StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Interdisciplinární přístup k rehabilitaci pomocí keramických fazet

Interdisciplinární přístup k rehabilitaci pomocí keramických fazet

22. 3. 2018 | Dr. Guerino Paolantoni

Řešení rehabilitace ve frontálním úseku vyžaduje značnou pozornost. Musíme brát ohled na řadu aspektů, které se týkají nejen samotného objektivního posouzení pacientova problému, ale také je nutno dobře pochopit očekávání pacienta. Typologie našich terapeutických zásahů je v současné době stále více ovlivňována řadou faktorů: V popředí zájmu pacientů je snaha o dosažení extrémně vysokého estetického standardu, který je značně ovlivněn mediálním „diktátem" módnosti a způsobu chování jedince. Z klinického hlediska je to pak zejména současný trend minimálně invazivních zákroků. V tomto kontextu musíme při přípravě terapeutického plánu hledat strategii, která vyhovuje koncepci individualizace ošetření u daného pacienta. Správné naplánování ošetření je tudíž naprosto nezbytné. Nepostradatelným předpokladem pro úspěšnou strategii je interdisciplinární přístup k ošetření. Plánování terapeutického projektu se znalostmi a kompetencemi v několika disciplínách nám umožňuje zvolit, podle údajů získaných z cíleného vyšetření pacienta, ten nejvhodnější postup, abychom splnili jeho očekávání. Interdisciplinární plánování ošetření nám umožní nejen snáze vyřešit časté problémy, ale také zařadit postupy, které jsou minimálně invazivní jak pro tkáně, tak pro psychiku našeho pacienta. Mezi nejméně invazivní, avšak vysoce estetické ošetření, které splňuje zásadu maximálního zachování zubních tkání, patří keramické fazety.
 

 

Klíčem k úspěchu je vytvoření terapeutického plánu týmem lékařů a zubních techniků, kteří sjednotí své znalosti v různých disciplínách a v plném rozsahu tak pozvednou standard kvality. Různé klinické a protetické fáze, které jsou charakteristické pro počáteční diagnostickou fázi, fázi realizace a dokončení projektu, musí vzájemně navazovat ve velmi přesném načasování, protože jinak by mohlo dojít k selhání celého ošetření. Je obtížné přiřadit jedné konkrétní klinické fázi ve vztahu k ostatním dominantní roli, ale určitě bychom mohli zdůraznit, že během diagnostické fáze je podstatným prvkem náhled na terapeutický projekt v podobě „mock-upu“. Ten nám umožní komunikaci s pacientem a získání zpětné vazby, abychom mohli zlepšit tvary a rozměry plánované rehabilitace. Po odsouhlasení pacientem pak musíme uvážit stávající okluzní vztahy mezi horní a dolní čelistí. Základními faktory, které musíme sledovat, jsou správné poměry překusu a předkusu a reprodukovatelný centrální vztah. Dále mohou z estetického a funkčního hlediska umožnit lepší dokončení terapeutického plánu drobné předchozí ortodontické posuny, a v tomto ohledu nám realizaci případu určitě usnadní spolupráce se specialistou na ortodoncii.
Jakmile je hotova diagnostická fáze, dalším aktuálním krokem je získání správného poměru mezi zuby a okolními tkáněmi. Mohou nám pomoci různé parodontální strategie. Některé jsou zaměřeny na eliminaci možného onemocnění parodontu, další na obnovu dobrého vztahu s biologickým rozměrem, a jiné jednoduše na dosažení větší symetrie tkání. Všechny tyto strategie nám umožňují vždy zajistit optimální růžovou estetiku, která je v rámci úsměvu stejně důležitá jako žvýkací funkce. Teprve po dosažení parodontálního zdraví můžeme přistoupit k preparaci zubů, přičemž musíme být obzvláště opatrní a respektovat tvrdé tkáně zubu. Tento minimálně invazivní přístup je možné realizovat prostřednictvím „diagnosticky řízené“ preparace, která umožňuje minimální redukci povrchu zubu za použití silikonových klíčů získaných na základě diagnostického wax-upu a mock-upu. Čím více sklovinné hmoty se nám podaří zachovat, tím lepší bude výsledná adheze v rámci komplexu zub/cement/fazeta, jak mj. víme ze současné odborné literatury. Na konci preparace a před definitivním otiskováním a nasazením provizorní náhrady je vhodné přistoupit k technice předběžného bondování pro ochranu zubu před kontaminací orálními tekutinami, otiskovacími silikony a fixačním cementem. Dokončení ošetření představuje několik posledních kroků, které jsou často shrnuty pod pojmem „cementování“. V této souvislosti je důležité mít na paměti, že klíčovými prvky konečného úspěchu jsou izolace pracovního pole, pečlivá volba cementu, kondicionování fazety a přesná finální úprava keramických náhrad.
 
