StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menuCZK0 
StomaTeam > Články > Dentální hygiena > Liečba parodontitídy pri spolupráci zubného lekára a dentálnej hygieničky

Liečba parodontitídy pri spolupráci zubného lekára a dentálnej hygieničky

MDDr. Mária Matuševská | doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. | MDDr. Mirela Rozprávková | doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. | prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

Parodont je súbor tkanív, ktorých cieľom je udržať zub v zubnom lôžku a oddeliť vnútorné prostredie organizmu od vonkajšieho. K tkanivám parodontu patrí koreňový cement, alveolárna kosť, supraalveolárne väzy, intraalveolárne väzy (dezmodont) a gingíva. Parodont má teda dve základné funkcie, ktorými sú fixácia zuba a obrana pred vniknutím cudzích látok do organizmu. Túto funkciu plní spojovací epitel, supraalveolárne väzy, sulkulárna tekutina, orálny a sulkulárny epitel gingívy.

Zdravý parodont je najviac závislý od pravidelnej starostlivosti. Bunky a tkanivá parodontu zabraňujú preniknutiu baktérií a ich toxínov do vnútra nášho organizmu. Najčastejšie k poškodeniu tkanív parodontu dochádza pôsobením mikrobiálneho plaku. Jeho patogenita je daná jeho objemom, zložením a metabolizmom.

Medzi parodontom a pulpou existuje spojenie. Tieto dve tkanivá sú cez foramen apicale (foramen apicis dentis) a cez akcesórne kanáliky navzájom prepojené. Akcesórne (bočné) kanáliky odstupujú od kanála koreňa zuba a sú v spojení s periodontálnymi ligamentmi. Zápalový proces sa preto môže ľahko šíriť z jednej oblasti do druhej. Toto šírenie infekcie môže postupovať cez periapikálny otvor na hrote koreňa alebo dentínovými tubulmi, ktoré sa nachádzajú pozdĺž koreňa zuba.

  • OPG, Máj 2015

    OPG, Máj 2015

  • Obr. 2: Intraorálne rtg snímky, Máj 2015  / Obr. 3, 4: Fotodokumentácia, postavenie d№21 mimo zubný oblúk v maxile, Máj 2015

    Obr. 2: Intraorálne rtg snímky, Máj 2015 / Obr. 3, 4: Fotodokumentácia, postavenie d№21 mimo zubný oblúk v maxile, Máj 2015

Kazuistika

Pacientka vo veku 40 rokov k nám bola poslaná od svojho zubného lekára so žiadosťou o parodontologické vyšetrenie. Na základe kompletného vyšetrenia sme stanovili diagnózu a navrhli alternatívy liečebného plánu, ktorý pozostáva zo štyroch fáz a to prípravná, hygienická, definitívna a udržiavacia fáza.

V prípravnej fáze sme vykonali komplexné vyšetrenie pacientky. Pacientka vyplnila anamnestický dotazník. Vykonali sme extraorálne vyšetrenie pacientky. Zistili sme asymetriu ľavej strany, čo bolo spôsobené postavením zuba číslo 21. Pokračovali sme v intraorálnom vyšetrení pacientky. Vyšetrili sme stav chrupu (RK4 d№35), stav hygieny (KOD – 75), stav mukogingiválnej oblasti (ťah frenulum labii superioris, šírka pripojenej gingivy pri d№31 a d№41 bola 0, prítomné gingiválne recesy), stav parodontu (CPITN 4-4-4/4-3-4, aktivita vačku s hnisavou exsudáciou d№21) a stav slizníc (bez patologického nálezu). Zhotovili sme aj rtg snímky – OPG a intraorálne snímky (obr.1, 2). Na základe tohto vyšetrenia sme pacientke stanovili diagnózu – kariologicky aktívna (RK4 d№35), parodontologicky aktívna – P3 agresívna parodontitída, generalizovaná forma (RP3 – RP4) (obr. 3, 4).

MDDr. Mária Matuševská | doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika

MDDr. Mirela Rozprávková | doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. | prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

Ústav ortodoncie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika a Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Články na podobné téma:
Štít pro citlivé zuby Články
Štít pro citlivé zuby

11. 6. 2018 | Dentální hygiena

Objevte inovativní technologii BioMin s pozvolným uvolňováním fluoridů. Chytrá zubní pasta ...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Nejste přihlášen/a

přihlásit     registrovat