StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Digitální technologie > Řešení celkových defektů pomocí technologie PlaneSystem

Řešení celkových defektů pomocí technologie PlaneSystem

Udo Plaster, MDT | Dr. Siegfried Hrezkuw, Norimberk (Německo)

Můstek Prettau v horní čelisti kotvený titanovými abutmenty zhotovený technologií firmy Zirkonzahn

Z důvodu zavedení nejmodernějšího individuálního postupu v oblasti analýzy pacientů začala společnost Zirkonzahn spolupracovat se zubním technikem Udo Plasterem, vynálezcem PlaneSystem®, což je metoda přenosu individuálních dat pacientů založených na exaktních záznamech, které se dokonale integrují do digitálního postupu Zirkonzahn. PlaneSystem® je metoda, která respektuje a analyzuje pacienta jako celek. Bez ohledu na zvolenou proceduru výroby zubní náhrady – digitální nebo tradiční, je pomocí PlaneSystem® možno přesně přenést všechny zaznamenané informace týkající se konkrétního pacienta z analogového do digitálního prostředí v poměru 1 : 1, aniž by došlo ke ztrátě jakýchkoli informací a uložit je v softwaru pro další reprodukci kdykoli v budoucnu. Reprodukovatelnost dat nabízí vysokou míru bezpečnosti, především u komplexních případů náhrad nesených implantáty.

 


Stomatologická anamnéza

Každý člověk je individuální a vyžaduje jiný postup řešení rekonstrukce ztraceného chrupu. Výroba zubní náhrady vyžaduje individuální, holistickou analýzu stomatognátního systému. Ta vede k získání množství reprodukovatelných dat, coby individuálního vodítka pro zhotovení dlouhodobě vyhovujících, přesně dosedajících a estetických zubních náhrad. Níže popsaný případ se zabývá plánem ošetření pacienta, který během několika desetiletí postupně přišel o všechny zuby a kterému byla zhotovena pro horní i dolní čelist náhrada nesená implantáty. Když pacient navštívil naši ordinaci, měl již celkovou snímatelnou náhradu v horní čelisti a fixní náhradu nesenou implantáty v dolní čelisti. Přál si nahradit celkovou snímatelnou náhradu v horní čelisti za fixní náhradu, pro kterou již měl za účelem ukotvení zavedených šest implantátů. Ačkoliv si pacient nestěžoval na funkční problémy, bylo jasně patrné, že rozměry stávající snímatelné náhrady nevyhovují klinické situaci (obr.1). Především tedy bylo nutno správně definovat okluzní rovinu. Náhradu v dolní čelisti bylo třeba později také upravit, aby došlo k nápravě mezičelistních vztahů.

Stanovení správného vertikálního rozměru a analýza profilu pacienta

Práce zubního technika započala získáváním 3D skenů obličeje pacienta pomocí obličejového skeneru Face Hunter 3D a skenů starých náhrad. Situační modely zobrazené na skenu obličeje odhalily vysoký vertikální rozměr. Alveolární hřeben v horní čelisti byl značně atrofovaný a okluzní rovina na dolní čelisti dorzálně klesala (obr. 2).

Každý zásah do stomatognátního systému po dokončení růstu (např. zubní náhrada, ortodontická léčba) tělo kompenzuje někde jinde. Kvůli vyhodnocení optimálních rozměrů (pozic a velikostí zubů), bylo nutno vytvořit nový model náhrady. Pro výrobu nové fyziologičtější náhrady bylo zapotřebí definovat nový správný vertikální rozměr a pozici umělých zubů. Za tímto účelem musely být na obličeji a lebce pacienta, a stejně tak na modelu, definovány reprodukovatelné referenční roviny a anatomické orientační body – obzvláště důležité v případech bezzubých pacientů – pro pozdější reprodukci na virtuálním artikulátoru.