Klinický případ
Pacientka si přála vylepšit úsměv rekonstrukcí řezáků formou minimálně invazivní protetické procedury. Při objektivním extraorálním vyšetření se u této mladé 25leté pacientky ukázalo následující:
Disharmonický úsměv daný přítomností mezer
Změněná morfologie řezáků
Asymetrie parodontálních tkání ve frontálním úseku
Velmi nucený úsměv s hodně staženými svaly v okolí úst (obr. 1–4)
Intraorálním vyšetřením bylo zjištěno:
Disproporce v poměru šířky/délky u řezáků, která byla daleko od estetického referenčního standardu, částečně kvůli změněné pasivní erupci
Některé incizní hrany ve frontálním úseku byly nepravidelné co do tvaru i postavení
Několik diastem, snížený Boltonův poměr
Asymetrie gingiválních tkání

 

Navrhli jsme předběžné ošetření, které zahrnovalo:
Zvětšení meziálně-distálních rozměrů 6 frontálních zubů pomocí 4 keramických fazet na řezácích 12, 11, 21, 22
Dvě částečné fazety na zuby 13 a 23, které uzavřou diastemy
Nicméně, stále jsme váhali, zda zvětšit nebo nezvětšit apikálně koronální rozměry zubů ve frontálním úseku v obavě, abychom tímto zásahem nedosáhli ještě větší disharmonie v morfologii zubů.
Rozhodli jsme se proto pokračovat zhotovením náhledu na konečný výsledek ve formě mock-upu
Simulovali jsme zjednodušenou proceduru, pouze se zvětšením šesti frontálních zubů, a další, která zahrnovala také prodloužení klinických korunek od špičáku ke špičáku, a to po mobilizaci mukogingiválního laloku, pro snazší dosažení ideální morfologie klinických korunek
Požádali jsme proto našeho zubního technika, aby vytvořil dva různé wax-upy, na jejichž základě pak byly vyrobeny klíče pro vytvoření mock-upu (obr. 5)
Výsledek, kterého jsme dosáhli u obou mock-upů ukázal, že by bylo lepší prodloužit klinické korunky ve frontálním úseku a v tomto smyslu jsme si vyžádali schválení pacientkou (obr. 6–17)

Publikováno: StomaTeam 1/2018

 • Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

  Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

 • Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

  Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

 • Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

  Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

 • Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

  Počáteční stav klinického případu zachycující morfologii zubů v horním frontálním úseku a jejich vztah se rty a okolními tkáněmi

 • Wax-upy a klíče pro mock-upy

  Wax-upy a klíče pro mock-upy

 • První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

  První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

 • První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

  První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

 • První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

  První mock-up, který nezahrnoval prodloužení klinické korunky na základě ostatních zubních prvků, nanesený na zuby ve formě kompozitní bisakrylátové pryskyřice a jeho vztah s parodontálními tkáněmi

 • Stejný mock-up a vztah se rty

  Stejný mock-up a vztah se rty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Interdisciplinární přístup k rehabilitaci pomocí keramických fazet
Dr. Guerino Paolantoni

Je aktivním členem Italské parodontologické společnosti. Je koordinátorem redakční komise SIdP a od roku 2008 vedoucím Thommen Medical. Od akademického roku 2005 do roku 2010 vyučoval v postgraduálním kurzu „Ambulantní orální chirurgie“ na univerzitě Federika II. v Neapoli. V letech 2006 až 2008 vyučoval v pokročilém kurzu Orální chirurgie na univerzitě G. D’Annunzio of Chieti.

Další články z rubriky:
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press Články
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press

29. 9. 2023 | Protetika

Estetická restorativní léčba zahrnuje širokou škálu úzce propojených faktorů. Tato komplexní...

Detail příspěvku

Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky Články
Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

2. 11. 2023 | Protetika

Díky zavedení digitálních technologií lze virtuálně...

Detail příspěvku

Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů Články
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů

5. 1. 2024 | Protetika

S pokračujícím stárnutím populace dojde k nebývalému demografickému přerozdělování. Do roku 2050 se celosvětově...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.