StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Interview / reportáž > MUDr. Daniel Černý: Chceme podat pomocnou ruku

MUDr. Daniel Černý: Chceme podat pomocnou ruku

15. 1. 2021 | Mgr. Věra Tautová | Mgr. Irena Čani, redakce časopisu StomaTeam

Vzhledem k rozporuplným informacím a nepřehlednému dění kolem očkování proti onemocnění COVID-19 jsme požádali o rozhovor MUDr. Daniela Černého, zubního lékaře, prezidenta České endodontické společnosti a člena zakládajícího týmu iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Níže si můžete přečíst výtah z nahraného rozhovoru.

Pane doktore, naše redakce nedávno zveřejnila tiskovou zprávu České stomatologické komory informující o spolupráci zubních lékařů při očkování proti COVID-19. Pro doplnění jsme požádali o rozhovor prezidenta České stomatologické komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a vás bych chtěla požádat o doplnění informací z pohledu praktikujícího stomatologa a člena zakládajícího týmu iniciativy Lékaři pomáhají Česku, a to nejen k očkování, ale i k antigennímu testování. V rozhovoru s prezidentem ČSK mě zaujala zmínka o tom, že se testovalo v celé stomatologii již dávno. Ještě na podzim se ale ČSK do dění příliš nezapojovala (kromě zpracování hygienických pokynů pro zubní ordinace). Vznikla právě proto na přelomu října a listopadu 2020 iniciativa Lékaři pomáhají Česku?
Část minulosti je správně a část bych si dovolil upravit. Když začala pandemie na začátku roku 2020, velmi záhy jsme sledovali zprávy ze světa a už v průběhu února a března jsme, tehdy pod hlavičkou HDVI (Hradecký dentální vzdělávací institut), začali informovat naše kolegy o tom, co jsme se dozvídali. Jinými slovy, zvali jsme si experty na všechny možné obory (infektologii, metodiku obrany, ekonomiku provozu atd.) a pořádali jsme volné webináře, na kterých jsme se vzdělávali sami a zároveň jsme tu možnost dávali i ostatním. Výsledkem bylo, že už v průběhu března vznikl velmi detailní protokol o tom, jak se chránit v našich ordinacích, a tím jsme se zabývali po zbytek jara. Vznikl systém na filtraci vzduchu, naučili jsme se způsobům, jak se bránit přenosům infekce. Ono se dnes zdá, že v tom ČSK byla aktivní, nicméně realita je taková, že první dokument, který ČSK zveřejnila, byl až někdy před polovinou dubna. V té době už existoval náš protokol, tehdy ještě nikoliv pod značkou Lékaři pomáhají Česku, který vznikl v kooperaci mezi D.C.M. klinikou a Můj zubař s.r.o. Tehdy jsme se začali celou problematikou logicky zabývat poměrně široce. V září najednou začala křivka růst opět nahoru. V tu chvíli jsme si řekli, že se musíme začít chovat jinak, vstřícněji, a přišli jsme s myšlenkou, která vyplynula v průběhu léta, že můžeme nemocné detekovat, protože existuje něco jako antigenní test. To jsme na jaře netušili. 

Prohlášení prezidenta ČSK o tom, jak se tady testuje v průběhu celého roku je samozřejmě absurdní. Ještě v září naprostá většina lidí nevěděla, co to antigenní test je, a řada lidí si pod tím pojmem představila test na protilátky, který byl k dispozici už na jaře a nerozlišovala, co je PCR, co je antigenní a co protilátkový test. My jsme si tehdy řekli, že když máme poměrně velkou řadu existujících testů, pojďme nabídnout Ministerstvu zdravotnictví, že budeme v našich ordinacích testovat. Že pomůžeme detekovat nové bezpříznakové jedince a budeme pomáhat tomu, aby se společnost včas karantenizovala, když v té době ještě nedocházelo k tvrdému lockdownu. Tuhle iniciativu nám trvalo zprocesovat tři měsíce, ale i tak je to poměrně fantastické dílo, protože převážnou měrou se o to zasadily čtyři osoby: MUDr. Mounajjed, já, MUDr. Studený a MUDr. Matoušek. V říjnu jsme oznámili existenci iniciativy Lékaři pomáhají Česku (Více článek StomaTeamu ZDE) se snahou pomoci situaci tím, že prosadíme v našich ordinacích antigenní testy. Chtěli jsme ale, aby to nebyla iniciativa jen čtyř lidí, ale aby šlo o masovou záležitost. Původně jsme si mysleli, že jen nabídneme formu pomoci zubním lékařům a tím to skončí. Komunikovali jsme s prof. Prymulou a věc se zdála být nadějná. Všichni byli nadšení, že jsme napřed. Nicméně to skončilo, když pan profesor ve své roli ministra záhy skončil a nastalo období bezvládí. Bylo to ale opravdu důležité, protože situace se během října dramaticky zhoršila. Nakonec jsme se na základě desítek jednání na všech možných úrovních (IT, vakcinologů, lékařů z terénu až po premiéra ČR) dobrali k tomu, že jsme začali s exekutivou tuto problematiku řešit a chtěli dosáhnout toho, aby to byl oficiálně uznaný prvek a součást celého našeho obranného systému. Samozřejmě jsme v tu chvíli nabízeli ČSK, aby se s námi do toho zapojila. Aby nebyla celá záležitost jen naším výmyslem, ale abychom měli ČSK v zádech.

