StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Technologie > Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM

Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM

19. 1. 2022 | Alejandro Vazquez, Tijuana/Mexiko, Giovanni Natile, Samuele Zanini, Andrea Scarpi | Federico Presicci, všichni autoři Gais/Jižní Tyrolsko/Itálie

Totální protetika digitálně a precizně!

Tímto příspěvkem představují jeho autoři možný postup při výrobě horní a dolní celkové náhrady metodou CAD/CAM. Firma Zirkonzahn představila v podobě nového Totalprox Denture System vlastní cestu pro efektivní výrobu celkových náhrad. Systém zahrnuje nový software, materiály, novodobou metodu lepení a leštění i příslušné vzdělávací programy. Podle zvoleného postupu mohou být pacienti takto ošetřeni vysoce kvalitní celkovou náhradou v rámci dvou návštěv. V tomto prezentovaném případu byly celkové náhrad navrženy podle dat získaných od pacienta a následně přes frézované modely a speciální „Transferschablone“ zkontrolovány ve fyzickém artikulátoru.


Klíčová slova: digitální celková náhrada, individualizace, frézování, funkční parametry, rozvržení, polohovací šablona, virtuální artikulátor, virtuální set-up, virtuální wax-up.

Do ordinace se dostavil postarší pacient. Obě pacientovy bezzubé čelisti byly opatřeny celkovými náhradami s čistě mukózním přenosem, které však byly s ohledem na jejich funkci a estetiku již zcela nevyhovující. Po důkladném vyšetření pacienta zadal ošetřující lékař výrobu nových náhrad pro obě čelisti, které měly být zhotoveny v naší zubní laboratoři kompletně metodou CAD/CAM. Pro digitální návrh náhrad byla použita nová beta verze programu Zirkonzahn.Modifier. Na začátku výrobního procesu jsme digitalizovali základní parametry pacienta (bezzubé čelisti a stávající celkové náhrady jako situační modely). Digitalizované stávající náhrady rovněž poskytly informaci o poloze skusu v kombinaci s importovanými snímky pacienta s nasazenými stávajícími náhradami, které byly v programu Zirkonzahn spárovány se skeny modelů (obr. 1–9). Z těchto vstupních informací byla vygenerována optimální digitální data pro plánování a virtuální modelaci nových celkových náhrad. Zuby pro nový set-up byly zvoleny z virtuální knihovny zubů Zirkonzahn Heroes Collection (obr. 10, 11). Do modelu bezzubé čelisti jsou vkládány včetně zobrazení kořene – osy jednotlivých zubů jsou tak při jejich stavění dobře patrny a dají se tak snadno umístit do anatomicky správného směru (obr. 12–16). Zobrazené kořeny zubů dovolily následně také velmi přirozené modelování gingivy – umělá gingiva zde, stejně jako u přirozeného vzoru, kopíruje kořen zubu a alveol (obr. 17). S pomocnými rovinami a s dopomocí virtuálního artikulátoru PS1 bylo možno správně nastavit funkční parametry, jako středovou linii, okluzní rovinu, opěrné zóny a mnoho dalšího již při sestavování set-upu. Po dokončení modelace části gingivy byl v programu celkový návrh náhrady rozdělen na bázi a jednotlivé zuby – v této fázi lze také provést potřebné doúpravy návrhu (obr. 18–20).

Inzerce

https://products.zirkonzahn.com/page/CZSK_CADCAM_Rental

Frézování jednotlivých segmentů náhrad

Digitální návrh náhrad, jak již bylo zmíněno, byl rozdělen pomocí programu na jednotlivé segmenty, a sice na: bázi náhrady, která disponuje sacím účinkem a která byla v tomto případě opatřena pilíři pro pozdější fixaci korunek, a na 14 jednotlivých korunek na každou čelist.

