StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Navrhování, presování a fazetování: efektivní propojování různých technologických postupů

Navrhování, presování a fazetování: efektivní propojování různých technologických postupů

19. 5. 2023 | Davor Marković, DT, Kreševo, Bosna a Hercegovina

Tento článek představuje účinný hybridní pracovní postup výroby celokeramických náhrad. Demonstruje, jakým způsobem je za využití digitální technologie možné vytvořit základ pro analogovou výrobu finální náhrady. Kromě technické odbornosti jsou pro dosažení úspěchu nezbytné i vysoce kvalitní materiály. Ve zde prezentovaném případě byly protetické rekonstrukce realizovány s použitím keramiky pro vrstvení IPS e.max Ceram (Ivoclar) a systému presovací keramiky IPS e.max Press (Ivoclar), který se již osvědčuje po několik desetiletí. Článek také zdůrazňuje, jak důležité je pracovat se systémem osvědčených materiálů umožňujícím zubnímu technikovi koordinovaný způsob práce a efektivitu při interakci různých výrobních metod a dosahovat vysoce kvalitních výsledků.


Přestože se pracovní postupy uplatňované v zubní laboratoři běžně dělí na analogové a digitální, každodenní práce v laboratoři ukazuje, že se v podstatě jedná o dvě domény tvořící společně jeden soudržný celek. Kombinací digitálních technologií s analogovými výrobními technikami lze využít to nejlepší z obou přístupů. Od skenování po navrhování, presování a vrstvení: výrobní procesy v zubní laboratoři jsou tak rozmanité, že je-li cílem dosažení optimálních výsledků, nelze se upínat pouze na jeden z těchto přístupů.

Celokeramické techniky presování a vrstvení: nejmodernější techniky i podle současných standardů

Manuální pracovní techniky již prokazují výsledky v průběhu několika desetiletí. Celokeramickým CAD/CAM materiálům a digitální technologii tak nasadily laťku velmi vysoko. I dnes je vrstvení keramiky v mnoha případech považováno za nejlepší techniku zvolenou k dosažení požadované estetiky ve frontálním úseku. Technika vrstvení nabízí vysokou flexibilitu a podle typu použité fazetovací keramiky (např. IPS e.max Ceram, Ivoclar) je možno dosáhnout ohromujících estetických výsledků. Totéž platí pro presovací techniku, která je mj. pro efektivní a předvídatelný výrobní postup oblíbenou možností pro zhotovení mnoha typů náhrad. Keramické materiály pro presovací techniku (např. IPS e.max Press) navíc nabízejí výjimečné estetické optické vlastnosti.

Propojení digitálních technologií s manuálními postupy

Zubní laboratoře využívají digitální technologie ke zlepšení svých pracovních postupů již řadu let a v našem případě je tomu také tak. Přestože mohou být moderní technologie užitečné, hrají odborné znalosti zubního technika stále zásadní roli. Především analogové procesy vytvářejí estetický a funkční výsledek náhrady, zatímco technologie CAD/CAM zvyšují efektivitu pracovního postupu. Abych v tomto článku prokázal možnost souhry analogových a digitálních technik, uvedl jsem níže klinický případ ze své každodenní praxe.

 • Obr. 1a: Výchozí situace: zabarvené výplně a malokluze. Obr. 1b: Pacientka Naira požádala o estetické vylepšení svého úsměvu.

  Obr. 1a: Výchozí situace: zabarvené výplně a malokluze. Obr. 1b: Pacientka Naira požádala o estetické vylepšení svého úsměvu.

 • Obr. 2: Situace po ortodontické léčbě.

  Obr. 2: Situace po ortodontické léčbě.

 • Obr. 3: Preparace korunky zubů 12 až 22.

  Obr. 3: Preparace korunky zubů 12 až 22.

 • Obr. 4a, b: Zhotovení pracovních modelů.

  Obr. 4a, b: Zhotovení pracovních modelů.

 • Obr. 4a, b: Zhotovení pracovních modelů.

  Obr. 4a, b: Zhotovení pracovních modelů.

 • Obr. 5a, b: Digitalizovaný model preparovaných zubů v překrytí se situací před preparací.

  Obr. 5a, b: Digitalizovaný model preparovaných zubů v překrytí se situací před preparací.

 • Obr. 6a, b: CAD návrh plně anatomických dlouhodobě provizorních korunkových náhrad.

  Obr. 6a, b: CAD návrh plně anatomických dlouhodobě provizorních korunkových náhrad.

