StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Technologie > Proč investovat a jak vybrat laboratorní skener?

Proč investovat a jak vybrat laboratorní skener?

30. 11. 2020 | Michal Heřmánek, Microdent

Nevlastnit skener ještě neznamená vyrábět zubní náhrady zastaralým způsobem. Řada zubních techniků dospěla k názoru, že je pro ně stále výhodnější modely zabalit a odeslat někomu, kdo digitální technologie vlastní a náhradu tímto způsobem částečně zhotoví za ně. V případě těch nejmenších laboratoří nebo laboratoří, které mají v dohledné době ukončit svou činnost, to může dávat smysl. Pro ty ostatní je určen tento článek.


Zasílání sádrových modelů poštou partnerské laboratoři s sebou kromě časové prodlevy nese i riziko nevhodného designu náhrady. To lze částečně snížit sdílením a autorizováním náhledů, nicméně eliminovat jej nelze. Dále je nutné počítat se zvýšenými náklady na dopravu, skenování a design. Jejich výše je přímo úměrná množství práce. Vlastnictví skeneru naproti tomu přináší následující výhody:

 • Vyšší produktivita – pravděpodobně každá zubní laboratoř dnes bojuje s nedostatkem zaměstnanců – zubních techniků. Skener, resp. vyšší efektivita digitální modelace a výroby vám umožní při stávajícím počtu zaměstnanců zhotovit o cca 40 % více fixních náhrad založených na fazetování konstrukce. Pokud jde o dnes čím dál více populární plně anatomické elementy z lithium disilikátu či nové generace estetických zirkonů, tak je zvýšení produktivity ještě razantnější. Pokud máte zaměstnanců dostatek, můžete jim dopřát více volného času, a tedy spokojenější život.
 • Vyšší kvalita náhrad – dnes již málokdo zpochybňuje přínos skenerů, resp. digitálních technologií ke zvýšení kvality i jakosti zubních náhrad. Stroje pracují s přesností, které člověk nemůže nikdy dosáhnout. Umí pracovat s materiály, které lze ručně jen obtížně nebo vůbec zpracovávat a které pro ošetření pacienta přináší nové, dosud nevídané možnosti. Vznikla nová, důležitá kategorie výrobků – bezkovových můstků.
 • Udržení kroku s konkurencí – objem protetiky na trhu se pomalu ale jistě snižuje s tím, jak roste úroveň zubní hygieny pacientů a zvyšuje se nabídka levného outsourcingu do zahraničí. Využívání možností, co přináší skener a digitalizace obecně, se tak postupně stává nikoliv výhodou, ale nutností pro udržení stávajících a získávání nových zákazníků.
 • Vyšší zisk – ekonomika zubní laboratoře je závislá na celé řadě faktorů a v situaci omezených zdrojů je nutné o to více přemýšlet do čeho investovat a kvůli čemu se ev. zadlužit. Pořízení skeneru obvykle znamená snížení nákladů na člen, alespoň co se mzdy týče. To se nejvíce projeví u již zmíněných celokeramických náhrad v plně anatomickém tvaru, kde je podíl lidské práce nejnižší. Další úspora plyne z absence nutnosti platit za dopravu a skenování dodavateli. Pokud jste náhrady dosud vyráběli výhradně ručně, na straně příjmů můžete počítat s vyššími výnosy plynoucími z vyšší produktivity, hlavně ale z prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
 • Efektivnější komunikace s lékaři a pacienty – pořízením skeneru vyšlete svým zákazníkům signál, že to se zvýšením kvality výrobků a dlouhodobou spoluprací myslíte vážně. Moderní CAD aplikace umožňují zhotovování vizualizací „před a po“ ošetření. Tyto můžete sdílet s lékařem a on je může následně probrat s pacientem. Vyhnete se tak případným zklamáním a navíc uděláte dobrý dojem. Laboratorní software navíc dokáže rozpoznat podsekřiviny, dispararelní pahýly a další defekty, na které můžete lékaře upozornit. On z toho možná nadšený nebude, nicméně můžete si tím alespoň krýt záda pro případ, že výsledek nebude pro lékaře uspokojivý.

