StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Případy nevýhodně zavedených implantátů: inovativní řešení

Případy nevýhodně zavedených implantátů: inovativní řešení

18. 12. 2022 | PR, Zirkonzahn

Technika Double Screw Bar, Bartplatte, individuální abutmenty Raw-Abutments® a titanové základny K80 Angled Screw Channel (ASC)


V případech úplné ztráty chrupu je dle mé zkušenosti nejlepším řešením náhrada kotvená na třmenu. Vzhledem k mnoha faktorům, které ovlivňují jak kosmetické, tak funkční aspekty takovéto rehabilitace však tento druh rekonstrukce představuje jeden z nejobtížnějších protetických úkolů. V tomto ohledu mohou navíc celý proces zkomplikovat vůči alveolu proteticky nevýhodně zavedené implantáty. V takovém případě velmi často vyžaduje protetické řešení funkční a estetické kompromisy: Pokud chceme co nejvíce zachovat optimální funkční pozici a sklon umělých zubů vycházející z anatomických poměrů v ústech pacienta, obvykle to vyžaduje estetické kompromisy, např. umístění otvoru pro šroubek na vestibulární plošku umělých zubů. Pokud jsme vzhledem k umístění implantátů nuceni umělé zuby posunout mimo jejich optimální pozici/sklon vůči alveolu, může to vést k nepřirozené okluzi a možným muskuloskeletálním problémům.

Inzerce

Tento článek se zabývá novými implantologickými komponenty a pracovními technikami dostupnými v softwaru Zirkonzahn.Modellier, usnadňujícími zajištění estetiky spolu s funkčností a stabilitou i v případech proteticky nevýhodně zavedených implantátů u bezzubých pacientů.

Double Screw Bar (dvojitě šroubovaný třmen)

Double Screw Bar je speciální inovativní technika spočívající v tom, že do třmenu jsou začleněny přístupové otvory pro šroubky: na implantáty je tedy našroubován třmen a na třmen je poté našroubována suprastruktura nesoucí náhradu zubů i měkkých tkání, což umožňuje vyhnout se zásadním estetickým i funkčním kompromisům protetického řešení. Ve frontálním úseku nám toto řešení umožňuje vyhnout se umístění esteticky obtížně řešitelných přístupových otvorů pro šroubky na vestibulární straně umělých zubů v případě vestibulárně vykloněných os implantátů. V případě zachyceném na následujících obrázcích byla primární konstrukce třmenu navržena se čtyřmi pomocnými otvory pro šroubky, jejichž úkolem je připevnit suprastrukturu nesoucí náhradu ke třmenu. Software Zirkonzahn.Modellier je vybaven novou funkcí pro provádění techniky Double Screw Metal, díky které si může uživatel vizualizovat pozice šroubků a generovat závity v designu třmenu. Prostřednictvím 3D zobrazení situace je možno nalézt optimální pozici otvorů pro šroubek v konstrukci třmenu i ideální (tedy esteticky nerušivé) umístění hlavy šroubku do suprastruktury nesoucí náhradu. Digitální šroubky jsou opatřeny několika značkami naznačujícími ideální hloubku jejich zanoření do třmenu k dostatečně stabilnímu ukotvení zirkonové suprastruktury. Tato funkce softwaru také umožňuje navržení designu závitu v otvoru, který lze s velkou přesností vyfrézovat např. pomocí frézovací jednotky M2 Comfort Line.

 • Počáteční situace s „konvenčně“ navrženými vestibulárně umístěnými přístupovými otvory pro šroubky.

  Počáteční situace s „konvenčně“ navrženými vestibulárně umístěnými přístupovými otvory pro šroubky.

 • Dvě značky na digitálním šroubku vymezující ideální hloubku jeho zanoření do třmenu k dostatečně stabilnímu ukotvení suprastruktury nesoucí náhradu.