 • Obr. 7a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady vyrobené s použitím frézky z PMMA disku Telio CAD.

  Obr. 7a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady vyrobené s použitím frézky z PMMA disku Telio CAD.

 • Obr. 7a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady vyrobené s použitím frézky z PMMA disku Telio CAD.

  Obr. 7a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady vyrobené s použitím frézky z PMMA disku Telio CAD.

 • Obr. 8: Silikonový klíč vytvořený podle provizorních korunek v plně anatomickém tvaru.

  Obr. 8: Silikonový klíč vytvořený podle provizorních korunek v plně anatomickém tvaru.

 • Obr. 9a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady in situ – pacientka Naira se šťastným úsměvem.

  Obr. 9a, b: Dlouhodobě provizorní náhrady in situ – pacientka Naira se šťastným úsměvem.

 • Obr. 10: CAD návrh definitivních korunek.

  Obr. 10: CAD návrh definitivních korunek.

 • Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

  Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

 • Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

  Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

 • Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

  Obr. 11a–c: Korunky vyfrézované z voskového disku ProArt CAD Wax.

 • Obr. 12a, b: Příprava voskových korunek k procesu presování.

  Obr. 12a, b: Příprava voskových korunek k procesu presování.

 • Obr. 12a, b: Příprava voskových korunek k procesu presování.

  Obr. 12a, b: Příprava voskových korunek k procesu presování.

 • Obr. 13a: Určení odstínu preparovaných zubů v ústech pacientky.

  Obr. 13a: Určení odstínu preparovaných zubů v ústech pacientky.

 • Obr. 13b: Pro výběr optimálního ingotu pro výrobu definitivních náhrad byly provedeny zkušební výlisky různých opacit, odstínů a vrstev o dvou různých tloušťkách.

  Obr. 13b: Pro výběr optimálního ingotu pro výrobu definitivních náhrad byly provedeny zkušební výlisky různých opacit, odstínů a vrstev o dvou různých tloušťkách.

 • Obr. 14a: Vypresované kapny z materiálu IPS e.max Press na modelu s umístěným silikonovým klíčem.

  Obr. 14a: Vypresované kapny z materiálu IPS e.max Press na modelu s umístěným silikonovým klíčem.

 • Obr. 14b: Izolování silikonového klíče (za účelem vytvoření bariéry mezi silikonem a vrstvenou keramikou).

  Obr. 14b: Izolování silikonového klíče (za účelem vytvoření bariéry mezi silikonem a vrstvenou keramikou).

 • Obr. 15a, b: Příprava vypresovaných kapen pro ruční fazetování materiálem IPS e.max Ceram.

  Obr. 15a, b: Příprava vypresovaných kapen pro ruční fazetování materiálem IPS e.max Ceram.

 • Obr. 15a, b: Příprava vypresovaných kapen pro ruční fazetování materiálem IPS e.max Ceram.

  Obr. 15a, b: Příprava vypresovaných kapen pro ruční fazetování materiálem IPS e.max Ceram.

 • Obr. 16a–d: Vytvoření anatomického tvaru korunek pomocí dentinových materiálů.

  Obr. 16a–d: Vytvoření anatomického tvaru korunek pomocí dentinových materiálů.

 • Obr. 17: Provedení lehkého cut-back za účelem zakomponování materiálů Mamelon a Effect.

  Obr. 17: Provedení lehkého cut-back za účelem zakomponování materiálů Mamelon a Effect.

 • Obr. 18: Dokončení procesu vrstvení pomocí různých materiálů Effect a Impulse.

  Obr. 18: Dokončení procesu vrstvení pomocí různých materiálů Effect a Impulse.

 • Obr. 19a, b: Dokončený postup vrstvení před pálením.

  Obr. 19a, b: Dokončený postup vrstvení před pálením.

 • Obr. 19a, b: Dokončený postup vrstvení před pálením.

  Obr. 19a, b: Dokončený postup vrstvení před pálením.

 • Obr. 20a, b: Korunky umístěné na modelu po prvním pálení. Celková incizální tloušťka: 0,9 mm.

  Obr. 20a, b: Korunky umístěné na modelu po prvním pálení. Celková incizální tloušťka: 0,9 mm.

 • Obr. 20a, b: Korunky umístěné na modelu po prvním pálení. Celková incizální tloušťka: 0,9 mm.

  Obr. 20a, b: Korunky umístěné na modelu po prvním pálení. Celková incizální tloušťka: 0,9 mm.

