidu v okolí implantátu, tak i periimplantitidu.

Mukositidu v okolí implantátu lze definovat jako „reversibilní zánětlivé reakce v měkkých tkáních obklopujících funkční implantát" (Albrektsson, Isidor, 1994). Periimplantitida je charakterizována jako „zánětlivé reakce s úbytkem podpůrné kosti v tkáních obklopujících funkční implantát" (Lindhe, Meyle, 2008).

Periimplantitida má mnoho rysů společných s chronickou parodontitidou (Mombelli a kol., 1987). Obě zahrnují například úbytek alveolární kosti. U parodontitidy přirozeného chrupu však figuruje zóna pojivových tkání, která je připojena k povrchu kořene. Naproti tomu se na implantáty pojivové tkáně nepřipojují přímo a není u nich žádný periodontální vazivový aparát. Zánětlivá léze proto u periimplantitidy zasahuje blíže povrchu kosti, což může být spojeno s rychlejší mírou progrese a agresivnějšími důsledky (obr. 1a a 1b).

Prevalence onemocnění v okolí implantátů je významná: mukositida postihuje až 80 % implantologických pacientů a periimplantitida se vyskytuje u 25 % pacientů (Zitzmann, Berglundh, 2008).

Etiologie a rizikové faktory

Bakteriální infekce hrají nejdůležitější roli v selhání zubních implantátů. Bakteriální flóra související s parodontitidou a periimplantitidou je podobná (Hydenrjik, Majjer, 2002). Studie ukázaly, že bakterie v místě selhávajícího implantátu sestávají z gramnegativních anaerobních bakterií, jako je Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia a Actinobacillus actinomycetemcomitans (Mombelli, Long NP, 1998).

Souvislost mezi přítomností parodontitidy a vznikem periimplantitidy byla doložena nedávným systematickým přehledem (Kotsovilis a kol., 2008; Renvert, Persson, 2009).

Implantáty u částečně bezzubých pacientů se zdají být více ohrožené než implantáty u zcela bezzubých pacientů. U bezzubých pacientů je výrazný kvantitativní pokles v počtu parodontálních patogenů kolem implantátů. Je možné, že přirozené zuby slouží jako zásobníky parodontálních patogenů, od nichž dochází ke kolonizaci oblasti implantátu (Aspe a kol., 1989).
 
Další rizikové faktory související s pacientem zahrnují:

 • Nevyhovující orální hygienu
 • Kouření
 • Parafunkční návyky
 • Ovlivňující systémová onemocnění jako je diabetes

Biomechanické faktory, jako okluzální přetížení, mohou hrát důležitou roli v selhání implantátu vedoucí k progresivnímu úbytku kosti kolem fixtury. Implantáty, které trpí traumatickým selháním, mají subgingivální mikroflóru reprezentující stav periodontálního zdraví (Mombelli, Mericske-stern, 1990).
Iatrogenní faktory, jako je např. nedostatek primární stability, špatně umístěné implantáty, předčasné zatížení během období vhojování a špatně dosedající abutmenty nebo náhrady, zdá se také zvyšují pravděpodobnost onemocnění v okolí implantátu (Quirynen a kol., 1993; Lang, Bosshardt, Lulic, 2011).

