StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Praktičtí zubní lékaři jsou klíčoví pro diagnostiku a léčbu dysfunkce TMK

Praktičtí zubní lékaři jsou klíčoví pro diagnostiku a léčbu dysfunkce TMK

1. 12. 2023 | Dr. Brock Rondeau

2. část

Dr. Clifton Simmons, světově uznávaný lékař zabývající se onemocněními TMK, inovátor a přednášející, napsal na toto téma řadu článků. Jeho výzkum naznačuje, že dojde-li v nové, ventrálně posunuté pozici kloubní hlavice k odstranění lupání (clicking) při otevírání a zavírání úst, odstraní se tím více než 94 % příznaků onemocnění TMK. Jeho článek také uvádí výsledky studie, které se zúčastnilo 48 pacientů s dislokací disku, a kteří byli léčeni frontálními repozičními dlahami. Frontální repoziční léčba zlepšila nebo odstranila příznaky u všech pacientů, kteří se studie zúčastnili. Celkově vedla frontální repoziční léčba k absenci nebo zlepšení 95 % příznaků přítomných před léčbou.1 První část článku naleznete zde.

Je-li pacient s onemocněním TMK v první nebo druhé fázi malpozice disku, svědčí to pro dislokaci disku s repozicí. To znamená, že je možné posunout dolní čelist směrem dolů a dopředu do pozice, kterou lze upravit anteriorní posun disku. Mnoho lékařů, kteří se zabývají léčbou TMK, se shoduje na tom, že právě toto je jeden z hlavních cílů léčby. Clifton Simmons uvedl, že došlo-li k úpravě pozice disků a odstranění lupání v kloubech, vedlo to až k 94% zmírnění příznaků.

Třetí, čtvrtá a pátá fáze znamená dislokaci disku bez repozice. Prognóza úspěšného zmírnění příznaků onemocnění TMK je u takovéhoto pacienta podstatně horší. Dalo by se říct, že až špatná. Já doporučuji praktickým zubním lékařům odeslat tyto pacienty k lékaři, který má speciální vzdělání v oblasti léčby pacientů s kraniofaciální bolestí.

Simmons a Gibbs zjistili ve studii vedené u 30 různých pacientů docházejících na základě doporučení do ordinace specializující se na léčbu kraniofaciální bolesti, že magnetická rezonance po léčbě ukázala úpravu u 25 z 26 dislokací s repozicí (96 %, druhá fáze), ale žádnou úpravu u kloubů s dislokací s částečnou repozicí nebo bez repozice (fáze 3). Kondyly byly uloženy směrem dolů a dopředu do pozice Gelb 4/7, která je považována za normální pozici kondylu v kloubní jamce.2

Cíle léčby dysfunkce TMK

Při léčbě dysfunkce TMK je naprosto nejdůležitější nastolit správnou polohu kondylů. Je-li kondyl vybočen distálně, často to způsobuje příznaky související s uchem, jako jsou závratě, zalehlé ucho, bolest ucha nebo někdy i tinnitus (zvonění v uchu).

Klinicky jsem více než 20 let pořizoval RTG snímky temporomandibulárního kloubu a potvrdila se mi skutečnost, že většina pacientů trpících intrakapsulární poruchou TMK (lupání čelisti při otevírání a zavírání úst) má kondyly dislokované distálně. Nejlepší léčbou je používání dolní indexované dlahy přes den za účelem stabilizace čelisti směrem dolů a dopředu, čímž se odstraní lupání. Stejně tak přínosnou léčbou je používání frontálního rehabilitačního aparátu s incizální nákusnou deskou přes noc (aparát Farrari 2).

 • Obr. 1: Indexovaná dolní repoziční dlaha.

  Obr. 1: Indexovaná dolní repoziční dlaha.

 • Obr. 2: Distrakční aparát.

  Obr. 2: Distrakční aparát.

 • Obr. 3: Distrakční aparát aktivovaný 10 mm.