Nemáte pocit, že inciativa Lékaři pomáhají Česku v jistém smyslu supluje za ČSK, která „zaspala“?
Jistě. O tom není pochyb. Jakkoliv to dnes pan docent Šmucler uvádí jinak. Dokonce v době, kdy jsme s touto myšlenkou přišli, se první e-mail adresovaný představenstvu ČSK do ruky kompetentním lidem  vůbec nedostal. Reagoval na něj pouze pan docent Šmucler. A my jsme řekli: „Dobře, nechtějí spolupracovat.“ V podstatě až ve chvíli, kdy byla celá věc formálně prosazena (tedy když jsme vyběhali všechna kolečka mezi ministrem, premiérem, VZP, ÚZIS a celou věc jsme uvedli do chodu, tzn. že jsme vyřešili i technické problémy, formality, udělali jsme nízkoprahovou verzi, poskytli jsme seznamy vhodných testů, dali jsme k tomu know-how, natočili jsme doprovodná videa), teprve v té chvíli se na náš další popud ČSK rozhodla o naší iniciativě formálně informovat i členskou základnu. Pro řadu zubních lékařů je vyjádření prezidenta a představenstva ČSK stále důležité. A my jsme chtěli, aby se do toho ČSK zapojila, ale k tomuto zapojení došlo až ve chvíli, kdy bylo zcela zjevné, že jsme celou problematiku vyřešili, že už ta věc běží, a že se naopak velmi viditelně ukazuje, že ČSK v tom zapojení chybí a staví se naopak proti – v té době vznikaly dokumenty o tom, jak je nebezpečné odebírat stěr z nosohltanu, že k tomu nejsme oprávněni. Přitom práce v prostředí dutiny ústní je víc práce zubního lékaře než leckterého všeobecného lékaře a všechny zainteresované instituce nám dávaly za pravdu. Jinak by se nám to nepovedlo prosadit. Dali jsme do pohybu něco, co už existovalo jinde, nikdy jsme se nestavěli do role vakcinologů nebo imunologů, jen jsme dávali dohromady střípky mozaiky, a když jsme narazili na problém, pozvali jsme si nějakého experta. V průběhu podzimu jsme se tak vídali s lidmi z klinické medicíny, z laboratorní medicíny, s vakcinology, imunology, zkrátka s desítkami lidí. Některé z nich můžete najít na webových stránkách www.lekaripomahajicesku.cz, kde jsou jmenovitě uvedeni, protože oni s naší myšlenkou souhlasili a dodnes s námi spolupracují. Představa, jak zubní lékaři testovali už v průběhu celého roku je samozřejmě úsměvná. Jistě, pár ordinací testovalo, my jsme byli mezi nimi a testy jsme si koupili, jakmile byly k dispozici – bez ohledu na to, že to v té době nikdo nehradil, jsme mezi sebou testy prováděli, učili se s nimi pracovat a samozřejmě jsme hlavně využívali jejich potenciál detekovat nakažené osoby.

K dnešnímu dni už bylo podle mých informací provedeno 1,2 milionu antigenních testů, samozřejmě i v nemocnicích a domovech pro seniory apod., ale zhruba 40 % testů (půl milionu od prosince 2020) se začalo dělat teprve na základě naší iniciativy, kterou jsme pomáhali prosadit i do škol mezi učitele, a nakonec jsme se zapojili do systému měrou nebývalou, kterou jsme si původně ani nepředstavovali. 