Publikováno: StomaTeam 6/2016

 • 1a: Parodontitida, 1b: Periimplantitida

  1a: Parodontitida, 1b: Periimplantitida

 • Zánět tkání v okolí implantátů

  Zánět tkání v okolí implantátů

 • Krvácení při šetrném sondování

  Krvácení při šetrném sondování

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Reena Wadia
Neesha Patel
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 • Albrektsson T et al (1986) The long term efficacy of currently used dental implants. A review and proposed criterion of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1: 11-25
 • Albrektsson T, Isidor F (1994) Consensus report of session IV. In: Lang NP, Karring T, eds. Proceedings of the 1st
 • European Workshop on Periodontology pp 365-369. Berlin: Quintessence
 • Aspe P, Allen RP et al (1989) Microbiota and crevicular fluid collagenase activity in the osseointegrated dental implant sulcus: a comparison of sites in edentulous and partially edentulous patients. J Perio Res
 • 24: 96-105
 • Branemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindstrom J, Hallen O et al (1977) Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. Scand J Plast Reconstr Surg (Supp) 16: 1-132
 • Deppi H et al (2001) Peri-implant care of ailing implants with Co2 laser.
 • Int J Oral Maxillofac Implants 16; 659-667
 • Gupta HK et al (2011) Peri-implantitis: A risk factor in implant failure. J Clin Diagn Res 5(1): 138-141
 • Ho C, Tang T (2011) Failing implants, maintenance and recall.
 • Australasian Dental Practice Jan/Feb 138-146
 • Hydenrjik K, Majjer JA (2002) Microbiota around root-form endosseous implants: a review. Int J Oral Maxillofac Implants 17(6)
 • Jovanovic SA (1993) The management of peri-implant breakdown around functioning osseointegrated dental implants. J Periodontol
 • 64: 1176
 • Jovanovic SA, Spickermann H, Richter EJ (1992) Bone regeneration on titanium dental implants with dehisced defect sites: a clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants 7: 233
 • Kotsovilis S, Karoussis IK, Trianti M, Fourmousis I (2008) Therapy of peri- implantitis: a systematic review. J Clin
 • Periodontol 35: 621-629
 • Lang NP, Bosshardt DD, Lulic M (2011) Do mucositis lesions around implants differ from gingivitis lesions around teeth? J Clin Periodontol (Supp 1) 38: 182-187
 • Lindhe L, Meyle J (2008) Peri-implant diseases: consensus report of the sixth European Workshop on
 • Periodontology. J Clin Periodontol (Supp 8) 35: 282-285
 • Meffert RM (1992) Treatment of ailing and failing implants. J Cliff Dent
 • Assoc 3: 162
 • Mombelli A et al (2001) Treatment of peri-implantitis by local delivery of tetracycline. Clinical, microbiological and radiological results. Clin Oral Implant Res 12: 287-294
 • Mombelli A, Long NP (1998) The diagnosis and treatment of peri- implantitis. Periodontal 2000. 17: 63-76
 • Mombelli A, Mericske-stern R (1990) Microbiological features of stable osseointegrated implants used as abutments for over denture. Clin Imp Res 1: 1-7
 • Mombelli A, van Oosten MA, Schurch E Jr, Land NP (1987) The microbiota associated with successful or failing
 • osseointegrated titanium implants. Oral Microbiol Immunol 2: 145-151
 • Newman HG, Takei HH, Carranza (1987) Clinical Periodontology (9th Ed)
 • pp. 936-940
 • Quirynen M, Van Der Mei HC, Bollen CML, Schotte A, Marechal M, Doornbusch GI et al (1993) An in vivo study of the influence of the surface roughness of implants in microbiology of supra- and subgingival plaque. J Dent Res
 • 72(9): 1304-1309
 • Renvert S, Persson GR (2009) Periodontitis as a potential risk factor for peri-implantitis. J Clin Periodontol (Supp
 • 10) 36: 9-14
 • Roos-Jansaker AM, Renvert S, Egelberg J (2003) Treatment of perio- implant infections: a literature review. J Clin
 • Periodontol 30: 467-485
 • Zitzmann NU, Berglundh T (2008) Definition and prevalence of peri- implant diseases. J Clin Periodontol Supp 8:
 • 35: 286-291
Další články z rubriky:
Digitální workflow s přidanou hodnotou Články
Digitální workflow s přidanou hodnotou

11. 7. 2023 | Protetika

61letý pacient trpěl výrazným opotřebením zubů, které lze v závislosti na příčině klasifikovat jako atrici...

Detail příspěvku

Rehabilitace u pacienta se závažným onemocněním parodontu Články
Rehabilitace u pacienta se závažným onemocněním parodontu

13. 11. 2023 | Implantologie

Dentální implantáty jako alternativa rekonstrukce chybějících zubů...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.