StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > GLUMA® Bond Universal

GLUMA® Bond Universal

15. 2. 2021 | PR, Kulzer

Vazebná pevnost na sklokeramice

Vývoj mnoha nových materiálů na jednu stranu otevřel mnoho nových možností ošetření. Na druhou stranu ale také udělal stomatologii složitější. Tyto nové materiály vyžadují velkou znalost toho, pro které indikace a jak lze materiál použít. To může být pro zubního lékaře a celý tým velice zatěžující, protože potřeba nejaktuálnějších znalostí prudce vzrostla i v jiných oblastech stomatologie.


Dobrým příkladem tohoto vývoje jsou nedávno představené hybridní keramické materiály. Některé z nich jsou kompozity obsahující keramická plniva, zatímco jiné jsou keramické sítě infiltrované polymerem. Oba typy materiálů jsou odlišnými třídami materiálů, které vyžadují naprosto odlišné kondicionování. Zjednodušení pracovních postupů, méně komponent materiálu a integrace několika funkcí do jednoho produktu je proto strategií, jak překonat přílišnou uživatelskou zátěž a snížit citlivost techniky. Jakákoli zjednodušující opatření by samozřejmě nikdy neměla ohrozit hlavní vlastnosti materiálu. Výsledkem těchto snah je, že v posledních letech bylo představeno mnoho univerzálních adheziv. Některá z nich obsahují „začleněné“ silany a výrobci tvrdí, že při bondování na silikátové keramice nevyžadují krok dodatečné silanizace. Výzkumná skupina na Univerzitě v Erlangenu v Německu provedla několik in vitro studií, které měly vyhodnotit efektivitu zabudovaných silanů. Bylo prokázáno, že u všech testovaných univerzálních adheziv je krok dodatečné silanizace přínosný.1 Tyto výsledky potvrdil také následující výzkum.

Vazebná pevnost na sklokeramice – Univerzita v Erlangenu, Německo

Nové přístupy v bondování na sklokeramice: samoleptací sklokeramický primer a univerzální adheziva.2

Cíle
Účelem této studie bylo srovnání vazebné pevnosti v tahu u univerzálních adheziv obsahujících silan a samoleptacího keramického primeru na lithium disilikátové keramice.

Metody
960 vzorků ve tvaru tyčinky z lithium disilikátové keramiky (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) bylo rozděleno do 4 skupin. Skupina 1 byla naleptána pouze 5% kyselinou fluorovodíkovou. Skupina 2 byla navíc silanizována (ESPE Sil, 3M ESPE). Skupina 3 byla předem kondicionována samoadhezivním sklokeramickým primerem Monobond Etch & Prime (Ivoclar Vivadent) a skupina 4 nebyla nijak kondicionována. Poté byla na tyto různě kondicionované vzorky nanesena 3 univerzální adheziva (Scotchbond Universal, 3M ESPE; GLUMA Bond Universal, Kulzer a Futurabond U, VOCO) a jako kontrola také Heliobond (Ivoclar Vivadent). 2 vzorky ze stejně kondicionované skupiny byly spárovány a kolmo k sobě připevněny pomocí Variolink II (Ivoclar Vivadent). Všechny vzorky pak byly vytvrzeny světlem po dobu 40 sekund (Elipar Trilight, 3M ESPE) a následovalo jejich uskladnění ve vodě po dobu 24 hodin. Polovina vzorků byla uměle zestařena 5000 termocykly (5 °C, 55 °C). Zkouška vazebné pevnosti v tahu pak byla provedena v univerzálním zkušebním trhacím stroji (rychlost pohyblivého příčníku 1 mm/min). Selhání vazby byla zahrnuta do statistiky s hodnotou 0 MPa. Pro statistické vyhodnocení byla použita 3cestná metoda ANOVA, po které následovala párová analýza (α = 0,05).

Výsledky
GLUMA Bond Universal vykazuje dobrou vazebnou pevnost v tahu po simulovaném zestaření, použije-li se na naleptanou a silanizovanou lithium disilikátovou keramiku.

Graf: Průměrná vazebná pevnost v tahu (MPa) po 5000 termocyklech (5 °C, 55 °C). Leptání pouze HF / Leptání HF a silanizace / Samoleptací sklokeramický primer / Bez kondicionování

Reklama
  • GLUMA® Bond Universal

Většina kombinací skupin adheziv vykazovala hned po 24 hodinách vyšší vazebnou pevnost. Skupina 2 (leptání kyselinou fluorovodíkovou a silanizace), stejně jako skupina 3 (samoleptací sklokeramický primer) vykazovaly statisticky významně vyšší průměrné vazebné pevnosti než ostatní dvě skupiny (pouze leptání kyselinou fluorovodíkovou a bez leptání HF).

Kontrolní adhezivum vykazovalo u různě kondicionovaných skupin po termocyklování hodnoty 25,15; 41,79; 41,32 a 0,23 MPa.

Závěry
Dostatečná vazebná pevnost na lithium disilikátové keramice vyžaduje po naleptání kyselinou fluorovodíkovou krok dodatečné silanizace, a to bez ohledu na to, zda univerzální adhezivum obsahuje silan. Alternativní možností se pak zdá být kondicionování samoleptacím sklokeramickým primerem.

Komentář

Univerzální adhezivní systém v jedné lahvičce s integrovanými silany neumožňuje na lithium disilikátové keramice dostatečnou dlouhodobou vazebnou pevnost. Je zapotřebí kroku dodatečné silanizace. Zjednodušení adheziv je užitečné, pokud jde o snížení citlivosti techniky, ale nikdy by nemělo ohrozit vazebnou pevnost. Při vývoji našeho systému GLUMA Bond Universal jsme se proto rozhodli pro zajištění dlouhodobé vazebné pevnosti využívat krok dodatečné silanizace za použití přípravku iBOND Ceramic Primer.

Přečtěte si také:
Termoviskózní bulk-fill kompozit

30. 3. 2021 | Prof. Dr. Manhart, Mnichov

Termoviskózní bulk-fill kompozit Číst více >
Použitá literatura: zobrazit skrýt
  1. Zorzin J, Wendler M, Belli R, Petschelt A, Lohbauer U: Tensile bond strength of universal adhesives to lithium disilicate ceramic. Poster P62 presented at European Dental Materials Meeting in Nuremberg, 2015.
  2. Maier E, Bordihn V, Belli R, Taschner M, Petschelt A, Lohbauer U, Zorzin J: New approaches in bonding to glass-ceramic: self-etch glass ceramic primer and universal adhesives. J Adhes Dent, 21, 2019: 209-17.
Články na podobné téma:
Nd:YAG laser: vhodná vlnová délka pro biomodulaci Články
Nd:YAG laser: vhodná vlnová délka pro biomodulaci

13. 11. 2020 | Obecná stomatologie

Existují dvě základní metody ovlivňování tkání laserovou energií – fotochemická a fototermální interakce. V laserové medicíně je nejčastěji používaným...

Detail příspěvku

Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii Články
Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii

30. 4. 2021 | Obecná stomatologie

Prevence infekcí je základním kamenem moderní zdravotní péče. Když byl představen Brånemarkův implantační systém, měly být chirurgické zákroky...

Detail příspěvku

GLUMA® Bond Universal Články
GLUMA® Bond Universal

15. 2. 2021 | Obecná stomatologie

Vývoj mnoha nových materiálů na jednu stranu otevřel mnoho nových možností ošetření. Na druhou stranu ale také udělal stomatologii složitější. Tyto nové materiály vyžadují velkou znalost toho...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Prodám MINISTAR Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

Prodám MINISTAR

další inzeráty

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.