StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Novinky > Vzdělávejte se zdarma!

Vzdělávejte se zdarma!

20. 6. 2018 | Mgr. Kalužová Šárka

Specializační vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady pro zubní techniky s významnou podporou financování z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

V oboru zubní technik nelze očekávat vyřešení financování vzdělávacích programů v celoživotním vzdělávání ze strany zaměstnavatele, ale ani prostřednictvím tzv. rezidenčních míst.

V této situaci, a právě nyní především díky Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí, je možnost získat specializovanou způsobilost ve dvou projektech, které realizuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. V prvním projektu „Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví" CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070 je již podpořeno 19 zubních techniků a v druhém projektu je plánováno vzdělávání pro dalších 20 účastníků.

Podaří se tak významně zvýšit kvalitu zdravotní služby poskytované zubními techniky v zubních laboratořích a současně doplnit chybějící specialisty na trhu práce.

V souvislosti se změnou zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nadále po novelizaci v platnosti prováděcí předpisy tohoto zákona, a to nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v platném znění a vyhláška č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která byla také novelizována. Změny se týkají zejména zrušení kreditního systému a Registru nelékařských zdravotnických pracovníků. V oboru zubní technik byla ze zákona vyjmuta možnost získat odbornou způsobilost na vysoké škole, všechny další požadavky na kompetence zůstávají beze změn. Pro odborné vedení zubní laboratoře a výkon specializovaných činností nadále platí povinnost získat specializovanou způsobilost podle výše uvedených právních předpisů.

Specializační vzdělávání je jednou z forem celoživotního vzdělávání, které navazuje na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a má v systému nezastupitelnou roli a mnohaletou tradici u nelékařských zdravotnických oborů.

Na specializační vzdělávání je nutné pohlížet také z hlediska absence vysokoškolského vzdělávání v tomto oboru. Po získání odborné způsobilosti v tříletém studiu na vyšší odborné škole není dostatečně zaručeno, že zubní technik zcela samostatně, bezpečně a kvalitně zvládá celou šíři pracovních postupů, a to zejména s ohledem na rychlý rozvoj oboru. Stejně jako v ostatních oborech pro poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní služby nestačí pouze základní vědomosti a dovednosti, ale i s ohledem na platnou legislativu je důležité získat další dovednosti, znalosti technologických postupů, novinky a na pracovišti pak jako specialista působit nejen jako odborník, ale i v roli školitele.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady představuje portfolio vědomostí nutných k vedení zubní praxe a rozvoji dovedností zubního technika po získané odborné způsobilosti. Je to významné doplnění technologických postupů pro výkon specializovaných činností v tomto oboru, kde vzdělávací program rozvíjí v celé šíři dovednosti zubního technika pro udržení kvality zhotovovaných zubních náhrad a také konkurenceschopnosti zubních laboratoří. Zejména se jedná o specializované postupy při zhotovování a opravách náhrad na různé druhy implantátů, náhrady z dentálních keramik, kombinované náhrady kotvené různými zásuvnými spoji, hybridní náhrady, snímatelné náhrady, náhrady s využitím postupů prostřednictvím technologií CAD/CAM. Moderní technologie CAD/CAM zaručují provázanost na přesné zpracování, biologickou snášenlivost a jsou také nepochybně výhodou v praxi zubní laboratoře z hlediska náročnosti při zpracování materiálů zubním technikem. Pro zubního technika představují způsob zhotovení, při kterém je významně eliminováno ohrožení zdraví při jeho práci a zaručena vyšší přesnost než v běžně užívaných postupech. Nejmodernější a dynamicky se rozvíjející trendy výroby zubních náhrad jsou nedílnou součástí specializačního vzdělávání a vzdělávací program je o ně průběžně doplňován. Zvláště pak u snímatelných náhrad dochází k výraznému poklesu a ztrátě zájmu o zhotovování zubních protéz z řad zubních techniků, ať již kvůli náročnému pracovnímu postupu nebo z důvodu odchodu do důchodu. Může tak v některých oblastech republiky nastat ohrožení zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění pro pacienty seniorského věku, ale i těch pacientů, kteří ze zdravotních nebo ekonomických důvodů nemohou být ošetřeni implantáty. Jako řešení se nabízí specializační vzdělávání, které připravuje zubního technika nejen jako specialistu na fixní náhrady, ale také doplňuje dovednosti pro zhotovení snímatelných náhrad.

Prioritní pro zachování kvality zdravotní péče poskytované zubními techniky je motivace k účasti na specializačním vzdělávání pro stále více účastníků i po ukončení projektů.

Pro obor zubní technik v projektu pod názvem „Vzdělávání pro praxi", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který probíhá od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022, je plánováno na specializační vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady 20 míst. V rámci studia nehradíte kurzovné a ubytování! Zahájení programu předpokládáme v roce 2019. Obsah vzdělávacího programu najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. O pořadí přijetí rozhoduje datum přihlášky. Pokyny k přihlášení najdete na www.nconzo.cz (Akreditované vzdělávací programy – specializační vzdělávání – žádost o zařazení do specializačního vzdělávání. Případné dotazy pište na kaluzova@nconzo.cz nebo Vám budou zodpovězeny telefonicky na čísle +420 543 559 370.

Reklama
  • Vzdělávejte se zdarma!
  • Vzdělávejte se zdarma!
Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Mgr. Kalužová Šárka

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6
603 00 Brno

Použitá literatura: zobrazit skrýt

Použité zdroje:
MUŽÍK, J. a KRPÁLEK, P. Lidské zdroje a personální management, 1. vyd., Praha: Academia, 2017. 192 s. ISBN: 978-80-200-2773-3
Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Články na podobné téma:
Online seminář – The Icon Online Convention Články
Online seminář – The Icon Online Convention

27. 1. 2021 | Novinky

Ve dnech 8.–10. února vás čeká online seminář, který představí veškeré indikace a možnosti použití infiltrantu Icon.

Detail příspěvku

Jak spolu souvisí špičková technologie a humor? Články
video
Jak spolu souvisí špičková technologie a humor?

25. 12. 2020 | Novinky

Společnost VHF získala zlaté ocenění v soutěži Comprix Award 2020 za nejkreativnější kampaň roku v kategorii roku Dental/Oral Care Professionals...

Detail příspěvku

Nadstandardní požadavky na osvětlení operačního pole řeší speciální operační svítidla Články
video
Nadstandardní požadavky na osvětlení operačního pole řeší speciální operační svítidla

16. 11. 2020 | Novinky

U náročnějších stomatologických úkonů je vyžadována vysoká intenzita osvětlenosti minimální ostrý stín...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.