StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Injekční technika s kompozitem pro předvídatelné estetické výsledky

Injekční technika s kompozitem pro předvídatelné estetické výsledky

19. 8. 2019 | Dr. Ali Salehi

Klinický postup s kompozitem G-ænial® Universal Injectable a průhledným silikonem EXACLEAR

Při použití injekční techniky se kompozitní dostavby zhotovují vstřikováním kompozitu do silikonového klíče umístěného přímo v ústech pacienta. Hlavní výhoda této techniky spočívá v tom, že dostavby lze nejprve vymodelovat z vosku na sádrovém modelu, poté zkopírovat a se všemi detaily přenést do úst. Tímto poměrně jednoduchým postupem lze dosáhnout předvídatelných výsledků u komplikovaných morfologií, esteticky náročných případů nebo případů, které vyžadují obnovení výšky skusu, a současně zkrátit pacientům dobu strávenou v zubním křesle. Technika navíc umožňuje provést případné dodatečné úpravy. Vzhledem k tomu, že záchovná ošetření zpravidla zahrnují rozsáhlé povrchy, použitý kompozit by měl být dostatečně pevný a odolný vůči otěru a současně mít požadované optické vlastnosti. G-ænial Universal Injectable (GC) je díky svým tixotropním, mechanickým a estetickým vlastnostem pro tuto indikaci ideální.


34letá těhotná žena navštívila zubní ordinaci s tím, že by chtěla vylepšit vzhled svého úsměvu. Trápil ji zejména tvar laterálních řezáků (obr. 1, 2). Již dříve podstoupila bělení a byly jí zhotoveny dvě fazety na zubech 14 a 15 – tyto zuby byly těžce diskolorované v důsledku endodontických ošetření, zakrytých objemnými amalgámovými výplněmi. Poté, co jsem jí vysvětlil různé možnosti, se z finančních důvodů i kvůli minimálně invazivní povaze zákroku rozhodla pro ošetření přímými kompozity.

Zhotovil jsem voskový model požadované morfologie zubu stanovené po konzultaci s pacientkou (obr. 3). Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a umístil na sádrový model s voskovým modelem (obr. 4, 5). Lžíce měla posloužit pouze jako forma pro zhotovení klíče, proto jsem zvolil otiskovací lžíci pro celý oblouk s hladkým vnitřním povrchem, aby bylo možno silikon snadno celý a bez poškození vyjmout (obr. 6, 7). Snažil jsem se příliš netlačit, aby byly všechny incizní hrany pokryty dostatečně silnou vrstvou otiskovacího materiálu a nedošlo k případnému roztržení nebo deformaci otisku, což by mohlo vést ke špatné reprodukci voskového modelu v ústech pacientky. Naplnil jsem lžíci tak, aby byly pokryty všechny zuby až po druhé premoláry.

 

Reklama
 • Výchozí situace

  Výchozí situace

 • Výchozí situace

  Výchozí situace

 • Po konzultaci s pacientkou jsem zhotovil voskový model

  Po konzultaci s pacientkou jsem zhotovil voskový model

 • Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

  Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

 • Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

  Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

 • Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

  Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

 • Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

  Poté jsem neperforovanou kovovou otiskovací lžíci naplnil čirým otiskovacím materiálem na bázi vinylpolysiloxanu (EXACLEAR, GC) a vytvořil silikonový klíč k tvarování jednotlivých přímých fazet

 • Tenkým vrtáčkem ve tvaru jehly jsem skrze silikonový klíč vyvrtal otvory uprostřed incizní hrany.

  Tenkým vrtáčkem ve tvaru jehly jsem skrze silikonový klíč vyvrtal otvory uprostřed incizní hrany.

 • Zkontroloval jsem, zda jsou otvory dostatečně velké, aby do nich snadno vnikl celý hrot stříkačky s kompozitem.

  Zkontroloval jsem, zda jsou otvory dostatečně velké, aby do nich snadno vnikl celý hrot stříkačky s kompozitem.

 • Sousední zuby 11 a 22 jsem izoloval teflonovou páskou.

  Sousední zuby 11 a 22 jsem izoloval teflonovou páskou.

 • Sklovinu zubu 21 jsem naleptal pro zvýšení mikromechanické retence.

  Sklovinu zubu 21 jsem naleptal pro zvýšení mikromechanické retence.

 • Naleptáním získal povrch skloviny matný vzhled.

  Naleptáním získal povrch skloviny matný vzhled.

 • V souladu s pokyny výrobce jsem nanesl adhezivum G–Premio BOND (GC) a vytvrdil světlem.

  V souladu s pokyny výrobce jsem nanesl adhezivum G–Premio BOND (GC) a vytvrdil světlem.

 • Do silikonového klíče jsem aplikoval G–ænial Universal Injectable (GC).

  Do silikonového klíče jsem aplikoval G–ænial Universal Injectable (GC).

 • Díky vysoké průhlednosti klíče lze vizuálně zkontrolovat, zda bylo aplikováno dostatečné množství kompozitu k pokrytí celého povrchu. Kompozit je také možné přes klíč snadno polymerovat.

  Díky vysoké průhlednosti klíče lze vizuálně zkontrolovat, zda bylo aplikováno dostatečné množství kompozitu k pokrytí celého povrchu. Kompozit je také možné přes klíč snadno polymerovat.

 • Přebytky jsem odstranil skalpelem (ostří č. 12). Díky vložené tefl onové pásce se přebytky nenalepily na sousední zuby a šly snadno odstranit.