 • Počáteční situace u pacienta: pacient postupně přišel během několika desetiletí o všechny zuby a disponoval náhradami, které nevyhovovaly klinické situaci

  Počáteční situace u pacienta: pacient postupně přišel během několika desetiletí o všechny zuby a disponoval náhradami, které nevyhovovaly klinické situaci

 • 3D virtuální reprodukce pacienta vytvořená pomocí 3D obličejového skeneru Face Hunter a zobrazená v softwaru Zirkozahn.Scan se skeny modelů starých náhrad. Modely odhalily vysoký vertikální rozměr a dorzální pokles okluzní roviny v dolní čelisti.

  3D virtuální reprodukce pacienta vytvořená pomocí 3D obličejového skeneru Face Hunter a zobrazená v softwaru Zirkozahn.Scan se skeny modelů starých náhrad. Modely odhalily vysoký vertikální rozměr a dorzální pokles okluzní roviny v dolní čelisti.

 • Nazální body

  Nazální body

 • Střed lebky a středová linie

  Střed lebky a středová linie

 • Rovina stomionu – paralelní k linii nasoaurikulární, úhlu dolní čelisti a zygomatické kosti

  Rovina stomionu – paralelní k linii nasoaurikulární, úhlu dolní čelisti a zygomatické kosti

 • Holdawayova linie (linie procházející nejanteriornějším bodem brady, hranou horního rtu a protínající nos)

  Holdawayova linie (linie procházející nejanteriornějším bodem brady, hranou horního rtu a protínající nos)

 • Vymezení prostoru pro zuby na bezzubé horní čelisti a přenos na model

  Vymezení prostoru pro zuby na bezzubé horní čelisti a přenos na model

 • Pacient v přirozené pozici hlavy s PlaneFinder®. Na základě „linie 0 °“ a předem defi nované okluzní roviny pak bylo možné určit její individuální sklon.

  Pacient v přirozené pozici hlavy s PlaneFinder®. Na základě „linie 0 °“ a předem defi nované okluzní roviny pak bylo možné určit její individuální sklon.

 • Pacient s pomůckou Aqualizer v ústech. Aqualizer se používá k neutralizaci nefyziologického návyku skusu a „nápravě“ mezičelistních vztahů, za účelem nalezení správné pozice dolní čelisti. Jakmile dojde k vyvážení temporomandibulárního vztahu, vypadá obli

  Pacient s pomůckou Aqualizer v ústech. Aqualizer se používá k neutralizaci nefyziologického návyku skusu a „nápravě“ mezičelistních vztahů, za účelem nalezení správné pozice dolní čelisti. Jakmile dojde k vyvážení temporomandibulárního vztahu, vypadá obli

 • Zobrazení protetického prostoru

  Zobrazení protetického prostoru

 • Pacient se starou náhradou (vlevo) a s diagnostickou náhradou (vpravo)

  Pacient se starou náhradou (vlevo) a s diagnostickou náhradou (vpravo)

 • Pacient se starou náhradou (vlevo) a s diagnostickou náhradou (vpravo)

  Pacient se starou náhradou (vlevo) a s diagnostickou náhradou (vpravo)

 • V softwaru Zirkonzahn.Scan je možno všechna data pacienta zaznamenaná pomocí PlaneFinder® přenést v poměru 1 : 1 do virtuálního světa beze ztrát informací a získat tak realistický náhled na defi nitivní, individuálně zhotovenou náhradu.

  V softwaru Zirkonzahn.Scan je možno všechna data pacienta zaznamenaná pomocí PlaneFinder® přenést v poměru 1 : 1 do virtuálního světa beze ztrát informací a získat tak realistický náhled na defi nitivní, individuálně zhotovenou náhradu.

 • CBCT pacienta a STL data uzpůsobená 3D skenům obličeje v softwaru Zirkonzahn.Implant-Planner. Terapeutický prototyp byl navržen na základě diagnostické náhrady (bílé zuby).

