StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Léčba alignery: Intraorální skener mění pravidla hry?

Léčba alignery: Intraorální skener mění pravidla hry?

16. 9. 2022 | Carolin Hochberger | Peter Salge | PR, Straumann

Přechod na digitální workflow

O masivním zdokonalování léčby alignery od přechodu na digitální otiskování hovoří Dr. Peter Salge a stomatoložka Carolin Hochberger, působící ve zdravotním středisku v Hildesheimu (Německo), kde se všechny zubní náhrady zhotovují za použití digitálního workflow. V rozhovoru se můžete dočíst o fázích přechodu od analogových postupů k digitálním.


Začala pro vás skutečná digitalizace ve vaší praxi, a to i pro léčbu alignery, teprve s nákupem skeneru?

Salge: Optický otisk je jednoznačně ústředním motivem digitalizace. Když jsme se před čtyřmi roky rozhodli pro skener, chtěli jsme vlastně jen digitálně řešit samostatné korunky a malé můstky. Ale s přibývající rutinou a počtem případů se vyvinula vlastní dynamika: Začali jsme řešit digitálně stále rozsáhlejší náhrady. Analogově se dnes už nedělá téměř nic. To platí i pro léčbu alignery.

Jinými slovy, konvenční otiskovací hmotu už ve své praxi nemáte?

Salge: Správně. A nikdy jsem si nemyslel, že je to možné, protože jsem z „hydrokoloidní školy“. Časová úspora a přesnost jsou jednoduše ohromující. A především, je to zábava a je to i příjemnější zážitek pro pacienty. Mezitím jsem byl zařazen jako konzultant digitální stomatologie pro vzdělávací program Institutu pro digitální kompetence v zubním lékařství ve Wittenu/Herdecke (Německo). Celý tým v naší praxi zachvátilo digitální nadšení. Nabízíme také pravidelná školení a hospitace pro kolegy.

V zásadě zahrnuje digitalizace ve stomatologické praxi více než jen skenování: eHealth, telematika, online správa materiálu, ale také implementace elektronických karet pacientů (ePa) mohou poskytnout nové impulzy…

Salge: To je pravda a tam jsme na tom dobře. Obecně se v budoucnu určitě některé věci změní. Ukázalo se ale, že přechod na skenování byl skutečnou inovací. Ukazují to mimo jiné naše úspěchy v léčbě alignery.

V jakém rozsahu? Uveďte prosím příklady.

Salge: Aparáty prostě perfektně sedí, kvalita je výrazně lepší než při analogovém postupu. Skutečným mílovým skokem byl přechod na systém ClearCorrect (Straumann). Znatelně tím vzrostl význam léčby alignery v našem spektru ošetření. Dnes dokážeme ošetřit mnohem komplexnější případy...

Hochberger: … a ošetření se stalo bezpečnějším. Pravidelně nám například kontrolní skeny ukazují, zda jsme také na správné cestě. Společně s tablety a elektronickými záznamy pacientů lze do workflow v ordinaci velmi jednoduše začlenit kontroly. V případě potřeby lze léčbu alignery zcela nekomplikovaně korigovat.
 

„Skutečný mílový skok v léčbě alignery přišel s přechodem na ClearCorrect.“ – Dr. Peter Salge


Nicméně renomované praxe na léčbu alignery ještě nepřecházejí. Co je drží zpátky?

Salge: K tomu existuje jistě celá řada důvodů. Roli může hrát vysoký věk stomatologů v Německu. Více než 40 % zubních lékařů už dosáhlo věku 55 let. Ten, kdo chce přejít na technologii alignery a intraorální skener, musí být připraven přijmout zcela novou koncepci. K tomu nestačí jen pořídit nové technické zařízení. A to je přirozeně spojeno s nutností učení…

… a je to náročné?

Salge: Ano, protože workflow je úplně jiný. Je třeba začlenit i zaměstnance a zubní laboratoř, přizpůsobit doby ošetření – to stojí jednoduše čas a dá se zvládnout jen společně.

