StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Řízení praxe > Cenové kalkulace v krizových časech

Cenové kalkulace v krizových časech

19. 4. 2022 | Ing. Tomáš Košumberský, DentalCare.cz

Žijeme v nejrychlejší době v dějinách – v technologickém, ekonomickém i politologickém smyslu. Svět kolem nás se mění velmi rychle, v kontextu posledních měsíců i velmi dramaticky. Tento článek se však zaměří jen na onu rovinu ekonomickou, a to perspektivou hodnoty (ceny) práce stomatologa v ČR.


Začněme popisem aktuálního stavu: Mzdy (vašich pacientů i vašich zaměstnanců) rostou v posledním desetiletí téměř „raketovým“ tempem, čímž ČR pozvolna dohání tradiční „západní“ ekonomiky, jež nikdy nezbrzdil komunismus. Dnes proto platíte více než „vloni“ nejen svým lékařům, ale i sestrám (aby neutekly do okolních nemocnic) či recepčním. Významně více platíte za energie, nájmy i různorodé služby.

V posledních dvou letech navíc celou společnost decimuje COVID-19 (dále jen Covid), přibrzdil nemalou část české ekonomiky, způsobil zmatky a zapříčinil další tlak na růst cen ve stomatologii. Ochranné pomůcky se spotřebovávají ve větším množství a za vyšší nákupní ceny. Finální „účet“ za Covid však teprve dorazí v příštích měsících a letech. Porostou ceny téměř všeho, inflace bude lámat rekordy (překoná i soudobá dvouciferná čísla), což vytvoří ještě vyšší tlak na růst mezd…

A do toho všeho válka na Ukrajině!

Stomatologové ČR čelí těmto krizovým rokům bohužel (většinově) spíše nepřipraveni. V uplynulých desetiletích byli v otázkách své sebehodnoty (ceny) špatně informováni (byli de facto dezinformováni), což se dodnes projevuje na jejich (obecně) nízkém cenovém sebevědomí.

Před 19 lety publikovala ČSK své tabulky a propočty „minutového nákladu“ s hodnotami v řádu 5,80−9,40 Kč/minutu (v letech 1995−2003), což byl principiálně stejně nereálný údaj, jako hodnoty v řádu 20–30 Kč/minutu, se kterými mnoho stomatologických praxí „operuje“ dnes.

I v roce 2022 je však realita ekonomiky privátní stomatologie na hony vzdálená úřednickým tabulkám a byrokratickým představám. Reálně (vyjma statisticky mimořádných úkazů) v současné době žádný stomatolog nepracuje za 20 tisíc korun měsíčně (jak se mnozí „plánovači“ dodnes domnívají), nepracují ani za „zaručenou“ (rozuměj minimální lékařskou) mzdu (29.400 Kč pro rok 2022). Na většině území naší země podobné částky nestačí ani na plat sester – makroekonomická situace ČR i pracovní trh nám „diktují“ výrazně vyšší částky!

Málokdo (v oboru stomatologie) zaregistroval, že dnes jsou mzdy (příjmy populace) více než trojnásobné oproti roku 2000; přičemž ve zdravotnictví rostou mzdy ještě rychleji nežli průměrnému občanovi. A právě růst mezd je stěžejním (primárním) prediktorem růstu cen ve stomatologii!

Jinou významnou změnu přímo způsobil sám Covid. Mnoho stomatologických praxí si uvědomilo, že 15% ziskovost, se kterou jsme většinově kalkulovali svoje ceny v časech před pandemií, je v nových „poměrech“ zcela nedostatečná – slovy jedné nedávné ministryně musí mít každý podnikatel „dostatečnou vatu“ pro případné krize. Od roku 2020 tak stomatologové volí při cenových kalkulacích nejčastěji (medián) 25% ziskovost:

České ekonomice se v časech Covidu dařilo stejně „na houpačce“ jako jiným okolním zemím, přičemž v mnoha ohledech byla pomoc Vlády ČR podnikatelskému prostředí výrazně podprůměrná a chaotická. Nová vláda si vede lépe, byť čelí ještě větší krizi.

