StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Novinky > CEREC Primescan – klinický případ

CEREC Primescan – klinický případ

21. 8. 2019 | PR, Dentsply Sirona

Dělejte perfektní skeny s CEREC Primescan a získejte čas pro věci, které jsou skutečně důležité pro Vaše pacienty.


V praxi, kde byly digitální technologie upřednostňovány již od počátku, jsou nová zařízení spíše radostí než  povinností. A to je důvod, proč byla Dr. Bernhild-Elke Stamnitz z Langenu v Německu nadšena, že je jedním z prvních zubních lékařů, kteří si mohli při každodenní práci vyzkoušet CEREC Primescan – nový intraorální skener od Dentsply Sirona. Jako trenérka CEREC je již dobře seznámena s digitálním otiskováním, ale již od prvních zkušeností s přístrojem je přesvědčena, že CEREC Primescan představuje obrovský posun v kvalitě.

„Jednoduše miluji nové technologie,“ vysvětluje Dr. Bernhild-Elke Stamnitz. Má svou vlastní plně digitální praxi, kterou provozuje v Lagenu již od roku 2004. Během svých studií v Heidelbergu se poprvé setkala s CAD/CAM technologiemi v zubním lékařství. „V té době ještě měly daleko k dokonalosti, ale myšlenka to podle mého názoru byla průlomová,“ říká. „Zatímco v počátcích digitálního otiskování jsme se neustále ptali, u kterých indikací jej můžeme použít, dnes se ptáme: Kdy jej nelze použít?”

Pro Dr. Stamnitz jsou výhody jasné. „Především, je to jednoduše rychlejší,” vysvětluje. „Jen vezměte v úvahu kroky celého procesu otiskování: Rozložit lžíce různých velikostí, vyzkoušet je a vybrat vhodnou velikost. Následně vybrané lžíce připravit k použití. Zvolit vhodný materiál pro otiskování, který však nemusí napoprvé fungovat optimálně, a v tom případě je nutno některé kroky opakovat. To vše odpadá, pokud používáte digitální otiskování.” Zubní lékařka z Lagen také v digitálním otiskování vidí cestu k lepší hospodárnosti, protože nic není nutno následně vyhazovat, snižuje se potřeba skladování materiálů a co je pro Dr. Stamnitz nejdůležitější – můžeme se více soustředit na pacienta. „Digitální technologie jsou také výborným komunikačním prostředkem. Během digitálního otiskování pacient lépe vnímá, co se děje, může vidět situaci ve svých ústech na obrazovce a je mnohem více schopen porozumět proč a kde je potřeba provést dané ošetření.“

„Velmi dobré” se stává „prakticky perfektním”

Jakmile zjistila, že je to praktické a výhodné pro její praxi, nemohla si již Dr. Stamnitz představit každodenní práci bez digitálního otiskování. Myslí si, že se v posledních letech technologie v této oblasti velmi vyvinula. Zčásti je to i díky softwarovým vylepšením. Kalkulace 3D modelů, kvalita prvních návrhů a přesnost dosedu se konstantně vylepšují. CEREC Primescan intraorální skener, který nyní dorazil na trh, také významně urychluje a zjednodušuje proces a vytváří výsledky, které doposud byly jen stěží dosažitelné. “Otiskování bylo již dříve skutečně dobré, ale nyní je prostě ještě lepší.”

Podle názoru Dr. Stamnitz to můžeme konkretizovat v několika bodech: S CEREC Primescan mohou být skeny prováděny i v situacích, kdy pacient vykazuje známky parodontálně poškozených zubů, které jsou charakterizovány dlouhými korunkami s odhalenými oblastmi kořene. Pokud jsou nutné subgingivální preparace, skener zachytí i oblasti pod dásní. „Až doposud to byl jeden z argumentů lidí, kteří odmítali digitální otiskování,“ říká tato CAD/CAM expertka. „Oblasti, které jsou obtížně dosažitelné mohou být jednoduše zachyceny Primescanem bez nutnosti velkého úsilí při skenování, což je značnou výhodou.“

