StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Úprava estetiky čípkovitého zubu pomocí minimálně invazivní keramické fazety

Úprava estetiky čípkovitého zubu pomocí minimálně invazivní keramické fazety

24. 11. 2020 | Prof. Dr. Jürgen Manhart, ZT Uwe Gehlinger

Naši pacienti touží po esteticky co nejdokonalejších zubech, zároveň však informovaný pacient upřednostňuje minimálně invazivní formy ošetření. Vyžaduje metody ošetření šetrné k zubním strukturám, které však zároveň dlouhodobě nevykazují jakékoli kompromisy z funkčního a estetického hlediska. Adhezivně fixované keramické fazety dovolují u mnoha pacientů velmi šetrnou funkční i estetickou úpravu zabarvených, kariézních, frakturovaných, dysplastických nebo chybně postavených zubů.


Moderní stomatologie nabízí v dnešní době četné metody, jak obnovit či optimalizovat funkci a estetiku zubů ve frontálním úseku chrupu. Mezi ně patří (podle počátečního stavu a v závislosti na stupni destrukce jednotlivých zubů) polychromatické vícevrstvé přímé kompozitní rekonstrukce, laboratorně zhotovované či průmyslově vyráběné kompozitní fazety, keramické fazety, dostavbové fazety (částečné fazety), 360° fazety, korunky (metalokeramické, celokeramické) a ortodontické postupy.1–4 Celokeramické fazety dovolují v kombinaci s adhezivní technikou ve vhodných případech šetrné, funkční a současně estetické ošetření a můžeme je v mnoha situacích upřednostnit před preparací na výrazně invazivnější plné korunky.5–8

Hlavní oblast uplatnění fazet se nachází převážně ve frontálním úseku chrupu, především v horní čelisti – jejich indikační spektrum však zasahuje též na premolárový úsek a v ojedinělých případech dokonce až do oblasti molárů.9–11 Ve Slovníku odborných protetických pojmů z Journal of Prosthetic Dentistry z roku 2017 je keramická fazeta definována jako „tenká, adhezivně fixovaná keramická rekonstrukce, která obnovuje vestibulární, incizální a částečně i aproximální plošky zubů s esteticky opodstatněnou potřebou ošetření.12

 • 22letá pacientka s čípkovitým levým laterálním řezákem v horní čelisti

  22letá pacientka s čípkovitým levým laterálním řezákem v horní čelisti

 • 22letá pacientka s čípkovitým levým laterálním řezákem v horní čelisti

  22letá pacientka s čípkovitým levým laterálním řezákem v horní čelisti

 • Detailní vzhled čípkového zubu

  Detailní vzhled čípkového zubu

 • Zub je svou labiální konturou nepatrně mimo zubní oblouk. To vylučuje ošetření pomocí „non-prep“ fazety, které by vyústilo v přílišné překonturování zubu.

  Zub je svou labiální konturou nepatrně mimo zubní oblouk. To vylučuje ošetření pomocí „non-prep“ fazety, které by vyústilo v přílišné překonturování zubu.

 • Obr. 5: Stanovení barvy rekonstrukce zubním technikem v laboratoři na kontralaterálním řezáku. Obr. 6: Zhotovením digitální fotografi e s polarizačním filtrem mohou být eliminovány nežádoucí odlesky na zubu

  Obr. 5: Stanovení barvy rekonstrukce zubním technikem v laboratoři na kontralaterálním řezáku. Obr. 6: Zhotovením digitální fotografi e s polarizačním filtrem mohou být eliminovány nežádoucí odlesky na zubu

 • V rámci stanovení barvy zubu si zubní technik během analýzy estetiky zubů zaznamenává všechny aspekty podstatné pro budoucí rekonstrukci a zanáší je do schématu vrstvení keramiky

  V rámci stanovení barvy zubu si zubní technik během analýzy estetiky zubů zaznamenává všechny aspekty podstatné pro budoucí rekonstrukci a zanáší je do schématu vrstvení keramiky

 • Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

  Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

 • Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

  Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

 • Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

  Návrh plánované přestavby postranního řezáku pomoci wax-upu – sádrový model zubu byl za účelem získání prostoru pro wax-up labiálně nepatrně zaradýrován

