StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Projde vaše polymerační lampa testem?

Projde vaše polymerační lampa testem?

18. 1. 2022 | Dr. Nathaniel Lawson, DMD PhD.

Skutečnost, že vaše polymerační lampa svítí, ještě neznamená, že funguje optimálně. A problém s tímto zařízením může mít značný vliv na zhotovovanou výplň. Je čas vaši lampu otestovat a mít nad vytvrzováním výplní naprostou kontrolu.


Zhotovování výplní je pro zubní lékaře jednou ze zásadních procedur přinášejících příjmy. Při své každodenní činnosti věnujete spoustu času a úsilí tomu, abyste se ujistili, že každá část této procedury je dobře naplánována a provedena – od preparace a nanesení výplňového materiálu, až po konečnou úpravu. Pro zajištění dlouhodobě funkčních výsledků je důležitý každý krok a neméně zásadní je tedy optimální světelné vytvrzení. V důsledku nedostatečného vytvrzení může dojít k estetickým a funkčním problémům jako jsou diskolorace, citlivost po ošetření, abraze, netěsnost okrajů, a dokonce i prasknutí výplně. Pokud jde o zajištění řádného vytvrzení, velký vliv má správná technika, ale existuje jeden jednoduchý rutinní krok, který dokáže ještě více: testování vaší polymerační lampy.

To, že vaše polymerační lampa svítí, ještě neznamená, že poskytuje správný výkon pro váš výplňový materiál. Není-li vaše lampa kalibrovaná nebo pokud správně nefunguje, můžete výplně vytvrzovat nedostatečně nebo nadměrně, aniž byste o tom věděli. Pravidelnou a systematickou kontrolou kondice vaší polymerační lampy můžete nad vytvrzováním převzít naprostou kontrolu a zajistit si tak předvídatelnější úspěch výplňového ošetření.

Jak často byste měli své polymerační lampy kontrolovat?

V průzkumu ADA, který zjišťoval, jak často zubní lékaři své polymerační lampy kontrolují, uvedly 3 % z nich, že denně, 19 % jednou týdně, 31 % kontrolu provádí každých 1–6 měsíců, a 11 % pouze jednou ročně.1 Tato čísla naznačují, že je údržba polymeračních lamp napříč oborem nejednotná – pokud však nekontrolujete svoji polymerační lampu dostatečně často, můžete očekávat nekonzistentní výsledky.

Nedostatečný světelný výkon znamená, že se aktivuje méně fotoiniciátorů, což vede k neúplné polymeraci výplňového materiálu, která zhoršuje mechanické vlastnosti kompozitu nebo cementu. Nejhorší situací, ke které může dle mého názoru dojít v důsledku použití lampy s nedostatečným světelným výkonem, je nedostatečná polymerace adheziva, jejímž následkem je snížení vazebné pevnosti a možné selhání adheziva, které může mít za následek sekundární kaz nebo citlivost po ošetření. Vnější vrstva kompozitní výplně obvykle na dotyk ztvrdne, přestože nemusí být dostatečně zpolymerovaná uvnitř. Navíc i nesprávné umístění polymerační lampy při osvitu může způsobit, že vnější část kompozitu zůstane měkká, například spodní část kavity II. třídy.


Jak často je tedy s ohledem na všechna tato rizika třeba vaše světelné zařízení kontrolovat, abyste měli jistotu úplného vytvrzení? Existuje výborný příměr od protetického stomatologa Dr. Richarda Pricea, který říká, že: „Zubní lékaři by měli pravidelně kontrolovat světelný výkon své polymerační lampy po zhotovení tolika výplní, kolik jich jsou připraveni předělávat.“ Jinými slovy: pokud zubní lékař otestuje svoji polymerační lampu a zjistí, že je vadná, může být nedokonale vytvrzená každá výplň zhotovená před touto poslední kontrolou a může být nutné ji předělávat.