  Obr. 3: Distrakční aparát aktivovaný 10 mm.

 • Obr. 4: Normální kloub – normální distální prostor za kloubem.

  Obr. 4: Normální kloub – normální distální prostor za kloubem.

 • Obr. 5: Fáze 2: distálně dislokovaný kondyl, frontálně dislokovaný disk, stlačení nervů a krevních cév.

  Obr. 5: Fáze 2: distálně dislokovaný kondyl, frontálně dislokovaný disk, stlačení nervů a krevních cév.

 • Obr. 6: Fáze 5: pokročilá degenerativní osteoartritida, perforace distálního vazu, crepitus.

  Obr. 6: Fáze 5: pokročilá degenerativní osteoartritida, perforace distálního vazu, crepitus.

 • Obr. 7: Dolní repoziční dlaha překrývá premoláry a první moláry.

  Obr. 7: Dolní repoziční dlaha překrývá premoláry a první moláry.

 • Obr. 8: Dolní repoziční dlaha in situ.

  Obr. 8: Dolní repoziční dlaha in situ.

 • Obr. 9: Pozice Gelb 4/7 (ucho).

  Obr. 9: Pozice Gelb 4/7 (ucho).

 • Obr. 10: Fotografické schéma, které je součástí informovaného souhlasu: - Před léčbou: hluboký překus. - Dolní dlaha na 4 měsíce. - Prostor mezi zadními zuby (po 4 měsících).

  Obr. 10: Fotografické schéma, které je součástí informovaného souhlasu: - Před léčbou: hluboký překus. - Dolní dlaha na 4 měsíce. - Prostor mezi zadními zuby (po 4 měsících).

Fyziologicky správná pozice kondylu v kloubní jamce je známá jako centrální vztah, při němž je kondyl v anteriorní horní pozici s diskem ve správném vztahu na ventrální části kondylu. Pacienti, kteří trpí anteriorním posunem disků s repozicí potřebují ideálně posunout kondyly do správné pozice, aby byl zredukován kontakt s diskem. Dojde-li ke změně pozice dolní čelisti zvýšením vertikálního rozměru a posunutím dolní čelisti směrem dopředu, disk se dostane do své správné anatomické pozice.

Na téma používání frontálních repozičních dlah (nastolení centrálního vztahu) v porovnání s okluzními dlahami s plochým nákusem byla publikována celá řada článků.

Frontální repoziční terapie má historii dlouhou již více než 60 let. V roce 1957 byl v Irsku použit první frontální repoziční aparát k nápravě dislokovaných disků a dysfunkce TMK.3 Gelb zmiňuje svůj repoziční aparát v roce 1959 a nyní již lze na základě průzkumu odborné literatury dojít k závěru, že pozice Gelb 4/7 souvisí s fyziologickou pozicí kondylu v kloubní jamce (směrem dolů a dopředu).4, 5
 

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

V rámci předběžné léčby byly u pacientů s dislokovanými disky kondyly dolní čelisti často posunuty v kloubní jamce distálně a směrem nahoru. Na snímcích po léčbě jsou kondyly v pozici Gelb 4/7, s disky v normálním vztahu vůči kondylům. Je důležité upozornit na to, že fyziologicky normální pozice není pozice kondylu v kloubní jamce co nejdistálněji a nahoře.6, 7

