StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

2. 11. 2023 | Dr. Victor Clavijo – DDS, MSc, PhD

Moderní protetika nesená implantáty a přirozenými pilíři

Díky zavedení digitálních technologií lze virtuálně navrhovat protetické rekonstrukce a modely navržených náhrad následně s vysokou přesností frézovat z voskových disků nebo tisknout pomocí moderních 3D tiskáren. Tímto způsobem lze klasickou technologii presování výborně kombinovat se současnými digitálními technologiemi a zajistit, že bude výroba presovaných náhrad ještě spolehlivější a ekonomičtější.


V posledních třech desetiletích se technologie presování celosvětově prosadila v zubních laboratořích jako spolehlivá a efektivní technika výroby keramických náhrad. Tato technologie je hojně využívána i bez podpory digitalizace a je otevřená zdokonalování a dalšímu vývoji. V minulosti byla jediným způsobem, jak zhotovit pro presování nezbytné voskové modely, ruční modelace. Ta vyžaduje značné zkušenosti ze strany zubního technika. V současné době je však možno zhotovovat presované keramické náhrady také na základě součinnosti analogových a digitálních procesů, což dokládá následující klinický případ.

Kazuistika

Ošetření bylo rozděleno do následujících fází:
•    Odstranění implantátu v horním frontálním úseku a regenerace kosti
•    Zavedení implantátů do frontálního a laterálního úseku horní čelisti
•    Odstranění nevyhovujících výplní, endodontické ošetření a preparace zubů
•    Provizorní náhrada v horní čelisti a ortodontická léčba v dolní čelisti
•    Zhotovení otisků obou čelistních oblouků
•    Výroba keramických náhrad v laboratoři
•    Fixace náhrad
•    Kontrola

Do naší ordinace se dostavila 54letá pacientka se stížnostmi na problémy při žvýkání, neuspokojivou estetiku v oblasti korunkových náhrad velkých horních řezáků (obr. 1a–c) a chybějící zuby 14, 16, 35, 25, 35, 45, 46 a 47. Náhrada zubu 11 byla fixovaná na kovovou kořenovou nástavbu a náhrada zubu 21 na implantát. Po počáteční diagnostice a zjištění celkové zdravotní anamnézy byly pořízeny fotografie, RTG snímky a tomografické snímky (obr. 2). Následovalo plánování ošetření a zhotovení wax-upu (obr. 3a, b) za účelem naplánování jednotlivých fází celkové rehabilitace.

 • Obr. 1a: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

  Obr. 1a: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

 • Obr. 1b: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

  Obr. 1b: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

 • Obr. 1c: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

  Obr. 1c: Počáteční klinický stav: disharmonie červené/bílé estetiky úsměvu, diskolorace zubů s výplněmi a pravděpodobně nevyhovující pozice implantátu v oblasti zubu 21.

 • Obr. 2: Periapikální RTG snímek a CBCT snímky potvrzují nevyhovující pozici implantátu v oblasti zubu 21.

  Obr. 2: Periapikální RTG snímek a CBCT snímky potvrzují nevyhovující pozici implantátu v oblasti zubu 21.

 • Obr. 3a: Studijní model horní čelisti s vyznačenými liniemi pro zhotovení wax-upu.

  Obr. 3a: Studijní model horní čelisti s vyznačenými liniemi pro zhotovení wax-upu.

 • Obr. 3b: Výsledný wax-up rekonstrukce pro horní čelist.

  Obr. 3b: Výsledný wax-up rekonstrukce pro horní čelist.

 • Obr. 4a: Provizorní náhrada fixovaná pouze na kořenové nástavbě v oblasti zubu 11.

  Obr. 4a: Provizorní náhrada fixovaná pouze na kořenové nástavbě v oblasti zubu 11.

 • Obr. 4b: Odstranění nevyhovujícího implantátu.

  Obr. 4b: Odstranění nevyhovujícího implantátu.

 • Obr. 4c: Transplantace štěpu měkkých tkání v oblasti zubu 21.

  Obr. 4c: Transplantace štěpu měkkých tkání v oblasti zubu 21.

 • Obr. 4d: Měkké tkáně po 90 dnech od transplantace štěpu.

  Obr. 4d: Měkké tkáně po 90 dnech od transplantace štěpu.

 • Obr. 5a: Transplantace kostního štěpu při zavádění implantátu v oblasti zubu 21.

  Obr. 5a: Transplantace kostního štěpu při zavádění implantátu v oblasti zubu 21.

 • Obr. 5b: Sutura měkkých tkání nad zavedeným implantátem v oblasti zubu 21.

  Obr. 5b: Sutura měkkých tkání nad zavedeným implantátem v oblasti zubu 21.

