StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Dental rádio StomaTeam > Mezizubní prostor se musí čistit od chvíle, kdy existuje!

Mezizubní prostor se musí čistit od chvíle, kdy existuje!

16. 12. 2021 | Mgr. Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam

Rozhovor s předsedkyní Společnosti preventivní stomatologie MUDr. Blankou Stojanovičovou a místopředsedkyní MUDr. Lucií Sedelmayer o historii a současném vývoji SPS a významu prevence ve stomatologii.

Na letošním Pragodentu se sešla řada osobností z oboru stomatologie. Redaktorka Dental rádia StomaTeam využila příležitosti a natočila rozhovor hned se dvěma hlavními představitelkami Společnosti preventivní stomatologie, MUDr. Lucií Sedelmayer a MUDr. Blankou Stojanovičovou. Tématem rozhovoru tak nemohlo být nic jiného, než prevence ve stomatologii a odkaz zakladatele SPS, MUDr. Jiřího Sedelmayera.


Pojďme nejprve k historii. Jak Společnost preventivní stomatologie vznikla?

MUDr. Stojanovičová: Stomatologie prošla velkou změnou, podobně jako vše ostatní, po revoluci v roce 1989. Spousta zubních lékařů se začala učit věci, které do té doby neznala, a začala se snažit zkvalitňovat péči o pacienty. V té době se také velice často vynořovala otázka, proč ta naše práce nikdy nekončí, proč spravujeme zuby stále dokola. Trápilo nás, že přes všechny vědomosti nejsme tak úspěšní, jak bychom si představovali. V té době se v ČR objevil jako přednášející MUDr. Sedelmayer, my jsme absolvovali mnoho jeho kurzů a všimli jsme si, že má stále po kapsách nějaké kartáčky. Začali jsme toto téma veřejně projevovat. Přestali jsme se stydět a bát se jeden druhého zeptat, jestli má v praxi podobné problémy jako my. A tady někde byl začátek myšlenky založit občanské sdružení, které se bude tímto tématem zabývat proto, abychom mohli přinášet svým pacientům lepší péči.

MUDr. Sedelmayer: S mým manželem, MUDr. Jiřím Sedelmayerem jsem zažila, když poprvé přijel do Čech a udělal přednášku o fotokompozitech. Všem nám spadly brady, protože styl jeho přednášení jsme do té doby nezažili. Začali jsme ho nutit, aby nám přednášel víc, protože jsme zjišťovali, že neumíme nic, že až v praxi nám začíná další vysoká škola a musíme se vzdělávat. Odpřednášel nám celou záchovnou stomatologii stylem, že jsme byli schopni sednout hned druhý den k pacientovi a vše udělat, protože nám dal v podstatě jasnou „kuchařku“ a naučil nás řemeslo. Najednou jsme věděli, proč se nám výplně předtím nedařily, jak se to dá dělat jinak, jak se můžeme chovat k pacientovi. Pak nás začalo zajímat, jak zmínila kolegyně, co to nosí po kapsách a čím si šťourá mezi zuby a začali jsme se ptát na prevenci. Začal nám tedy o prevenci přednášet, protože i jeho, jako šéfa konzervačního oddělení v Hamburku na univerzitě, trápila. Měl úžasný vztah ke studentům, seděl s nimi i do půlnoci u křesla nad pacientem, utíral jim slzičky, ale měl úžasný respekt. Trápilo ho, že když naučí studenty bezvadně endodoncii, udělat fotokompozitní nebo amalgámovou výplň, nabrousit a umět zacházet s kyretami, že si neumějí správně vyčistit zuby – mají kazy v mezizubním prostoru, krvácejí jim dásně atd. Protože byl kreativní, začal budovat a systematizovat prevenci. Věděl, že je potřeba čistit mezizubní prostory, že také potřebuje měkčí kartáčky, ale tyto pomůcky nebyly k dispozici. Začal tedy tlačit na dentální firmy, aby je začaly vyrábět. V Čechách se pak v roce 1998 uspořádal první Týden čistých zubů, kam přijelo pár zubařů, fandů, kteří absolvovali jeho předešlé přednášky. MUDr. Sedelmayer tam mluvil také o tom, jak je důležitý re-callový systém, aby se udržela kvalita péče. Kolegové pak ale přišli s tím, že by i oni potřebovali trénink a re-cally, kde by se lékaři mohli navzájem povzbuzovat, a tak vznikla myšlenka založit společnost, k čemuž došlo v roce 1999. Začali jsme pak každoročně organizovat tzv. Týden čistých zubů, kde dopoledne probíhají přednášky a odpoledne čistě individuální nácvik jednotlivých technik. Protože jsme ale byli stále více zváni do zahraničí, zdál se nám tento název nepraktický a můj manžel celou školu nazval ITOP – individuálně trénovaná orální prevence, což je mezinárodně použitelný název. A ITOP je tedy škola, kterou prosazuje Společnost preventivní stomatologie.

