StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Volba retenčního systému u hybridní náhrady

Volba retenčního systému u hybridní náhrady

Luca Ruggiero, MDT

Při zhotovování hybridní zubní náhrady kotvené implantáty bychom měli zohlednit znalosti a zkušenosti rehabilitace chrupu pomocí celkových snímatelných náhrad, částečných snímatelných náhrad a hybridních náhrad kotvených na pilířích z přirozených zubů.


U hybridních náhrad kotvených zbytkovým chrupem nemůžeme zcela rozhodnout o pozici retenčních prvků – při plánování implantologického ošetření máme v tomto ohledu více možností, a s určitými, většími či menšími, omezeními můžeme určit, kam strategicky umístit implantáty a tím i retenční prvky. První krok při plánování náhrady kotvené implantáty a stabilizované sliznicí představuje diagnostický wax-up (obr. 1), který slouží k vyhodnocení estetiky a celkových proporcí náhrady. Lze jej duplikovat do podoby RTG šablony a případně i chirurgické šablony (obr. 2–3), a pomůže lékaři a technikovi vyhodnotit protetický prostor pomocí silikonových klíčů (obr. 4) a vybrat vhodné protetické řešení.

Zvolení pevného attachmentu na dvou implantátech zabraňuje fyziologickému naklánění náhrady kolem attachmentu, jehož důsledkem je brzké opotřebení matrice i abutmentu (obr. 5). V dlouhodobém horizontu by hrozila ztráta implantátů vlivem napětí z přetížení, jak je vidět na obrázku 6, kde je zřejmé opotřebení platformy abutmentu. Volba nízkoprofilového abutmentu je podle našeho názoru nevhodná v případech s menším počtem implantátů než 4, nebo disparalelitou větší než 10 stupňů (obr. 7, 8). V těchto případech dáváme přednost protetickému řešení, které nejlépe využívá elastičnosti měkkých tkání: zde jsou pak vhodné jednotlivé abutmenty s integrovaným kuličkovým attachmentem (obr. 9–10), nebo je v některých případech vhodnější třmen buď doplněný kuličkovými attachmenty či s integrovanou retenční částí (obr. 11–12).

V případě zavedení čtyř implantátů do frontálního i distálního úseku je možné použít náhradu plně stabilizovanou třmenem (obr. 13–14).

 • Diagnostický wax-up pro účely vyhodnocení estetiky a koncepce náhrady –usnadňuje zhotovení provizorních náhrad i RTG šablony

  Diagnostický wax-up pro účely vyhodnocení estetiky a koncepce náhrady –usnadňuje zhotovení provizorních náhrad i RTG šablony

 • RTG šablona se směsí barya na okrajích pro CBCT vyšetření za účelem stanovení počtu a pozic implantátů

  RTG šablona se směsí barya na okrajích pro CBCT vyšetření za účelem stanovení počtu a pozic implantátů

 • Dolní chirurgická šablona vyrobená z certifi kovaného plastového materiálu pro použití ve stomatologii. Do šablony je vloženo několik speciálních pouzder, které povedou pilotní vrtáčky při osteotomii a určí směr zavedení implantátu.

  Dolní chirurgická šablona vyrobená z certifi kovaného plastového materiálu pro použití ve stomatologii. Do šablony je vloženo několik speciálních pouzder, které povedou pilotní vrtáčky při osteotomii a určí směr zavedení implantátu.

 • K vyhodnocení protetického prostoru používáme silikonové klíče, které pomohou zvolit co nejlepší protetické řešení. U dostatečně masivního alveolu je možno zhotovit náhradu nesenou implantáty.

  K vyhodnocení protetického prostoru používáme silikonové klíče, které pomohou zvolit co nejlepší protetické řešení. U dostatečně masivního alveolu je možno zhotovit náhradu nesenou implantáty.

 • Opotřebení nízkoprofilového abutmentu v důsledku nesprávné osy nasazování náhrady, způsobenou značnou rozbíhavostí implantátů, která vede k předčasnému opotřebení attachmentů. A velmi přetěžovaný a opotřebovaný nízkoprofilový abutment.

  Opotřebení nízkoprofilového abutmentu v důsledku nesprávné osy nasazování náhrady, způsobenou značnou rozbíhavostí implantátů, která vede k předčasnému opotřebení attachmentů. A velmi přetěžovaný a opotřebovaný nízkoprofilový abutment.

