StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Minimálně invazivní změna úsměvu, která potěšila pacientku

Minimálně invazivní změna úsměvu, která potěšila pacientku

15. 11. 2021 | Dr. Tif Qureshi

Progresivní design úsměvu

Nákladné rozsáhlé invazivní rekonstrukce úsměvu se staly trhem, jehož služby vyhledává stále méně pacientů. Hlavním důvodem je, že mnoho pacientů nemá dostatečný rozpočet na takové ošetření a stále více pacientů nechce riskovat invazivní zákrok. Pomocí progresivního designu úsměvu, který zahrnuje srovnání, vybělení a bondované dostavby zubů, může být potenciálně léčena širší vrstva pacientů větším množstvím zubních lékařů a při mnohem menším riziku. Na základě mé vlastní zkušenosti, mnoho pacientů, kteří požadovali radikální protetické řešení, změnilo názor, jakmile se jejich zuby začaly vyrovnávat, byly vyběleny a minimálně invazivně esteticky dostavěny.


Pacienti také ochotně přijali určité kompromisy plynoucí z možností neinvazivního řešení, o kterých by však ani nevěděli, pokud by ihned šli cestou 8 až 10 protetických rekonstrukcí frontálních zubů. Případ nastíněný níže ukazuje, jak bylo u pacientky dosaženo dramatického vylepšení estetiky a funkce úsměvu pomocí srovnání, vybělení a bondované dostavby zubů s minimální preparací. Co je ale nejdůležitější, pacientka změnila celkový pohled na svůj úsměv, jakmile se začaly objevovat první malé změny. Věřím, že tento způsob léčby je úspěšně dosažitelný jakýmkoliv praktickým zubním lékařem (Qureshi, 2011a, Qureshi 2011b).

Vyhodnocení možností ke zlepšení úsměvu

Žena, 25 let, zvažovala vylepšení svého úsměvu keramickými fazetami (obr. 1, 2). Byla však znepokojena mírou nutné preparace, takže uvítala návrh, že její zuby budou nejprve srovnány a vyběleny, který jsem pacientce předložil a ozřejmil jako alternativu ke keramickým fazetám.

Byla provedena celková funkční diagnostika (obr. 3–5). Pacientka měla skeletální II. třídu se sníženým Frankfurtským mandibulárním rovinným úhlem (FPMA). Horní špičáky se nacházely v poloze poloviční II. třídy. Řezáky byly ve vztahu II. třídy, 2. oddělení a moláry ve 3/4 hrbolku v II. třídě jak vpravo, tak vlevo.

Pacientka měla hluboký skus na hodnotě 75 % a předkus 4 mm. Horní laterální řezáky byly stěsnány a jejich středové linie byly shodné. Nebyly zjištěny žádné abnormality měkké tkáně, rty byly symetrické a kompetentní, s vysokou linií úsměvu. Dolní obličejový rozměr byl lehce snížen a špičákové vedení bylo pozitivní. Nebylo zde žádné distální rušení při protruzi a pacientka neměla žádné stížnosti nebo symptomy vad temporomandibulárního kloubu. Bylo pozorováno, že horní zuby jsou skloněny palatinálně a okraje incizí lehce olámány. Dolní zuby měly mírně nerovnoměrné okraje a způsobovaly defekty skloviny horních zubů z důvodu parafunkce.

Léčebné možnosti a plánování

Po konzultaci a prezentaci nálezů byly všechny ortodontické možnosti prodiskutovány s pacientkou, která byla dále odeslána ke specialistovi. Byl navržen jak komplexní, tak kompromisní plán léčby, zahrnující možnosti použití fixního ortodontického aparátu, průhledných ortodontických fólií či aparátu od Inman Aligners. Pacientka komplexní léčbu zavrhla a zvolila si jednoduchou úpravu frontálního úseku snímacími aparáty. Aparát, který si zvolila, byl Super Slim Inman Aligner, který používá průhledný oblouk a je mnohem tenčí, než jeho předchozí verze (obr. 6). To usnadňuje zavření rtů a také mnohem jednodušší mluvení. Představa pacientky v této fázi byla vyhnout se jakékoliv preparaci zubů, ale přesto chtěla mít keramické fazety.

Horní zuby byly stěsnány přesně o 1 mm. Během tří návštěv byla postupně provedena aproximální redukce stripováním. Pacientka nosila Super Slim Inman Aligner 18 hodin denně. Dolní zuby byly srovnány použitím jednoduchého Inman Aligneru.

Reklama

Dramatické zlepšení

Po osmi týdnech bylo zahájeno bělení. Velmi těsné domácí nosiče byly používány s Philips Zoom! Daywhite. Tento systém používá 6% peroxid vodíku a pacientka bělila dvakrát denně 30 minut po dobu dvou týdnů, v tu chvíli samozřejmě s aparátem Inman Aligner mimo ústa.

K plánování opatrné protruze u horních řezáků a současné retrakci laterálních řezáků byl použit 3Shape Orthoanalyzer. To zajistilo prostor pro fixaci drátěného retaineru kompozitem na orální plochu horních řezáků, aby se získala zpět okluzální zarážka. Ideální křivka zubního oblouku byla digitálně naplánována pomocí Spacewize softwaru. Ten umožňuje ošetřujícímu kontrolovat okluzi, eliminuje riziko „přetažení“ a potenciálních okluzálních problémů. Vyrovnání zubů bylo prakticky hotovo po 10 týdnech. Po úpravě polohy a barvy zubů mohla pacientka vidět dramatické vylepšení svého úsměvu (obr. 7–9). Na základě toho se rozhodla, že si nenechá udělat keramické fazety. Bez této možnosti vidět změnu by pokračovala k invazivnější léčbě.