 • Technikem připravený nepřímý mock-up z fazetovacího mkompozitu na sádrovém modelu výchozí situace

  Technikem připravený nepřímý mock-up z fazetovacího mkompozitu na sádrovém modelu výchozí situace

 • Povšimněte si rozšíření mock-upu až na palatinální plochu zubu kvůli optimalizaci dynamické okluze

  Povšimněte si rozšíření mock-upu až na palatinální plochu zubu kvůli optimalizaci dynamické okluze

 • Mock-up odhaluje křehké tvary plánované minimálně invazivní rekonstrukce

  Mock-up odhaluje křehké tvary plánované minimálně invazivní rekonstrukce

 • Mock-up odhaluje křehké tvary plánované minimálně invazivní rekonstrukce

  Mock-up odhaluje křehké tvary plánované minimálně invazivní rekonstrukce

 • Zkouška mock-upu: plánovaná rekonstrukce tak může být v předstihu vyzkoušena a posouzena ve vztahu k rozměrům, tvaru a postavení v ústech pacienta, aniž by na zubu musela proběhnout nezvratná preparace

  Zkouška mock-upu: plánovaná rekonstrukce tak může být v předstihu vyzkoušena a posouzena ve vztahu k rozměrům, tvaru a postavení v ústech pacienta, aniž by na zubu musela proběhnout nezvratná preparace

 • Preparace na fazetu na laterálním řezáku: cervikální okraj preparace probíhá ekvigingiválně, aproximální hranice preparace jsou umístěny do oblastí, které po fixaci fazety nebudou již dále viditelné

  Preparace na fazetu na laterálním řezáku: cervikální okraj preparace probíhá ekvigingiválně, aproximální hranice preparace jsou umístěny do oblastí, které po fixaci fazety nebudou již dále viditelné

 • Minimálně invazivní preparace na fazetu je rovněž vyzkoušena i v dynamické okluzi (zde v protruzi)

  Minimálně invazivní preparace na fazetu je rovněž vyzkoušena i v dynamické okluzi (zde v protruzi)

 • Labiální zbroušení zubních struktur a geometrie preparace je sagitálně i axiálně ověřena pomocí preparačního silikonového klíče

  Labiální zbroušení zubních struktur a geometrie preparace je sagitálně i axiálně ověřena pomocí preparačního silikonového klíče

 • Labiální zbroušení zubních struktur a geometrie preparace je sagitálně i axiálně ověřena pomocí preparačního silikonového klíče

  Labiální zbroušení zubních struktur a geometrie preparace je sagitálně i axiálně ověřena pomocí preparačního silikonového klíče

 • Pomocí palatinálního silikonového klíče je ověřen i vertikální rozměr preparace ve vztahu k zamýšlené délce plánované rekonstrukce

  Pomocí palatinálního silikonového klíče je ověřen i vertikální rozměr preparace ve vztahu k zamýšlené délce plánované rekonstrukce

 • Stanovení barvy preparovaného zubu pomocí speciálního vzorníku

  Stanovení barvy preparovaného zubu pomocí speciálního vzorníku

 • Příprava pro otiskování zavedením tenkého retrakčního vlákna do sulku k odtlačení marginální gingivy

  Příprava pro otiskování zavedením tenkého retrakčního vlákna do sulku k odtlačení marginální gingivy

 • Přesný otisk preparovaného zubu v individualizované konfekční otiskovací lžíci

  Přesný otisk preparovaného zubu v individualizované konfekční otiskovací lžíci

 • Hotová fazeta z vrstvené živcové keramiky

  Hotová fazeta z vrstvené živcové keramiky

 • Palatinální rozsah fazety, kterým lze optimalizovat dynamickou okluzi, se řídí podle mock-upu

  Palatinální rozsah fazety, kterým lze optimalizovat dynamickou okluzi, se řídí podle mock-upu

 • Pomocí zlatého pudru lze kontrolovat povrchovou texturu hotové fazety ve srovnání se sousedními zuby

