StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Technologie > Předoperační digitální plánování monolitických náhrad na implantátech

Předoperační digitální plánování monolitických náhrad na implantátech

16. 3. 2020 | Florin Cofar, DDS, Temešvár, Rumunsko | Dr. Eric van Dooren, Antverpy, Belgie

Digitální plánování a příprava poskytuje při implantologicko-protetických procedurách vysokou úroveň spolehlivosti. Předběžná virtuální simulace chirurgického zákroku může poskytnout potřebnou sebedůvěru i jistotu a chirurgický zákrok pak lze provést s klidnou myslí. Dva stomatologičtí odborníci popisují svoji metodiku.


Každý pracovní postup začíná shromažďováním informací. Náš protetický tým používá k posouzení esteticko-funkčního vztahu mezi úsměvem, stavem chrupu a obličejem pacienta fotografi e a videozáznam. Kromě běžné fotografi cké dokumentace a videosekvencí používáme při vyhodnocování implantologicko-protetických případů digitální volumetrickou tomografi i (DVT) a intraorální skeny. Spojením všech shromážděných informací získáme to, čemu říkáme „digitální klon“. Tyto sloučené datové soubory nám umožňují naplánovat všechny kroky virtuálně, jako bychom pracovali na klonu pacienta. Níže představíme naši proceduru, a to na příkladu korunkové náhrady nesené implantátem.

Proces začíná pořízením vysoce kvalitní portrétové fotografie, DVT a STL souboru (obr. 1–3). U zde prezentovaného případu nebylo možno zachovat zub 12 a bylo nutno jej nahradit implantátem a korunkovou náhradou. První fázi sekvence implantologického plánování představuje navržení náhrady. V tomto případě bylo žádoucí zachovat tvar stávajícího zubu. Při analogovém pracovním postupu se prostor pro implantát řeší až po extrakci zubu. Tento scénář je prvním krokem i při zde popisované digitální proceduře – zub však nejprve extrahujeme pouze virtuálně. Získáme tak předběžnou představu o budoucím emergence profilu měkkých tkání, a to nám v rámci virtuálního protetického prostoru umožní navrhovat:
▪ Chirurgické šablony (navigované zavedení implantátu)
▪ Provizorní náhrady / abutmenty ještě před chirurgickým zákrokem

Vytváření digitálního klonu

Vždy používáme kopie datových souborů. Originální soubory dat zůstávají nedotčené. K provedení virtuální extrakce zubu je možno využít několika metod. Podle našeho názoru je nejefektivnějším přístupem použití CAD procesu „Provisional Pontic“ (pozn. provizorní mezičlen), včetně navržení optimálního emergence profilu dásně.

Implantologicko-protetické plánování Korunková náhrada na implantát je navržena (virtuální wax-up). V prezentovaném případě slouží jako šablona zub, který bude nahrazen. Náhrada zohledňuje pozici a proporce původního zubu. Určíme ideální pozici pro zavedení implantátu a navrhneme na obrazovce obrysy měkkých tkání kolem implantátu, abychom dosáhli adekvátního emergence profilu (obr. 4).

Pak připravíme chirurgickou šablonu pro přenos pozice implantátu do ústní dutiny. Ačkoli je většině zubních lékařů tato procedura dobře známá, krátce se pozastavíme nad základními principy. V zásadě jsou pro přípravu chirurgické šablony nutné tři soubory dat:
▪ Sken zachycující digitálně extrahovaný zub
▪ Soubor dat z DVT
▪ Sken zachycující CAD design rekonstruovaného zubu; v prezentovaném případě to znamená originální sken stávajícího zubu