  Dvě značky na digitálním šroubku vymezující ideální hloubku jeho zanoření do třmenu k dostatečně stabilnímu ukotvení suprastruktury nesoucí náhradu.

 • Otvory pro šroubky navržené technikou Double Screw (červeně) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

  Otvory pro šroubky navržené technikou Double Screw (červeně) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

 • Funkce softwaru Double Screw umožňuje vytvoření závitů v designu třmenu, které se poté vyfrézují pomocí vysoce přesné frézovací jednotky Zirkonzahn.

  Funkce softwaru Double Screw umožňuje vytvoření závitů v designu třmenu, které se poté vyfrézují pomocí vysoce přesné frézovací jednotky Zirkonzahn.

 • Třmen Double Screw Bar eloxovaný do zlaté barvy.

  Třmen Double Screw Bar eloxovaný do zlaté barvy.

 • Příklad náhrady vyrobené technikou Double Screw Bar: třmen je našroubovaný na implantáty a suprastruktura je našroubována na třmen.

  Příklad náhrady vyrobené technikou Double Screw Bar: třmen je našroubovaný na implantáty a suprastruktura je našroubována na třmen.

 • Prostřednictvím pokročilé funkce modulu Bar v softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno individuálně přizpůsobit třmen tvaru suprastruktury pomocí funkce volného tvarování.

  Prostřednictvím pokročilé funkce modulu Bar v softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno individuálně přizpůsobit třmen tvaru suprastruktury pomocí funkce volného tvarování.

 • Prostřednictvím pokročilé funkce modulu Bar v softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno individuálně přizpůsobit třmen tvaru suprastruktury pomocí funkce volného tvarování.

  Prostřednictvím pokročilé funkce modulu Bar v softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno individuálně přizpůsobit třmen tvaru suprastruktury pomocí funkce volného tvarování.

 • V softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno generovat jednotný směr nasazování všech abutmentů.

  V softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno generovat jednotný směr nasazování všech abutmentů.

 • Design abutmentu vychází ze dvou velikostí polotovaru (Ø 14 nebo 10 mm), které jsou k dispozici. Z tohoto důvodu mají virtuální abutmenty dvě vrstvy naznačující obě velikosti polotovaru.

  Design abutmentu vychází ze dvou velikostí polotovaru (Ø 14 nebo 10 mm), které jsou k dispozici. Z tohoto důvodu mají virtuální abutmenty dvě vrstvy naznačující obě velikosti polotovaru.

 • Držák Raw-Abutment® Holder 6 Teleskoper (Ø 125 mm) umožňuje frézovat při použití frézovacího přístroje s extra velkou oběžnou dráhou Teleskoper Orbit až šest abutmentů Raw-Abutments® během jednoho cyklu.

  Držák Raw-Abutment® Holder 6 Teleskoper (Ø 125 mm) umožňuje frézovat při použití frézovacího přístroje s extra velkou oběžnou dráhou Teleskoper Orbit až šest abutmentů Raw-Abutments® během jednoho cyklu.

 • V tomto případě náhrady vyrobené z pryskyřice Abro® Basic Multistratum® umožnily individuální abutmenty Raw-Abutments® kompenzovat vestibulární sklon implantátů a díky eloxování do zlaté barvy se zmírnil šedý nádech definitivní náhrady.

  V tomto případě náhrady vyrobené z pryskyřice Abro® Basic Multistratum® umožnily individuální abutmenty Raw-Abutments® kompenzovat vestibulární sklon implantátů a díky eloxování do zlaté barvy se zmírnil šedý nádech definitivní náhrady.

 • Použití standardních titanových bází by u této náhrady ovlivnilo konečný estetický výsledek.

  Použití standardních titanových bází by u této náhrady ovlivnilo konečný estetický výsledek.

 • Titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC) jsou opatřeny přístupovým otvorem, který je možné naklonit v úhlu 0–30 °.

  Titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC) jsou opatřeny přístupovým otvorem, který je možné naklonit v úhlu 0–30 °.