I přes výše uvedené argumenty někdo možná namítne, že ve světle příchodu ordinačních skenerů budou ty laboratorní čím dál méně potřeba a investice do nich je tak riziková. Jednou tomu tak možná bude. Avšak doba, za kterou ordinační skenery zcela nahradí tradiční otiskování, je každopádně delší než životnost dnešních laboratorních skenerů. I malá část lékařů, co si ordinační skener dosud pořídila, v zákulisí přiznává, že je to zatím spíše doplněk k tradičnímu otiskování pro práce malého rozsahu v ideálních situacích. To není kritika existence těchto skenerů, nýbrž jen zhodnocení jejich současné technické vyspělosti.

Nabídka laboratorních skenerů na našem trhu je dnes široká, přičemž ceny se liší až trojnásobně. Než se proto o investici rozhodnete, zkuste se domluvit na zapůjčení nějakého přístroje na měsíc či dva. Řada dodavatelů tuto službu nabízí zdarma.

Jak vybrat laboratorní skener

V dnešní době, kdy skener najdete téměř v každé laboratoři, se může zdát, že rozdíl mezi nimi je malý. Do určité míry tomu tak je. „Ďábel je ale skryt v detailech“, které nemusí být na první, ale i druhý pohled zřejmé. V tomto článku se je pokusíme identifikovat.

Stejně jako ve většině jiných odvětví i v tom našem platí, že nic jako nejlepší výrobek neexistuje. Jiný skener je vhodný pro velkou laboratoř, jiný zase pro malou. Rozdíly můžeme najít i ve výběru skenerů vhodných pro laboratoř specializovanou na implantáty nebo na snímatelné náhrady. Ve všech případech ale musí investice dávat ekonomický smysl. Kritéria pro výběr skeneru mohou být následující:

