StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Problémy s disparalelitou zavedených implantátů: Řešení angulovaných kanálů pro šroubky u abutmentů Zirkonzahn

Problémy s disparalelitou zavedených implantátů: Řešení angulovaných kanálů pro šroubky u abutmentů Zirkonzahn

1. 2. 2022 | PR, Zirkonzahn

Tento materiál je shrnutím online konference pořádané společností Zirkonzahn na téma použití nových protetických komponentů pro implantáty. Portfolio společnosti Zirkonzahn určené pro více než 140 systémů implantátů a vyráběné kompletně v Jižním Tyrolsku (Itálie) obsahuje širokou nabídku produktů: běžné titanové báze, skenovací tělíska, White Scanmarkers, ScanAnalogs (naše laboratorní analogy používané jako značkovače při skenování), laboratorní analogy, Multi Unit Abutments, Raw-Abutments®, otiskovací a vhojovací abutmenty. Produktová řada byla nedávno rozšířena o novinky, jako jsou zcela nové titanové báze s přizpůsobitelnou výškou nebo s angulovaným kanálem pro šroub, značkovače White Metal Scanmarkers, titanové čepy Zirkonzahn Titanium Posts a spojovací prvky LOC-Connectors. Online konference poskytla účastníkům podrobný popis těchto nových komponentů Zirkonzahn a ukázala, jak je lze začlenit do digitálních postupů práce prostřednictvím speciálních softwarových knihoven, a jak mohou jednotlivé komponenty ovlivnit konečný estetický výsledek.


Abutmenty MUA (Multi Unit Abutments) existují v různých rozměrech a jsou vhodné zejména pro vícečlenné náhrady. Spojovací prvky jsou standardizované a koncipované tak, že sekundární konstrukci lze na různé implantáty našroubovat přímo nebo s využitím titanových bází. Abutmenty MUA jsou k dispozici ve dvou různých verzích: rovné a angulované.

Obr. 1: Široký sortiment abutmentů společnosti Zirkonzahn, které jsou k dispozici pro více než 140 systémů implantátů.

Obr. 1: Široký sortiment abutmentů společnosti Zirkonzahn, které jsou k dispozici pro více než 140 systémů implantátů.

  • Rovné MUA se vyznačují non hex spojem bez antirotační funkce, což zjednodušuje výrobu vícečlenných náhrad. Jejich použití je v rámci standardizované platformy všech typů implantátů velmi snadné. MUA společnosti Zirkonzahn se používají v kombinaci s kónickými cementovanými titanovými bázemi a pro flexibilní možnosti ošetření jsou k dispozici v pěti gingiválních výškách.
  • Nové angulované MUA Angled jsou v současné době k dostání s úhlem 17 ° a dvěma různě nakloněnými spoji pro implantát se šestihranem pro kompenzaci sklonu implantátu. Jsou indikovány pro jedno a vícečlenné náhrady a pro správné umístění je jejich součástí pomůcka pro našroubování sterilizovatelná v autoklávu (PEEK). Abutmenty se šroubují na implantát pomocí speciálního momentového klíče a šroubováku MUA. Pro tento účel jsou k dispozici také speciální šroubky MUA.


Obr. 2, 3: Multi Unit Abutments rovné a angulované (17 °) jsou vynikající pro složité rekonstrukce zubních oblouků, kde jsou disparalelně zavedené implantáty (tzn. rozbíhavé kanály pro šroubky). Lze je využít pro všechny typy náhrad kotvených implantáty.

MUA se používají za účelem korekce směru nasazování konstrukcí kotvených rozbíhavými implantáty. Je nabízena celá řada platforem (šestihranných, čtvercových, trojúhelníkových a osmihranných): každý tvar je k dostání ve dvou různých typologiích, čímž se fakticky zdvojnásobují možnosti spojení.


Obr. 4: MUA lze použít pro indikace vyžadující různou míru rozbíhavosti. Lze je totiž zakoupit s různými spoji (šestihrannými, čtvercovými, trojúhelníkovými a osmihrannými): každý spoj je k dispozici ve dvou různých typologiích.