Praktikujete preventivní stomatologii již řadu let. Máte tedy mnoho zkušeností a pacienti se k vám dlouhodobě vracejí…
MUDr. Stojanovičová: K čištění a mezizubnímu čištění jsme se postavili čelem hned po prvních přednáškách a praktických ukázkách MUDr. Sedelmayera a byli jsme nadšeni, protože jsme měli stejné problémy jako naši pacienti, což bylo i v rozporu s naším vzděláním. Velmi pěkné na této práci je, že je to práce s rodinami a dnes už mám třetí generaci, která ke mně chodí a rodiče už sami vyžadují, abychom jejich děti naučili čištění. Takže, nejenže jsou naši pacienti zdravější a mají méně kazů, ale ta práce je radostná, když máme pacienty už od dětského věku. Udržení kontaktu a kontrola kvality péče je zásadní, proto máme i ve stanovách SPS, že každý člen musí jednou za rok projít re-callem, kde má nad sebou odborný dohled a musí se sám nechat zkontrolovat. Díky tomu jsou v SPS jen ti, kteří o to mají opravdu zájem, protože stejná pravidla jako pro ústa našich pacientů platí i pro ta naše. Bohužel jsme většinou praktičtí zubní lékaři, takže nemáme moc čas na statistiky, ale za ta léta mluví pacienti a výsledky samy ze sebe.

MUDr. Jiří Sedelmayer začínal své působení v Německu, mohla byste porovnat přístup k prevenci v Německu nebo v zahraničí obecně a v České republice?
MUDr. Sedelmayer: Poté, co manžel opustil za minulého režimu tuto republiku, zubařinu v Německu i vystudoval, a to na univerzitě v Hamburku, kde se stal asistentem konzervačního oddělení a později i jeho vedoucím lékařem. Když se vrátím k ITOPu, tak byl původně zakotven v sylabu VŠ a studenti z něj skládali i zkoušku. Později se toto podařilo i v Čechách, kdy si ale sami studenti vyžádali u děkana začlenění ITOPu do sylabu jako výukového předmětu na univerzitě. Tehdy nás pan profesor Foltán požádal, zda bychom byli ochotní tento předmět učit na Karlově univerzitě v Praze. To už je asi 7 let a od té doby se tento předmět vyučuje a studenti z něj skládají zkoušku. V letošním roce budou tento předmět nejspíše mít i zahraniční studenti, také na vlastní žádost. Zájem mladých lidí nás velice těší. ITOP se vyučuje na fakultách po celém světě a má velký úspěch. Problém je ale všude stejný – všude lidé krvácejí, mají problémy a neví proč, ale myslím, že začíná být stále větší tlak ze strany pacientů zachovat si zdravé zuby a budou víc tlačit i na profesionály, aby je učili správné péči a ne jen vrtali. Díky ITOPu opravdu dokážete přinést zdraví, protože nejde jen o zuby, ale o celkové zdraví člověka. V zahraničí nás obdivují za to, že je u nás v povědomí většiny nejen odborné veřejnosti existence mezizubních kartáčků, nutnosti čištění zubů, spojitost mezi ústní dutinou a celkovým zdravím. Na tomto poli se udělalo strašně moc a musím říct, že jsem na to hrdá.

