StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Technologie > Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem

Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem

14. 2. 2020 | MUDr. Jiří Hrkal | MDDr. Michal Čičmanec | Tomáš Zelenka | Andrea Stejskalová; HDC Kladno | Ing. Ondřej Kosnar; Microdent Turnov

V posledních letech se objevily materiály a technologie, které umožňují zhotovit částečné snímatelné náhrady bez kovových retenčních a spojovacích prvků, např. Deflex (polyamid) nebo Trinia (materiál pro CAD/CAM frézování – využívá prokládání skleněných vláken a pryskyřice v několika vrstvách). Dosud však nedošlo k jejich přílišnému rozšíření. Důvodem je zatím neověřená dlouhodobá životnost a funkčnost zhotovených náhrad z těchto materiálů a poměrně vysoká cena. Standardem proto zůstávají částečné snímatelné náhrady, kde tělo a zuby jsou z materiálů na bázi metylmetakrylátu a retenční a spojovací prvky jsou kovové. Možnost, jak tento standard modernizovat a zefektivnit, se nám však nabízí v technologii 3D tisku.

Klasický způsob výroby částečných snímatelných náhrad v zubních laboratořích je zahájen zhotovením sádrového pracovního modelu na základě ordinačního situačního otisku. Analýzou pracovního modelu je pak stanoveno vhodné umístění retenčních prvků, vhodná osa nasazení budoucí náhrady a přesný obrys a rozsah plánované náhrady, včetně detailů konstrukčních prvků. Poté je dublováním pracovního modelu zhotoven ze zatmelovací hmoty licí model. Naplánovaná konstrukce je na licím modelu vymodelována z vosku pomocí voskových předtvarů retenčních mřížek, spojovacích prvků a spon, zatmelena a odlita z kovu. Po odlití a vyjmutí konstrukce z licí formy je nutné její dokonalé ruční vypracování a adaptace na situační model. Tělo náhrady je modelováno z růžového modelovacího vosku. Do tohoto modelu jsou pak stavěny většinou pryskyřičné zuby. V případě použití drátěných sponových ramen tato adaptujeme až do voskového modelu těla náhrady. Po odzkoušení konstrukce s voskovým modelem těla náhrady v ústech se lisovací nebo licí technikou dokončí zhotovení částečné snímatelné náhrady. Následuje závěrečné dokonalé opracování, adaptace a vyleštění náhrady.

3D tisk konstrukcí sintrováním kovu pomocí laserového paprsku

Na základě našich dlouholetých zkušeností se zhotovováním náhrad CAD/CAM technologiemi pro fixní a implantologickou protetiku ve spolupráci s CAD/CAM výrobním centrem Microdent (Turnov), kdy došlo k výraznému zvýšení kvality protetických prací a zároveň i ke snížení časové a pracovní náročnosti, jsme se rozhodli vyzkoušet zhotovování konstrukcí pro částečné snímatelné náhrady CAD/CAM postupem 3D tisku v podobě sintrování kovu pomocí laserového paprsku. Dalším důvodem jsou i naše vynikající zkušenosti s takto zhotovovanými konstrukcemi pro skeletové náhrady.

Klasický postup zhotovení částečných snímatelných náhrad jsme aplikovali pro použití CAD/CAM technologie. Na základě ordinačního otisku, včetně otisku protilehlé čelisti i registrace skusu, zhotovíme pracovní model z kamenné sádry.

Po naskenování sádrového pracovního modelu v laboratorním skeneru provede technik pomocí modelovacího CAD softwaru analýzu modelu. Software automaticky vykryje podsekřivá místa, označí plochy pro odlehčení konstrukčních prvků a automaticky stanoví osu nasazení budoucí náhrady, kterou si však zubní technik může podle potřeby korigovat (obr. 1, 2).

Na základě analýzy modelu technik rozhodne o typu použitých retenčních prvků i jejich umístění. Vlastní modelace retenčních a spojovacích prvků a definitivního rozsahu i tvaru konstrukce probíhá v CADu pomocí výše uvedeného softwaru (obr. 3–5).

 • Vyznačení osy a směru nasazení a vyznačení podsekřivých míst

  Vyznačení osy a směru nasazení a vyznačení podsekřivých míst

 • Barevná škála vyznačuje podsekřivá místa od nejméně (světle modrá) až po nejvíce podsekřivá (červená). Fialová barva představuje vykrytí těchto míst před modelací.