 1. Provedení
  Co naplat – když skener zvednete jedním prstem, těžko můžete očekávat trvanlivost, bezporuchovost a stabilní výsledky skenování. Když položíte na stůl šálek čaje a skener se rozklepe, je úplně jedno, kolik má kamer a megapixelů. Nebo že je údajně nejrychlejší na světě, protože práci budete dost možná později předělávat, přičemž ztráta času nebude v sekundách, ale hodinách. Toto kritérium je záměrně na prvním místě, protože je v dnešní době, kdy se skenery technicky liší minimálně, dle našeho názoru spolu s uživatelskou podporou nejdůležitější. Zároveň se jedná o oblast, kde většina výrobců, především z Asie, ráda šetří. Poznáte to i tím, že si na skener sáhnete. Plast bude vždy levnější než kov.
 2. Uživatelská podpora a školení
  Ať už jste začátečník nebo expert, je pravděpodobné, že uživatelskou podporu v nějaké podobě budete potřebovat. Může se týkat jak skeneru samotného, tak i připojeného PC nebo CADu. Kvalitní uživatelská podpora je pro poskytovatele nákladná, a proto byste měli u nabídek podezřele levných skenerů zbystřit. Úroveň uživatelské podpory totiž může zásadně ovlivnit vaši dlouhodobou spokojenost se skenerem a s investicí do něj. Při rozhodování si zjistěte, jak uživatelská podpora v praxi funguje – co stojí, jaká je provozní doba a kdo ji poskytuje. V ideálním případě by to měl být zubní technik, který skenováním a modelací tráví většinu pracovního času. Jen takový bude mít dostatek zkušeností, aby vám dobře poradil i se zapeklitými případy.
 3. Formát výstupního souboru
  Formát STL je dnes synonymem otevřeného systému, tedy svobody zvolit si libovolný CAD a později i výrobní zařízení. Tato svoboda je důležitá pro ochranu investice do budoucna, aby zubní technik nebyl v „zajetí“ jednoho dodavatele všech komponent CAD/CAM systému. Nové formáty PLY nebo OBJ k STL navíc přidávají barvu a texturu. O ničem jiném nemá smysl uvažovat.
 4. Rychlost
  Tento parametr zdůrazňovaný různými prodejci je ve skutečnosti ten nejméně důležitý. Dnes i ten nejlevnější skener na trhu je dostatečně rychlý. Je lhostejné, zda skener oskenuje zubní oblouk za 25 nebo 35 sekund. Na dobu, kterou u skeneru celkem strávíte, to má marginální vliv. Mnohem více času strávíte modelací náhrady.
 5. Přesnost
  Většina skenerů na trhu se chlubí přesností mezi 4–15 mikrometry. Co přesně to znamená? Především to, že ať už si koupíte jakýkoliv skener, bude dostatečně přesný pro běžné korunky a můstky, a tedy vyhoví požadavkům většiny laboratoří. Chleba se začne lámat zpravidla až u rozsáhlejších a komplikovanějších prací, zejm. u šroubovaných můstků a třmenů s přímým dosedem na implantáty. V takových případech je co nejnižší hodnota tohoto parametru nutností. Zde je ale třeba říci, že může být velký rozdíl mezi výrobcem deklarovanou přesností a její skutečnou hodnotou. Tu je vždy dobré ověřit u kolegů, co již nějaké zkušenosti s podobným vybavením mají.
 6. Rozlišení
  Mýtus, že počet kamer nebo hodnota rozlišení v megapixelech znamenají vyšší přesnost, je poměrně rozšířený. Hlavně mezi výrobci a prodejci, kterým poskytuje snadný nástroj, jak z kapes zubních techniků získat více peněz. Ve skutečnosti platí, že cokoliv nad 1,3 megapixelu nevede k vyšší přesnosti, ale především k většímu množství nasnímaných dat, z nichž většina je balast, který zbytečně zatěžuje systém. Pro výsledek práce je důležitá kvalita dat, nikoliv jejich množství. Je to stejné jako u fotoaparátu. Při překročení určité hodnoty rozlišení (ta je různá, závisí mimo jiné na velikosti senzoru) má na kvalitu snímku již zásadní vliv kvalita optiky. Další magapixely rozlišení sensoru jsou spíše nevýhodou, protože zvyšují velikost souborů a přitom nepřinášejí žádnou výhodu.
 7. Náklady na provoz, integrace s CAD
  S provozem samotného laboratorního skeneru zpravidla nejsou spojené licenční poplatky. Ty se týkají až CADu. Ten doporučujeme pořizovat zároveň se skenerem. Ověříte si, že skenovací aplikace je do CADu integrována tak, aby byl celý proces tvorby zubní náhrady jednoduchý a plynulý.
 8. Záruka, záruční a pozáruční servis
  Záruka poskytovaná výrobcem je zpravidla 12 měsíců. Někteří výrobci, resp. jejich dealeři ale nabízejí i 24 nebo dokonce 36 měsíců. Již při nákupu počítejte s tím, že i sebelepší skener občas vyžaduje odborný servis anebo se může porouchat. Ověřte si proto, zda dodavatel v takových případech nabízí zapůjčení náhradního skeneru stejného typu. Je pravděpodobnější, že rychlý a fundovaný servis najdete spíše u firem, co se specializují na CAD/CAM technologie, než u těch, co prodávají např. frézy, písek, sádru, vosk atp. a skenery mají jako doplněk sortimentu.
 • Proč investovat a jak vybrat laboratorní skener?

Kritérií pro výběr skeneru by šlo jistě najít více, tato jsou ale dle naší zkušenosti pro typickou českou a slovenskou zubní laboratoř ta hlavní. Oproti těm před deseti patnácti lety mají dnešní laboratoře velkou výhodu v tom, že v každé cenové relaci je na trhu hned několik modelů skenerů od různých výrobců. Je tedy z čeho vybírat i v situaci, kdy mám omezený rozpočet. Nakonec, nejlepší skener pro mou laboratoř je totiž takový, který mi pomůže vydělat nejvíce peněz. A to vůbec nemusí být ten nejlevnější, nejrychlejší, nejpřesnější nebo nejrozšířenější.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive® Články
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive®

16. 5. 2023 | Technologie

Zuby jsou zrcadlem života a životního stylu jedince. Díky novému zirkonu...

Detail příspěvku

Technika Canvas pro esteticky náročné náhrady ve frontálním úseku chrupu Články
Technika Canvas pro esteticky náročné náhrady ve frontálním úseku chrupu

27. 3. 2024 | Technologie

Pacient, 50letý muž, si přál výměnu dvou stávajících frontálních korunek...

Detail příspěvku

Nový intraorální skener iTero Lumina od Align Technology Články
Nový intraorální skener iTero Lumina od Align Technology

1. 3. 2024 | Technologie

Díky nové technologii iTero Multi-Direct Capture™ skener iTero Lumina™

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.