 • Značná rozbíhavost mezi implantáty způsobí problémy při nasazování třmenu – je vhodné u protetických komponent vyměnit vnitřní šestihran za vnější

  Značná rozbíhavost mezi implantáty způsobí problémy při nasazování třmenu – je vhodné u protetických komponent vyměnit vnitřní šestihran za vnější

 • Čtyři implantáty ve frontální oblasti

  Čtyři implantáty ve frontální oblasti

 • Kuličkové abutmenty jsou vhodnější v případech, kdy jsou implantáty značně disparalelní nebo jsou umístěny ve frontálním úseku

  Kuličkové abutmenty jsou vhodnější v případech, kdy jsou implantáty značně disparalelní nebo jsou umístěny ve frontálním úseku

 • Detail náhrady s kuličkovými attachmenty: začíná se s nízkou frikcí matric a ta se postupně zvyšuje podle potřeb pacienta

  Detail náhrady s kuličkovými attachmenty: začíná se s nízkou frikcí matric a ta se postupně zvyšuje podle potřeb pacienta

 • Třmen připravený na odlití s kuličkovými attachmenty

  Třmen připravený na odlití s kuličkovými attachmenty

 • Třmen překrytý teflonovou fólií a s umístěnými spalitelnými krytkami, které vymezují prostor pro matrice před modelací sekundární části konstrukce, čímž vznikne kalibrovaná tolerance

  Třmen překrytý teflonovou fólií a s umístěnými spalitelnými krytkami, které vymezují prostor pro matrice před modelací sekundární části konstrukce, čímž vznikne kalibrovaná tolerance

 • Vyfrézovaný třmen s attachmenty Ot Equator

  Vyfrézovaný třmen s attachmenty Ot Equator

 • Detail náhrady se sekundární částí kovové konstrukce a s matricemi s nízkou frikcí (retence 1,2 kg)

  Detail náhrady se sekundární částí kovové konstrukce a s matricemi s nízkou frikcí (retence 1,2 kg)

 • Nízkoprofilové abutmenty umístěné v dolním oblouku umožňují získat protetický prostor pro estetiku, ale mají nižší potenciál ke stabilizaci náhrady

  Nízkoprofilové abutmenty umístěné v dolním oblouku umožňují získat protetický prostor pro estetiku, ale mají nižší potenciál ke stabilizaci náhrady

 • Kulaté attachmenty umožňují naklonění náhrady tak, aby sledovala tvar měkkých tkání – doporučují se pro retenci dolních náhrad

  Kulaté attachmenty umožňují naklonění náhrady tak, aby sledovala tvar měkkých tkání – doporučují se pro retenci dolních náhrad

 • Předběžný otisk horní čelisti

  Předběžný otisk horní čelisti

 • Předběžný otisk dolní čelisti

  Předběžný otisk dolní čelisti

 • Předběžný model horní čelisti pro studii případu

  Předběžný model horní čelisti pro studii případu

 • Předběžný model dolní čelisti (sádra třetí třídy) pro studii případu

  Předběžný model dolní čelisti (sádra třetí třídy) pro studii případu

 • Důležitým aspektem pro posouzení pozice a tvaru zubů jsou staré fotografie

  Důležitým aspektem pro posouzení pozice a tvaru zubů jsou staré fotografie

 • Lingvalizovaná okluze vysvětluje vztah mezi hrbolky a rýhami zubů. Prof. Gerber zpracoval teorii, že hroty hrbolků dolních zubů zapadají do rýh horních antagonistů.

  Lingvalizovaná okluze vysvětluje vztah mezi hrbolky a rýhami zubů. Prof. Gerber zpracoval teorii, že hroty hrbolků dolních zubů zapadají do rýh horních antagonistů.

 • Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

  Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

 • Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

  Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

 • Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

  Modely náhrad připravené na zkoušku v ústech

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Abutmenty Sphero Block nahrazují lokátory kvůli zlepšení funkce dolní náhrady

  Abutmenty Sphero Block nahrazují lokátory kvůli zlepšení funkce dolní náhrady

 • Náhrada v ústech

  Náhrada v ústech

 • Úsměv pacientky a estetika náhrady

  Úsměv pacientky a estetika náhrady

 • Úsměv pacientky a estetika náhrady

  Úsměv pacientky a estetika náhrady

 • Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

  Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

 • Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

  Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

 • Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

  Diagnostický wax-up připravený na zkoušku v ústech. Wax-up umožní pacientce posoudit estetiku a rozměry náhrad. Meziálně nakloněný zub 37 a zuby v supraokluzi hovoří pro extrakci.

 • Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

  Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

 • Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

  Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

 • Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

  Hotové protézy na modelu, které posloužily k dalšímu vyhodnocení případu – zub 37 byl extrahován a třetí premolár byl nahrazen molárem

 • Diagnostický wax-up jsme duplikovali pomocí průhledné pryskyřice a vyrobili tak radiologickou šablonu, kam si lékař strategicky umístil několik rentgenkontrastních bodů

  Diagnostický wax-up jsme duplikovali pomocí průhledné pryskyřice a vyrobili tak radiologickou šablonu, kam si lékař strategicky umístil několik rentgenkontrastních bodů

 • Po zavedení implantátů lze radiologickou šablonu použít jako otiskovací lžíci

  Po zavedení implantátů lze radiologickou šablonu použít jako otiskovací lžíci

 • Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

  Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

 • Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

  Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

 • Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

  Detaily pracovního modelu s analogy a silikonovou maskou.