Zmínila jste, že jste s manželem hodně přednášeli v zahraničí, jaké byly vaše zkušenosti z těchto setkání?
MUDr. Sedelmayer: Bylo to skutečně zajímavé, protože jsme netušili, co nás čeká. Byli jsme postupně stále častěji zváni a později, když už manžel tolik cestovat nechtěl, začali lidé létat za námi. Měli jsme tady skupiny z Japonska, které se nadchly do preciznosti naší práce i do pomůcek. Já jsem měla obavy jet do USA (Mekky flossingu), kam jsem byla pozvaná. Říkala jsem si: Co já jim tam budu vyprávět o mezizubních kartáčcích? Byla to pro mě velmi překvapující zkušenost. Když v USA nebo kdekoli lidem ukážete něco přesvědčivého a poznají, že je to pro ně smysluplné, jsou schopni během dne zbourat staré mosty a vystavět nové, v čemž si myslím, že Evropa strašně kulhá. Úžasná byla i Latinská Amerika, kde bylo znát obrovské nadšení! Jsou tam lékaři, kteří většinou studují na prestižních školách v USA. Prevence ale pro ně byla takové novum, že z něj byli nadšení a pokračují v ní dál. Například jsem měla v Kolumbii setkání s univerzitními profesory ze všech států Latinské Ameriky a dělala jsem pro ně Týden čistých zubů neboli ITOP. Oni si pak sami budovali týmy na fakultách, aby to mohli učit dál. Je úžasné, jak to lidé ve světě přijímají a pro nás to byla motivace, proč jsme šli dál.

Jakým způsobem se vyvíjelo působení Společnosti pro preventivní stomatologii v České republice?
MUDr. Stojanovičová: Původně nebylo SPS odbornou společností, ale občanským sdružením a pořádali jsme v té době neobvyklé akce. Účastnili jsme se například potravinářského veletrhu Salima, kde jsme pořádali veřejné workshopy a přibližovali lidem problém prevence. Účastnili jsme se třeba i víkendových akcí v Bohnicích Mezi ploty, což bylo pro nás sice náročné, ale vždy jsme se setkali s velkým nadšením.

Jaké jsou základní principy ITOPU?
MUDr. Sedelmayer: Jak již bylo zmíněno, ITOP je individuálně trénovaná prevence a na tom stojí. Manžel stanovil také tři důležitá kritéria: akceptanci, efektivitu a atraumatičnost. Akceptance rovná se motivace, tedy jestli jsem já jako odborník schopná motivovat pacienta ke spolupráci. ITOP proto musí být jednoduchý, ale efektivní, což je druhé kritérium a nesmí nám ubližovat (řada starších pacientů má citlivé krčky většinou způsobené špatnou technikou nebo špatnými pomůckami). Tato kritéria se vztahují nejen na techniky, ale také na pomůcky a je na lékařích, aby sami skloubili tato kritéria co nejlepším způsobem. Při ITOPu používáme princip „touch to teach“, tedy ukazujeme pacientovi, jak to má v ústech cítit, jaký sklon má mít kartáček, jak na něj tlačit. To, co pacient cítí, je navíc přesvědčivé a nikdy už to nezapomene.

Když si budeme ještě chvíli povídat o čištění zubů, není škoda, že mezi odborníky neexistuje jasný konsensus ohledně čištění mezizubním kartáčkem u dětí? Jaký je v tomto přístup SPS?
MUDr. Sedelmayer: Děkuji za tuto otázku, protože obzvlášť děti mi leží na srdíčku. Práce s dětmi mě baví a jsem stejně jako kolegyně rodinným lékařem. Právě v tom vidím smysl, protože musíte naučit správné návyky celou rodinu, aby to rodiče dokázali předávat dál a dočišťovat zuby svým dětem, ale i podpořit při čištění. Proto si myslím, že je v této věci zásadní význam rodinných lékařů. Na kurzech a re-callech často dostáváme otázku, kdy začít s dětmi. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, přesto dennodenně vídám zkažené zoubky, které se kazí především v mezizubních oblastech. A já vím, že čistý zub neonemocní, což je také mottem naší společnosti. Musím tedy vyčistit zub kolem dokola, ale to znamená i mezizubní prostor, který je u mléčných stoliček hodně veliký a představy, že se tam ničím nedostaneme jsou zkreslené. Je to velký trojúhelník, který je potřeba vymést. To když neudělám, musím pak dítě vrtat. A to nechci, nechci jako lékařka dítě odradit a nechci, aby se nás zubařů bálo. A od kdy? Na to je jednoduchá odpověď. Od chvíle, kdy mezizubní prostor existuje, se musí čistit. Proč čekat na nějaký věk? Rodič to ale nemůže dělat sám. Musí stát za zády zubnímu lékaři či dentální hygienistce, kteří mezizubní prostor poprvé penetrují a rodiče to naučí. Rodiče už ideálně vše vyzkoušeli na sobě a vědí, co jim mezizubní čištění přineslo. Mezizubní prostor je potřeba změřit a nepoužívat jen tak nějaký mezizubní kartáček, měl by ho vybrat odborník. Navíc se u dětí mezizubní prostor s růstem hodně mění, takže je potřeba jej při každé půlroční prohlídce přeměřit znovu. Je třeba upozornit, že první penetrace nebude příjemná, může tam již být zánět, ale že je to otázka jednoho až dvou dnů, než zánět vymizí. A to je ten obrovský motivační bod – jedním tahem dovnitř a ven dáte pacientovi tolik zdraví, protože za dva dny je zánět pryč! Mezizubní kartáček je proto pro mě úžasná věc a pomůcka, se kterou je třeba začít co nejdřív.

