StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů

Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů

5. 10. 2020 | MUDr. Martin Čelko

V implantologii přestává být nedostatečná nabídka kosti problém. Podílí se na tom jednak pokročilé chirurgické techniky respektující biologické principy lidského těla, ale také pokročilejší materiály stále věrněji napodobující lidskou kost. Jakkoliv se tyto materiály snaží přiblížit dokonalosti přírody, zlatým standardem pro augmentace je autologní kost.


Autologní kost má tu výhodu, že kromě anorganické složky v ideální konfiguraci má zároveň i složku organickou. Anorganická složka je v podstatě spacemaker udržující stabilní prostor pro novotvořenou kost. Zároveň má osteokonduktivní funkci – pomáhá usměrňovat růst kosti. Organická složka má osteoinduktivní funkci – její součásti tvorbu kosti přímo vyvolávají (většinou růstové faktory), případně zvyšují atraktivitu augmentátu pro buňky (například kolagen typu I). Dá se říci, že anorganická složka je pasivní částí a organická složka aktivní částí augmentátu. Nevýhodou použití autologní kosti v případě augmentací je často nutnost chirurgicky otevírat druhé odběrové místo, někdy omezená nabídka vhodné kosti a riziko poměrně rychlého vstřebání augmentátu. Proto jsou snahy získat materiál podobné kvality bez těchto omezení.

Jednou z cest, jak získat materiál podobný autologní kosti, je zpracovat extrahované zuby pacienta. Použití neupraveného autologního dentinu v roli náhrady kosti se zkoumá již od 70. let minulého století.1 Již od prvních pokusů na zvířatech se jeví jako velmi perspektivní materiál. Překážkou je příliš vysoká míra mineralizace augmentátu a jeho případná infekčnost. Postupem času byly vyvinuty přístroje, které tyto překážky překonaly a umožnily původně biologický odpad zrecyklovat na vysoce kvalitní augmentační materiál s osteokonduktivními i osteoinduktivními vlastnostmi.

V současné době je autologní dentin materiálem, který svou mírou mineralizace, množstvím růstových faktorů, kolagenem I. a mnohými dalšími parametry odpovídá kostní tkáni.2 Zároveň se velikostí a členitostí zrn jedná o materiál, který se dá téměř ideálně použít k augmentaci kostních tkání.3, 4, 5 Po zpracování v přístroji lze použít stálé i dočasné zuby6 a bez potíží jsou použitelné také zuby extrahované kvůli neúspěšnému endodontickému ošetření.7 Podmínkou je před zpracováním v přístroji zub očistit od všeho, co není jeho přirozenou součástí – kazy, kámen, granulace, výplně, korunky, čepy a endodontické výplně.

Jedním z přístrojů měnících extrahované zuby na augmentát je Tooth Transformer. Po očištění a hrubém naporcování zubu lékařem přístroj pracuje plně automaticky. Vyloučením lidského faktoru dostáváme demineralizovaný, dezinfikovaný a zvlhčený augmentační materiál, který má vždy stejné vlastnosti.

Na třech kazuistikách uvedených níže demonstruji možnosti použití autologního dentinu.

Okamžitá implantace s okamžitým zatížením

7. 2. 2018 přišel na naše pracoviště pacient s vertikální frakturou v krčku zubu 21. Zub byl již endodonticky ošetřován, apex kořene lehce resorbovaný. Po dohodě s pacientem jsme naplánovali extrakci s okamžitou implantací. 19. 2. 2018 jsme zub 21 šetrně extrahovali a zavedli implantát Biomet 3i průměru 4 mm a délky 13 mm (obr. 1a). Zaváděcí moment byl 40 Ncm. Vestibulárně jsme aplikovali autologní dentin (obr. 1b), připravený předem z retinovaného zubu 28, který jsme extrahovali 8. 2. 2018. Druhý den po implantaci jsme provedli okamžité zatížení implantátu provizorní korunkou (obr. 1c). Za tři měsíce (25. 5. 2018) jsme provedli definitivní zatížení implantátu lithium disilikátovou korunkou (obr. 1d, e). I s odstupem dvou let je implantát v naprostém pořádku a tkáně kolem něj jsou stabilní (obr. 1f).