  Pomocí zlatého pudru lze kontrolovat povrchovou texturu hotové fazety ve srovnání se sousedními zuby

 • Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

  Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

 • Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

  Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

 • Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

  Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

 • Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

  Takovéto tenké fazety se dají vyrábět presovací technikou z monolitické keramiky jen velmi obtížně: vnitřní strana fazety ukazuje přechody od translucentního labiálního vrstvení do opakních distálně-incizálních oblastí, které musí udržet úroveň jasu

 • Před fixací fazety působila gingiva zcela nezánětlivě

  Před fixací fazety působila gingiva zcela nezánětlivě

 • Zkouška estetiky keramické fazety na zubu 22 s Try-in pastou

  Zkouška estetiky keramické fazety na zubu 22 s Try-in pastou

 • Funkční zkouška fazety s kontrolou dosedu, aproximálních kontaktů a okrajového uzávěru

  Funkční zkouška fazety s kontrolou dosedu, aproximálních kontaktů a okrajového uzávěru

 • 60sekundová příprava vnitřního povrchu fazety z živcové keramiky pomocí kyseliny

  60sekundová příprava vnitřního povrchu fazety z živcové keramiky pomocí kyseliny

 • Stav po opláchnutí kyseliny a vysušení povrchu keramiky vzduchem

  Stav po opláchnutí kyseliny a vysušení povrchu keramiky vzduchem

 • Adhezivní plošky naleptané keramiky jsou ošetřeny silanem

  Adhezivní plošky naleptané keramiky jsou ošetřeny silanem

 • Příprava zubu pro adhezivní fi xaci odtlačením marginální gingivy retrakčním vláknem a izolace sousedních zubů teflonovou páskou

  Příprava zubu pro adhezivní fi xaci odtlačením marginální gingivy retrakčním vláknem a izolace sousedních zubů teflonovou páskou

 • Leptání zubních struktur kyselinou fosforečnou

  Leptání zubních struktur kyselinou fosforečnou

 • Po opláchnutí kyseliny a osušení zubu je patrný „mrazivý“ vzhled povrchu preparace zcela ohraničené sklovinou

  Po opláchnutí kyseliny a osušení zubu je patrný „mrazivý“ vzhled povrchu preparace zcela ohraničené sklovinou

 • Aplikace vazebného prostředku na povrch naleptaného zubu

  Aplikace vazebného prostředku na povrch naleptaného zubu

 • Opatrné rozfoukání vazebného prostředku vzduchovou pistolí. Před nasazením fazety se odstraní tefl onová páska, aby se předešlo případným problémům s dosazením fazety

  Opatrné rozfoukání vazebného prostředku vzduchovou pistolí. Před nasazením fazety se odstraní tefl onová páska, aby se předešlo případným problémům s dosazením fazety

 • Keramickou fazetu nasadíme na zubní pahýl společně s fixačním kompozitem. Po odstranění přebytků adheziva překryjeme fixační spáru glycerinovým gelem k zamezení tvorby povrchové inhibiční vrstvy na povrchu fixačního kompozitu

  Keramickou fazetu nasadíme na zubní pahýl společně s fixačním kompozitem. Po odstranění přebytků adheziva překryjeme fixační spáru glycerinovým gelem k zamezení tvorby povrchové inhibiční vrstvy na povrchu fixačního kompozitu

 • Polymerizace čistě světlem tuhnoucího fixačního kompozitu

  Polymerizace čistě světlem tuhnoucího fixačního kompozitu

 • Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

  Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

 • Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

  Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

 • Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

  Výslednou remodelaci čípkovitého levého postranního řezáku do odpovídajícího tvaru pomocí fazety lze považovat za optimální. Fazeta vykazuje velmi dobrou funkční a estetickou integraci do stávajícího zubního oblouku.

 • V incizálním pohledu je patrné vyrovnání palatinální anatomie čípkovitého zubu pomocí keramiky. Tím je současně optimalizováno i řezákové vedení v dynamické okluzi.

  V incizálním pohledu je patrné vyrovnání palatinální anatomie čípkovitého zubu pomocí keramiky. Tím je současně optimalizováno i řezákové vedení v dynamické okluzi.

