StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů

Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů

25. 5. 2021 | Dimitrios A. Velonis | Konstantinos Tsolakis, Soukromá zubní ordinace v Larisa, Řecko

Drobné orální chirurgické zákroky jsou pro dítě i pro lékaře značnou výzvou, především, je-li nezbytné odstranění kosti a není žádoucí sedace. Děti vyžadují opatrný a školený přístup, a to i při jednoduchých procedurách jako je čištění zubů, nanášení pečetidla či konzervativní ošetření. Chirurgické zákroky pak samozřejmě představují značný stres, a to nejen pro dětského pacienta.


Klíčová slova
: minimálně invazivní chirurgie, retinovaný, orální chirurgie, odontom, dětská stomatologie, Er: YAG, použití laseru, perioperační úzkost, ambulantní chirurgie

Stomatologické laserové systémy, zejména ty z posledního desetiletí, umožnily tyto stomatochirurgické zákroky zjednodušit, takže je lze provádět s minimálním nepohodlím pro dětského pacienta během zákroku a minimálním (pokud vůbec nějakým) pooperačním otokem nebo bolestí.

V naší ordinaci (DAV) používáme Er:YAG/Nd:YAG laser úspěšně posledních sedm let k provádění minimálně invazivní chirurgie v případech mikro-marsupializace a odstraňování mukokél, dráždivých fibromů, reaktivních hyperplazií, papilomů, pyogenních granulomů, odontomů, obnažení plně nebo částečně retinovaných stálých zubů, lingválních a labiálních frenektomií a odstraňování granulační tkáně.

V tomto článku prezentujeme čtyři klinické případy, u nichž byl použit laser Er:YAG/Nd:YAG (Fotona Fidelis plus II): 1. odstranění odontomů překážejících v prořezávání horních stálých středních řezáků, a k obnažení a ortodontickému prořezání středních řezáků, 2. chirurgickému obnažení a ortodontickému prořezání palatinálně retinovaných horních stálých špičáků, 3. odstranění dráždivého fibromu z bukální sliznice, 4. odstranění orálního papilomu z připojené dásně.

Nedávná studie u 421 dětí v 21 soukromých ordinacích ukázala, že podíl dětí, které se stomatologického ošetření bály, byl 20 % a podíl dětí s negativním chováním během ošetření byl 21 %.1

V lékařském světě se většina ambulantních chirurgických zákroků u dětí provádí některou formou sedativní premedikace nebo pod sedací. I když se použije sedace nebo celková anestezie, 60 % dětí prožívá značný stres a úzkost ze zákroku, a to i v moderních čekárnách operačního sálu.2 V dětské stomatologii se většina stomatologických a drobných chirurgických zákroků provádí ambulantně. To je možné díky vývoji a používání řady nefarmakologických behaviorálních technik aplikovaných proškolenými kvalifikovanými zubními lékaři.3

Cílem je minimalizovat stres a úzkost u pacienta i personálu, ale také minimalizovat pooperační komplikace a bolest a zlepšit spolupráci a pocity pacienta. Toho nebylo snadné dosáhnout pomocí konvenčních chirurgických metod, především tehdy, bylo-li nutné odstranění kosti, a kdy nebyla možná sedace.4

V následující sérii kazuistik uvádíme čtyři reprezentativní případy drobných orálních chirurgických zákroků provedených pomocí stomatologických laserových systémů.

 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • .

  .

 • .

  .

 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • .

  .

 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů
 • Minimálně invazivní chirurgie v dětské stomatologii za použití stomatologických laserů

Obr. 1–13: Časová osa zachycující vnější resorpci kořenů zubů 51 a 61 ve věku 3 let a 11 měsíců, první známky nadpočetných zubů na periapikálním RTG snímku ve věku 6 let a 6 měsíců. Všimněte si viditelné změny v sekvenci prořezávání eruptujícího pravého postranního řezáku. OPG ve věku 6 let a 6 měsíců odhalil dvě struktury podobné zubům a byly odstraněny zuby 51, 61 a 62. Ani za rok (věk 7 let a 6 měsíců) se zuby 11 a 21 neprořezaly. Chirurgické odstranění odontomů (nebo dentiklů) bylo úspěšné a stálým středním řezákům byl ponechán čas na spontánní prořezání v délce 10 měsíců. Pak byl pořízen nový OPG a bylo rozhodnuto prořezání napomoci obnažením korunek (věk 8 let a 6 měsíců) a použitím ortodontických sil. Za dva měsíce (věk 8 let a 8 měsíců) byly zuby 11 a 21 v dutině ústní. Obr. 14: Pro zajímavost – bratr pacienta měl v horním frontálním úseku také nadpočetné zuby.