 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
 • Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů

Ochrana extrakčního lůžka s časnou flapless implantací

Pacientce byl 3. 5. 2018 extrahován zub 26 z důvodu přetrvávajících píštělí po neúspěšné endodontické terapii. Po extrakci jsme objevili velkou via falsa ve furkaci kořene. Zub byl očištěn, zbaven všech granulací a umělých materiálů a zpracován na autologní dentin. Hodinu po extrakci jsme vyplnili extrakční lůžko autologním dentinem (obr. 2a). Augmentát jsme zajistili křížovým stehem a ponechali bez krytí. Už za měsíc (20. 6. 2018) jsme provedli časnou flapless implantaci implantátu Biomet 3i průměru 5 mm a délky 11,5 mm se zaváděcím momentem 20 Ncm (obr. 2b). Zároveň jsme odebrali tkáň na histologickou analýzu. Preparát byl obarven barvivem Masson-Goldner trichrome, a nalezli jsme v něm velmi hustou, ještě neorganizovanou, trámčitou kost, bohatě zásobenou cévami (obr. 2c). Za 4 měsíce po implantaci (obr. 2d) byla odevzdána definitivní korunka. I s dvouletým odstupem je implantát perfektně integrován, kost stabilní a náhrada korunky funkční (obr. 2e, 2f).

Ridge preservation pod mezičlenem

Pacientce s dlouhodobým defektem po zubu 24 byl v tomto místě 9. 1. 2019 zaveden implantát. Za měsíc (5. 2. 2019) po nakousnutí na tvrdé sousto si pacientka ulomila zub 25. Kořen byl bez ferule, s nedokonalým endodontickým ošetřením – proto jsme se s pacientkou dohodli na jeho extrakci (obr. 3a). Kořen byl očištěn, zpracován v Tooth Transformeru a získaný augmentát byl okamžitě aplikován do extrakční rány po zubu 25 (obr. 3b). Fixace proběhla pouze křížovým stehem. Za tři měsíce (17. 5. 2019) proběhlo odevzdání můstku kotveného implantátem v místě zubu 24 a volným členem 25 (obr. 3c, e). Na kontrole rok po fixaci protetiky byl vidět široký, stabilní alveol s kresbou kosti nerozeznatelnou od okolní spongiózy (obr. 3d).

Na uvedených případech můžeme vidět reálné možnosti úspěšného klinického využití autologního dentinu. Na základě dosavadních klinických zkušeností lze předpokládat, že v blízké buducnosti se tento materiál stane v našich praxích běžně používaným a extrahované zuby nebudou pokládány za nepotřebný odpad.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Autologní dentin – nová generace augmentačních materiálů
MUDr. Martin Čelko

Majitel soukromé zubní praxe v Hradci Králové – od začátku se zaměřuje na protetickou stomatologii s čím dál větším využitím digitálních technologií. Od roku 2010 pracuje se systémem CEREC, od roku 2014 je certifi kovaný CEREC trenér. Absolvuje doktorandské studium se zaměřením na histologii na Univerzitě Karlově, Lékařská fakulta v Hradci Králové.
E-mail: brixdent@gmail.com

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Bone induction by decalcified dentin implanted into oral, osseous and muscle tissues Arch Oral Biol, 12: 999-1009, 1967. Yeomans JD and Urist MR
 2. Autogenous teeth used for bone grafting: A comparition to traditional grafting materials Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. (2013) Kim, I. K, Kim, S. G, Yun, P. Y, at al
 3. Comparison between the bone regeneration using tooth graft with or without Tooth Transformer in sheep. BAOJ Dentistry 2019, 5: 1 S: 054 Elio Minetti and Andrea Palermo
 4. Nový postup zpracování extrahovaných zubů pro okamžitou transplantaci autogenního dentinu J Interdiscipl Med Dent Sci 2014, 2:6 Binderman et al
 5. Demineralized dentin and enamel matrices as suitable substrates for bone regeneration J Appl Biomater Funct Mater 2017, 15(3): e236-e243 Nina Bono, Paolo Tarsini, Gabriele Candiani
 6. Autologous deciduous tooth-derived materiál for alveolar ridge preservation: a clinical and histological case report
Další články z rubriky:
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením Články
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením

22. 10. 2023 | Implantologie

Miniimplantáty jsou již několik let perspektivním řešením pro indikaci hybridních náhrad...

Detail příspěvku

Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu? Články
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu?

21. 11. 2023 | Implantologie

Abstrakt: Kompletní reoseointegrace po ošetření periimplantitidy nebyla dosud nikdy publikována...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.