Pro mnoho ordinací bude nejsnazší kontrolovat polymerační lampy jednou za měsíc, v závislosti na typu jejich zařízení. Čím častěji však své zařízení testujete, tím lépe. Nejlepší je otestování jednou denně, ale to už je velký závazek – dobrým a realistickým cílem je kontrola jednou týdně. Přidejte si tuto kontrolu na týdenní seznam úkonů prováděných ve vaší ordinaci a zajistěte tak její skutečné provedení. Pokud se však viditelně sníží světelný výkon nebo se objeví jakékoliv problémy, měli byste kontrolu provést okamžitě.

Jak již bylo řečeno, než začnete uvažovat o četnosti testování, musíte se ujistit, že máte správné testovací nástroje. Kontrola výkonu vytvrzovacího světla může být velmi snadná nebo obtížná, záleží na tom, zda máte či nemáte po ruce radiometr. Bez radiometru nemůžete provádět testování na místě, což samozřejmě ztěžuje dodržování pravidelného plánu testování. Radiometr v ordinaci vám poskytne dobrou celkovou představu o tom, jak vaše lampy fungují a pomůže odhalit nedostatky dříve, než se stanou problémem.

Jak můžete svoji polymerační lampu zkontrolovat?

Jak již bylo zmíněno, užitečným nástrojem pro měření kondice vaší polymerační lampy mohou být radiometry – neposkytují však přesnost laboratorního zařízení pro měření výkonu. Používání pomůcek jako je Bluelight CheckUp Radiometer nebo program CheckMARC vám může pomoci podívat se na vaše zařízení blíže a lépe porozumět tomu, co znamenají hodnoty svítivosti pro vaše výplňové procedury.

Radiometr CheckUp Radiometer je vybaven softwarem, který poskytuje uživatelské informace, jako: co dělat se získanými informacemi, jak dlouho byste měli kompozit osvěcovat, jak vytvrzovat adheziva a další.5 Jakmile zadáte model vaší polymerační lampy, zjistíte, kolik z používané energie je skutečně dodáno až do vašeho kompozitu a software tuto informaci převede na adekvátní čas vytvrzování. Navíc zohlední povrchovou plochu hrotu světlovodu, čímž poskytne širší představu o schopnostech zařízení. Tyto informace pro vás také zaznamenává, takže máte přehled o vývoji v průběhu času a zasílá upomínky, které vám pomohou začlenit kontrolu lampy do běžné rutiny.

Program CheckMARC je naproti tomu profesionální služba, která testuje účinnost vašich polymeračních lamp a poskytuje odborné rady, jak vaši proceduru optimalizovat.5 Na rozdíl od běžných radiometrů je CheckMARC schopen s maximální přesností propočítat aktivní průměr, vlnovou délku a saturaci. CheckMARC také nabízí možnost měření na vzdálenost 6 mm. Simuluje tak klinické podmínky, zejména při použití kompozitů typu bulk-fill a nanášení materiálu po velkých vrstvách pro vyplnění objemné nebo hluboké kavity II. třídy.

 •  Jak často kontrolují zubní lékaři své polymerační lampy? 3 % denně / 19 % jednou týdně / 31 % každých 1–6 měsíců / 11 % jednou ročně

  Jak často kontrolují zubní lékaři své polymerační lampy? 3 % denně / 19 % jednou týdně / 31 % každých 1–6 měsíců / 11 % jednou ročně

 • Bluelight CheckUp Radiometer

  Bluelight CheckUp Radiometer

 • Program CheckMARC

  Program CheckMARC

 • Projde vaše polymerační lampa testem?
 • Pevnost vazby v závislosti na vzdálenosti osvitu

  Pevnost vazby v závislosti na vzdálenosti osvitu

Jakou svítivost byste měli hledat?