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

 • Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

  Modelace očkovacího centra probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu.

Podle mapky na webových stránkách Lékaři pomáhají Česku, kde si každý může najít lékaře provádějící testování ve svém nejbližším okolí, se zapojilo již 1.115 ordinací (nejen zubních, ale také praktických lékařů). Kolik testů tyto ordinace týdně zhruba udělají? Není jejich hlavním záměrem otestování vlastních pracovních týmů a rodinných příslušníků? 
Těžko mohu mluvit ohledně motivace za ostatní. Provádění testů ale rozhodně není ekonomicky výnosná záležitost – test vám uhradí pojišťovna a dostanete zhruba 150 korun, což stěží pokryje základní potřeby jako rukavice a podobně. Bereme to tedy tak, že zařízení chápou tu přidanou hodnotu, což znamená, že vím, zda přede mnou sedí pacient infekční nebo nikoliv. Motivace určitě může být u každého jednoho pracoviště odlišná, někdo možná opravdu chce testy pro sebe a pro zaměstnance zdarma, ale i tahle motivace je zcela legitimní a my víme, že kapacita těch zařízení je podle vyplněných registračních dotazníků kolem 30.000 osob denně. Celkové množství antigenních testů se pohybuje kolem 30–40.000 za den, takže technicky vzato, pokud většina zařízení v LPČ pravidelně testuje své pacienty, jsme v testování dominantní silou a na základě těchto testů již bylo identifikováno 60-70 tisíc osob. Ze statistických údajů víme, že zhruba polovina těchto osob byla identifikována ještě v době asymptomatické, tedy v době, kdy ani sama ta osoba neví, že je nakažená. Většina testů je prováděna preventivně a záchyt pozitivních případů činí 6 %. Jde o rychlou službu v hledání pozitivních osob, které ještě nemají příznaky.

Podle nejnovějšího prohlášení se iniciativa Lékaři pomáhají Česku chystá zapojit také do očkování. Podle ČSK se počítá spíše s tím, že by zubní lékaři docházeli pomáhat vykrývat nedostatek personálu v očkovacích centrech. Jakým způsobem bude iniciativa Lékaři pomáhají Česku stát za lékaři, kteří se aktivně zapojí, co přesně za výhody jim poskytne registrace v LPČ?
Vakcinací jsme se začali zabývat ihned poté, co jsme dotáhli antigenní testy. Příprava vakcinací tady neprobíhala úplně rychle a dá se říci, že máme řadu měsíců zpoždění. Ve chvíli, kdy jsme viděli, že vakcinace bude další velké téma, a že se vakcíny blíží a jejich registrace budou opravdu již před koncem roku, zapojili jsme se na dvou frontách. Jednak jsme poskytli odborné krytí skupině agentur, které mají do začátku února připravit celoplošnou kampaň pro obyvatelstvo jako podporu vakcinace (to znamená, aby poskytly informace těm nerozhodnutým a dali jim šanci se rozhodnout, zda chtějí či nechtějí být vakcinováni). Vytvářeli jsme odborné argumentace, které nám validovali odborníci z vakcinologie a imunologie, a předávali jsme je agentuře. Připravili jsme jednoduché důvody k tomu, proč je vakcinace rychlou a levnou cestou ke zlepšení naší situace. To byl první krok. Druhý krok byl ten, že jsme všichni připraveni k tomu, abychom v našich ordinacích prováděli vakcinace svým pacientům. To je ovšem mnohem snazší, pokud máte připravenou jednoduchou vakcínu, kterou jen vyjmete z ledničky a aplikujete. Ale v případě těchto vakcín, které již jsou dnes zaregistrované (tzn. vakcína Comirnaty nebo teď Moderna), tedy vakcín, které přicházejí ve zmraženém stavu, se musí naředit a z jedné lahvičky se připraví několik dávek. Ty jsou k užití spíše ve velkokapacitních centrech. My jsme tedy řekli: „Dobře, je-li zde vakcína, kterou lze používat takto masově, pojďme si sednout, udělejme brainstorming a vymysleme na základě našich zkušeností a znalostí o té nemoci, jak organizovat akce, kde se shromažďuje spousta lidí.“ Nyní budujeme modul, který bude možné následně použít v podstatě kdekoliv v republice. V tuto chvíli tahle modelace probíhá v O2 Universum za plné podpory centrálního řídícího týmu, systému, který modeluje rezervační systém, za podpory MZ ČR a za plné podpory Úřadu vlády ČR. V tuhle chvíli dáváme dohromady, jak má modul fyzicky vypadat, kde se mají osoby pohybovat, jakým způsobem bude probíhat fyzická vakcinace, ale hlavně se snažíme najít to úzké hrdlo, které celou problematiku zpomaluje. A ukazuje se, že to je hlavně administrativní proces. My jsme vymysleli modul, jehož obsluha vyžaduje kolem 20–30 osob, zčásti zdravotníků a zčásti nezdravotníků, potřebujete pár židlí a stolů, potřebujete samozřejmě vakcíny, ochranné prostředky a pár tabletů, kterými se provádí jak ztotožnění, tak potvrzení anamnestických údajů. Když se celý mechanismus rozběhne, jsme schopni i na tom jednom modulu za jednu dvanáctihodinovou pracovní směnu obsloužit 1.500 osob. Možná dokonce dva tisíce, záleží na tom, jak budou nastaveny klíčové parametry. Ten modul v tuto chvíli obsahuje 64 židlí a do objektu jako je O2 Universum bychom ho dali 4,5krát. To znamená, že kapacita objektu jako je O2 Universum může být 7–10.000 osob za 12 hodin, které projdou budovou, budou vakcinováni a všechny jejich údaje budou zavedeny do systému. Nyní pracujeme, opět za spolupráce s dalšími osobami a institucemi se zkušenostmi např. s řízením výroby, s optimalizací nějakého pracovního procesu, na tom, abychom takovýto model vytvořili a budeme jej potom předávat Úřadu vlády jako hotovou šablonu, která bude mít formu daru od iniciativy Lékaři pomáhají Česku. 