 • Analýza hřebenu v sagitální rovině.

  Analýza hřebenu v sagitální rovině.

 • Model náhrady připravený na zkoušku v ústech

  Model náhrady připravený na zkoušku v ústech

 • Model náhrady připravený na zkoušku v ústech

  Model náhrady připravený na zkoušku v ústech

 • Silikonový klíč

  Silikonový klíč

 • Se zuby umístěnými v klíči je možno vyhodnotit případné kolize a dostupný prostor.

  Se zuby umístěnými v klíči je možno vyhodnotit případné kolize a dostupný prostor.

 • Vyleštěný frézovaný třmen umístěný na modelu.

  Vyleštěný frézovaný třmen umístěný na modelu.

 • Vyleštěný frézovaný třmen umístěný na modelu.

  Vyleštěný frézovaný třmen umístěný na modelu.

 • Na třmenu jsou v okluzální pozici umístěny dva attachmenty Ot Equator.

  Na třmenu jsou v okluzální pozici umístěny dva attachmenty Ot Equator.

 • Sekundární konstrukce z chromkobaltu.

  Sekundární konstrukce z chromkobaltu.

 • Kontrola dostatečného prostoru pro konfekční zuby pomocí silikonového klíče.

  Kontrola dostatečného prostoru pro konfekční zuby pomocí silikonového klíče.

 • Sekundární konstrukce s naneseným růžovým opakerem.

  Sekundární konstrukce s naneseným růžovým opakerem.

 • Speciální kyveta pro zpracování bazální pryskyřice

  Speciální kyveta pro zpracování bazální pryskyřice

 • Dokončená dolní náhrada individualizovaná barvivy

  Dokončená dolní náhrada individualizovaná barvivy

 • Detail sekundární konstrukce zapolymerované v bázi dolní náhrady, fialové matrice (retence 2,7 kg)

  Detail sekundární konstrukce zapolymerované v bázi dolní náhrady, fialové matrice (retence 2,7 kg)

 • Horní náhrada s plnou oporou o sliznice, dolní náhrada bude kotvena implantáty

  Horní náhrada s plnou oporou o sliznice, dolní náhrada bude kotvena implantáty

 • Horní náhrada s plnou oporou o sliznice, dolní náhrada bude kotvena implantáty

  Horní náhrada s plnou oporou o sliznice, dolní náhrada bude kotvena implantáty

První případ

Výchozí situace: pacientka se 4 zavedenými implantáty (dvěma v horní a dvěma v dolní čelisti) opatřenými nízkoprofilovými attachmenty (obr. 15). Pacientka si stěžovala na celkovou nestabilitu dolní náhrady a byla nespokojená s jejím vzhledem, přičemž tvrdila, že je náhrada nepřirozená, protože nenapodobuje původní vzhled jejích zubů.

V tomto případě jsme se rozhodli nahradit v dolní čelisti dva nízkoprofilové abutmenty dvěma kulovými attachmenty (obr. 16), a v horní čelisti ponechat dva lokátory, aby se nezvyšovala finanční zátěž pacientky. Obě náhrady však byly předělány tak, aby měly lepší estetiku.

Přečtěte si také:
Digitální pracovní postup rehabilitace bezzubého pacienta

21. 8. 2018 | Dr. Luca Ortensi | Dr. Tommaso Vitali

Digitální pracovní postup rehabilitace bezzubého pacienta Číst více >

Jako obvykle byly zhotoveny dva předběžné otisky, z nichž se vyrobily modely pro individuální lžíce a hlavní modely k zastavění do artikulátoru (obr. 17–20). Nejprve jsme zhotovili wax-up (obr. 33–35), který umožnil pacientce a protetickému týmu učinit nezbytné úvahy nad estetikou a rozměry budoucí náhrady.

K určení tvaru a pozice frontálních zubů byla z důvodu napodobení původní morfologie přirozených zubů použita stará fotografie (obr. 21). Pokud jde o okluzi distálních zubů, byla naplánována lingvalizovaná pozice zubů ve vztahu hrbolek–rýha, u molárů pak obrácená (obr. 22). V ústech byly vyzkoušeny dva wax-upy (obr. 23–25) a náhrady dokončeny podle protokolu (obr. 26–32).

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Volba retenčního systému u hybridní náhrady
Luca Ruggiero, MDT

Laboratorio odontotecnico Luca
Ruggiero
Via Carlo de Marco 28/a
80137 Napoli
Tel. +39 081 5993337
lucaruggiero2@virgilio.it

Články na podobné téma:
Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku Články
Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku

12. 9. 2019 | Protetika

V současné době si v oblasti stomatologie všímáme výrazného trendu směřujícího k monolitickým...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.