Kompozity vyžadují pro úplnou polymeraci určité množství energie, a to znamená, že vaše polymerační lampa musí mít odpovídající svítivosti. Návody výrobců k použití kompozitů obvykle informují o doporučené době vytvrzování za použití polymerační lampy s určitou intenzitou osvitu. Odhad energie potřebné pro vytvrzení kompozitu získáte vynásobením této minimální doby vytvrzování minimálním požadovaným světelným výkonem.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti existuje určitý rozsah intenzity osvitu, který přináší optimální výsledky – a je na vás se ujistit, zda vaše lampa v tomto rozsahu funguje. Přestože může průměrná lampa fungovat dostatečně dobře, nemusí být schopna poskytovat dobrou intenzitu osvitu konstantně. Jako orientační kritérium považuji za přijatelnou svítivost polymerační lampy výkon 1000 mW/cm². Mnoho moderních polymeračních lamp má naštěstí ještě vyšší výkon.

Jaké rušivé faktory jsou často přehlíženy?

Pravidelná údržba vysoké kvality vytvrzovacího světla je pro optimalizaci vaší procedury sice velice důležitá, ale je třeba vzít v potaz i několik dalších faktorů:

Bariéry pro prevenci přenosu infekce mohou ovlivnit kvalitu osvitu
Používání jednorázových průhledných bariér – jako jsou obaly, návleky na světlovod a ochranné návleky na prsty – mohou být v mnoha ohledech přínosné, včetně toho, že pomáhají zabránit kontaktu s tkáněmi dutiny ústní, a tedy eliminují čas a náklady na sterilizaci. Mohou však ovlivnit výkon vaší polymerační lampy. Dr. Price nedávno zveřejnil studii zabývající se vlivem bariér na osvit a zjistil, že mohou snižovat výkon vaší polymerační lampy. Pokud se bariéra nepoužije správně, je-li například nasazena spojem přes hrot světlovodu, může podstatně snížit intenzitu výkonu polymerační lampy.2 Toto je třeba mít na paměti a pečlivě volit a používat bariéry navržené, pokud možno speciálně, pro vaši polymerační lampu a zároveň se ujistit, že jsou nasazeny správně. Improvizovaná bariéra, jako je saranová fólie, nemusí nijak ovlivňovat světlo z vaší lampy, ale ani nezajistí dostatečnou prevenci přenosu infekce, protože to není její zamýšlený účel. Abyste zabránili jakémukoli rušení, otestujte výkon své polymerační lampy s a bez bariéry proti přenosu infekce, abyste věděli, zda je či není nutné upravit dobu vytvrzování.

Nečistoty na hrotu světlovodu
I když používáte ochranné pomůcky, je důležité vaši polymerační lampu mezi jednotlivými použitími očistit – nejen kvůli zajištění sterility, ale také aby vaše zařízení pracovalo s optimální účinností. Zbytky kompozitu nebo adheziva mohou ulpět na hrotu světlovodu a snížit tak světelný výkon. Testoval jsem polymerační lampy, očistil je a pak je testoval znovu, a zjistil jsem rozdíl ve světelném výkonu až 200 mW/cm². Výkon vašeho zařízení může tedy zvýšit i něco tak prostého, jako otření hrotu světlovodu alkoholem. Nemá smysl investovat do dražší lampy, pokud můžete použít utěrku a dosáhnout potřebného zvýšení výkonu. Než tedy usoudíte, že potřebujete vyměnit baterii nebo samotnou lampu, zkontrolujte nejprve hrot světlovodu!

Technika používání lampy
Je samozřejmě také důležitá technika používání lampy. Hrot světlovodu by měl být co nejblíže a pokud možno kolmo k vytvrzovanému povrchu – náklon vytvrzovacího světla může způsobit, že okolní zubní struktury zablokují přístup světla k vytvrzovaným povrchům, a to ovlivní polymeraci. Střed hrotu světlovodu by měl být nad středem vytvrzovaného materiálu. V mnoha zubních ordinacích je světelné vytvrzování přenecháváno asistentce, která by pak měla samozřejmě vědět, co potřebuje váš kompozit pro řádné vytvrzení. Také je nutné zajistit, aby každý člen týmu používal dostatečnou ochranu očí. Protože byste se neměli dívat přímo do světla, mnoho lékařů se prostě jen otočí – jak ale můžete zaručit přesnost, když se nedíváte? Právě zde přichází ke slovu ochranné pomůcky, jak na vašem zařízení, tak pro vaše oči, abyste mohli sledovat umístění hrotu světlovodu vaší lampy.

