StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet Kazuistika z knihy AFG Modelling

Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet
Kazuistika z knihy AFG Modelling

26. 3. 2020 | Dr. Elisabetta Pastorini

Pacientka se dostavila do mé ordinace se stížností na nehezký úsměv, který chtěla zlepšit. Při vyšetření bylo zjištěno, že jí chybí postranní řezáky, tzn. ageneze postranních řezáků – na jejich místo se posunuly špičáky. Každý distální zub se posunul meziálně, tedy první premolár se posunul na místo špičáku atd. (obr. 1–5). Ošetření tedy sestávalo z konzervativní rekonstrukce zubů 12, 11, 21, 22 s použitím principů AFG (anatomické funkční geometrie) pomocí estetických kompozitních fazet.


Etiologie

Nejčastější etiologie chybějících postranních řezáků je genetická, nicméně vývoj postranních řezáků může nepříznivě ovlivnit i několik patologických stavů, jako je spála, syfilis nebo poruchy výživy. Prevalence chybějících postranních řezáků v populaci je obvykle pod 2 %, přičemž se častěji vyskytuje u žen.

Studie ukázaly, že vrozeně chybějící postranní řezáky mohou na estetické úrovni ovlivňovat sebevědomí a sociální vztahy postižených jedinců, a proto většina z nich hledá nějakou formu estetického ošetření zubů. Ačkoli je mezi zubními lékaři nejoblíbenější konzervativní ošetření, někteří hojně využívají také pomoc ortodontistů, orálních chirurgů, parodontologů a protetiků.

Obecně vzato může jednostranná či oboustranná ageneze postranních řezáků zahrnovat:

 • Perzistující dočasné zuby
 • Přítomnost prostoru mezi středními řezáky a špičáky
 • Meziální posun všech zubů stojících distálně za postranními řezáky, přičemž špičáky zaujmou prostor, kde by se měly nacházet postranní řezáky

Podrobnosti k technice AFG

Technika AFG modelace byla vytvořena Albertem Battistellim. Pomocí jeho systému je možno při zhotovování náhrad rychle a přesně dosáhnout přirozeného trojrozměrného tvaru zubů za použití jednoduchých matematicko-geometrických kritérií.

Abychom úspěšně vytvořili individualizovanou reprodukci přirozené anatomie zubů a dosáhli esteticky optimálního výsledku pomocí techniky AFG, musí zubní lékař:

 • Znát standardní anatomické rozměry zubů
 • Ovládat techniky tvarování
 • Znát základní geometrické linie určující vytváření individuálního tvaru zubů
 • Být schopen vypozorovat a reprodukovat anatomické detaily

Lékařem plánované anatomické změny (tj. změny tvaru, objemu a délky) zubů je samozřejmě vhodné konzultovat s pacientem a předem od něj získat informovaný souhlas. Nejjednodušším prostředkem konzultací jsou digitální vizualizace výsledku plánované procedury.

Laboratorní procedury

Předběžné laboratorní procedury zahrnují:

 • Zhotovení silikonových otisků a následné vytvoření pracovních modelů z tvrdé sádry typu Stone
 • Zhotovení diagnostického wax-upu (který bude důležitou referencí pro konzervativní postup)
 • Zhotovení silikonových klíčů na základě diagnostického wax-upu (obr. 6) – rozříznuté klíče budou sloužit jako anatomická šablona při modelaci kompozitních fazet a předtím pro výrobu demonstrační náhrady (obr. 7–9), na které pacient ještě před zahájením vlastního ošetření v ústech uvidí, jak budou jeho zuby ve výsledku vypadat (obr. 10)
 • Počáteční stav – snímek úsměvu pacientky

  Počáteční stav – snímek úsměvu pacientky

 • Počáteční stav – snímek horních frontálních zubů

  Počáteční stav – snímek horních frontálních zubů

 • Počáteční stav – snímek průběhu gingivy

  Počáteční stav – snímek průběhu gingivy

 • Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

  Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

 • Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

  Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Mock-up provizorní náhrady nasazený v ústech, aby měla pacientka představu o výsledku

  Mock-up provizorní náhrady nasazený v ústech, aby měla pacientka představu o výsledku