Dalším důležitým zlepšením je znázornění okrajů náhrady, což je velmi důležité pro další zpracování skenu, protože to zjednodušuje proces navrhování a výroby náhrady v praxi. Sken zároveň spolehlivě poskytuje všechny informace, které technik potřebuje ke zhotovení přesného modelu, k určení okluze a artikulaci. Dr. Stamnitz většinou zhotovuje protetiku v ordinaci („V ordinaci zhotovuji náhrady do tří členů.”), ale rozsáhlejší náhrady posílá zubnímu technikovi do laboratoře, která je součástí praxe. „To je obecně velmi výhodný koncept praxe,“ říká. „Digitální otiskování je smysluplné jak z klinické, tak z ekonomické perspektivy,” vysvětluje. „Ale neméně důležitá je i výhoda pro pacienty, kteří skutečně ocení ‚digitální zkušenost’ a mohou o tom vyprávět ostatním.“

CEREC Primescan – praktický test

Popis případu, který ukazuje, jak je CEREC Primescan užitečný v každodenní praxi: Pacient přišel do ordinace s nevhodnou korunkou v místě 37 se sekundárním kazem. Po exkavaci bylo v plánu nasazení nové CEREC korunky. Nejprve bylo rychle a důkladně vydezinfi kováno nové ovládací centrum CEREC Primescan AC, které má výrazně větší dotykovou obrazovku s možností náklonu. Díky hladkému povrchu bez přechodů je dezinfekci možno rychle a jednoduše provést kdykoliv je potřeba. Ještě před zahájením skenování byla do CEREC Primescan AC načtena data pacienta a byla vytvořena nová složka. Celkově byl skener použit během ošetření třikrát: po preparaci zubu 37 v dolním zubním oblouku, ke skenování antagonálního zubního oblouku a ke skenování bukálního pohledu skusu z obou stran. To vše mohlo být delegováno asistentce, ale zkušená uživatelka CEREC dala přednost vlastnoručnímu skenování: „Zajímám se o tuto technologii a abych k Vám byla naprosto upřímná, skenování je zábava.“ Po odstranění nevhodné korunky a finální preparaci, byl čas na použití CEREC Primescan. Dr. Stamnitz jej popisuje následovně: „Jako dlouholetý uživatel CEREC Omnicam jsem si hned uvědomila, že CEREC Primescan úplně jinak padne do ruky. Skener je nyní ještě lépe vybalancovaný. Skenování je rychlé a jednoduché – částečně i díky faktu, že se nemusím starat o specifické skenovací úhly nebo procedury. Vše šlo intuitivně a plynule. Sken celého zubního oblouku byl dokončen za méně než minutu, což nemůže být bráno jako samozřejmost. Obzvláště speciální bylo, že pacient mohl ihned vidět výsledky na monitoru společně se mnou. Sken byl okamžitě převeden do 3D obrazu. Při srovnání s ostatními skenery jsem si ihned všimla, že tento skener je schopen skenovat i jiné materiály, např. zlaté korunky – nebyly tedy ztraceny žádné informace z okolních zubů nebo antagonistů. To považuji za skutečný pokrok.“

Po skenování software automaticky označí preparační hranici, tu můžeme manuálně upravit, pokud chceme. „Myslím, že je to veliká výhoda,” říká Dr. Stamnitz, „protože mohu takto pokaždé sama rozhodnout, zda chci akceptovat návrh, což mimochodem většinou dělám s čistým svědomím, anebo ne.” To je prováděno pomocí dotykové obrazovky, kterou byla nahrazena dotyková koule a kterou si mnoho uživatelů, včetně Dr. Stamnitz, přálo. Nakonec CEREC Software 5 vytvořil počáteční návrh. „Na ten sePo skenování software automaticky označí preparační hranici, tu můžeme manuálně upravit, pokud chceme. „Myslím, že je to veliká výhoda,” říká Dr. Stamnitz, „protože mohu takto pokaždé sama rozhodnout, zda chci akceptovat návrh, což mimochodem většinou dělám s čistým svědomím, anebo ne.” To je prováděno pomocí dotykové obrazovky, kterou byla nahrazena dotyková koule a kterou si mnoho uživatelů, včetně Dr. Stamnitz, přálo. Nakonec CEREC Software 5 vytvořil počáteční návrh. „Na ten se vždy koukám velmi pečlivě,“ říká. „Software toho dokáže hodně. Návrhy jsem často příjemně překvapena a většinou, jako i v tomto případě, jsem spokojená už po pár drobných úpravách.“

Software se učí společně s uživatelem

Důvodem významně vylepšených počátečních návrhů CEREC Softwaru 5 je použití umělé inteligence. S okamžitým efektem se nová generace softwaru učí společně s uživatelem, takže je schopna vytvořit ještě lepší počáteční návrhy pro budoucí verze. Počáteční návrhy korunek jsou nejen vylepšeny umělou inteligencí, ale také celý pracovní postup je v mnoha aspektech podporován softwarem. Díky tomu jsou indikace pro náhradu automaticky rozpoznány a je vyznačena preparační hranice – osa modelu je také určena zcela automaticky.