 • Žena, 25 let, zvažovala keramické fazety na vylepšení svého úsměvu.

  Žena, 25 let, zvažovala keramické fazety na vylepšení svého úsměvu.

 • Žena, 25 let, zvažovala keramické fazety na vylepšení svého úsměvu.

  Žena, 25 let, zvažovala keramické fazety na vylepšení svého úsměvu.

 • Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

  Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

 • Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

  Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

 • Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

  Výběr náhledů z celkové ortodontické a funkční hodnoticí diagnostiky.

 • Super Slim Inman Aligner využívá průhledného oblouku a je mnohem tenčí než jeho předchozí verze.

  Super Slim Inman Aligner využívá průhledného oblouku a je mnohem tenčí než jeho předchozí verze.

 • Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

  Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

 • Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

  Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

 • Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

  Poté, co si pacientka zvykla na srovnání a barvu svých zubů, mohla vidět dramatické zlepšení svého úsměvu.

 • Přímé kompozitní dostavby z kompozitu Venus Diamond (Kulzer) byly umístěny na okraje laterálních horních řezáků a na palatinální stanu horních špičáků kvůli lepšímu špičákovému vedení.

  Přímé kompozitní dostavby z kompozitu Venus Diamond (Kulzer) byly umístěny na okraje laterálních horních řezáků a na palatinální stanu horních špičáků kvůli lepšímu špičákovému vedení.

 • Přímé kompozitní dostavby z kompozitu Venus Diamond (Kulzer) byly umístěny na okraje laterálních horních řezáků a na palatinální stanu horních špičáků kvůli lepšímu špičákovému vedení.

  Přímé kompozitní dostavby z kompozitu Venus Diamond (Kulzer) byly umístěny na okraje laterálních horních řezáků a na palatinální stanu horních špičáků kvůli lepšímu špičákovému vedení.

 • Byl nabondován trvalý drátěný retainer za použití Venus Flow (Kulzer), aby se předešlo relapsu polohy zubů.

  Byl nabondován trvalý drátěný retainer za použití Venus Flow (Kulzer), aby se předešlo relapsu polohy zubů.

 • Pacientka byla výsledkem potěšena – byl dle jejího názoru přesně takový, jaký si představovala po původně plánované realizaci estetických fazet.

  Pacientka byla výsledkem potěšena – byl dle jejího názoru přesně takový, jaký si představovala po původně plánované realizaci estetických fazet.

 • Pacientka byla výsledkem potěšena – byl dle jejího názoru přesně takový, jaký si představovala po původně plánované realizaci estetických fazet.

  Pacientka byla výsledkem potěšena – byl dle jejího názoru přesně takový, jaký si představovala po původně plánované realizaci estetických fazet.

 • Při kontrole za dva roky byla pacientka stále spokojená se svým úsměvem a nebyly potřebné žádné úpravy.

  Při kontrole za dva roky byla pacientka stále spokojená se svým úsměvem a nebyly potřebné žádné úpravy.

 • Při kontrole za dva roky byla pacientka stále spokojená se svým úsměvem a nebyly potřebné žádné úpravy.

  Při kontrole za dva roky byla pacientka stále spokojená se svým úsměvem a nebyly potřebné žádné úpravy.

Funkční a estetické náhrady

Po dvou týdnech byly hrany horních laterálních řezáků dostavěny kompozitem Venus Diamond (Kulzer) do původního tvaru – sklovinné odstíny Opaque Light (OL) a B1 byly aplikovány ve vrstvách. Stejný materiál byl použit na palatinální stranu horních špičáků pro lepší špičákové vedení (obr. 10, 11). Kompozit byl aplikován metodou obráceného trojúhelníku (reverse triangle technique), která blokuje přenášení světla, takže není nutná žádná preparace.

Přečtěte si také:
Gingivektomie vysokofrekvenčním proudem

15. 9. 2021 | Dr. Gerardo José Chacón Ramírez

Gingivektomie vysokofrekvenčním proudem Číst více >

Kompozit Venus Diamond mám v oblibě. Používám tento materiál již více než 7 let a ukázal se být velmi trvanlivým. Je předvídatelný a perfektně se adaptuje na barvu okolního zubu. Je jednoduché dosáhnout neviditelných okrajů při bondování na okraj nebo při prodlužování zubu.

Prvotní leštění kompozitních dostaveb se provádělo plstěnými disky a lešticí pastou s oxidem hlinitým. Po dvou týdnech se pacientka dostavila na kontrolu a sekundární leštění bylo dokončeno použitím jednoduchého a předvídatelného systému Venus Supra Polishing Kit.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Minimálně invazivní změna úsměvu, která potěšila pacientku
Dr. Tif Qureshi

Průkopník konceptu progresivního designu úsměvu a klinický ředitel IAS Academy.

ordinace Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

ordinace

další inzeráty

Články na podobné téma:
Gingivektomie vysokofrekvenčním proudem Články
Gingivektomie vysokofrekvenčním proudem

15. 9. 2021 | Estetická stomatologie

Abstrakt: Naši pacienti jsou velmi nároční na estetiku úsměvu. Společnost vyžaduje, aby standardy krásy a zdraví byly...

Detail příspěvku

Bělení zubů: Co bychom měli znát pro dosažení nejlepších výsledků Články
Bělení zubů: Co bychom měli znát pro dosažení nejlepších výsledků

7. 10. 2020 | Estetická stomatologie

Bělení vitálních zubů získalo v poslední době značnou popularitu a rychle se stalo jedním z nejčastěji žádaných...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.