 • Obr. 6a: Zavedení implantátů MIS V3b+.

  Obr. 6a: Zavedení implantátů MIS V3b+.

 • Obr. 6b: Individuálně zhotovené vhojovací abutmenty.

  Obr. 6b: Individuálně zhotovené vhojovací abutmenty.

 • Obr. 7a: Kovovou kořenovou nástavbu v místě zubu 11 bylo nutno odstranit.

  Obr. 7a: Kovovou kořenovou nástavbu v místě zubu 11 bylo nutno odstranit.

 • Obr. 7b: Kovová kořenová nástavba byla odstraněna ultrazvukovým nástrojem.

  Obr. 7b: Kovová kořenová nástavba byla odstraněna ultrazvukovým nástrojem.

 • Obr. 8a: Nasazení kofferdamu, umístění sklovláknového čepu a kompozitní nástavba.

  Obr. 8a: Nasazení kofferdamu, umístění sklovláknového čepu a kompozitní nástavba.

 • Obr. 8b: RTG snímek před a po ošetření pahýlu zubu 11 novou kompozitní kořenovou nástavbou.

  Obr. 8b: RTG snímek před a po ošetření pahýlu zubu 11 novou kompozitní kořenovou nástavbou.

 • Obr. 8c: Analýza zbylé tvrdé tkáně u vitálního zubu.

  Obr. 8c: Analýza zbylé tvrdé tkáně u vitálního zubu.

 • Obr. 8d: Zhotovování kompozitní dostavby.

  Obr. 8d: Zhotovování kompozitní dostavby.

 • Obr. 9a: Provizorní náhrady vyfrézované z PMMA materiálu Telio CAD.

  Obr. 9a: Provizorní náhrady vyfrézované z PMMA materiálu Telio CAD.

 • Obr. 9b: Provizorní náhrady vyfrézované z PMMA materiálu Telio CAD.

  Obr. 9b: Provizorní náhrady vyfrézované z PMMA materiálu Telio CAD.

 • Obr. 9c: Snímek bezprostředně po nasazení provizorních náhrad.

  Obr. 9c: Snímek bezprostředně po nasazení provizorních náhrad.

 • Obr. 9d: 30 dní po nasazení provizorních náhrad – dobrá integrace do zbylého chrupu a měkkých tkání.

  Obr. 9d: 30 dní po nasazení provizorních náhrad – dobrá integrace do zbylého chrupu a měkkých tkání.

 • Obr. 9e: 30 dní po nasazení provizorních náhrad – dobrá integrace do zbylého chrupu a měkkých tkání.

  Obr. 9e: 30 dní po nasazení provizorních náhrad – dobrá integrace do zbylého chrupu a měkkých tkání.

 • Obr. 10: Ortodontická léčba za účelem korekce malokluze v dolní čelisti.

  Obr. 10: Ortodontická léčba za účelem korekce malokluze v dolní čelisti.

 • Obr. 11: Retrakční vlákna a nasazené otiskovací abutmenty před otiskováním.

  Obr. 11: Retrakční vlákna a nasazené otiskovací abutmenty před otiskováním.

 • Obr. 12: Hlavní pracovní model horní čelisti.

  Obr. 12: Hlavní pracovní model horní čelisti.

 • Obr. 12b: Hlavní pracovní modely v artikulátoru.

  Obr. 12b: Hlavní pracovní modely v artikulátoru.

 • Obr. 13a: Design individuálních hybridních zirkonových abutmentů.

  Obr. 13a: Design individuálních hybridních zirkonových abutmentů.

 • Obr. 13b: Design individuálních hybridních zirkonových abutmentů.

  Obr. 13b: Design individuálních hybridních zirkonových abutmentů.

 • Obr. 14a: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

  Obr. 14a: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

 • Obr. 14b: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

  Obr. 14b: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

 • Obr. 14c: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

  Obr. 14c: Digitálně navržené vyfrézované voskové modely pro výrobu presovaných náhrad.

 • Obr. 15: Vypresované korunkové náhrady.

  Obr. 15: Vypresované korunkové náhrady.

 • Obr. 16a: Labiální cut-back za účelem individualizace presovaných náhrad frontálních zubů.

  Obr. 16a: Labiální cut-back za účelem individualizace presovaných náhrad frontálních zubů.

 • Obr. 16b: Labiální cut-back za účelem individualizace presovaných náhrad frontálních zubů.

  Obr. 16b: Labiální cut-back za účelem individualizace presovaných náhrad frontálních zubů.

 • Obr. 16c: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

  Obr. 16c: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

 • Obr. 16d: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

  Obr. 16d: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

 • Obr. 16e: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

  Obr. 16e: Vrstvení keramiky na labiální plochy náhrad řezáků za účelem estetické individualizace.