V dalším kroku simulujeme na obrazovce chirurgickou proceduru. Implantát digitálně zavedeme a poté exportujeme šablonu. Je možno vyhodnotit stav alveolární kosti a posoudit vhodnost stavu kosti pro plánovanou proceduru. Je-li to nutné, lze alveolární výběžek upravit, například naplánováním transplantace kosti. Případně je možno udělat kompromis a přiklonit se k cementované náhradě nebo změnit design implantátu a náhrady. Všechna velká rozhodnutí děláme ve fázi virtuálního zavádění implantátu. Detaily je pak možno přenést do klinické situace prostřednictvím chirurgické šablony. Pozici implantátu určujeme pomocí wax-upu. Úhel a pozice implantátu by se měly zvolit tak, aby bylo možno optimálně využít struktury kosti, která je k dispozici, aniž bychom se příliš odklonili od potřebných specifikací náhrady. V našem případě bylo rozhodnuto zhotovit náhradu kotvenou šroubkem. Jakmile jsou přípravné kroky dokončeny, vytiskne se chirurgická šablona (obr. 5). Současně také připravíme STL soubor z modelu implantátu, včetně optimalizovaného designu alveolární kavity a digitálního skenovacího tělíska implantátu (obr. 6) pro navrhování provizorní náhrady.

 • Portrétní snímek před zákrokem

  Portrétní snímek před zákrokem

 • Soubor DVT dat v softwaru programu

  Soubor DVT dat v softwaru programu

 • Povrchový sken situace před ošetřením

  Povrchový sken situace před ošetřením

 • Virtuální extrakce zubu vyžadujícího ošetření

  Virtuální extrakce zubu vyžadujícího ošetření

 • Navrhování chirurgické šablony

  Navrhování chirurgické šablony

 • Digitálně navržená alveolární kavita se skenovacím tělískem implantátu

  Digitálně navržená alveolární kavita se skenovacím tělískem implantátu

 • Vytištěná chirurgická šablona (Mguide, MIS)

  Vytištěná chirurgická šablona (Mguide, MIS)

 • Provizorní náhrada pro okamžité umístění

  Provizorní náhrada pro okamžité umístění

 • Atraumatická extrakce zubu.

  Atraumatická extrakce zubu.

 • Zavádění implantátu (implantát NP, MIS) s chirurgickou šablonou.

  Zavádění implantátu (implantát NP, MIS) s chirurgickou šablonou.

 • Chirurgická šablona a implantát po zavedení.

  Chirurgická šablona a implantát po zavedení.

 • Provizorní náhrada po chirurgickém zákroku

  Provizorní náhrada po chirurgickém zákroku

 • Klinická situace se skenovacím tělískem implantátu

  Klinická situace se skenovacím tělískem implantátu

 • Protetická náhrada nesená implantátem

  Protetická náhrada nesená implantátem

 • Detailní snímek výsledné situace.

  Detailní snímek výsledné situace.

 • Portrétní snímek po dokončení náhrady

  Portrétní snímek po dokončení náhrady

Navrhování provizorní náhrady

Virtuální model implantátu (obr. 6) importujeme do konstrukčního softwaru pro navrhování abutmentu a/nebo provizorní náhrady. Rozhraní korunky a abutmentu by se mělo v předem připravené alveolární kavitě umístit v optimální pozici. Titanová báze na implantát již byla definována
ve chvíli, kdy byla v rámci kroku implantologického plánování určena hloubka implantátu. V prezentovaném případě měl implantát hloubku 3 až 4 mm. Optimální délka titanové báze je proto 1,5 mm.

Provizorní náhradu umístíme na titanovou bázi s volnou rotací, aby se zabránilo případným problémům způsobeným nepřesnostmi v umístění chirurgické šablony.

Zda bude zvolena náhrada kotvená šroubkem nebo cementací je na zvážení zubního lékaře. My se kloníme spíše k náhradám fixovaným šroubkem. Nicméně konečné rozhodnutí o tom, jaký druh náhrady se použije, je možno udělat až ve chvíli, kdy je naplánován chirurgický zákrok. Zda se náhrada vyrobí jako monolitická nebo jako hybridní korunka je také na zvážení zubního lékaře. Hybridní náhrady jsou obvykle preferovány v esteticky náročných situacích a monolitické náhrady v distálním úseku.