Hochberger: Především je důležité inspirovat celý tým od zkušených stomatologických asistentů až po ty, co se zaškolují. Je to také perfektní příležitostí k pověření personálu. My, ošetřující lékaři, se spoléháme na to, že asistent/ka pořídí sken zcela samostatně ještě před zahájením naší stomatologické práce. Náš tým to velmi oceňuje a zhostil se této výzvy velmi dobře. Předpokladem je komplexní zaškolení a zácvik příslušného personálu.

S kolika skenery pracujete?

Salge: Tři roky jsme pracovali pouze s jedním skenerem (TRIOS 3, 3Shape), nyní navíc používáme i TRIOS 4 Move.

Stačí tedy dva intraorální skenery pro celý tým?

Salge: Určitě! Při každém ošetření se intraorální skener používá jen krátkou chvilku. Pro plánování ošetření alignery se dá sken celé čelisti včetně digitální registrace skusu pořídit za tři až pět minut. Pracujeme na směny, na ranní a odpolední směně jsou vždy tři stomatologové. Využití skeneru je přirozeně potřeba přesně propočítat. Pak se to celé také vyplatí. Naše spektrum ošetření se od přechodu na optické otiskování každopádně výrazně rozšířilo. Jak bylo řečeno, neskenuje se jen při plánování korunek a můstků, jak bylo původně plánováno. Systém TRIOS podporuje indikace inlay, onlay, fazety, můstky až do pěti členů, ale i individuální abutmenty, můstky na implantáty a funkční nástavby.

Předpokladem pro plynulý průběh tedy musí být perfektní organizace…

Hochberger: … a tu přebírá do své režie náš tým. Naši dentální asistenti se domluví – nejprve skenuje jeden a po vydezinfikování předává skener dalšímu, takže je možné bezproblémové předávání. Velmi pomáhá, že každý mezikrok se ukládá přímo v systému. Kdykoliv lze znovu vyvolat předcházející případ ošetření a plynule navázat na poslední krok.

Přejdeme na samotné skenování: Čemu je zvláště důležité věnovat pozornost?

Salge: Při skenování celé čelisti se začíná v oblasti molárů přes incizální plochy příslušných předních zubů, pak se skenují lingvální/palatinální plochy a nakonec vestibulární plochy. Skenovací postup se nicméně trochu liší podle výrobce a zařízení. Vlastní otiskovací sken provádí v naší praxi vždy ošetřující lékař, který konzultuje výsledek skenu společně s pacientem u monitoru.

S optickým otiskováním se otevírají nové možnosti i v implantologii a protetice na teleskopech. Uveďte prosím příklady.

Salge: Od přechodu na nový systém realizujeme digitální plánování polohy implantátu pomocí plánovacího softwaru coDiagnostiX. To usnadňuje proceduru. Software umožňuje například automatické rozpoznávání kořenových kanálků a nabízí i různé funkce měření odstupů a sledování rizikových oblastí. Vydáváme se na nové cesty i v protetice na teleskopech – naskenujeme přípravu a na základě toho necháme obrousit primární teleskop. Pak se v laboratoři dotykově naskenuje primární kus, aby bylo možno následně vyrobit sekundární konstrukci z jiného bloku příslušného materiálu. Je to tak přesné, že počítáme s jinými koeficienty než dosud, aby nedocházelo k velkému tření. Před deseti lety jsem nepovažoval za možné, že by se s digitálním workflow rozvinula taková dynamika.

 • Přichází bezplatná nabídka plánu ClearCorrect.

  Přichází bezplatná nabídka plánu ClearCorrect.

 • Stomatoložka Carolin Hochberger s přípravkem pro aligner ClearCorrect.

  Stomatoložka Carolin Hochberger s přípravkem pro aligner ClearCorrect.

 • Dr. Peter Salge při skenování...

  Dr. Peter Salge při skenování...

 • ... a při komunikaci s pacientem.

  ... a při komunikaci s pacientem.

 • Pořídí se sken pro každého nového pacienta. Zaznamenává se situace v ústech a v reálném čase se zobrazuje na monitoru.

  Pořídí se sken pro každého nového pacienta. Zaznamenává se situace v ústech a v reálném čase se zobrazuje na monitoru.