Inzerce

Titanové báze K85 a K80 pro angulované kanály pro šroubky (ASC = Angled Screw Channel)

Stejně jako všechny protetické komponenty Zirkonzahn se i naše titanové báze vyrábějí z vysoce kvalitní zdravotnické titanové slitiny. Naše portfolio titanových bází bylo nedávno rozšířeno o inovace pro flexibilní design a individualizace náhrad:

  • Titanové báze K85 lze individuálně zkrátit za účelem optimálního přizpůsobení délce zubu. Titanové báze K85, které jsou k dostání s kónickými nebo paralelními dříky, je možné v závislosti na indikaci náhrady integrovat s nebo bez antirotačního prvku.
  • Titanové báze K80 ASC kombinují výhody upravitelné výšky abutmentu s upravitelným úhlem kanálu pro šroubek. Šikmé kanály pro šroubek kompenzují neoptimální pozici implantátu tím, že je přístupový otvor zešikmený v úhlu 0–30 °. Titanové báze K80 ASC, které jsou k dostání s kónickými nebo paralelními dříky, je možné v závislosti na indikaci náhrady integrovat s nebo bez antirotačního prvku. Pro zavádění je nutný šroubovák s kulatou hlavou, speciální momentový klíč a adaptér.


Obr. 5: Titanové báze K85 je možné individuálně zkrátit za účelem optimálního uzpůsobení délce zubu. Obr. 6: Titanové báze K80 ASC s přístupovým kanálem je možné angulovat v úhlu 0–30 °.

Nové implantátové komponenty – postup práce a ukázka případu v softwaru Zirkonzahn.Software

Každé ošetření prováděné digitálním postupem Zirkonzahn začíná zadáním jeho výchozích parametrů do softwaru Zirkonzahn.Archiv, což je systém správy databáze případů. Vlastní plán ošetření je poté editován v softwaru Zirkonzahn.Scan, pomocí kterého lze naskenovat a virtualizovat fyzické pracovní modely nebo vytvořit virtuální pracovní modely na základě importovaných intraorálních skenů. Před zahájením CAD navrhování je také možno sestavit a uložit projekt v jednom z dostupných virtuálních artikulátorů.

Za účelem ukázky všestranného použití možných protetických řešení od Zirkonzahn byl v rámci online konference předložen klinický případ s neoptimálním umístěním implantátů – s využitím angulovaných kanálů pro šroubky:

Z naskenovaných dat byl vytvořen digitální projekt, na jehož základě byly vyfrézovány dva pracovní modely. Na jednom z modelů byly použity komponenty Zirkonzahn MUA, na druhém pouze ScanAnalogs.


Obr. 7: Dva různé modely: jeden s MUA, druhý jen se ScanAnalogs. Obr. 8: Digitalizace modelu s běžnými značkovači Scanmarkers na MUA. Obr. 9: Digitalizace modelu se značkovači White Scanmarkers. Obr. 10: Digitální wax-up přiřazený k naskenované počáteční situaci.

Výchozí digitální projekt se importuje do CAD softwaru (Zirkonzahn.Modellier nebo doplňkový software Zirkonzahn.Modifier), kde se navrhne design základní konstrukce. Před zhotovením můstku se z knihovny implantátů Zirkonzahn vyberou protetické komponenty. Zde si uživatelé zvolí platformu, metodu zaznamenávání a indexování (Scanmarkers, White Scanmarkers nebo ScanAnalogs) a vhodnou titanovou bázi. Například implantáty umístěné na úrovni kosti nebo v její těsné blízkosti se nejlépe zaznamenávají pomocí běžných značkovačů Scanmarkers a nasazují se na ně titanové báze Zirkonzahn Narrow, které mají minimální průměr platformy. V knihovně implantátů Zirkonzahn se také volí plombovací šroubky pro kanály se závitem. Jakmile se v knihovně implantátů zvolí protetické implantátové komponenty, přistoupí se k navrhování můstku a jeho uzpůsobení zvoleným implantátovým komponentům, přičemž je k dispozici celá řada možností individualizace emergence profilu, okrajů abutmentu, sklonu kanálu pro šroubek atd.


Obr. 11: Před zahájením ošetření se musí v softwaru Zirkonzahn.Modellier zvolit implantáty a komponenty. Software uživateli umožňuje stáhnout pouze knihovnu s implantáty a komponenty potřebnými pro konkrétní ošetření. Obr. 12: CAD software přímo ukazuje závity pro zvolený kanál ke šroubku. Obr. 13: Za účelem individuálního navržení oblasti kolem implantátů je možné zakreslit emergence profil jednotlivě. Obr. 14: Okraje abutmentu je také možné upravovat a navrhovat individuálně.

