StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet Kazuistika z knihy AFG Modelling

Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet
Kazuistika z knihy AFG Modelling

26. 3. 2020 | Dr. Elisabetta Pastorini

Pacientka se dostavila do mé ordinace se stížností na nehezký úsměv, který chtěla zlepšit. Při vyšetření bylo zjištěno, že jí chybí postranní řezáky, tzn. ageneze postranních řezáků – na jejich místo se posunuly špičáky. Každý distální zub se posunul meziálně, tedy první premolár se posunul na místo špičáku atd. (obr. 1–5). Ošetření tedy sestávalo z konzervativní rekonstrukce zubů 12, 11, 21, 22 s použitím principů AFG (anatomické funkční geometrie) pomocí estetických kompozitních fazet.


Etiologie

Nejčastější etiologie chybějících postranních řezáků je genetická, nicméně vývoj postranních řezáků může nepříznivě ovlivnit i několik patologických stavů, jako je spála, syfilis nebo poruchy výživy. Prevalence chybějících postranních řezáků v populaci je obvykle pod 2 %, přičemž se častěji vyskytuje u žen.

Studie ukázaly, že vrozeně chybějící postranní řezáky mohou na estetické úrovni ovlivňovat sebevědomí a sociální vztahy postižených jedinců, a proto většina z nich hledá nějakou formu estetického ošetření zubů. Ačkoli je mezi zubními lékaři nejoblíbenější konzervativní ošetření, někteří hojně využívají také pomoc ortodontistů, orálních chirurgů, parodontologů a protetiků.

Obecně vzato může jednostranná či oboustranná ageneze postranních řezáků zahrnovat:

 • Perzistující dočasné zuby
 • Přítomnost prostoru mezi středními řezáky a špičáky
 • Meziální posun všech zubů stojících distálně za postranními řezáky, přičemž špičáky zaujmou prostor, kde by se měly nacházet postranní řezáky

Podrobnosti k technice AFG

Technika AFG modelace byla vytvořena Albertem Battistellim. Pomocí jeho systému je možno při zhotovování náhrad rychle a přesně dosáhnout přirozeného trojrozměrného tvaru zubů za použití jednoduchých matematicko-geometrických kritérií.

Abychom úspěšně vytvořili individualizovanou reprodukci přirozené anatomie zubů a dosáhli esteticky optimálního výsledku pomocí techniky AFG, musí zubní lékař:

 • Znát standardní anatomické rozměry zubů
 • Ovládat techniky tvarování
 • Znát základní geometrické linie určující vytváření individuálního tvaru zubů
 • Být schopen vypozorovat a reprodukovat anatomické detaily

Lékařem plánované anatomické změny (tj. změny tvaru, objemu a délky) zubů je samozřejmě vhodné konzultovat s pacientem a předem od něj získat informovaný souhlas. Nejjednodušším prostředkem konzultací jsou digitální vizualizace výsledku plánované procedury.

Laboratorní procedury

Předběžné laboratorní procedury zahrnují:

 • Zhotovení silikonových otisků a následné vytvoření pracovních modelů z tvrdé sádry typu Stone
 • Zhotovení diagnostického wax-upu (který bude důležitou referencí pro konzervativní postup)
 • Zhotovení silikonových klíčů na základě diagnostického wax-upu (obr. 6) – rozříznuté klíče budou sloužit jako anatomická šablona při modelaci kompozitních fazet a předtím pro výrobu demonstrační náhrady (obr. 7–9), na které pacient ještě před zahájením vlastního ošetření v ústech uvidí, jak budou jeho zuby ve výsledku vypadat (obr. 10)
Reklama
 • Počáteční stav – snímek úsměvu pacientky

  Počáteční stav – snímek úsměvu pacientky

 • Počáteční stav – snímek horních frontálních zubů

  Počáteční stav – snímek horních frontálních zubů

 • Počáteční stav – snímek průběhu gingivy

  Počáteční stav – snímek průběhu gingivy

 • Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

  Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

 • Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

  Snímky ze strany zachycují pozici špičáků v místech postranních řezáků

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Klíče ze silikonového tmelu

  Klíče ze silikonového tmelu

 • Mock-up provizorní náhrady nasazený v ústech, aby měla pacientka představu o výsledku

  Mock-up provizorní náhrady nasazený v ústech, aby měla pacientka představu o výsledku

 • Vestibulární redukce

  Vestibulární redukce

 • Incizální redukce

  Incizální redukce

 • Nasazení kofferdamu a přiložení silikonového klíče

  Nasazení kofferdamu a přiložení silikonového klíče

 • Rekonstrukce distální stěny zubu 12

  Rekonstrukce distální stěny zubu 12

 • Rekonstrukce incizní hrany zubu 22

  Rekonstrukce incizní hrany zubu 22

 • Leptání 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund

  Leptání 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund

 • Nanášení adheziva

  Nanášení adheziva

 • Vytvrzování světlem po dobu 20 sekund

  Vytvrzování světlem po dobu 20 sekund

 • Palatinální a incizální dostavba kompozitem za použití silikonového klíče

  Palatinální a incizální dostavba kompozitem za použití silikonového klíče

 • Druhá vrstva kompozitu

  Druhá vrstva kompozitu

 • Poslední vrstva kompozitu. Začíná individualizace

  Poslední vrstva kompozitu. Začíná individualizace

 • Vtírání modelační tekutiny do kompozitu

  Vtírání modelační tekutiny do kompozitu

 • Předběžná modelace

  Předběžná modelace

 • Podélné osy zubů zaznamenané formou mřížky…

  Podélné osy zubů zaznamenané formou mřížky…

 • … se zvýrazněnými liniemi úhlů

  … se zvýrazněnými liniemi úhlů

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Byla použita sada disků s různou hrubostí