 • Stav stěsnání horní a dolní čelisti před terapií alignery.

  Stav stěsnání horní a dolní čelisti před terapií alignery.

 • Stav stěsnání horní a dolní čelisti před terapií alignery.

  Stav stěsnání horní a dolní čelisti před terapií alignery.

 • Harmonizace předních zubů po terapii alignery.

  Harmonizace předních zubů po terapii alignery.

 • Digitální plán ošetření ukazuje nález a plánovaný konečný výsledek krok za krokem.

  Digitální plán ošetření ukazuje nález a plánovaný konečný výsledek krok za krokem.

 • V každém kroku se mění aligner, který se nosí dva týdny. To znamená, že terapie vyžaduje dvanáct alignerů za dobu šesti měsíců.

  V každém kroku se mění aligner, který se nosí dva týdny. To znamená, že terapie vyžaduje dvanáct alignerů za dobu šesti měsíců.

 • V simulačním softwaru lze analyzovat překrytí výchozí situace a zadat plánovaný výsledek, točivý moment, rotaci, extruzi a posunutí pro každý zub v jednotlivých krocích.

  V simulačním softwaru lze analyzovat překrytí výchozí situace a zadat plánovaný výsledek, točivý moment, rotaci, extruzi a posunutí pro každý zub v jednotlivých krocích.

 • Meziální hrana zubu 22 funkčně omezovala pacientku při pohybu rtů.

  Meziální hrana zubu 22 funkčně omezovala pacientku při pohybu rtů.

 • Před terapií alignery.

  Před terapií alignery.

 • Po terapii alignery.

  Po terapii alignery.

 • Díky digitálnímu otiskování a vysoké přesnosti při výrobě se dosahuje vysoké přesnosti přizpůsobení alignerů.

  Díky digitálnímu otiskování a vysoké přesnosti při výrobě se dosahuje vysoké přesnosti přizpůsobení alignerů.

 • Pacientka s alignerem ClearCorrect. Obklopení celého zubu až přes dáseň umožňuje přesnější posunutí zubu a dobré usazení alignerů. Jsou téměř neviditelné, flexibilní a velmi robustní.

  Pacientka s alignerem ClearCorrect. Obklopení celého zubu až přes dáseň umožňuje přesnější posunutí zubu a dobré usazení alignerů. Jsou téměř neviditelné, flexibilní a velmi robustní.

 • Intraorální náhled preparovaných zubů 14, 15, 17 – je vidět dobré zhojení dásně při přípravě na sken.

  Intraorální náhled preparovaných zubů 14, 15, 17 – je vidět dobré zhojení dásně při přípravě na sken.

 • Pohled po naskenování pomocí skeneru TRIOS 4.

  Pohled po naskenování pomocí skeneru TRIOS 4.

 • Digitální otisk poskytuje precizní datový podklad pro zubního technika.

  Digitální otisk poskytuje precizní datový podklad pro zubního technika.

 • Integrovaný můstek in situ.

  Integrovaný můstek in situ.

Zpět k léčbě alignery. Kdy jste se rozhodli pro ClearCorrect?

Hochberger: V naší praxi provádíme léčbu alignery od roku 2016. Na začátku to bylo s analogovým otiskováním. Od roku 2019 pracujeme digitálně. Přechod na digitální otiskování a systém ClearCorrect (Straumann) probíhal s uvedením tohoto systému na trh a byl pro nás skutečným krokem vpřed.

Jaký podíl zaujímá léčba alignery ve vaší praxi? Je to skutečně druhý pilíř?

Salge: Léčbou alignery ošetřujeme přibližně 250 pacientů ročně. Každý nový pacient se naskenuje, situace v ústech se zaznamená a v reálném čase se zobrazuje na monitoru. Po ukončení procesu skenování se výsledek zkontroluje a konzultuje s pacientem. To navozuje transparentnost a důvěru. Při zvětšení až 150× a pohledům z jiných perspektiv je nesprávná poloha zubů pro pacienta často mnohem lépe viditelná. Někdy pacienti zjistí i během profylaxe, že postavení jejich zubů potřebuje zlepšit.