Dr. Stamnitz je fascinována prací přímo na obrazovce: „Pracovní postup je velmi jednoduchý a díky ovládání pomocí dotykové obrazovky si mohu udržet koncentraci a mít oči stále na obrazovce.“ Během navrhování a příprav pro korunku je pacient u toho a může pozorovat lékaře při práci. „V podobných případech je zážitek z ošetření pro moje pacienty vždy něco velmi speciálního,” říká doktorka. „Jsou součástí procesu po celou dobu, mohou se ptát a mohou vidět ‚naživo’ jak se korunka vyrábí.“ Korunka v uvedeném případě byla vyfrézována z Celtra Duo bloku, což je zirkonoxidem vyztužený lithium disilikát s excelentními estetickými vlastnostmi a vysokou úrovní stability. Korunka byla připravena už po 11 minutách. Již při zkoušce bylo evidentní, že je dosed perfektní. Korunka byla individualizována barvami a glazována. Poté byla nacementována do úst pacienta vysoce pevným duálně tuhnoucím cementem (Calibra Ceram). V tomto případě byl celkový čas ošetření cca 90 minut. To bylo velice výhodné pro našeho pacienta, kterého tlačil čas.

Lepší kvalita za kratší čas

Přesnost skenu a rychlost získání dat a jejich zpracování má samozřejmě vliv na konečný výsledek, to je zkušenému uživateli ihned jasné. Struktura korunky, především na okrajích, je vysoce závislá na kvalitě otisku, a to je důvod, proč se vyplatí používat CEREC Primescan. Dr. Stamnitz říká: „Díky novému CEREC Softwaru 5 jsou výsledné náhrady vypracovány ještě jemněji a ve větším detailu. A to vše navíc v kratším procesu od skenování až k nasazení. Čas, který ušetřím v celém procesu, využiji pro své pacienty. Získáváme čas, abychom si s nimi vybudovali dobré vztahy. Neléčíme jednoduše jen zub, jednáme vždy i s pacienty a ti by měli být centrem našeho zájmu, protože v jejich krásném úsměvu, kterého jim pomáháme dosáhnout, je více nežli jen atraktivní a zdravé zuby.“

Publikováno: StomaTeam 4/2019

Reklama
 • Původní situace, zub 37.

  Původní situace, zub 37.

 • Sken dolní čelisti s preparovaným zubem 37.

  Sken dolní čelisti s preparovaným zubem 37.

 • Preparační hranice je automaticky vyznačena softwarem, ale může být i upravena manuálně, pokud si to přejeme. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr.

  Preparační hranice je automaticky vyznačena softwarem, ale může být i upravena manuálně, pokud si to přejeme. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr.

 • Uživatelské rozhraní pro návrh náhrady, které může být ovládáno dotykovou obrazovkou.

  Uživatelské rozhraní pro návrh náhrady, které může být ovládáno dotykovou obrazovkou.

 • Uživatelské rozhraní pro zahájení výroby náhrady.

  Uživatelské rozhraní pro zahájení výroby náhrady.

 • Konečný výsledek situace u zubu 37.

  Konečný výsledek situace u zubu 37.

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
CEREC Primescan – klinický případ
PR, Dentsply Sirona

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz
zubní lékařka z Langenu
v Německu si Primescan velice cení, jako zařízení, které činí intraorální skenování jednodušším než kdy předtím.

Články na podobné téma:
O prodeji praxí Články
O prodeji praxí

13. 3. 2020 | Novinky

Když jsem přemýšlel nad vhodným tématem prvního čísla nového roku, nešlo mi to příliš snadno. Nabízely by se změny příspěvků členů ČSK, ale upřímně je mi to téma docela ukradené...

Detail příspěvku

Dezinfikátory a čističe vzduchu. Jsou skutečně účinné? Články
Dezinfikátory a čističe vzduchu. Jsou skutečně účinné?

1. 6. 2020 | Novinky

V poslední době se vyrojilo mnoho prostředků určených k dezinfekci a čištění ovzduší v uzavřených prostorech. Není divu, na hygienu začal...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.