 • V incizálním pohledu je patrné vyrovnání palatinální anatomie čípkovitého zubu pomocí keramiky. Tím je současně optimalizováno i řezákové vedení v dynamické okluzi.

  V incizálním pohledu je patrné vyrovnání palatinální anatomie čípkovitého zubu pomocí keramiky. Tím je současně optimalizováno i řezákové vedení v dynamické okluzi.

 • Vydařený závěr ošetření se projevuje výrazným zlepšením celkové estetiky úsměvu

  Vydařený závěr ošetření se projevuje výrazným zlepšením celkové estetiky úsměvu

 • Kontrola adaptace barvy fazety pomocí digitální fotografie s polarizačním filtrem

  Kontrola adaptace barvy fazety pomocí digitální fotografie s polarizačním filtrem

 • Při průchodu světla zaujme vynikající vedení světla skrze fazetu z vrstvené keramiky

  Při průchodu světla zaujme vynikající vedení světla skrze fazetu z vrstvené keramiky

 • Rovněž fluorescenční vlastnosti, ověřené UV světlem, neumožňují rozeznat jakékoli rozdíly mezi keramickou rekonstrukcí a vlastními přirozenými zuby

  Rovněž fluorescenční vlastnosti, ověřené UV světlem, neumožňují rozeznat jakékoli rozdíly mezi keramickou rekonstrukcí a vlastními přirozenými zuby

 • Pacientka se za vydařené ošetření odvděčila spokojeným úsměvem

  Pacientka se za vydařené ošetření odvděčila spokojeným úsměvem

Keramické fazety popsal poprvé v roce 1938 Charles Pincus jako – v tehdejší době dočasnou – možnost estetického vylepšení frontálního úseku u hereček.13 Trvalo pak ovšem až do začátku 80. let 20. století, než začaly keramické fazety pomalu pronikat do zubních ordinací. To bylo možné teprve poté, co bylo objeveno, že leptání a silanizace keramiky ve spojení s adhezivně připraveným povrchem tvrdých zubních tkání vede k nárůstu pevnosti rekonstrukce.14

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Fazety vyžadují podstatně menší zbroušení tvrdých zubních tkání ve srovnání s preparací na klasickou plnou korunku.15 Tenké fazety mají tloušťku vrstev od cca 0,3 do 0,8 mm, v ojedinělých případech až do jednoho milimetru.16 Preparace se odehrává převážně na labiální plošce zubu. Pouze nepatrné zbroušení zubních tkání má pro pacienta významné výhody. Kromě ušetření zdravých struktur zubu je rovněž výrazně zredukováno riziko postpreparačních problémů, jako např. nebezpečí ztráty vitality u postižených zubů v důsledku preparačního traumatu.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Jürgen Manhart, ZT Uwe Gehlinger

Korespondenční adresa:

Prof. Dr. Jürgen Manhart
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
Klinikum der Universität München
Goethestraße 70, 80336 München
E-mail: manhart@manhart.com

Uwe Gehringer, ZT
Made by Uwe Gehringer – Dentallabor
Frauenstr. 11, 80469 München
E-mail: uwe@madeby-ug.de