Důležité je také to, že na to nepotřebujete speciální budovu, ale v podstatě se dva moduly vejdou na plochu hokejového hřiště. My jsme hokejový národ a máme hokejovou halu v každém trochu větším městě. Takže za předpokladu, že tento návod bude připomínkován, zvládnou ho všichni akceptovat a budou připraveny funkcionality rezervačního systému, může si každý starosta nebo hejtman vytvořit svoje vakcinační centrum podle této šablony, využít lokální lékaře, sestry a pomocníky, a provádět vakcinaci ve svém městě tempem, které by bylo jinak nevídané. Vakcinace ve fakultní nemocnici rychlostí 150 nebo 200 vakcinací za den by znamenala, že ještě za čtyři roky tady budeme pořád očkovat, a to je nepřijatelné. Tak to prostě nejde. My budeme mít od února a března k dispozici v podstatě miliony vakcín a ty musíme dostat do pacientů. 

Obdivuji vaši aktivitu, kterou navíc vyvíjíte ve svém volném čase. Není ale smutné, že toto všechno měla mít vláda ČR připravené již dávno?
Exekutiva bohužel v létě podlehla iluzi, že žádná podzimní vlna nebude. To už dnes víme a tím pádem ta podzimní vlna všechny zaskočila, její masivnost ještě víc a mně, jakkoli souhlasím s tím, že šlo o nepřipravenost exekutivy, v tuto chvíli nejde o kritiku, ale o pomoc situaci vyřešit. Teprve potom se pojďme zpětně podívat, kdo k tomu přispěl, kdo k tomu nepřispěl, a můžeme si o tom povídat u piva dalších několik let. Minimálně do další pandemie. My jsme si ale říkali, že všichni kritizují – jeden se bojí virů a nechce opatření, druhý se bojí virů a chce opatření, ale všichni se shodují v tom, že si o tom chtějí povídat, ale nechtějí pro to nic moc dělat. My od začátku chceme podat pomocnou ruku. Jsme apolitická iniciativa a je nám jedno, kdo ve vládě sedí. Chceme pomoci řešit zdravotní problém, který nás ohrožuje všechny. Protože i naše životy jsou pandemií změněné a my se v tom nechceme pohybovat další 2 roky. My chceme, aby ta věc skončila, a proto jsme se rozhodli podat pomocnou ruku. 