  Přebytky jsem odstranil skalpelem (ostří č. 12). Díky vložené tefl onové pásce se přebytky nenalepily na sousední zuby a šly snadno odstranit.

 • K dokončení jsem použil plaménkový vrtáček.

  K dokončení jsem použil plaménkový vrtáček.

 • Interproximální okraje jsem dokončil pomocí brusné kovové pásky.

  Interproximální okraje jsem dokončil pomocí brusné kovové pásky.

 • Stejný postup jako u zubu 21 jsem zopakoval i u ostatních zubů. Aplikace G–Premio BOND na zub 12.

  Stejný postup jako u zubu 21 jsem zopakoval i u ostatních zubů. Aplikace G–Premio BOND na zub 12.

 • Vstřikování G–ænial Universal Injectable (GC) do klíče z EXACLEAR.

  Vstřikování G–ænial Universal Injectable (GC) do klíče z EXACLEAR.

 • Výsledek bezprostředně po vytvrzení kompozitu.

  Výsledek bezprostředně po vytvrzení kompozitu.

 • Výsledek bezprostředně po vytvrzení kompozitu.

  Výsledek bezprostředně po vytvrzení kompozitu.

 • Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

  Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

 • Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

  Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

 • Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

  Zahojení gingivy 3 dny po ošetření.

 • Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

  Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

 • Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

  Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

 • Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

  Při další návštěvě jsem provedl konečné vyleštění.

 • Výsledek po finálním vyleštění.

  Výsledek po finálním vyleštění.

 • Výsledek po finálním vyleštění.

  Výsledek po finálním vyleštění.

Základní pravidlo zní, že klíč by měl dosahovat tak daleko, aby z obou stran zahrnoval nejméně dva zuby distálně od ošetřovaných zubů. To zajistí stabilitu klíče při jeho umístění do úst a správnou reprodukci návrhu estetické dostavby pro lépe předvídatelný konečný výsledek. V tomto ohledu je třeba zmínit, že v ideální situaci je možné použít kofferdam. V tomto případě by měly zuby přes kofferdam dostatečně přesahovat a spony by měly být nasazeny v dostatečné distální vzdálenosti, aby nepřekážely silikonovému klíči. Ten je třeba cervikálně oříznout pro správné usazení bez vzniku napětí mezi klíčem a kofferdamem. Tenkým vrtáčkem ve tvaru jehly jsem do klíče vyvrtal otvory pro aplikaci kompozitu (obr. 8).

Přečtěte si také:

Tyto otvory jsem umístil uprostřed incizní hrany každého zubu v poloviční vzdálenosti mezi distálním a meziálním okrajem. Snažil jsem se, aby byly co nejmenší, ale současně dost velké na to, aby do nich snadno pronikl celý hrot stříkačky s kompozitem (obr. 9). Dával jsem si pozor, abych vrtačkou nepoškodil vestibulární plochu uvnitř silikonového klíče a aby zůstala zachována informace o textuře povrchu vytvořené při zhotovování voskového modelu. Tím se zajistí správný přenos a dodrží záměr předvídatelného konečného estetického výsledku. Po vyčištění klíče jsem začal s aplikací kompozitu u prostředního řezáku. Sousední zuby jsem izoloval teflonovou páskou (obr. 10). Poté jsem naleptal sklovinu (obr. 11) pro zvýšení mikromechanické retence, místo důkladně opláchl a osušil. Povrch tak nabyl „ojíněného“ vzhledu (obr. 12). Nanesl jsem univerzální adhezivum (G-Premio BOND, GC), nechal 10 sekund v klidu a před vytvrzením jsem 5 sekund důkladně sušil pod maximálním tlakem vzduchu (obr. 13).

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Injekční technika s kompozitem pro předvídatelné estetické výsledky
Dr. Ali Salehi

absolvoval v roce 2007 Stomatologickou fakultu na Univerzitě ve Štrasburku (Francie), kde získal magisterský titul. Během magisterského studia absolvoval v rámci Erasmu stáž na Stomatologické fakultě Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči (Německo). Od roku 2008 do roku 2015 působil jako klinický poradce při Katedře protetiky na Univerzitě ve Štrasburku. Souběžně od roku 2011 vede ve Štrasburku vlastní soukromou praxi. Za svou klinickou práci získal několik ocenění, například 1. cenu v klinické kategorii „European Talent Awards“ společnosti 3M ESPE (2015), 3. cenu v soutěži „Essentia European Facebook contest” pořádanou společností GC (2016) a 1. cenu v „Grand Prix of Aesthetic Dentistry“ (Velká cena estetické stomatologie) francouzského časopisu pro stomatology Réalités Cliniques (2017). Dr. Salehi se rovněž aktivně účastní mnoha školení a konferencí v rámci různých národních a mezinárodních akcí. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří dentální fotografie, estetická stomatologie, adhezivní stomatologie a minimálně invazivní stomatologie.

Články na podobné téma:
Lupové brýle vám otevřou oči Články
Lupové brýle vám otevřou oči

27. 1. 2020 | Obecná stomatologie

Časté dotazy týkající se lupových brýlí: 1. Kdy a proč zakoupit lupové brýle? 2. Kolik do lupových brýlí investovat? 3. Jaké zvětšení lupových brýlí zvolit?

Detail příspěvku

Termoviskózní bulk-fill kompozit Články
Termoviskózní bulk-fill kompozit

30. 3. 2021 | Obecná stomatologie

Kompozity bulk-fill se zvýšenou hloubkou možného vytvrzení se úspěšně prosadily u mnoha zubních lékařů jako alternativa ke klasické technice vrstvení při rekonstrukci defektů v laterálním...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.