Kazuistiky

Případ 1
Případ chlapce s anamnézou subluxačního traumatu horních středních mléčných řezáků před 4. rokem. Změna v sekvenci prořezávání zubů byla zaznamenána ve věku 6 let a 6 měsíců. Ortopantomograf (OPG) odhalil nadpočetné struktury podobné zubům. Přestože se chlapec dostavoval na pravidelné prohlídky v zubní ordinaci, jeho chování při nanášení pečetidla bylo ohodnoceno podle Frankla známkou 3. Navržený plán ošetření spočíval v extrakci mléčných středních řezáků v rámci prvního kroku a klinické a radiologické kontrole po jednom roce. Vzhledem k palatinálnímu umístění odontomů byla k jejich odstranění použita jednoduchá technika „Same Lingual Opposite Distal“ (SLOB). Pro omezení délky návštěvy a zajištění lepší spolupráce pacienta, a také aby nebylo nutno překročit dávku aplikovaného lokálního anestetika, byly odontomy odstraněny ve dvou samostatných návštěvách. Lokální anestezie byla zajištěna prostřednictvím labiální a transpapilární infiltrace 54 mg lidokainu s 0,33 μg epinefrinu. K lokalizaci a odstranění odontomů byl použit minimální přístup přes palatinální sliznici. Přístup přes měkké tkáně byl zajištěn pomocí Er:YAG laseru (Fotona) při 150 mJ, 20 Hz, VLP, bez irigace vodou, s kontaktním násadcem R07 o délce 8 mm a průměru 1,3 mm s cylindrickým safírovým hrotem. Velikost bodu byla 0,94 mm, nejvyšší výkon 150 W, průměrný výkon 3 W a plynulost 21,6 J/cm². Okolní kost byla očištěna kontaktním násadcem R07 o délce 13 mm a průměru 1,3 mm s cylindrickým safírovým hrotem při 200 mJ, 20 Hz, VSP, s irigací vodou a vzduchem. Velikost bodu byla 0,94 mm, nejvyšší výkon 2 kW, průměrný výkon 4 W a plynulost 28,8 J/cm². Nebylo nutné sešití ani podání antibiotik. Dítěti a matce byly poskytnuty pokyny pro užívání analgetik v případě potřeby. Krvácení bylo minimální. Nebylo zaznamenáno nepohodlí ani pooperační bolest či otok. Při druhé návštěvě a stejném režimu chirurgického zákroku chlapec vykazoval lepší chování a spolupráci! Prořezávání středních řezáků bylo kontrolováno o 10 měsíců později a bylo rozhodnuto nyní retinované střední řezáky mukosálně obnažit, aby na ně mohly působit ortodontické síly. Za pouhé dva měsíce se střední řezáky prořezaly a za rok byl zaznamenán uspokojivý vývoj parodontálního aparátu. Případ je zdokumentován na fotografiích 1–13. OPG pacientova bratra odhalil v jeho 8 letech také přítomnost odontomů a meziodens (obr. 14).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Případ 2
16letá dívka byla do naší ordinace odeslána kvůli retinovanému hornímu stálému špičáku. Doporučující zubní lékař odstranil mléčné špičáky, jakmile byla diagnostikována retence. Zub 23 (levý horní stálý špičák) se prořezal spontánně, k čemuž u zubu 13 (pravý horní stálý špičák) nedošlo (obr. 15, 16). Pro vytvoření přístupu k mírně palatinálně retinovanému zubu 13 byl použit Er:YAG laser Fotona Fidelis plus II. Měkké tkáně byly odstraněny při nastavení 150 mJ, 20 Hz, VLP, bez irigace vodou, s kontaktním násadcem R07 o délce 8 mm a průměru 1,3 mm s cylindrickým safírovým hrotem. Velikost bodu byla 0,94 mm, nejvyšší výkon 150 W, průměrný výkon 3 W a plynulost 21,6 J/cm². Krycí a okolní kostní tkáně byly očištěny kontaktním násadcem R07 o délce 13 mm a průměru 1,3 mm s cylindrickým safírovým hrotem při 200 mJ, 20 Hz, VSP, s irigací vodou a vzduchem. Velikost bodu byla 0,94 mm, nejvyšší výkon 2 kW, průměrný výkon 