Zubní technik Antonio Corradini ukázal možné kombinace abutmentů Zirkonzahn a vysvětlil jejich výhody a nevýhody:

  • U tohoto typu ošetření není použití kónických titanových bází šroubovaných přímo na náhradu bez MUA vhodné, protože jsou otvory vidět na vestibulární straně. Software umožňuje ručně změnit sklon kanálů pro šroubky, nicméně bez MUA nebo titanových základen K80 ASC mohou být výsledky frézování chybné, je-li změna sklonu kanálu výrazná. Z tohoto důvodu jsou pro implantáty s rozbíhavostí 0–30 ° doporučovány titanové báze K80, zatímco pro náhrady s rozbíhavostí 60–80 ° nebo hluboce zavedené implantáty jsou kvůli lepším výsledkům důrazně doporučovány MUA

Obr. 15: Použití kónických titanových základen našroubovaných přímo na náhradu bez abutmentu MUA není nejlepším řešením, protože otvory jsou vidět z vestibulární strany. Obr. 16: Software umožňuje ručně změnit sklon kanálů pro šroubky, nicméně pro přesné výsledky se v případě disparalelně zavedených implantátů důrazně doporučuje použití titanových základen K80 a MUA 17 °.

  • Zvolení MUA 17 ° na Scanmarkers s běžnými kónickými titanovými základnami změní estetický výsledek: kanály pro šroubky budou vystupovat přímo na okluzních ploškách

Obr. 17: Modrá barva znamená, že digitální Scanmarker dokonale odpovídá tomu naskenovanému. Obr. 18: Při použití MUA 17 ° vystupují kanály pro šroubky přímo na okluzních ploškách, čímž nijak neovlivňují estetický výsledek.

  • Při použití titanových základen K80 ASC je možné každý kanál individuálně upravit podle sklonu implantátu, a to díky speciálnímu otvoru, který je pro tyto nové titanové báze charakteristický. V tomto případě byla zvolena velikost 2.9. Po sloučení s designem základní konstrukce je možné zvolit v nástroji FreeForm správnou velikost kanálu pro šroubek a pak uzpůsobit kanály pro šroubek v náhradě podle správného sklonu. Spojení mezi titanovou základnou a kanálem pro šroubek je dokonale přesné a během frézování nebude docházet k nepřesnostem


Obr. 19: Při použití titanových základen K80 ASC je možné individuálně posunout každý kanál pro šroubek podle sklonu implantátu. Obr. 20: Po sloučení základní konstrukce se skenem se z knihovny vybere správný kanál pro šroubek. Obr. 21: Kanál pro šroubek se pak uzpůsobí požadovanému sklonu. Obr. 22: Při použití titanových základen K80 ASC jsou kanály pro šroubky v náhradě vidět na okluzních ploškách, což nijak neovlivňuje estetiku výsledné náhrady.

First published in: Labline Magazine, 2020. Zirkonzahn – LEARNING KNOWS NO BOUNDS! (3), pp. 52–61.

30letá záruka na všechny implantátové abutmenty Zirkonzahn!
Při výrobě našich komponentů na implantáty používáme vysoce kvalitní zdravotnickou titanovou slitinu (Ti-6Al-4V ELI odpovídající normě ASTM F136 a DIN EN ISO 5832-3). Jako jeden z největších světových výrobců splňujeme nejpřísnější kritéria kvality (ISO 13485 MDSAP; směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC) a všechny komponenty jsou vyvíjeny a vyráběny v našem výrobním závodě v Jižním Tyrolsku (Itálie). Věříme tomu, co děláme a dobrovolně přebíráme odpovědnost za naše výrobky – kromě zákonem stanovené povinné záruky poskytujeme až 30letou záruku na všechny použité implantátové abutmenty (titanové základny, Multi Unit Abutments, Multi Unit Abutments Angled, Raw-Abutments® stejně jako na příslušné šroubky). V rámci platných záručních pravidel společnosti Zirkonzahn výslovně zahrnujeme do záruky i implantáty jiných výrobců použité spolu s implantátovými abutmenty Zirkonzahn. Podívejte se na naši nejnovější nabídku komponent na www. zirkonzahn.com a zkontrolujte si, zda jsou kompatibilní s Vaším systémem implantátů! Podle země Vašeho sídla budou objednávky zadané do 11 hodin doručeny do 24 hodin. Stačí zaslat email na
info@zirkonzahn.com nebo nám zavolat na +39 0474 066 660!

 

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Světový den ústního zdraví 2023 – tisková konference Články
Světový den ústního zdraví 2023 – tisková konference

17. 3. 2023 | Zprávy z firem

Česká stomatologická komora se už tradičně zapojuje do velkého mezinárodního projektu World Oral...

Detail příspěvku

Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu Články
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

20. 6. 2023 | Zprávy z firem

Mnoho zubních lékařů se stále mylně domnívá, že u zirkonu není bondování...

Detail příspěvku

Poskytněte pomoc zdravotníkům na Ukrajině Články
Poskytněte pomoc zdravotníkům na Ukrajině

9. 8. 2023 | Zprávy z firem

Neupotřebitelný zdravotnický materiál (před expirací, po expiraci, změna norem a další) může zachránit životy! Máte...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Artikulátor Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Artikulátor

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.