 • Vestibulární redukce

  Vestibulární redukce

 • Incizální redukce

  Incizální redukce

 • Nasazení kofferdamu a přiložení silikonového klíče

  Nasazení kofferdamu a přiložení silikonového klíče

 • Rekonstrukce distální stěny zubu 12

  Rekonstrukce distální stěny zubu 12

 • Rekonstrukce incizní hrany zubu 22

  Rekonstrukce incizní hrany zubu 22

 • Leptání 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund

  Leptání 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund

 • Nanášení adheziva

  Nanášení adheziva

 • Vytvrzování světlem po dobu 20 sekund

  Vytvrzování světlem po dobu 20 sekund

 • Palatinální a incizální dostavba kompozitem za použití silikonového klíče

  Palatinální a incizální dostavba kompozitem za použití silikonového klíče

 • Druhá vrstva kompozitu

  Druhá vrstva kompozitu

 • Poslední vrstva kompozitu. Začíná individualizace

  Poslední vrstva kompozitu. Začíná individualizace

 • Vtírání modelační tekutiny do kompozitu

  Vtírání modelační tekutiny do kompozitu

 • Předběžná modelace

  Předběžná modelace

 • Podélné osy zubů zaznamenané formou mřížky…

  Podélné osy zubů zaznamenané formou mřížky…

 • … se zvýrazněnými liniemi úhlů

  … se zvýrazněnými liniemi úhlů

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Vytváření rýh

  Vytváření rýh

 • Leštění pastou s oxidem hlinitým na lešticím kartáčku

  Leštění pastou s oxidem hlinitým na lešticím kartáčku

 • Leštění gumovými leštítky

  Leštění gumovými leštítky

 • Byly použity dokončovací pásky

  Byly použity dokončovací pásky

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

Stomatologické procedury přeměny špičáků na postranní řezáky

Při úpravě bukálních plošek špičáků pomocí diamantového brousku je nutno provést dostatečnou vestibulární a incizální redukci tvaru zubů (obr. 11, 12) v takovém rozsahu, aby byla celá preparace menší než diagnostický wax-up postranních řezáků. Rovněž je nutno vytvořit takový průběh emergence profilu výsledné náhrady, který bude vzhledově odpovídat postranním řezákům.

Jakmile byla dokončena redukce tvaru zubů, byl k vyhodnocení správnosti redukce v incizální oblasti použit rozříznutý silikonový klíč. Zuby byly izolovány kofferdamem, který byl svazkem zubní nitě zatlačen subgingiválně (obr. 13). Po naleptání kyselinou a aplikaci adheziva pak byly pomocí kompozitní pryskyřice vytvarovány kontakty a dostavěny incizní hrany (obr. 14, 15).

Zbývající kroky zahrnovaly:

 • Opětovné naleptání kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund (obr. 16)
 • Nanesení hydrofobního adheziva na strukturu zubů mikroštětečkem (obr. 17)
 • Světelnou polymeraci po dobu 20 sekund (obr. 18)
 • Dotvoření incizálního okraje za použití silikonového klíče (obr. 19)
 • Nanesení druhé dentinové vrstvy kompozitu (obr. 20)
 • Nanesení poslední vrstvy kompozitu (obr. 21)
 • Potření kompozitu štětečkem namočeným v modelovací tekutině (obr. 22), díky čemuž byl méně lepivý a urychlil se tak proces jeho tvarování. Současně bylo také provedeno uhlazení kompozitu do takového stavu, aby byla snazší procedura leštění. Obrázek 23 zachycuje předběžný výsledek.

Po dokončení modelace horních čtyř řezáků následovalo postupné začlenění AFG matematicko-geometrických kritérií. Nejprve je nutno si představit dlouhou osu zubů za pomoci mřížky linií (obr. 24) a také imaginární body, které jsou připojeny za účelem reprezentace linií úhlů (obr. 25) a pomohou dosáhnout ideálních obrysů zubů a emergence profilu výsledné náhrady. První opracování kompozitu bylo provedeno hrubými disky (obr. 26–28). Následovalo vybroušení trojúhelníků do kompozitu vícebřitým karbidovým brouskem (za použití lehkých poklepů a kývavých pohybů) pro individualizaci povrchových rýh (obr. 29). Nakonec bylo pomocí lešticích kartáčků a jemných silikonových nástrojů provedeno dokončení úpravou povrchu (obr. 30, 31), aproximální oblasti byly vyleštěny jemnými (bílými) dokončovacími páskami (obr. 32), aby bylo u celé definitivní dostavby dosaženo vysokého lesku pro přirozenou estetiku, ale také jako prevence ukládání plaku a dráždění dásní.

Závěr

Konzervativní preparace pro kompozitní fazety a následné přímé zhotovení kompozitních fazet, které napodobily postranní řezáky, vyřešily problém pacientky s jejich agenezí. Použitím techniky AFG modelace a mých detailních technik dokončování a leštění bylo dosaženo anatomického, funkčního a vysoce estetického výsledku (obr. 33–36).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet Kazuistika z knihy AFG Modelling
Dr. Elisabetta Pastorini

je zubní lékařkou v Cagliari (Itálie). Provozuje svou praxi zaměřenou na záchovnou a estetickou protetickou stomatologii a estetickou mukogingivální chirurgii. V roce 1996 získala titul ze stomatologie a stomatologické protetiky na Univerzitě v Cagliari. Absolvovala kurzy a konference zaměřené na záchovnou protetickou stomatologii, implantologii, mukogingivální chirurgii a estetickou stomatologii.

VDW® Root Filler, Lentule dentální produkty
VDW® Root Filler, Lentule

Nástroje na plnění kořenových kanálků

další dentální produkty

Další články z rubriky:
Intraorální opravy sklokeramických náhrad Články
Intraorální opravy sklokeramických náhrad

27. 6. 2023 | Protetika

Intraorální opravy malých a snadno dostupných defektů sklokeramických náhrad nabyly v posledních letech...

Detail příspěvku

Digitální workflow s přidanou hodnotou Články
Digitální workflow s přidanou hodnotou

11. 7. 2023 | Protetika

61letý pacient trpěl výrazným opotřebením zubů, které lze v závislosti na příčině klasifikovat jako atrici...

Detail příspěvku

Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press Články
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press

29. 9. 2023 | Protetika

Estetická restorativní léčba zahrnuje širokou škálu úzce propojených faktorů. Tato komplexní...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/doc/www.dentaljobs.cz/www/api/dental-job.php on line 7

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.