4 W a plynulost 28,8 J/cm². Hemostázy bylo dosaženo pomocí Nd:YAG laseru při 4 W, 40 Hz, 100 mJ, LP (320 μs), s 300μm vláknem v kontaktu s krvácejícími tkáněmi. K obnažené části korunky bylo připevněno ortodontické očko a elastický řetízek: Klinické snímky obr. 17–21 jsou z průběhu tohoto zákroku, bezprostředně po zákroku a z kontroly po dvou týdnech. Následně bylo očko odstraněno a korunka špičáku znovu obnažena (obr. 22–23). Poté byl připevněn ortodontický zámek (obr. 24) – obr. 25 zachycuje stav po dvou měsících od tohoto zákroku. Rok po prvním obnažení se špičák objevil v dutině ústní (obr. 26) – po dalších šesti měsících byl téměř na svém místě v horním zubním oblouku (obr. 27).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. K. Baier, P. Milgrom, S. Russell, L. Mancl, and T. Yoshida, “Children’s fear and behavior in private pediatric dentistry practices,” Pediatr. Dent., vol. 26, no. 4, pp. 316–321, 2004.
 2. M. A. Fortier and Z. N. Kain, “Treating Perioperative Anxiety and Pain in Children: A Tailored and Innovative Approach.”
 3. D. M. Strange, “The evolution of behavior guidance: a history of professional, practice, corporate and societal influences.,” Pediatr. Dent., vol. 36, no. 2, 2014.
 4. S. Raj, M. Agarwal, K. Aradhya, S. Konde, and V. Nagakishore, “Evaluation of Dental Fear in Children during Dental Visit using Children’s Fear Survey Schedule-Dental Subscale.,” Int. J. Clin. Pediatr. Dent., vol. 6, no. 1, pp. 12–5, 2013.
 5. P. Rajavaara, S. Rankinen, M.-L. Laitala, H. Vähänikkilä, H. Yli-Urpo, S. Koskinen, and V. Anttonen, “The influence of general health on the need for dental general anaesthesia in children,” Eur. Arch. Paediatr. Dent., Mar. 2017.
 6. A. Kupietzky, “General anesthesia or chemical restraint?,” Pediatr. Dent., vol. 28, no. 1, pp. 7–8.
 7. M. L. Goettems, E. J. Zborowski, F. dos S. Costa, V. P. P. Costa, and D. D. Torriani, “Nonpharmacologic Intervention on the Prevention of Pain and Anxiety During Pediatric Dental Care: A Systematic Review,” Acad. Pediatr., vol. 17, no. 2, pp. 110–119, Mar. 2017.
 8. R. Hanna and S. Parker, “The advantages of carbon dioxide laser applications in paediatric oral surgery. A prospective cohort study,” Lasers Med. Sci., vol. 31, no. 8, pp. 1527–1536, Nov. 2016.
 9. R. Broccoletti, A. Cafaro, A. Gambino, E. Romagnoli, and P. G. Arduino, “Er:YAG Laser Versus Cold Knife Excision in the Treatment of Nondysplastic Oral Lesions: A Randomized Comparative Study for the Postoperative Period,” Photomed. Laser Surg., vol. 33, no. 12, pp. 604–609, Dec. 2015.
Další články z rubriky:
Bulk-fill kompozity: fakta a klíčové faktory úspěchu Články
Bulk-fill kompozity: fakta a klíčové faktory úspěchu

28. 3. 2023 | Obecná stomatologie

Polymerační lampy, hloubka preparace, viskozita materiálu – znáte všechny faktory, které mohou ovlivňovat...

Detail příspěvku

Co dnes víme o vapování? Články
Co dnes víme o vapování?

30. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Vapování (vaping) je inhalace výparů z tzv. elektronických cigaret (e-cigaret neboli vaporizérů)...

Detail příspěvku

Použití oxidu dusného pro inhalační sedaci ve stomatologii Články
Použití oxidu dusného pro inhalační sedaci ve stomatologii

29. 5. 2024 | Obecná stomatologie

Zvládání bolesti a úzkosti má ve stomatologii prvořadý význam...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.