 • Vhodnou orientací otvorů pro šroubek kompenzují titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC) neoptimální pozice implantátů.

  Vhodnou orientací otvorů pro šroubek kompenzují titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC) neoptimální pozice implantátů.

 • Příklad náhrady s nepříznivými pozicemi implantátů, u níž byly použity standardní titanové báze.

  Příklad náhrady s nepříznivými pozicemi implantátů, u níž byly použity standardní titanové báze.

 • Příklad náhrady s nepříznivými pozicemi implantátů, u níž byly použity standardní titanové báze.

  Příklad náhrady s nepříznivými pozicemi implantátů, u níž byly použity standardní titanové báze.

 • Stejná náhrada jako na obr. 15a, b vyrobená s použitím K80 Angled Screw Channel titanových bází (ASC).

  Stejná náhrada jako na obr. 15a, b vyrobená s použitím K80 Angled Screw Channel titanových bází (ASC).

 • Stejná náhrada jako na obr. 15a, b vyrobená s použitím K80 Angled Screw Channel titanových bází (ASC).

  Stejná náhrada jako na obr. 15a, b vyrobená s použitím K80 Angled Screw Channel titanových bází (ASC).

 • Otvory pro šroubky se závity u kovového třmenu navrženého technikou Double Screw Metal je možno vyfrézovat pomocí speciálních fréz a vysoce přesné frézovací jednotky M2.

  Otvory pro šroubky se závity u kovového třmenu navrženého technikou Double Screw Metal je možno vyfrézovat pomocí speciálních fréz a vysoce přesné frézovací jednotky M2.

 • Otvory pro šroubky se závity u kovového třmenu navrženého technikou Double Screw Metal je možno vyfrézovat pomocí speciálních fréz a vysoce přesné frézovací jednotky M2.

  Otvory pro šroubky se závity u kovového třmenu navrženého technikou Double Screw Metal je možno vyfrézovat pomocí speciálních fréz a vysoce přesné frézovací jednotky M2.

Bartplatte

Pomocí funkce Bartplatte je nyní možno efektivně vytvářet konstrukce kotvené implantáty pro estetické a funkční náhrady celých zubních oblouků. Prostřednictvím této pokročilé funkce modulu Bar v softwaru Zirkonzahn.Modellier je možno pomocí funkce volného tvarování navrhnout třmen se specifickým designem a individuálně jej přizpůsobit tvaru suprastruktury. Před vyfrézováním třmenu je navíc možno vytvořit na třmenu v modulu Attachment další retenční prvky.

Individuální abutmenty Raw-Abutments®

Raw-Abutments®, vyrobené z vysoce kvalitní titanové slitiny zdravotnické třídy (Ti-6Al-4V ELI v souladu s ASTM F136 a DIN EN ISO 5832-3), jsou prefabrikované polotovary titanových abutmentů určené pro výrobu individuálních abutmentů. Jejich průmyslově prefabrikované spojení s implantátem zajišťuje vysokou přesnost dosedu. V případech bezzubé horní čelisti s nevýhodně zavedenými implantáty umožňuje software Zirkonzahn.Modellier generovat jednotný směr nasazení všech abutmentů a současně individuálně navrhnout tvar jednotlivých abutmentů.

Je tak mj. možno zabránit vestibulárnímu umístění přístupových otvorů pro šroubky.

V závislosti na místě použití jsou k dispozici abutmenty Raw-Abutments® s průměrem 10 mm nebo 14 mm, přičemž druhé jmenované jsou vhodné především pro molárové oblasti. Během fáze navrhování pomůže přesný potřebný průměr abutmentů určit 3D zobrazení. Pokud zubnímu technikovi potřebné abutmenty Raw-Abutments® chybí, může si je objednat přímo prostřednictvím softwaru Zirkonzahn.Webshop.