Na jakou vzdálenost je účinné světlo vaší lampy?

Lékaři se vždy ptají: jak rozeznáte dobrou polymerační lampu od špatné? Jednou z možností je vyhodnotit paralelitu světelných paprsků čili ztrátu výkonu v souvislosti s oddalováním světla od zubů. Můj učitel, John Burgess, provedl často citovanou studii, v níž naměřil více než 50% snížení vazebné pevnosti, jakmile se vytvrzovací světlo vzdálilo od zubu o více než 4 mm.3 V této studii byla použita tradiční wolfram halogenová polymerační lampa, a novější LED polymerační lampy již mají paralelnější světelné paprsky. Několik prvních testů v naší laboratoři naznačuje, že účinnost novějších LED polymeračních lamp je vzdáleností od vytvrzovaného povrchu ovlivňována méně. I přes toto zlepšení by se však měl hrot světlovodu polymerační lampy držet co možná nejblíže vytvrzovanému materiálu. V hlubších kavitách II. třídy je nanesené adhezivum dále od hrotu světlovodu. Optimální polymerace adheziva zajišťuje vazbu s kompozitem – je tedy velmi důležité, aby světlo vaší lampy bylo adekvátně účinné i v takovýchto případech. Naštěstí jsou k dispozici pomůcky jako je CheckMARC, které umožňují zjistit, jak dobře funguje vaše lampa na klinicky relevantní vzdálenost.

Je škodlivá příliš dlouhá doba polymeračního osvitu?

Někteří stomatologové nedůvěřují tomu, že jejich lampa kompozit zcela vytvrdí a snaží se to na závěr kompenzovat delším svícením. Někteří lékaři zase neznají doby vytvrzování svých materiálů ani účinnost své lampy a „pro jistotu“ značně překračují doporučenou dobu osvitu. Světelné vytvrzení nad optimální dobu je nejen ztrátou času, ale především může docházet k nadměrnému zahřívání vytvrzovaného materiálu, které může poškodit dřeň zubu. Dr. Cesar Arrais zavedl do dřeně tepelnou sondu a prokázal, že při ochlazování zubu vzduchem nebo vodou se snižuje i teplota dřeně.4 Máte-li tedy provést u stejného zubu několik vytvrzování po sobě, je vhodné zub mezi jednotlivými vytvrzováními ochlazovat ofouknutím studeným vzduchem, přičemž nedochází k narušení vazby materiálu (na rozdíl od ochlazování vodou).

Stejně tak důležité je dávat pozor na přehřátí měkkých tkání. Při vytvrzování okrajů korunky a zejména u kompozitních výplní kavit V. třídy, by světlo nemělo směřovat delší dobu na měkké tkáně. Dělejte přestávky nebo střídejte zuby, abyste světlo nesměřovali na jeden zub déle než 60 sekund. Je také potřeba se vyvarovat přehřátí měkkých tkání pod kofferdamem, který může díky svému izolačnímu účinku způsobit lokální zvýšení teploty.

Nadměrné vytvrzování rovněž může ztenčit kyslíkovou inhibiční vrstvu, která zlepšuje vazbu mezi adhezivem a kompozitem, což může přispět ke vzniku defektů výplně.

Co tedy můžete udělat, abyste při vašich procedurách zabránili nadměrnému zahřívání? Především se zevrubně seznamte s vlastnostmi vašich kompozitních výplňových materiálů a vaší polymerační lampy, u které pravidelně testujte její funkčnost. Pomocí služby CheckMARC nebo zařízení CheckUp přesně zjistíte, jak dlouho musíte daný kompozit/adhezivum vytvrzovat při určité vzdálenosti, a to vám pomůže ušetřit čas a snížit míru nebezpečného zahřívání.