  Byla použita sada disků s různou hrubostí

 • Vytváření rýh

  Vytváření rýh

 • Leštění pastou s oxidem hlinitým na lešticím kartáčku

  Leštění pastou s oxidem hlinitým na lešticím kartáčku

 • Leštění gumovými leštítky

  Leštění gumovými leštítky

 • Byly použity dokončovací pásky

  Byly použity dokončovací pásky

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

 • Konečný výsledek

  Konečný výsledek

Stomatologické procedury přeměny špičáků na postranní řezáky

Při úpravě bukálních plošek špičáků pomocí diamantového brousku je nutno provést dostatečnou vestibulární a incizální redukci tvaru zubů (obr. 11, 12) v takovém rozsahu, aby byla celá preparace menší než diagnostický wax-up postranních řezáků. Rovněž je nutno vytvořit takový průběh emergence profilu výsledné náhrady, který bude vzhledově odpovídat postranním řezákům.

Jakmile byla dokončena redukce tvaru zubů, byl k vyhodnocení správnosti redukce v incizální oblasti použit rozříznutý silikonový klíč. Zuby byly izolovány kofferdamem, který byl svazkem zubní nitě zatlačen subgingiválně (obr. 13). Po naleptání kyselinou a aplikaci adheziva pak byly pomocí kompozitní pryskyřice vytvarovány kontakty a dostavěny incizní hrany (obr. 14, 15).

Zbývající kroky zahrnovaly:

 • Opětovné naleptání kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund (obr. 16)
 • Nanesení hydrofobního adheziva na strukturu zubů mikroštětečkem (obr. 17)
 • Světelnou polymeraci po dobu 20 sekund (obr. 18)
 • Dotvoření incizálního okraje za použití silikonového klíče (obr. 19)
 • Nanesení druhé dentinové vrstvy kompozitu (obr. 20)
 • Nanesení poslední vrstvy kompozitu (obr. 21)
 • Potření kompozitu štětečkem namočeným v modelovací tekutině (obr. 22), díky čemuž byl méně lepivý a urychlil se tak proces jeho tvarování. Současně bylo také provedeno uhlazení kompozitu do takového stavu, aby byla snazší procedura leštění. Obrázek 23 zachycuje předběžný výsledek.

Po dokončení modelace horních čtyř řezáků následovalo postupné začlenění AFG matematicko-geometrických kritérií. Nejprve je nutno si představit dlouhou osu zubů za pomoci mřížky linií (obr. 24) a také imaginární body, které jsou připojeny za účelem reprezentace linií úhlů (obr. 25) a pomohou dosáhnout ideálních obrysů zubů a emergence profilu výsledné náhrady. První opracování kompozitu bylo provedeno hrubými disky (obr. 26–28). Následovalo vybroušení trojúhelníků do kompozitu vícebřitým karbidovým brouskem (za použití lehkých poklepů a kývavých pohybů) pro individualizaci povrchových rýh (obr. 29). Nakonec bylo pomocí lešticích kartáčků a jemných silikonových nástrojů provedeno dokončení úpravou povrchu (obr. 30, 31), aproximální oblasti byly vyleštěny jemnými (bílými) dokončovacími páskami (obr. 32), aby bylo u celé definitivní dostavby dosaženo vysokého lesku pro přirozenou estetiku, ale také jako prevence ukládání plaku a dráždění dásní.

Závěr

Konzervativní preparace pro kompozitní fazety a následné přímé zhotovení kompozitních fazet, které napodobily postranní řezáky, vyřešily problém pacientky s jejich agenezí. Použitím techniky AFG modelace a mých detailních technik dokončování a leštění bylo dosaženo anatomického, funkčního a vysoce estetického výsledku (obr. 33–36).

Přečtěte si také:
The Zirconia Resin Bonded Bridge (RBB)

15. 9. 2021 | Luc Rutten, DT | Patrick Rutten, DT

The Zirconia Resin Bonded Bridge (RBB) Číst více >
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Oboustranná ageneze postranních řezáků: řešení pomocí přímých kompozitních fazet Kazuistika z knihy AFG Modelling
Dr. Elisabetta Pastorini

je zubní lékařkou v Cagliari (Itálie). Provozuje svou praxi zaměřenou na záchovnou a estetickou protetickou stomatologii a estetickou mukogingivální chirurgii. V roce 1996 získala titul ze stomatologie a stomatologické protetiky na Univerzitě v Cagliari. Absolvovala kurzy a konference zaměřené na záchovnou protetickou stomatologii, implantologii, mukogingivální chirurgii a estetickou stomatologii.

Články na podobné téma:
Zhotovení celkové snímatelné náhrady s využitím biofunkčního otisku Články
Zhotovení celkové snímatelné náhrady s využitím biofunkčního otisku

29. 7. 2021 | Protetika

Vážení čtenáři, již mnohokrát jsme se na stránkách našeho časopisu zabývali...

Detail příspěvku

The Zirconia Resin Bonded Bridge (RBB) Články
The Zirconia Resin Bonded Bridge (RBB)

15. 9. 2021 | Protetika

Adhezivní neboli lepený můstek je zubními lékaři s oblibou volen jako možnost protetické rekonstrukce...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.