Použití speciálních fréz a postupů zajišťuje obzvláště hladkou povrchovou strukturu vyfrézovaného abutmentu a při využití speciálně koncipovaných držáků (s průměrem 95 nebo 125 mm) je možno frézovat v rámci jednoho cyklu 3 až 6 abutmentů Raw-Abutments®. Polotovary Raw-Abutments® jsou opatřeny antirotačním prvkem a jsou optimální pro všechny typy náhrad.

Titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC)

Titanové báze K80 Angled Screw Channel mají několik nových výhod. Mají upravitelnou výšku dosedu do dásně a umožňují sklon přístupového otvoru pro šroubek v úhlu 0 až 30 °. Tyto nové titanové báze jsou také opatřeny drážkami, které jsou nápomocné při úpravě jejich výšky a zároveň fungují jako retence pro optimální adhezi cementu. Báze jsou k dispozici s nebo bez antirotačního spojovacího prvku a také s vysoce kvalitním pozlacením, které zvyšuje biokompatibilitu a snižuje šedý vzhled celé náhrady. Alternativně lze titanové báze eloxovat do různých barev pomocí spektrálního eloxovacího zařízení Titanium spectral-coluring Anodizer. Titanové báze K80 Angled Screw Channel (ASC) jsou nejvhodnější pro cementované náhrady.

Práce s kovy: vysoce přesné frézování ma eloxování za účelem optimální estetiky

Frézovací jednotky Wet Heavy Metal zaručují vysokou přesnost frézování tvrdých materiálů. Frézovací jednotky M1, M2, a M2 Dual Wet Heavy Metal umožňují zpracování všech typů dentálních materiálů. Díky integrované funkci mokrého zpracování zvládnou zpracovat tvrdé kovy, jako je titan, chromkobalt, polotovary Raw-Abutments® a lze frézovat dokonce i sklokeramiku a disilikáty. Frézovací jednotka M1 Wet Heavy Metal se vyznačuje vysokou stabilitou díky oběžné dráze se čtyřmi ložisky a hřídeli s vysokým točivým momentem. Osvědčená stabilita M1 byla dále optimalizována a vznikla nejnovější generace přístrojů M2, které jsou nyní plně odolné vůči vibracím díky mimořádně stabilnímu odpružení s dvojitým ložiskem a nové, výkonnější a kompaktnější hřídeli. Absence vibrací umožňuje frézovat velmi hladké povrchy. Přívod chladicí kapaliny integrovaný do frézovací hřídele jednotek M2 navíc pomáhá udržovat frézovací komoru čistou s optimálním chlazením frézy při opracování kovů. Po vyfrézování je možné všechny titanové konstrukce eloxovat do požadované barvy v laboratoři pomocí spektrálního eloxovacího zařízení Titanium spectral-colouring Anodizer. Například je lze eloxovat do zlaté barvy, aby se zabránilo šedému nádechu náhrady způsobenému prosvítáním třmene skrze zirkonovou suprastrukturu.

Více informací na www.zirkonzahn.com.

Redakční poznámka: Článek vychází z prvního vydání v časopisu Labline Magazine: Zirkonzahn Srl., 2021. Cases on divergent implants: Innovative Solutions. Labline Magazine, 11(4), pp. 20–29.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu Články
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

20. 6. 2023 | Zprávy z firem

Mnoho zubních lékařů se stále mylně domnívá, že u zirkonu není bondování...

Detail příspěvku

Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT Články
nepřehlédněte
Je nejvyšší čas! Registrujte se na PRAGODENT

8. 9. 2023 | Zprávy z firem

29. ročník veletrhu PRAGODENT otevře své brány už ve čtvrtek 12. října. Máte proto nejvyšší čas se zaregistrovat.

Detail příspěvku

Proč byste měli přejít na software Dent21? Články
Proč byste měli přejít na software Dent21?

28. 8. 2023 | Zprávy z firem

V současnosti mají zubní lékaři a dentální hygienistky na výběr z relativně velkého množství ordinačních programů pro...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.