 • Obr. 16f: Konečný vzhled presovaných náhrad.

  Obr. 16f: Konečný vzhled presovaných náhrad.

 • Obr. 16g: Konečný vzhled presovaných náhrad.

  Obr. 16g: Konečný vzhled presovaných náhrad.

 • Obr. 16h: Konečný vzhled presovaných náhrad.

  Obr. 16h: Konečný vzhled presovaných náhrad.

 • Obr. 16i: Hybridní korunková náhrada nesená implantátem.

  Obr. 16i: Hybridní korunková náhrada nesená implantátem.

 • Obr. 17a: Leptání kyselinou fluorovodíkovou – 20 sekund .

  Obr. 17a: Leptání kyselinou fluorovodíkovou – 20 sekund .

 • Obr. 17b: Čištění vnitřních povrchů po leptání.

  Obr. 17b: Čištění vnitřních povrchů po leptání.

 • Obr. 18a: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

  Obr. 18a: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

 • Obr. 18b: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

  Obr. 18b: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

 • Obr. 18c: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

  Obr. 18c: Po nasazení kofferdamu byly náhrady nacementovány na kořenové dostavby.

 • Obr. 19a: Pohled na okluzi po upevnění náhrad.

  Obr. 19a: Pohled na okluzi po upevnění náhrad.

 • Obr. 19b: Pohled na okluzi po upevnění náhrad.

  Obr. 19b: Pohled na okluzi po upevnění náhrad.

 • Obr. 20a: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

  Obr. 20a: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

 • Obr. 20b: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

  Obr. 20b: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

 • Obr. 20c: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

  Obr. 20c: Série RTG snímků celých úst s definitivními náhradami.

 • Obr. 21a: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21a: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 21b: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21b: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 21c: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21c: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 21d: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21d: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 21e: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21e: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 21f: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

  Obr. 21f: Fotografie zachycující stav chrupu před a po rehabilitaci pomocí presovaných náhrad.

 • Obr. 22: Pacientka před a po ošetření.

  Obr. 22: Pacientka před a po ošetření.

Odstranění implantátu a transplantace kostního štěpu
V první fázi byly odstraněny staré náhrady velkých řezáků v horní čelisti a byla zhotovena provizorní pryskyřičná náhrada, kotvená pouze na zubu 11 (obr. 4a). Vzhledem ke klinicky špatnému stavu lůžka implantátu a jeho nevyhovující pozici byl implantát odstraněn (obr. 4b) a byla provedena regenerace kosti v kombinaci s transplantací štěpu pojivových tkání (obr. 4c, d).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zavedení implantátů do frontálního a laterálního úseku
Pro náhradu chybějících zubů byly zvoleny implantáty MIS V3B+ (MIS Implants Technologies Ltd.). Implantáty byly zavedeny průměrně 4 až 5 mm pod budoucí gingivální okraj. Při implantaci v místě zubu 21 byl použit kostní štěp (obr. 5a, b). V laterálním úseku byly pro optimální management měkkých tkání použity individuálně zhotovené vhojovací abutmenty (obr. 6a, b).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Victor Clavijo – DDS, MSc, PhD

Vystudoval obor záchovné stomatologie na Fakultě zubního lékařství (Campus of Araraquara) na univerzitě v São Paulu, Brazílie. Titul MSc v oboru zubního lékařství získal na univerzitě Universidad Paulista (UNIP). Specializaci v oboru implantologie absolvoval na univerzitě SENAC University of São Paulo. Magisterský a doktorský titul v oboru záchovné stomatologie získal na Fakultě zubního lékařství (Araraquara Campus) na univerzitě v São Paulu (UNESP). Působí v soukromé ordinaci a zaměřuje se hlavně na záchovnou kosmetickou stomatologii.

Další články z rubriky:
Vizualizace III. Angleovy třídy, oboustranně zkřížený skus, celková náhrada Články
Vizualizace III. Angleovy třídy, oboustranně zkřížený skus, celková náhrada

2. 2. 2024 | Protetika

Autor článku popisuje digitální technologii zhotovení horní a dolní celkové snímatelné náhrady s oboustranným zkříženým skusem...

Detail příspěvku

Úplná proměna úsměvu s využitím minimální preparace a keramických fazet Články
Úplná proměna úsměvu s využitím minimální preparace a keramických fazet

28. 8. 2023 | Protetika

V tomto článku se chci ve stručnosti věnovat myšlenkovým procesům na...

Detail příspěvku

Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky Články
Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

2. 11. 2023 | Protetika

Díky zavedení digitálních technologií lze virtuálně...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.