StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Interview / Reportáž > IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém

IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém

29. 9. 2017 | Redakce StomaTeamu

Rozhovor s produktovými manažery Martinem Frontull a Domenikou Diesing z firmy Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent je průkopníkem v oblasti dentální keramiky a světovým lídrem v mnoha dalších produktových oblastech. Během uplynulého desetiletí způsobil tento podnik převrat na trhu keramiky a vytvořil rozsáhlé portfolio výrobků. Rovněž v oblasti metalokeramiky, jež je již mnoho let standardním výrobkem v každé laboratoři, si Ivoclar Vivadent zajistil neotřesitelnou pozici. Ačkoliv se dnes v hledáčku nachází nejčastěji bezkovová keramika i digitálně zhotovované výrobky, přichází nyní Ivoclar Vivadent s novým typem metalokeramiky: IPS Style®. Šéfredaktor časopisu Dental Dialogue Dan Krammer se chtěl dozvědět něco bližšího, a tak o rozhovor poprosil oba produktové manažery Martina Frontull a Domeniku Diesing.

Dnes již tradiční metalokeramika stále nabízí dostatek prostoru pro inovaci a optimalizaci – řada IPS Style® od Ivoclar Vivadent je toho důkazem. Zlepšuje uživatelské vlastnosti a zahrnuje nejen široký sortiment materiálů, ale také speciální komponenty pro různé techniky nanášení. Uživatelé si mohou zvolit ty materiály, které nejlépe vyhovují jejich osobním preferencím a zároveň dané indikaci.
 
Jinými slovy: IPS Style® tedy nabízí skutečně něco nového, není to jen starý produkt v novém kabátě?
Martin Frontull: Absolutně v žádném případě. Nový metalokeramický systém obsahuje důležité inovace. Nabízí řešení pro mnohé věci, které u dosavadních systémů i přes 40leté používání nebyly zcela optimální. Těmi byly například kontrakce a ne vždy úplně jednoduchá manipulace. A estetika – první viditelný argument prodeje laboratorních prací. U všech těchto bodů přišel IPS s mnoha vylepšeními. Základní myšlenkou systému IPS Style® je, že uživatel má mít možnost pracovat svobodně, jak jen je možné – a to i s ohledem na volbu materiálu pro základní konstrukci.
 
Co tím přesně myslíte?
Martin Frontull: IPS Style® je kompatibilní se všemi běžnými slitinami v indikovaném rozsahu CTE (koeficientu teplotní roztažnosti). Na slitiny neobsahující drahé kovy může být aplikován přímo bez bondu. To je velmi významný aspekt zvláště pro kompatibilitu s klasicky nebo digitálně zhotovovanými konstrukcemi. Samozřejmě jsme si též vyzkoušeli, zda jsou s IPS kompatibilní i naše vlastní slitiny. Výsledek byl pozitivní.
 
Co konkrétně je u IPS Style® nové nebo jiné? Co je na něm tak speciální?
Martin Frontull: IPS Style® je úplně první metalokeramika s patentovaným oxyapatitem. Krystaly oxyapatitu nebyly doposud použity v žádné dentální keramice. To je absolutní novinka. V metalokeramice se jako pevné součásti široce ustálilo používání leucitových a fluorapatitových krystalů. IPS Style® jen v nové krystalické struktuře doplňuje již známé krystaly novými krystaly oxyapatitu. Tímto způsobem dosahuje keramika vylepšených vlastností. Leucit reguluje expanzi a pevnost. Fluorapatit se stará o přirozený základní jas, vitalitu a brilanci. A krystaly oxyapatitu do toho vnáší zcela speciální funkci: Zajišťují velmi vysokou odrazivost paprsků dopadajícího světla. To znamená, že se odrazí velké množství světelných paprsků, a naopak nedochází k téměř žádné absorpci světla. To výrazným způsobem přispívá k tomu, že výsledná rekonstrukce vypadá opticky zcela přirozeně a působí i do hloubky. Krystaly oxyapatitu jsou obsaženy ve všech barevných komponentech systému IPS Style®. Jejich obsah se mění od opakeru až po incizální hmoty, čímž lze přímo kontrolovat opacitu, resp. translucenci. Vynikající základní jas materiálu vede intraorálně k přirozeně působícím výsledkům, které jsou velmi barevně stabilní nezávisle na počtu jednotlivých pálení. Optimální kontrakce a minimální zaoblení hran během pálení jsou další významné aspekty, které činí IPS Style® výjimečným: Uživatel se ve velmi krátkém čase dopracuje k žádanému výsledku. Pak se dá během vrstvení vytvarovat již konečná kontura, což je po prvním pálení velmi žádoucí. Počet jednotlivých pálení se snižuje, protože nutná vrstvení, jaká jsou nezbytná při korekčním pálení, se minimalizují. Odpovídajícím způsobem se zkracuje i čas, který musí uživatel obětovat při modelování rekonstrukce.
Domenika Diesing: Kromě nové kombinace krystalů se obecně v používání keramiky nezměnilo vůbec nic. Manipulace s materiálem probíhá tak, jak je technik zvyklý. Jednotlivé hmoty se dají velmi lehce modelovat a stabilita keramiky při nanášení je znamenitá. Mým kolegou popisované vlastnosti kombinace krystalů z oxyapatitu a fluorapatitu dávají vzniknout jedinečným optickým vlastnostem.
Zde se dostáváme k tomu, že tento systém byl koncipován jako velmi flexibilní: Jsou k dispozici komponenty jak pro klasickou modelaci ve více vrstvách, tak i pro modelaci v jediné vrstvě. Rozsáhlá nabídka hmot dělá navíc ze systému IPS Style® keramiku, jenž umožňuje téměř neomezenou hru s barvami.
 