Hochberger: Nakonec odesíláme sken do ClearCorrect a prodiskutujeme s pacienty možné varianty ošetření na základě nabídky plánu ClearCorrect. Pacientům nevznikají při plánování léčby žádné náklady – to je skutečná přidaná hodnota. Ukazujeme pacientům, jak můžeme optimalizovat jejich úsměv, když se rozhodnou pro léčbu alignery. I starší pacienty ohromí, jak jednoduché to je. Záznamy plánu ClearCorrect jsou uloženy online na portálu, takže všechny možnosti ošetření lze kdykoliv zobrazit i později. Můžeme je odeslat i e-mailem. Pacienti se tak mohou poradit se svými příbuznými. Léčbu alignery není nutné zahajovat okamžitě. Lze začít několik měsíců po stanovení plánu.

Je tedy bezplatná nabídka plánu ClearCorrect a provedení skenu potřeba? Koneckonců se může stěsnání chrupu za dva roky změnit. Je to pak také zdarma?

Hochberger: Přirozeně se může stát, že se stěsnání zhorší. S ClearCorrect mohu kdykoliv pořídit kontrolní sken a překontrolovat, zda je starý plán ještě dobrý. Pro pacienta to neznamená žádné další náklady. To řadu pacientů přesvědčí o zahájení ošetření alignery. Náklady na standardní proceduru se obvykle pohybují mezi 2000 a 3000 EUR za ošetření horní a spodní čelisti včetně retaineru.

Salge: Zpočátku pro nás byla léčba alignery jen vedlejším „přidruženým produktem“ digitálního otiskování. Dnes patří k úspěšnému stěžejnímu segmentu ošetření.

Hochberger: Nabízíme plné spektrum moderní stomatologie. Začíná to kontrolním vyšetřením a pokračuje všemi konzervačními ošetřeními až ke kvalitní zubní náhradě. Vzhledem k tomu, že velkou část konceptu implementujeme v oblasti profylaxe a parodontologické terapie, je léčba alignery snadnou volbou pro další ošetření. Léčba alignery vyžaduje absenci kazů a ošetření parodontózy. Pokud pacient na základě stěsnání svého chrupu nemůže správně provádět čištění a je narušena funkce, má léčba alignery primárně terapeutický účel, nejen čistě estetický.

Salge: Navíc pomáhá léčba alignery přilákat nové pacienty. Prezentujeme se na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na našich internetových stránkách. Jako skutečný „tahák“ se ukázaly veletrhy zaměřené na zdraví a svatební veletrhy. Na těchto lokálních událostech pravidelně prezentujeme náš moderní digitální přístup a workflow.

Redakční poznámky:
Rozhovor realizovala Anne Barfußová, redaktorka pro zdravotnictví a stomatologii magazínu Deutschen Ärzteverlag.
Fotografie v článku: © Salge/Hochberger.
© První zveřejnění: DEUTSCHER ÄRZTEVERLAG, DENTAL MAGAZIN, 2021;39(2), S. 10-14.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Carolin Hochberger | Peter Salge
PR, Straumann
Další články z rubriky:
Laser Gemini – klinické případy Články
Laser Gemini – klinické případy

20. 1. 2023 | Zprávy z firem

Nějakou dobu jsem pozorovala práci kolegů, kteří používají diodové lasery pro různé zákroky. V zásadě se jednalo o docela rutinní práci, jako je retrakce...

Detail příspěvku

Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT Články
nepřehlédněte
Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT

8. 9. 2023 | Zprávy z firem

29. ročník veletrhu PRAGODENT otevře své brány už ve čtvrtek 12. října. Máte proto nejvyšší čas se zaregistrovat.

Detail příspěvku

PRAGODENT 2023 a Pražské dentální dny Články
PRAGODENT 2023 a Pražské dentální dny

5. 5. 2023 | Zprávy z firem

Výstaviště PVA EXPO Letňany po dvouleté pauze opět přivítá dentální veletrh PRAGODENT, a to ve dnech...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.