Problémy krizových Covidových let 2020 a 2021 bohužel v mnoha ohledech vykrystalizují až v tomto roce a letech příštích, a budou umocněny válkou v Evropě.

Stále jsme nicméně nejbohatší ze všech postkomunistických zemí, i nadále budeme mít nízkou míru nezaměstnanosti a velmi nízkou míru chudoby! Aktuální data o životní úrovni (HDP na osobu v paritě kupní síly) dokládají, že jsme již předstihli nejen Španělsko či Portugalsko, ale srovnali jsme se již i s Itálií! Jsme moderní, funkční a v dobrém slova smyslu „průměrnou“ rozvinutou evropskou ekonomikou. Co víc bychom si vlastně mohli přát?

I v roce 2022 tak bude platit, že stomatologie je byznys všude kolem nás (v evropském i světovém kontextu), a v tomto ohledu lze citovat ono tradiční a stále funkční: „Kdo chvíli stál, stojí opodál…“ V krizových letech toto pravidlo platí dvojnásob!

České stomatologické praxe tak stojí před velkou výzvou: Musí čelit rostoucí skepsi ze strany pacientů (vše zdražuje), silnému požadavku na růst platů svých zaměstnanců (musí mi přidat více nežli je inflace) a růstu téměř všech zbývajících nákladů (energií především)!

Kontrovat lze jen dalším růstem cen!

Růst reálných cen privátní stomatologie je primárně determinován růstem mezd ve zdravotnictví (hlavní nákladová položka praxe), sekundárně růstem mezd v ČR (platební možnosti pacientů), terciárně růstem ostatních nákladů (nájmy, energie, služby, …).

Jediné, co nebude v roce 2022 růst, je ČAS – den má pořád jen 24 hodin. Průměrná praxe ČR má proto k dispozici jen cca 63.000 minut/rok (na jeden úvazek), cca 6.000 minut/měsíc (běžný, neprázdninový měsíc) a cca 300 minut/den. Jen tolik času můžete prodat – s inflací nelze (smysluplně) bojovat prodlužováním pracovní doby!

S přihlédnutím ke všem těmto faktorům (a cenovému kontextu minulých let) je doporučená minutová sazba pro rok 2022 v průměru 66 Kč/minutu.

A protože v ČR máme nejen různou úroveň stomatologických praxí, ale i různou úroveň regionů (příjmy, nátura obyvatel, příhraniční aspekty, cenová tradice, cena práce, subjektivita přiměřeného zisku, …) uvádíme i predikci pro různé kraje:

Uvedené zkratky: Q10 dolní decil; Q50 medián (střední hodnota); Q90 horní decil

Výše uvedená data lze interpretovat například takto: V rámci celé ČR by měla být v roce 2022 doporučená průměrná minutová sazba zubního lékaře cca 66 Kč/minutu. Kdo je však průměrný? Máte-li pocit, že patříte mezi 10 % nejlepších lékařů ČR (nikoliv pouze klinicky, ale i manažersky), pak můžete úspěšně prodávat svou práci za 93 Kč/minutu, a o zákazníky nebudete mít nouzi. Pakliže však patříte mezi 10 % nejslabších, pak se budete muset spokojit se 48 Kč/minutu. S 80% pravděpodobností však budete „někde mezi“ a s vámi se v tomto intervalu bude pohybovat i vaše minutová sazba. Pro nejbohatší regiony bude minutová sazba v průměru o cca 7 Kč vyšší, pro nejchudší až o 13 Kč nižší! Všechny uváděné hodnoty mají pouze „rámcový“ (statistický a průměrný) charakter, nelze je brát dogmaticky. Cenová politika každé stomatologické praxe je přísně subjektivní – nemálo praxí v ČR se bude reálně a oprávněně pohybovat mimo uvedené tabulky.