  CBCT pacienta a STL data uzpůsobená 3D skenům obličeje v softwaru Zirkonzahn.Implant-Planner. Terapeutický prototyp byl navržen na základě diagnostické náhrady (bílé zuby).

 • Terapeutický prototyp náhrady pro horní čelist odpovídal zaznamenané fyziologické okluzní rovině – na rozdíl od náhrady v dolní čelisti, která stále disponovala starou, nesprávnou okluzní rovinou. Abychom přizpůsobili dolní náhradu nové okluzi, byly na st

  Terapeutický prototyp náhrady pro horní čelist odpovídal zaznamenané fyziologické okluzní rovině – na rozdíl od náhrady v dolní čelisti, která stále disponovala starou, nesprávnou okluzní rovinou. Abychom přizpůsobili dolní náhradu nové okluzi, byly na st

 • Pacient s terapeutickým prototypem náhrady v horním oblouku vyrobeným z pryskyřice Multistratum® Flexible a ofazetovanou stávající dolní náhradou

  Pacient s terapeutickým prototypem náhrady v horním oblouku vyrobeným z pryskyřice Multistratum® Flexible a ofazetovanou stávající dolní náhradou

 • Pacient s terapeutickým prototypem náhrady v horním oblouku vyrobeným z pryskyřice Multistratum® Flexible a ofazetovanou stávající dolní náhradou

  Pacient s terapeutickým prototypem náhrady v horním oblouku vyrobeným z pryskyřice Multistratum® Flexible a ofazetovanou stávající dolní náhradou

 • Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

  Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

 • Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

  Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

 • Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

  Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

 • Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

  Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

 • Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

  Náhrada byla vyfrézována z Prettau® zirkonia a zredukována technikou cut-back. Dále byla individualizována barvivy Colour Liquid Prettau® Aquarell a Intensive. Nakonec byla sintrována a vestibulární oblasti byly fazetovány keramikou.

 • Náhrada v dolní čelisti byla nově fazetována kompozitem. Obě náhrady ve fyziologickém skusu.

  Náhrada v dolní čelisti byla nově fazetována kompozitem. Obě náhrady ve fyziologickém skusu.

 • Spokojený pacient

  Spokojený pacient

Stanovené body a referenční roviny (obr. 3–6):

 • Linie procházející dolním okrajem nosní přepážky a dolním okrajem zevního zvukovodu (nasoaurikulární linie)
 • Při frontálním pohledu: body nad nosem a pod nosem
 • Střed lebky, vyznačený na patře pomocí šablony
 • Středová linie
 • Rovina stomionu, která je bodem dotyku horního a dolního rtu při artikulaci hlásky „m“ bez okluzního kontaktu. Tato rovina je důležitá pro určení funkční roviny, která je paralelní s linií nasoaurikulární.
 • Úhel dolní čelisti
 • Zygomatická kost
 • Holdawayova linie – linie procházející nejanteriornějším bodem brady (pogonion měkkých tkání brady), hranou horního rtu a protínající nos
Přečtěte si také:

Definování prostoru pro umělé zuby na bezzubé čelisti

Aby bylo možno určit prostory pro zuby na bezzubé čelisti a přenést zaznamenané referenční body na model, byly provedeny následující kroky:

 • Byly zohledněny všechny již určené referenční body, zvláště na rovině stomionu
 • Poté byla od bodu zygomatické kosti k funkční rovině zakreslena vertikální linie
 • Na průsečíku těchto dvou linií byla nalezena pozice horního moláru

 

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Udo Plaster, MDT
Dr. Siegfried Hrezkuw, Norimberk (Německo)
Články na podobné téma:
Částečné snímatelné náhrady a strategické umístění implantátů Články
Částečné snímatelné náhrady a strategické umístění implantátů

15. 11. 2019 | Implantologie

Konvenční fixní a snímatelná protetická řešení jsou dnes již doprovázena strategickými výhodami...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.