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Brock Rondeau

Brock Rondeau, D.D.S. I.B.O., D.A.B.C.P., D-A.C.S.D.D., D.A.B.D.S.M., D.A.B.C.D.S.M.
Praktický zubní lékař, který zasvětil svoji praxi poskytování ortodontických a ortopedických aparátů, aparátů řešících chrápání a spánkovou apnoi a léčbě TMK. Pacientům se věnuje ve své ordinaci ve městě London v kanadské provincii Ontario. Dr. Rondeau léčí mnoho pacientů s ortodontickými problémy a s nimi spojeným chrápáním a spánkovou apnoí, a problémy s čelistním kloubem (TMK). Mnoho pacientů je nadšeno, když najdou řešení svých bolestí hlavy, uší, krku, závratí, mdlob, bolesti za očima, potíží s polykáním, lupání a problémů s uzamykáním čelisti. Pacientům s těmito symptomy doporučujeme, aby zavolali na naši kliniku a objednali se na vyšetření. Mnohé z výše uvedených problémů mohou souviset s problémy s čelistmi. V mnoha případech není dolní čelist ve správné pozici vzhledem k horní čelisti, což způsobuje svalové křeče s následnými bolestivými příznaky. Dr. Rondeau úzce spolupracuje s dalšími zdravotnickými odborníky včetně praktických lékařů, zubních lékařů, specialistů na ORL, neurologů, chiropraktiků, fyzioterapeutů a dalších členů lékařské a stomatologické komunity, s nimiž se snaží tyto problémy pacientů vyřešit. Ve většině případů jsou výsledky pro pacienta lepší, spolupracuje-li více lékařů.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Pierce CJ.,Weyant RJ.,Block HM., Nemir DC., Dental splint prescription patterns:  a survey.  J AM Dent Assoc., 1995: 126(3):294.
 2. Holmgren K., Sheikholesalm A., Ruse C., Effect of a full-arch maxillary occlusal splint on parafunctional activity during sleep in patients with nocturnal bruxism and signs and symptoms of craniomandibular disorders.  J Prosthet Dent., 1993; 69:293-297.
 3. Simmons H.C., Gibbs S.J., Anterior repositioning appliance therapy for TMJ disorders:  Specific symptoms relieved and relationship to disk status on MRI.  Journal of Craniomandibular Practice, 2005.
 4. Lundh H., Westesson P.L., Kepp S., Tillstorm B., Anterior repositioning splint in the treatment temporomandibular joints with reciprocal clicking:  A comparison with flat occlusal splints and an untreated control group.  Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology, 60:131-136, 1985.
 5. Yves G., Pierre M., Gilles L., Aggravation of respiratory disturbances by the use of an occlusal splint in apneic patients:  a pilot study, International Journal of Prosthodontics. 2005; 17:447-453.
 6. Yves G., Pierre M., Florence M., Pierre H., Rompre MS., Gilles J., Lavigne., Aggravation of respiratory disturbances by the use of an occlusal splint in apneic patients:  a pilot study.  The International Journal of MicroDentistry  2004: Vol. 17, issue 4:447-453.
 7. Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension.  N Engl J Med.2000;342:1378-1384.
 8. Shahar E, Whitney CW, Redline S.  et al.  Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study.  Am J Respir Crit Care Med.2001;163:19-25.
 9. Dyken ME, Somers VK, Yamada T, Ren ZY, Zimmerman MB. Investigating the relationship between stroke and obstructive sleep apnea.  Stroke.1996;27:401-407.
 10. Hink U, Li H, Mollnau H.  et al.  Mechanisms underlying endothelial dysfunction in diabetes mellitus.  Circ Res.2001;88:E14-E22.
 11. Vgontzas AN, Papanicolaou DA, Bixler EO.  et al.  Sleep apnea and daytime sleepiness and fatigue: relation to visceral obesity, insulin resistance, and hypercytokinemia.  J Clin Endocrinol Metab.2000;85:1151-1158. PubMed.    
 12. Simmons HC 3rd., Gibbs SJ., Recapture of the temporomandibular joint disks using anterior repositioning appliances:  an MRI study. Cranio. 1995;13(4):227-237.
Další články z rubriky:
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

5. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT Články
3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT

12. 1. 2024 | Obecná stomatologie

Záměrem tohoto článku je upozornit na různé možnosti, které mohou zpřesnit vyšetření pomocí...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 5. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 5. část

8. 3. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
prodám Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

prodám

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.