Též je třeba zdůraznit, že tyto statistiky by v žádném případě neměly suplovat každoroční a pravidelné cenové kalkulace pro každou privátní praxi: Faktická struktura nákladů je vždy individuální – výše uvedená čísla je třeba brát pouze jako inspiraci a důvod k zamyšlení se nad svou cenotvorbou.

Uvedená čísla a tabulky nepředstavují běžnou realitu ČR (ano, za takové ceny skutečně vždy pracujeme), nýbrž představují „ekonomicky korektní“ plánované ceny: „Abychom v plánovaném časovém fondu uhradili všechny náklady, zaplatili reálné (smysluplné) mzdy a vytvořili plánovaný zisk, měli bychom za takovéto ceny pracovat“. V reálu se tímto rozporem (plán versus skutečnost) projevuje neúprosná Gaussova statistika „normálního rozdělení“, respektive zafunguje tzv. Paretovo pravidlo: Až 80 % praxí na plánované (obecně vyšší) ceny rezignuje a bude se i nadále (více či méně) podceňovat, zatímco 20 % praxí naopak dokáže realizovat nejen ceny plánované, ale i ceny vyšší. Stejné zákony statistiky (Gaussovo normální statistické rozdělení) též umí předpovědět, že cca 80 % čtenářů tohoto článku bude považovat výše uvedené hodnoty pro rok 2022 za „příliš vysoké“ či „nadnesené“. Jde však jen o subjektivní, ošidné a anachronické vnímání reality okolního makroekonomického prostředí:

Obraty mnoha stomatologů totiž byly relativně dobré v roce 2000 při měsíčním obratu 125 tisíc korun; … avšak jsou relativně špatné v roce 2022, pakliže nedosahují alespoň 390 tisíc korun!

„Kdo chvíli stál, stojí opodál…“

Smyslem této statě je, mimo jiné, i snaha, aby se právě VAŠE praxe přestala podceňovat… a abyste se právě VY zařadili mezi oněch 20 % lépe prosperujících, spokojenějších a méně uštvaných stomatologů v ČR.

Stomatolog podnikatel je i v roce 2022 primárním strůjcem své prosperity (či úpadku) a osobní spokojenosti (či frustrace): Lze deklarovat bez nadsázky, že správné stanovení ceny je stěžejní řídicí funkcí stomatologa. Především CENA je tím, co dělí věci tohoto světa na cenné a ty laciné, na kvalitní a ty obyčejné, na hodnotné a ty bezcenné.

Co si vyberete?

Redakční poznámka: Pro více informací navštivte: www.dentalcare.cz/cenove-kalkulace

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Cenové kalkulace v krizových časech
Ing. Tomáš Košumberský, DentalCare.cz

Vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci. Přes 20 let se věnuje ekonomii privátní stomatologie, je šéfredaktorem Ekonomické ročenky stomatologa a svou bohatou publikační i lektorskou činností se zaměřuje především na synergii ekonomických a marketingových principů v privátních zubních ordinacích. Je „otcem“ moderní metodologie cenotvorby (korektních kalkulací „minutové sazby“) v českém prostředí.

Další články z rubriky:
Stomatologie a online marketing Články
Stomatologie a online marketing

22. 3. 2023 | Řízení praxe

V únoru 2023 proběhl náš třídílný odborný webinář na téma Stomatologie a online marketing. Účastníci webináře se seznámili se všemi základními nástroji...

Detail příspěvku

Není zubař jako zubař Články
Není zubař jako zubař

3. 9. 2023 | Řízení praxe

Staňte se součástí sehraného týmu a začněte novou etapu vaší kariéry v jedné z našich plně vybavených ordinací...

Detail příspěvku

Koncept změn stávajícího modelu úhrad stomatologické péče Články
Koncept změn stávajícího modelu úhrad stomatologické péče

27. 3. 2024 | Řízení praxe

Úhrady stomatologických výkonů představují významnou položku...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.