Chirurgická fáze

Všechny prvky potřebné pro chirurgický zákrok jsou připraveny a zahrnují vytištěnou chirurgickou šablonu (obr. 7) a provizorní náhradu na implantát (obr. 8). Nyní atraumaticky extrahujeme zub 12 (obr. 9). Hned poté zkontrolujeme dosed šablony a v souladu s chirurgickým protokolem zavedeme implantát (obr. 10). Následují naplánovaná augmentační opatření a nakonec našroubujeme provizorní korunku (obr. 11, 12).

Konečná náhrada

Po fázi hojení trvající nejméně osm týdnů odstraníme provizorní náhradu a zkopírujeme její design. To je poprvé v celé proceduře, kdy použijeme skutečný sken implantátu (obr. 13). Umístění implantátu v našem případě odpovídá původně naplánované pozici a reflektuje pozici chirurgické šablony. Tato metoda zajišťuje přesnost postupu umístění náhrady. Transgingivální oblasti již jsou v době odstranění provizorní náhrady vytvořeny. V prezentovaném případě bylo třeba ještě zvětšit tloušťku gingiválních tkání. Pro definitivní náhradu byla použita titanová báze stejné délky jako pro provizorní náhradu. Tentokrát však měla báze antirotační prvek. Pro definitivní náhradu je k dispozici velký výběr materiálů. My běžně používáme pro rekonstrukci na jednom implantátu hybridní variantu. Zde byla náhrada tvořena monolitickým zirkonovým
abutmentem (Zenostar) a monolitickou dobarvenou celokeramickou korunkou (IPS e.max ZirCAD MT Multi). Náhrada byla individualizována barvivy a dokončena bez jakýchkoli úprav tvaru (obr. 14–16).

Závěr

Naplánováním zákroku na „digitálním klonu“ a přípravou všech pomocných a terapeutických prostředků před vlastní chirurgickou procedurou se lze vyhnout chybám. Při použití tohoto přístupu je možno odhalit a včas upravit neoptimální situace související se zavedením implantátu – jak z hlediska chirurgického, tak i protetického. Navíc jsou již ve fázi plánování zřejmá nezbytná augmentační opatření a je možno se na ně odpovídajícím způsobem připravit. Můžeme se tak v největší možné míře vyhnout „překvapením“ v průběhu zákroku na pacientovi. To přináší do procesu ošetření vysokou míru spolehlivosti a jistoty.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Předoperační digitální plánování monolitických náhrad na implantátech
Florin Cofar, DDS, Temešvár, Rumunsko

S.C. DENTCOF s.r.l.
Simion Barnutiu Nr 62 etj. 5
300302 Temešvár
Rumunsko
E-mail: Florin.cofar@dentcof.ro

Předoperační digitální plánování monolitických náhrad na implantátech
Dr. Eric van Dooren, Antverpy, Belgie

Tandartsenpraktijk van Dooren
Tavernierkaai 2, 8e verdieping
2000 Antverpy
Belgie

Další články z rubriky:
Nový intraorální skener iTero Lumina od Align Technology Články
Nový intraorální skener iTero Lumina od Align Technology

1. 3. 2024 | Technologie

Díky nové technologii iTero Multi-Direct Capture™ skener iTero Lumina™

Detail příspěvku

Technika Canvas pro esteticky náročné náhrady ve frontálním úseku chrupu Články
Technika Canvas pro esteticky náročné náhrady ve frontálním úseku chrupu

27. 3. 2024 | Technologie

Pacient, 50letý muž, si přál výměnu dvou stávajících frontálních korunek...

Detail příspěvku

Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě Články
video
Kdo zkusí skelety digitálně, už se nevrátí k ruční výrobě

7. 3. 2023 | Technologie

Pokud se ptáte, co je aktuálně jedním z největších přínosů CAD/CAM technologií pro zubní laboratoř...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.