Použitá literatura: zobrazit skrýt

1.    Celik, C. and D. Gemalmaz, Comparison of marginal integrity of ceramic and composite veneer restorations luted with two different resin agents: an in vitro study. Int J Prosthodont, 2002. 15(1): p. 59-64.
2.    Magne, P., Noninvasive bilaminar CAD/CAM composite resin veneers: a semi-(in)direct approach. Int J Esthet Dent, 2017. 12(2): p. 134-154.
3.    Hajmasy, A. and H. Schorn, Maximaler Substanzerhalt bei maximaler Ästhetik. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 352-356.
4.    Dietschi, D. and J.M. Dietschi, Current developments in composite materials and techniques. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1996. 8(7): p. 603-13; quiz 614.
5.    Friedman, M.J., Current state-of-the-art porcelain veneers. Curr. Opin. Cosmet. Dent., 1993: p. 28-33.
6.    Christensen, G.J., Facing the challenges of ceramic veneers. The Journal of the American Dental Association, 2006. 137(5): p. 661-664.
7.    Calamia, J.R., The current status of etched porcelain veneer restorations. J Philipp Dent Assoc, 1996. 47(4): p. 35-41.
8.    Rouse, J.S., Full veneer versus traditional veneer preparation: a discussion of interproximal extension. Journal of Prosthetic Dentistry, 1997. 78(6): p. 545-549.
9.    Kern, M., et al., Vollkeramik auf einen Blick. Leitfaden zur Indikation, Werkstoffauswahl, Vorbereitung und Eingliederung von vollkeramischen Restaurationen. 6. Auflage ed. 2015, Ettlingen: AG für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
10.    Vanlioğlu, B.A. and Y. Kulak-Özkan, Minimally invasive veneers: current state of the art. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 2014. 6: p. 101-107.
11.    Gurel, G., Discovering the artist inside: a three-step approach to predictable aesthetic smile designs, Part I. Dent Today, 2013. 32(5): p. 74, 76-8.
12.    The_Academy_of_Prosthodontics, The Glossary of Prosthodontic Terms: Ninth Edition. Journal of Prosthetic Dentistry, 2017. 117(5): p. e1-e105.
13.    Pincus, C.R., Building mouth personality. J South Calif Dent Assoc, 1938. 14: p. 125-129.
14.    Calamia, J.R., Etched porcelain facial veneers: a new treatment modality based on scientific and clinical evidence. N.Y. J Dent, 1983. 53(6): p. 255-259.
15.    Chun, Y.H., et al., Restoring strength of incisors with veneers and full ceramic crowns. J Adhes Dent, 2010. 12(1): p. 45-54.
16.    Sharma, S., G. Kugel, and L. Hamburg, Successful veneers. Preparation is the critical factor in a successful treatment outcome. Inside Dentistry, 2010. 6(7): p. 76-79.
17.    Chen, J.H., et al., Clinical evaluation of 546 tetracycline-stained teeth treated with porcelain laminate veneers. J Dent, 2005. 33(1): p. 3-8.
18.    Davis, L.G., P.D. Ashworth, and L.S. Spriggs, Psychological effects of aesthetic dental treatment. J Dent, 1998. 26(7): p. 547-54.
19.    Meijering, A.C., et al., Patients' satisfaction with different types of veneer restorations. J Dent, 1997. 25(6): p. 493-497.
20.    Morneburg, T., et al., Wissenschaftliche Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. V. (DGPRo) (vormals DGZPW): Anwendung des Gesichtsbogens beim funktionsgesunden Patienten im Rahmen restaurativer Maßnahmen. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 2010. 65(11): p. 690-694.
21.    Gehringer, U., Ästhetischer Zahnersatz ist individueller Zahnersatz. Cosmetic Dentistry, 2014(3): p. 24-28.
22.    Manhart, J., Keramikveneers. Teil 1: Indikation und Behandlungsplanung. Quintessenz, 2011. 62(7): p. 869-883.
23.    Winter, R., Visualizing the natural dentition. J Esthet Dent, 1993. 5(3): p. 102-17.
24.    Schroeder, H.E., Pathobiologie oraler Strukturen. 1991, Basel: Karger-Verlag.
25.    Hall, N.R. and M.C. Kafalias, Composite colour matching: the development and evaluation of a restorative colour matching system. Aust Prosthodont J, 1991. 5: p. 47-52.