Závěr

I když bychom si všichni přáli, aby naše ordinační zařízení fungovala vždy perfektně, víme, že to zkrátka není možné. Stejně jako u jakéhokoliv přístroje, také u polymerační lampy dochází k opotřebení a funkční únavě. Pokud se však se svojí lampou důkladně seznámíte (budete ji udržovat, pravidelně testovat její výkon a vést si o tom záznamy) a budete používat správnou techniku osvitu, můžete mít své výplňové procedury pod kontrolou a zajistit si konzistentní výsledky.

Článek byl publikován na blogu firmy 3M. Původní znění naleznete na https://dentalblog.3m.com/dental/does-your-curing-light-pass-the-test

Posuňte svoji stomatologii na další úroveň s novým cementem a adhezivem od 3M. Připojte se s námi na Virtual Dental Event: “Looking Beyond Bond Strength” v úterý 15. a 24. února. Registraci naleznete ZDE.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Projde vaše polymerační lampa testem?
Dr. Nathaniel Lawson, DMD PhD.

Je ředitelem oddělení biomateriálů na Stomatologické fakultě Alabamské univerzity v Birminghamu (Alabama, USA), programovým ředitelem rezidenčního programu Biomateriály a dočasným ředitelem rezidenčního programu Pokročilá estetická a záchovná stomatologie. V roce 2011 ukončil studium na Stomatologické fakultě UAB a v roce 2012 získal doktorát v oboru biomedicínského inženýrství. Působil jako výzkumný pracovník u více než 50 výzkumů z grantů, publikoval na 50 recenzovaných článků a napsal 4 kapitoly v knihách, více než 25 článků v odborných časopisech a 75 abstraktů k výzkumům. Zájmem jeho výzkumu jsou mechanické, optické a biologické vlastnosti dentálních materiálů a klinické hodnocení nových dentálních materiálů. V roce 2016 získal cenu Stanford New Investigator Award a v roce 2017 cenu 3M Innovative Research Fellowship, obě udělené Americkou dentální asociací. Na téma dentálních materiálů přednáší na národní i mezinárodní úrovni. Působí také jako praktický zubní lékař ve fakultní nemocnici UAB.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Versaci, Mary Beth. “ACE Panel Survey Covers Technique, Maintenance When Using Dental Light-Curing Units.” American Dental Association, 3 June 2020.
 2. Scott, Barbara A, et al. “Effect of Disposable Infection Control Barriers on Light Output from Dental Curing Lights.” Journal of the Canadian Dental Association, vol. 70, no. 2, Feb. 2004, pp. 105–110.
 3. Xu X, Sandras DA, Burgess JO. Shear bond strength with increasing light-guide distance from dentin. J Esthet Restor Dent. 2006;18(1):19-27; discussion 28. doi: 10.2310/6130.2006.00007. PMID: 16426505.
 4. Zarpellon DC, Runnacles P, Maucoski C, Coelho U, Rueggeberg FA, Arrais C. Controlling In Vivo, Human Pulp Temperature Rise Caused by LED Curing Light Exposure. Oper Dent. 2019 May/Jun;44(3):235-241. doi: 10.2341/17-364-C. Epub 2018 Nov 16. PMID: 30444689.
 5. Bluelight.

 

Další články z rubriky:
Proč byste měli přejít na software Dent21? Články
Proč byste měli přejít na software Dent21?

28. 8. 2023 | Zprávy z firem

V současnosti mají zubní lékaři a dentální hygienistky na výběr z relativně velkého množství ordinačních programů pro...

Detail příspěvku

Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT Články
nepřehlédněte
Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT

8. 9. 2023 | Zprávy z firem

29. ročník veletrhu PRAGODENT otevře své brány už ve čtvrtek 12. října. Máte proto nejvyšší čas se zaregistrovat.

Detail příspěvku

Jarní konference a Sněm ADH ČR Články
Jarní konference a Sněm ADH ČR

19. 4. 2023 | Zprávy z firem

Na jarním Sněmu ADH ČR, který se konal v sobotu 15. dubna 2023, proběhly volby nového vedení pro další tříleté období...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
FKG XS Gates dentální produkty
FKG XS Gates

Rozšíření vchodu do kořenového kanálku

další dentální produkty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.