StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část

Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část

15. 6. 2018 | Petr Moj, LPdental – ЛПдентал

Úvod do problematiky, rozšíření báze

Přinášíme vám další z článků na téma úpravy a opravy polyamidových náhrad od našeho redakčního kolegy Petra Moje. Při nošení snímatelných náhrad vznikají situace, kdy je nutno zásahem v zubní laboratoři adaptovat náhrady na měnící se podmínky v ústech – jedná se tedy o úpravy, které nespadají do kategorie reklamací nošených protéz, ale jsou plně hrazeny pacientem. Jsou to v zásadě tyto situace a jejich modifikace:
Ztráta přirozeného zubu či zubů a následné doplnění umělých zubů do náhrady a úprava báze náhrady (kódy 82331, 82332 – úprava, rozšíření báze náhrady)
Výměna či změna retenčního prvku z důvodu ztráty pilířového zubu či jeho změny posunem nebo ztrátou podsekřivých prostor (kód 82320 – oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady)
Náhrada umělého zubu z důvodu jeho uvolnění či destrukce (kód 82301 – oprava zubu vypadlého z náhrady)
Rebaze náhrady, tedy úprava báze náhrady vzhledem ke změnám sliznice protézního lože v průběhu nošení náhrady (kódy 82351–54 – úprava, rebaze náhrady)
Při volbě polyamidu pro zhotovení indikované náhrady je nutno brát na zřetel, že polyamidové náhrady lze upravovat podstatně komplikovaněji než náhrady metylmetakrylátové. Polyamid, jako presovaný materiál, vyžaduje vždy zakyvetování náhrady do tvrdé sádry a vstříknutí materiálu z nové kapsle. Neexistuje „opravný polyamid", kterým by se provedla rychlá oprava tak, jak je to možné u náhrad metylmetakrylátových, tedy pryskyřicí polymerující za studena a zpracovanou volnou modelací či v silikonovém klíči. Avšak zkušenosti autora článku ukazují, že i polyamidové náhrady lze v určitých případech rychle opravit metylmetakrylátem (dále jen pryskyřicí). Níže je uveden přehled technologických možností úprav již nošených polyamidových náhrad provedených jak opětovně vstříknutým polyamidem, tak pryskyřicí s vysvětlením, kdy je podle praktických zkušeností nutné zvolit polyamid a kdy je možné zvolit také pryskyřici.
Obecně lze konstatovat, že úprava provedená pryskyřicí je levnější, rychlejší, ale méně trvanlivá. Úprava provedená polyamidem je dražším, ale z hlediska kvality dlouhodobějším řešením – s přihlédnutím k danému případu však někdy může představovat zbytečnou finanční zátěž pro pacienta.

Obr. 1: Model situace po extrakci zubů s původní náhradou
Obr. 2–4: Specificky obroušená báze náhrady s vytvořenou mechanickou retencí v podobě retenčních otvorů (retenční plocha je zvýrazněna kontaktním sprejem, který bude před tvorbou vazby lepidlem odstraněn)
 

Ad 1: Rozšíření báze a doplnění zubů
Zde musíme vycházet z podstaty předcházejícího zákroku v ústech, tzn. z počtu extrahovaných zubů, jejich umístění s přihlédnutím ke stávajícímu tvaru náhrady – od toho se bude odvíjet následná úprava s rozšířením báze a dodáním nových zubů do náhrady.
U malých oprav v místech náhrady, které nejsou tolik pružné (neokrajové části náhrady), kde budeme nahrazovat jeden nebo dva vytržené zuby, můžeme úpravu efektivně provést jak polyamidem, tak pryskyřicí. Pacientovi zde tedy můžeme nabídnout levnější variantu úpravy pryskyřicí, která bude mít dobrou trvanlivost.
U malých oprav v pružné části náhrady, kde budeme nahrazovat jeden nebo dva vytržené zuby, můžeme také použít pryskyřici. Zde ale musíme pacienta upozornit, že levnější varianta opravy plastem bude provizorní. Protéza tím ztratí část svých původních vlastností. V daném místě nebude pružná a v budoucnu zde může snadněji prasknout.
V případě nutnosti rozsáhlé úpravy náhrady po extrakci většího počtu zubů je úpravu nutno vždy považovat za dočasné řešení, ať už je provedena polyamidem nebo pryskyřicí. Důsledkem extrakce většího počtu zubů a následného hojení alveolu náhrada po čase přestane sedět a je nutno zhotovit zcela novou. Volbu způsobu úpravy stávající náhrady je nutno prodiskutovat v rámci ošetřujícího týmu a s pacientem. U levnější varianty úpravy pryskyřicí musí pacient mnohem více dbát na to, aby mu náhrada při užívání nepraskla, což představuje určitý zvýšený diskomfort. Rozsáhlá úprava polyamidem je dražší, ale samozřejmě odolnější.

Rozšíření polyamidové náhrady pryskyřicí

Polyamidovou bázi obrousíme z obou stran tak, aby mezi alveolem a ztenčenou bází byl minimálně 1 mm prostoru pro plast (obr. 2, 3). Z palatinální strany ztenčujeme s ohledem na zachování únosné tloušťky polyamidového materiálu. Následně do takto ztenčené báze navrtáme retenční otvory o průměru 1 mm (obr. 4). Obroušenou část potřeme vteřinovým lepidlem – dojde k naleptání povrchu a zlepšení retenčního účinku pro spojení s pryskyřicí.

Publikováno: StomaTeam 3/2018

Reklama
  • Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část
  • Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část
  • Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část
  • Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 1. část
Přečtěte si také:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Články na podobné téma:
Modely mohou být efektivní Články
Modely mohou být efektivní

29. 6. 2020 | Protetika

Od roku 2005 jsem se přizpůsobovala nástupu digitální stomatologie a CAD/CAM výrobě zubních náhrad. Přemýšlela jsem tedy logicky o adekvátní modernizaci zhotovování pracovních...

Detail příspěvku

1. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi Články
1. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi

2. 8. 2021 | Protetika

Drazí kolegové, opět po čase otevíráme téma celkových snímatelných náhrad a to formou série článků...

Detail příspěvku

Zhotovení celkové snímatelné náhrady s využitím biofunkčního otisku Články
Zhotovení celkové snímatelné náhrady s využitím biofunkčního otisku

29. 7. 2021 | Protetika

Vážení čtenáři, již mnohokrát jsme se na stránkách našeho časopisu zabývali...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.