Děkujeme za krásně srozumitelné objasnění problematiky čištění dětských zoubků mezizubním kartáčkem. Máte jako odborná společnost možnost zasáhnout do edukace dětí?
MUDr. Stojanovičová: Ošetřujeme spoustu dětí ve svých ordinacích, většinou s rodiči. Protože je navíc každý člen povinen se účastnit re-callu, je mezi námi dost žen, které mají děti, tak již řadu let se naši instruktoři věnují na Týdnu čistých zubů i dětem. Pro děti je také přitažlivý příklad rodičů a letos se nám poprvé podařilo zorganizovat i samostatný re-call pro děti, který měl velký úspěch.

Krédem Společnosti preventivní stomatologie je individuální preventivní péče o chrup. Mohla byste prosím doplnit další možnosti prevence a jak se k nim vaše odborná společnost staví a jaký na ně má názor?
MUDr. Sedelmayer: Krédem SPS a ITOPu je individuálně trénovaná prevence, tedy individuálně trénovat jednotlivého pacienta. Jsme přesvědčeni, že právě tento přístup pomůže pacientovi zachovat si zuby. Nezříkám se žádných jiných prevencí. Myslím, že i kolektivní prevence na různých bázích jsou důležité a zasáhnou i jiné sociální skupiny. Individuálně trénovaná prevence je pro ty, kteří chtějí, přestože o ní nic neví, ale které právě my tou motivací můžeme přesvědčit a oni pak mohou pochopit, zda jim to něco přináší nebo ne. A věřte mi, že kolektivní prevence je důležitá. Zasáhne třeba jednotlivce, který k nám do ordinace nepřijde. Ráda bych ale připomněla, že biofilm, náš hlavní nepřítel, je nesmírně složitá struktura, kterou nelze jen něčím polévat nebo natírat, ale musí se mechanicky narušit. Bez mechanického čištění nelze zdravé zuby udržet, o tom jsem přesvědčená.

Přečtěte si také:
Týden čistých zubů 2021
Nespravujme stále dokola zuby, které nejsou dobře čištěné!

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php on line 7
Parovač Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Parovač

další inzeráty

Další články z rubriky:
PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie Články
video
PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie

24. 10. 2023 | Pragodent

Dva roky utekly jako voda a tři dny na veletrhu PRAGODENT ještě rychleji...

Detail příspěvku

Rozhovor s MUDr. Lucií Sedelmayer: 30leté výročí mezizubního kartáčku v ČR Články
Rozhovor s MUDr. Lucií Sedelmayer: 30leté výročí mezizubního kartáčku v ČR

26. 6. 2024 | Dental rádio StomaTeam

Vážení čtenáři/posluchači, přinášíme vám další epizodu našeho podcastu "Rozhovory a reportáže" – Dental rádio StomaTeam...

Detail příspěvku

„Škachův den je o komunikaci a osobním setkávání,“ říká MUDr. Ladislav Kindl Články
audio
„Škachův den je o komunikaci a osobním setkávání,“ říká MUDr. Ladislav Kindl

6. 3. 2023 | Dental rádio StomaTeam

22. února se v Praze v Divadle U Hasičů konal již 12. Škachův den. Coby...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Vaše inzerce
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-jobs.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-jobs.php on line 7

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.