  Barevná škála vyznačuje podsekřivá místa od nejméně (světle modrá) až po nejvíce podsekřivá (červená). Fialová barva představuje vykrytí těchto míst před modelací.

 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem
 • Zhotovení kovových kotevních a spojovacích prvků částečných snímatelných náhrad 3D tiskem

Na základě odeslaných dat obdrží laboratoř do 3 dnů hotovou, opracovanou a především dokonale přesnou konstrukci, která bez jakýchkoliv dalších nutných úprav přesně sedí na pracovním modelu i v ústech (obr. 6, 7, 8).

Další pracovní postup je stejný jako u klasického postupu zhotovování částečných snímatelných náhrad (obr. 9). Technik modeluje tělo náhrady z růžového modelovacího vosku a do tohoto modelu postaví pryskyřičné zuby. Náhrada je tak připravena k odzkoušení v ordinaci. Dokončení výroby částečné snímatelné náhrady lisovací nebo licí technikou, včetně závěrečného opracování, adaptace a vyleštění probíhá jako u klasického způsobu zhotovení (obr. 10, 11).

Výhody vyplývající z tohoto postupu ve srovnání s klasickým postupem jsou patrné v následujících bodech:

 • Analýza modelu, plánování náhrady i její vlastní modelace v CADu pomocí softwaru je daleko snazší a především rychlejší – zkušený zubní technik potřebuje zhruba 20–25 minut
 • Odpadá zhotovení licího modelu a pracná, časově náročná modelace konstrukce náhrady z vosku
 • Odpadá zatmelování, vypalování zatmelovací hmoty a odlévání konstrukce z kovu
 • Odpadá pracné vyjmutí konstrukce z licí formy a zejména nutnost jejího dokonalého vypracování a adaptace na situační model, které jsou pro technika velice pracné a časově náročné. Náhrada je leštěna suchým elektrolytem, takže nedochází ani k úbytku materiálu a tím k nepřesnostem či oslabení retenčních nebo spojovacích prvků.
 • Díky technologii výroby konstrukce (3D tisk – sintrování kovu) odpadá také riziko vzniku skrytých defektů materiálu konstrukce jako porozita, bubliny, mikrofraktury, kdy je v případě klasického postupu nutno zhotovit novou konstrukci od samého začátku
 • Konstrukce zhotovená 3D tiskem je naprosto přesná, bez nutnosti dalších úprav či opracování
 • V případě poškození či ztráty náhrady není problém zhotovení nové, protože veškerá data zůstávají uložena

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že největší předností konstrukcí zhotovených 3D tiskem, oproti konstrukcím odlévaným, je jejich dokonalá přesnost bez potřeby jakékoliv dodatečné úpravy a snížení časové i pracovní náročnosti na výrobu. Dále kromě časové úspory dochází i k úspoře materiálu (zatmelovací hmota pro výrobu licího modelu, modelovací vosk, předtvary, licí forma, kov, spotřeba fréz při vypracovávání konstrukce) a energie (vypalování, odlévání).

Cena těchto konstrukcí je v současné době u společnosti Microdent 2 200 Kč.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
MUDr. Jiří Hrkal | MDDr. Michal Čičmanec | Tomáš Zelenka
Andrea Stejskalová; HDC Kladno | Ing. Ondřej Kosnar; Microdent Turnov
Použitá literatura: zobrazit skrýt

Bittner,J.,Vacek,M.,Novák,J., – Stomatologické protézy II, učebnice pro zdravotnické školy
Avicenum, 1982

Bittner,J., Sedláček,J., – Technologie pro zubní laboranty, učebnice pro zdravotnické školy
Avicenum,1979

 

Další články z rubriky:
Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě Články
video
Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě

7. 3. 2023 | Technologie

Pokud se ptáte, co je aktuálně jedním z největších přínosů CAD/CAM technologií pro zubní laboratoř...

Detail příspěvku

CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením Články
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením

22. 10. 2023 | Implantologie

Miniimplantáty jsou již několik let perspektivním řešením pro indikaci hybridních náhrad...

Detail příspěvku

Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive® Články
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive®

16. 5. 2023 | Technologie

Zuby jsou zrcadlem života a životního stylu jedince. Díky novému zirkonu...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.