26.    Gehringer, U., Die Quelle des Erfolgs. dental dialogue, 2014. 15(1): p. 32-35.
27.    Javaheri, D., Considerations for planning esthetic treatment with veneers involving no or minimal preparation. The Journal of the American Dental Association, 2007. 138(3): p. 331-337.
28.    Rouse, J. and S. McGowan, Restoration of the anterior maxilla with ultraconservative veneers: clinical and laboratory considerations. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1999. 11(3): p. 333-339.
29.    Magne, P. and M. Magne, Use of additive waxup and direct intraoral mock-up for enamel preservation with porcelain laminate veneers. Eur J Esthet.Dent, 2006. 1(1): p. 10-19.
30.    Kois, D.E., K.K. Schmidt, and A.J. Raigrodski, Esthetic templates for complex restorative cases: rationale and management. J Esthet Restor Dent, 2008. 20(4): p. 239-248.
31.    Hajto, J., C. Cacaci, and P. Schaller, Herstellung direkter und indirekter Veneerprovisorien im Frontzahnbereich mittels eines speziellen Präzisionsformteils. Teamwork Interdiszipl J Proth Zahnheilk, 2001. 4(2): p. 128-144.
32.    Gurel, G. and N. Bichacho, Permanent diagnostic provisional restorations for predictable results when redesigning the smile. Pract Proced Aesthet Dent, 2006. 18(5): p. 281-286.
33.    Magne, P. and W.H. Douglas, Additive contour of porcelain veneers: a key element in enamel preservation, adhesion, and esthetics for aging dentition. J Adhes Dent, 1999. 1(1): p. 81-92.
34.    Simon, H. and P. Magne, Clinically based diagnostic wax-up for optimal esthetics: the diagnostic mock-up. J Calif Dent Assoc, 2008. 36(5): p. 355-362.
35.    Edelhoff, D., Vielfältige Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker. Quintessenz Zahntech, 2008. 34(1): p. 12-14.
36.    Sheets, C.G. and T. Taniguchi, Advantages and limitations in the use of porcelain veneer restorations. J Prosthet Dent, 1990. 64(4): p. 406-11.
37.    Mangani, F., et al., Clinical approach to anterior adhesive restorations using resin composite veneers. Eur J Esthet Dent, 2007. 2(2): p. 188-209.
38.    Peumans, M., et al., Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent, 2000. 28(3): p. 163-177.
39.    Gurel, G., et al., Influence of enamel preservation on failure rates of porcelain laminate veneers. Int J Periodontics Restorative Dent, 2013. 33(1): p. 31-9.
40.    Friedman, M.J., A 15-year review of porcelain veneer failure - a clinician's observations. Compendium of Continuing Education in Dentistry, 1998. 19: p. 625-636.
41.    Dumfahrt, H. and H. Schäffer, Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part II--Clinical results. The International Journal of Prosthodontics, 2000. 13(1): p. 9-18.
42.    Peumans, M., et al., Five-year clinical performance of porcelain veneers. Quintessence Int, 1998. 29(4): p. 211-221.
43.    Sorensen, J.A., et al., Marginal fidelity and microleakage of porcelain veneers made by two techniques. Journal of Prosthetic Dentistry, 1992. 67(1): p. 16-22.
44.    Friedman, M.J., The enamel ceramic alternative: porcelain veneers vs metal ceramic crowns. J Calif Dent Assoc, 1992. 20: p. 27-33.
45.    McLaren, E.A. and B. LeSage, Feldspathic Veneers: What Are Their Indications? Compend Contin Educ Dent, 2011. 32(3): p. 44-49.
46.    Rinke, S., et al., Retrospective evaluation of extended heat-pressed ceramic veneers after a mean observational period of 7 years. J Esthet Restor Dent, 2018. 30(4): p. 329-337.
47.    Weiler, T., Ästhetische Veneers – traditionell gefertigt, garantiert ohne CAD/CAM! Teil 2: Veneer-Keramikschichtung,Oberflächengestaltung, Feinbearbeitung, abschließende zahntechnische Gedanken. Zahntech Mag, 2014. 18(1-2): p. 24-28.
48.    Johannemann, I., Guten Tag Herr Geller! dental dialogue, 2015. 16(9): p. 2-7.
49.    Müterthies, K., Additio ad naturam. Möglichkeiten einer noninvasiven Veneer-Behandlung. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 366-373.