Nebylo by tedy v tuto chvíli přínosné, kdybyste fungovali v součinnosti s ČSK? Pracujete na tom, že byste se spolu domlouvali na dalších postupech? Mám na mysli například aktuální situaci, kdy ČSK vyzvala své členy, aby se ihned registrovali v databázi pro očkování a uvedli své identifikační číslo, které jim zajistí prioritu. Iniciativa LPČ ale zároveň včera vyzvala zubní lékaře, aby se registrovali do databáze očkujících, a že bude každý týden předávat aktualizované seznamy Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby registrovaní lékaři byli naočkováni dříve. Není tato duplicita v tuto chvíli spíše komplikací?
Znovu říkám, že jsme udělali několik pokusů, pokud jde o výzvu ČSK, aby se s námi zapojila. Ty byly většinou neúspěšné. Hned v první strategii bylo uvedeno, že osoby a zařízení registrované v LPČ jsou v prioritní kategorizaci 1A, která byla samozřejmě následně atakována z mnoha stran. Mimo jiné se v té chvíli probudila i ČSK, která začala tvrdit, jak je hrozně důležité, aby se zubní lékaři vakcinovali také prioritně, ačkoli předtím na půdě Parlamentu ČR prezident ČSK vyprávěl o tom, jak jsme dobře chráněni a že se nás to vlastně vůbec netýká a není potřeba omezovat naše provozy. Takže, jestli se dnes ČSK k nám přidává, já jsem tomu rád, ale nemám příliš velkou motivaci se zapojovat do jejích aktivit. Pokud chce ČSK spolupracovat s námi, my se tomu nebráníme, ale naše zkušenost je bohužel velmi negativní. 

A nemyslíte si tedy, že duplicita v databázích bude problém?
Nebude. Vakcinační centra musí někdo zřídit. To nebude Černý nebo Studený, to si musí zřídit většinou nějaké zařízení, musí tam zajistit chod, což je poměrně náročná logistická operace. Pravděpodobně nejvhodnějšími zřizovateli by byly nemocnice, které na to vyčlení část personálu a zbytek personálu najme z řad dobrovolníků. S tímto modelem my počítáme. Pakliže to bude zřizovat někdo ve městě nebo na kraji, samozřejmě ať se podívá do jedné nebo do druhé databáze, to je v zásadě jedno. On potřebuje získat personál pro obsluhu vakcinačního centra, a s kým si to nasmlouvá, s tím si to nasmlouvá. Pakliže bude existovat databází víc, bude mít víc možností, kam sáhnout. My jsme tu aktivitu začali a v podstatě jsme nyní ve fázi, kdy lidé, kteří vyjádří dotazníkem ochotu participovat na vakcinaci, automaticky se stávají prioritními i pro vlastní vakcinaci. To už je domluvené na centrálním řídícím týmu, je to domluvené s MZ ČR a není na tom důvod cokoli měnit bez ohledu na to, co bude dělat ČSK.

Nakonec ve chvíli, kdy budou zubní lékaři docházet do očkovacích center, budou vystaveni stejnému riziku, jako lékaři v nemocnicích a měli by mít tedy prioritu.
Přesně tak. My dokonce počítáme s tím, že by jako testovací provoz vakcinačního centra proběhla vakcinace členů LPČ. Využili bychom tedy toho, že budeme v době, kdy centrum bude teprve ladit své parametry, očkovat zdravotníky namísto osob zcela civilních. Tím pádem by nám to dalo možnost si naostro vyzkoušet a změřit parametry, které nedovedeme odhadnout, dokud nebudeme mít v ruce všechny jednotlivé prvky systému. Zejména to, co se týká IT zabezpečení.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně energie a dobrých nápadů v dalších aktivitách!

Čtěte více: Rozhovor s prezidentem ČSK, doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.: ČSK a MZ ČR se domluvily na spolupráci při očkování a antigenním testování

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Mgr. Věra Tautová
Mgr. Irena Čani, redakce časopisu StomaTeam
Další články z rubriky:
Šestý ročník UPdentu v Olomouci opět očekává velký zájem studentů Články
Šestý ročník UPdentu v Olomouci opět očekává velký zájem studentů

18. 1. 2024 | Interview / reportáž

Mezi tradiční akce, které se konají v první třetině roku...

Detail příspěvku

Světový den ústního zdraví Články
Světový den ústního zdraví

13. 3. 2024 | Interview / reportáž

I letos se Česká stomatologická komora zapojuje do celosvětového projektu Světový den ústního zdraví, který se každý rok slaví 20. března.

Detail příspěvku

Zařaďte tu správnou rychlost na konferenci: Snazší cesta k lepší praxi Články
Zařaďte tu správnou rychlost na konferenci: Snazší cesta k lepší praxi

23. 6. 2023 | Interview / reportáž

Po úspěšném 4. ročníku konference pořádané platformou Young Dentist se...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.