 • Obr. 21: Zkouška po prvním pálení.

  Obr. 21: Zkouška po prvním pálení.

 • Obr. 22: Zdokonalování tvaru zubu před dalším pálením.

  Obr. 22: Zdokonalování tvaru zubu před dalším pálením.

 • Obr. 23: Označení charakteristických rysů korunek s cílem reprodukce přirozeného tvaru a struktury povrchu.

  Obr. 23: Označení charakteristických rysů korunek s cílem reprodukce přirozeného tvaru a struktury povrchu.

 • Obr. 24: Kontrola mikro a makrotextur povrchu korunek poprášením.

  Obr. 24: Kontrola mikro a makrotextur povrchu korunek poprášením.

 • Obr. 25: Jemné úpravy optických vlastností a charakterizace pomocí univerzální řady glazurovacích a barvicích materiálů IPS Ivocolor.

  Obr. 25: Jemné úpravy optických vlastností a charakterizace pomocí univerzální řady glazurovacích a barvicích materiálů IPS Ivocolor.

 • Obr. 26a, b: Nasazené korunky přesně odpovídají zamýšlenému tvaru, odstínu a funkci.

  Obr. 26a, b: Nasazené korunky přesně odpovídají zamýšlenému tvaru, odstínu a funkci.

 • Obr. 27: Naira je se svými náhradami a s novým úsměvem velmi spokojená a šťastná.

  Obr. 27: Naira je se svými náhradami a s novým úsměvem velmi spokojená a šťastná.

Kazuistika: Krásný úsměv pro Nairu

Prezentovaný případ je o pacientce, mladé ženě jménem Naira, která si přála krásný úsměv. Na svém vzhledu si dávala záležet a vzhled jejího úsměvu jí vadil. Některé kompozitní výplně jejích horních frontálních zubů byly silně zabarvené (obr. 1a, b). Zuby 11 a 22 prošly endodontickým ošetřením a jejich incizální hrany jevily známky opotřebení. Také malokluze měla značný vliv na vzhled úsměvu. Úvodní konzultace spočívala v dotázání pacientky ohledně jejích očekávání v souvislosti s proměnou úsměvu a ve vysvětlení různých možností léčby. Naira zdůraznila, že touží po dosažení optimálního výsledku v podobě rovných, harmonicky bílých zubů. Nakonec bylo rozhodnuto rekonstruovat zuby 12 až 22 pomocí celokeramických náhrad. Před protetickou rekonstukcí bylo potřeba srovnat malokluzi. Ukončení ortodontické léčby představovalo výchozí bod pro protetickou část proměny (obr. 2). Byl pořízen otisk pro záznam stavu zubů před preparací.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Digitální postup: zhotovení dlouhodobě provizorních náhrad
Zuby 12 až 22 byly preparovány pro rekonstrukci celokeramickými korunkami (obr. 3). Stávající kompozitní výplně musely být zcela odstraněny. Uplatnění minimálně invazivní metody (tj. použití fazet) by nevedlo k dosažení adekvátního výsledku, jelikož zuby již byly značně poškozeny. Po preparaci zubů byl pořízen otisk a následně byly vyrobeny pracovní modely. Standardně byly zhotoveny dva fyzické pracovní modely (obr. 4a, b): Dělený model s odhalenou hranicí preparace pro zhotovení konstrukcí korunkových náhrad s přesným krčkovým uzávěrem a model se záznamem gingiválních tkání pro zhotovení vlastních korunkových náhrad, které optimálně podepřou gingivu v rámci estetické rekonstrukce úsměvu.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Další články z rubriky:
Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem Články
Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem

26. 5. 2023 | Protetika

Rekonstrukce řezáku, během které je zapotřebí brát v úvahu biologické podmínky, přání a také věk pacienta, není snadným...

Detail příspěvku

Intraorální opravy sklokeramických náhrad Články
Intraorální opravy sklokeramických náhrad

27. 6. 2023 | Protetika

Intraorální opravy malých a snadno dostupných defektů sklokeramických náhrad nabyly v posledních letech...

Detail příspěvku

Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky Články
Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

2. 11. 2023 | Protetika

Díky zavedení digitálních technologií lze virtuálně...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Praktický kurz základy dentální implantologie vzdělávací akce
Praktický kurz základy dentální implantologie

Pá 24. 5. 2024 – So 25. 5. 2024 | 14:00 – 15:30 hod., 1,5 dne

další dentální vzdělávací akce

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.