50.    Müterthies, K., G. Körner, and T. Minami, Noninvasiv - Minimalinvasiv - Invasiv 2011, Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH.
51.    Chadwick, R.G., J.F. McCabe, and T.E. Carrick, Rheological properties of veneer trial pastes relevant to clinical success. Br Dent J, 2008. 204(6): p. E11.
52.    Xing, W., et al., Evaluation of the esthetic effect of resin cements and try-in pastes on ceromer veneers. J Dent, 2010. 38 Suppl 2: p. e87-e94.
53.    Omar, H., et al., Effect of CAD-CAM Porcelain Veneers Thickness on Their Cemented Color. J Dent, 2010. 38 Suppl, 2: p. e95-e99.
54.    Vaz, E.C., et al., Resin Cement: Correspondence with Try-In Paste and Influence on the Immediate Final Color of Veneers. J Prosthodont, 2019. 28(1): p. e74-e81.
55.    Zhang, F., Y. Zhao, and M.E. Razzoog, Effect of layering feldspathic porcelain on resulting veneer color with aluminum oxide core. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2002. 37(3): p. 206-209.
56.    Hajto, J. and U. Gehringer, Individuell variierende Präparationstiefe und Schichttechnik bei Frontzahnveneers. Quintessenz Zahntechnik, 2011. 37(8): p. 990-1000.
57.    Guess, P.C. and C.F. Stappert, Midterm results of a 5-year prospective clinical investigation of extended ceramic veneers. Dental Materials, 2008. 24(6): p. 804-813.
58.    Clelland, N.L., et al., Influence of bond quality on failure load of leucite- and lithia disilicate-based ceramics. J Prosthet Dent, 2007. 97(1): p. 18-24.
59.    Rasetto, F.H., et al., Light transmission through all-ceramic dental materials: a pilot study. Journal of Prosthetic Dentistry, 2004. 91(5): p. 441-446.
60.    Hein, S., Weissabgleich. Der Einsatz einer neuen Graukarte in der dentalen Fotografie. dental dialogue, 2017. 18(1): p. 76-87.
61.    Hein, S., Vom Digitalfoto zur richtigen Farbe. Der Einsatz einer neuen Graukarte in der dentalen Fotografie. Teamwork Prothetik & Digitale Technologien in der Praxis, 2017. 20(6): p. 409-416.
62.    Hein, S., et al., Farbinterpretationen jenseits des Sichtbaren erforschen. Quintessenz Zahntechnik, 2014. 40(9): p. 1178-1191.
63.    Hein, S., J. Tapia, and P. Bazos, eLABor_aid: a new approach to digital shade management. Int J Esthet Dent, 2017. 12(2): p. 186-202.
64.    Hein, S., J. Tapia, and P.K. Bazos, eLABor_aid: Ein neues Konzept für die Zahnfarbbestimmung. Quintessenz, 2019. 70(12): p. 1440-1454.
65.    Hein, S. and M. Zangl, The use of a standardized gray reference card in dental photography to correct the effects of five commonly used diffusers on the color of 40 extracted human teeth. Int J Esthet Dent, 2016. 11(2): p. 246-59.
66.    Kelly, J.R., Dental ceramics: current thinking and trends. Dent Clin North Am, 2004. 48(2): p. 513-530.
67.    Magne, P., M. Magne, and U. Belser, The esthetic width in fixed prosthodontics. J Prosthodont, 1999. 8(2): p. 106-18.
68.    Magne, P., M. Magne, and I. Magne, Porcelain Jacket Crowns: Back to the Future Through Bonding. QDT Quintessence Dental Technology, 2010: p. 89-96.
69.    Aristidis, G.A. and B. Dimitra, Five-year clinical performance of porcelain laminate veneers. Quintessence Int, 2002. 33(3): p. 185-189.
70.    Wylie, S.G., H.K. Tan, and K. Brooke, Restoring the vertical dimension of mandibular incisors with bonded ceramic restorations. Australian Dental Journal, 2000. 45: p. 91-96.
71.    Swift, E.J. and M.J. Friedman, Critical appraisal. Porcelain veneer outcomes, part II. J Esthet Restor Dent, 2006. 18(2): p. 110-111.
72.    Swift, E.J., Jr. and M.J. Friedman, Critical appraisal. Porcelain veneer outcomes, part I. J Esthet Restor Dent, 2006. 18(1): p. 54-57.

MEDIN W-file dentální produkty
MEDIN W-file

Vyhledání a zprůchodnění kořenových kanálků

další dentální produkty

Další články z rubriky:
Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.