Následně bylo možno přejít k transferu výsledných CAD modelací do CAM programu pro frézování ve frézovacím přístroji Zirkonzahn (např. M4 Wet Heavy Metal). To mj. zahrnuje výběr vhodných materiálových disků, jejich správné uspořádání, optimální umístění tvarů jednotlivých segmentů náhrady do objemu zvolených materiálových disků atd. (obr. 21–26).

Náhrady byly vyfrézovány ze dvou plastových materiálů firmy Zirkonzahn: Resiton Gingiva pro bázi a Abro pro jednotlivé korunky (obr. 27–31). Po vyfrézování bylo potřeba červené a bílé struktury opracovat a připravit ke slepení. Po přilepení korunek na pilíře pomocí Polibondu následovala ještě individualizace gingivální části k tomu určeným materiálem Gingiva Composites (Zirkonzahn).

Přenesení z virtuálního do analogového artikulátoru

Vzhledem k plně digitálnímu pracovnímu postupu v laboratoři jsme doposud získali výhradně digitální data o modelech a o jejich artikulaci. Ve frézovacím přístroji (W4 Wet Heavy Metal) jsme však následně vyfrézovali fyzické pracovní modely pro horní a dolní čelist včetně odpovídajících šablon pro jejich správné umístění v artikulátoru. Předpokladem pro tento postup jsou nejrůznější funkce samotného programu a odpovídající CAD/CAM materiály, a to programový modul CAD/CAM Model Maker a materiálové disky Model Blanks pro vyfrézování modelů (obr. 32–35), funkce programu Zirkonzahn.Scan a JawPositoner – šablona, která slouží k umístění horní čelisti ve fyzickém artikulátoru (obr. 36–39). Dále funkce programu Zirkonzahn.Modellier a transparentní materiál pro skusové šablony Therapon Transpa (obr. 40–43).

Pomocí těchto nástrojů a pomůcek bylo možno všechny podklady přesně přenést do fyzického artikulátoru PS1, získat reálný kompletní přehled o situaci a CAD/CAM zhotovené a vyfrézované náhrady po funkční i estetické stránce optimálně dokončit (obr 44–48) a odeslat je do ordinace zubního lékaře k odevzdání pacientovi. Nové celkové náhrady v ordinaci zubního lékaře bezprostředně po začlenění do stomatognátního systému pacienta prokázaly svoji dobrou funkci i estetiku a přidaly pacientovi na kvalitě jeho života (obr. 49–51).

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

  Nastavení individuálních parametrů konkrétního pacienta v programu Zirkonzahn.Archiv. V něm uložené údaje se importují do programu Zirkonzahn.Scan a dojde k fúzi dat.

 • Přenesení situace do virtuálního artikulátoru a umístění jednotlivých rovin (pomocí funkcí „Generic“ a „Plaster“).

  Přenesení situace do virtuálního artikulátoru a umístění jednotlivých rovin (pomocí funkcí „Generic“ a „Plaster“).

 • Přenesení situace do virtuálního artikulátoru a umístění jednotlivých rovin (pomocí funkcí „Generic“ a „Plaster“).

  Přenesení situace do virtuálního artikulátoru a umístění jednotlivých rovin (pomocí funkcí „Generic“ a „Plaster“).

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

  Stavění zubů (přirozený set zubů ze zubní knihovny Heroes Collection firmy Zirkonzahn; tvar zubů „Aida“). Zobrazení kořenových částí zvolených zubů dovoluje v CAD programu jejich anatomicky správné umístění…

 • … a přirozenou modelaci gingivální části.

  … a přirozenou modelaci gingivální části.

 • Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

  Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

 • Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

  Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

 • Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

  Vymodelované náhrady jsou v programu následně rozděleny na bázi a jednotlivé zuby, aby bylo možno předat do CAM programu separátně instrukce pro jednotlivé materiálové disky.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

  Přenesení jednotlivých zubů a bází náhrad do polohovacího programu. V něm jsou struktury určené k frézování virtuálně umístěny do jednotlivých disků a následně i vypočítány dráhy frézování CNC přístrojem.

 • Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

  Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

 • Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

  Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

 • Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

  Frézování jednotlivých segmentů zubních náhrad z plastových materiálů Abro a Resiton, speciálně vylepšených pro výrobu v přístroji M4 Wet Heavy Metal.

 • Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

  Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

 • Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

  Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

 • Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

  Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

 • Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

  Teprve poté, co byly náhrady navrženy a vyfrézovány, byly u tohoto případu zhotoveny analogové modely – digitální pracovní postup to takto umožňuje.

 • K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

  K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

 • K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

  K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

 • K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

  K přenesení analogového modelu horní čelisti do fyzického artikulátoru byla vyfrézována speciální polohovací šablona z plastového disku JawPositioner.

 • Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

  Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

 • Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

  Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

 • Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

  Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

 • Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

  Vzhledem k nově definované poloze skusu byla pomocí CAD/CAM vyfrézována z materiálu Therapon Transpa skusová šablona ke kontrole v ústech pacienta.

 • Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

  Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

 • Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

  Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

 • Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

  Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

 • Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

  Vyfrézované jednotlivé zuby byly následně lepeny (Polibond, Zirkonzahn) na báze dolní a horní náhrady, rovněž vyfrézované metodou CAD/CAM. Báze náhrad byly dále esteticky individualizovány pomocí gingiválních kompozitů Zirkonzahn.

 • Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

  Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

 • Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

  Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

 • Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

  Po nasazení nových náhrad do úst pacienta byl patrný excelentní estetický i funkční výsledek.

Co zaslouží pozornost?

 • Totalprox Denture System: Systém pro efektivní výrobu celkových náhrad sestává ze speciálního softwaru s inteligentním automatickým polohováním, virtuální kalotou, z vylepšených plastových materiálů a z nového způsobu leštění a lepení plastů.
 • Zirkonzahn.Modifier: Beta verze programu slouží ke zpracování komplexních případů a k individualizovaným návrhům celkových náhrad. Obsahuje také různé nástroje a funkce, které ideálním způsobem doplňují program Zirkonzahn.Modellier.
 • JawPositioner: Speciální světlezelený plastový materiálový disk s tímto názvem byl vyvinut pro polohovací pomůcky vyráběné metodou CAD/CAM. Tyto pomůcky pak slouží k přesnému přenesení virtuální situace na fyzické pracovní modely umístěné do fyzického artikulátoru (PS1).

Zdroj obrázků: © Giovanni Natile, Samuele Zanini, Andrea Scarpi, Federico Presicci a Alejandro Vazquez

Kurzy na téma „Výroba celkových náhrad novým Totalprox Denture System“ budou firmou Zirkonzahn nabízeny během roku 2021.

Redakční poznámka: Článek byl publikován v německém vydání časopisu dental dialogue 11/20.

 

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM
Alejandro Vazquez, Tijuana/Mexiko, Giovanni Natile, Samuele Zanini, Andrea Scarpi
Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM
Federico Presicci, všichni autoři Gais/Jižní Tyrolsko/Itálie
Další články z rubriky:
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu Články
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

20. 6. 2023 | Zprávy z firem

Mnoho zubních lékařů se stále mylně domnívá, že u zirkonu není bondování...

Detail příspěvku

Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive® Články
Náhrada vyrobená s částečnými korunkami a fazetami ze zirkonu Prettau® 3 Dispersive®

16. 5. 2023 | Technologie

Zuby jsou zrcadlem života a životního stylu jedince. Díky novému zirkonu...

Detail příspěvku

CEREC: Zirkonová korunka vyrobená za 82 minut Články
CEREC: Zirkonová korunka vyrobená za 82 minut

2. 1. 2023 | Technologie

58letý pacient se dostavil do naší ordinace s rozsáhlou kariézní lézí na distální plošce zubu 16 (obr. 1). Zub byl...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.