V IPS Style® jsou kombinovány krystaly známého leucitu a fluoroapatitu s patentovaným oxyapatitem – inovativní krystalická struktura odráží velké množství světla, přičemž takřka nedochází k jeho absorpci. S IPS Style® tak lze dosáhnout ještě většího efektu optické hloubky přirozených zubů. Takto inovovaný keramický materiál je také snadno tvarovatelný a vykazuje stálost konzistence při nanášení. 
 
Pane Frontulle, na začátku jste hovořil o tom, že IPS byl vyvinut s cílem umožnit uživateli pracovat co nejsvobodněji. Jak tomu máme rozumět?
Martin Frontull: IPS Style® neomezuje nijak uživatele v tom, na co je u svého upřednostňovaného stylu práce zvyklý – přesně podle motta výrobku „Make it your Style!". Jak již bylo zmíněno, nevyrábíme jen množství různých hmot, nýbrž i speciální komponenty pro jednovrstvou i vícevrstvou modelaci. Díky tomu může uživatel vybírat ze sortimentu produktů podle osobních preferencí a samozřejmě dle indikace. Je možné vše od rychlé jednovrstvé až po vysoce estetickou vícevrstvou modelaci.
 
Jaké byly speciální výzvy při vývoji této keramiky?
Martin Frontull: Trh v zásadě vždy očekává inovace, ale ne u metalokeramiky. Nový výrobek musel být proto tak dobrý, aby zároveň překvapil případného uživatele. Toho dosáhnout byla velká výzva. Další úkol byl z materiálově technického hlediska: Účinky jednotlivých složek v materiálu se nedaly dopředu předvídat. Zde jsme museli zpočátku trošku tápat v optimálním vyvážení. Též jsme museli být celkem opatrní, protože cílené vylepšení jedné vlastnosti může vést ke zhoršení jiné vlastnosti. Náš cíl spočíval ve využití předností krystalů oxyapatitu bez nutnosti muset rezignovat na ceněné vlastnosti leucitových a fluorapatitových krystalů. Kromě toho měla být nová metalokeramika nízkotavitelná a současně vykazovat nejlepší vlastnosti vysoce sintrované keramiky. A nakonec: Musela též zapadat do našeho konceptu keramiky. Na začátku tedy bylo mnoho výzev.
 
Pro jaké použití se IPS Style® hodí nejvíce?
Martin Frontull: IPS Style® je vhodný pro všechny metalokeramické rekonstrukce, od jednotlivých korunek až po vícečlenné můstky, od fazet až po rekonstrukce s náhradou části gingivy. Systém vlastně sestává z IPS Style® Ceram pro klasickou vícevrstevnou modelaci a z IPS Ceram One pro jednovrstevnou techniku. Pro oblasti, ve kterých hraje estetika nejdůležitější roli – například v oblasti frontálních zubů – je vhodný IPS Style® Ceram. Oproti tomu IPS Style® Ceram One nachází ideální uplatnění v postranních úsecích chrupu. IPS Style® je též vynikajícím doplňkem u rekonstrukcí z IPS e.max, protože se dá esteticky a funkčně bez problémů začlenit do zhotovované práce. Tímto způsobem mohou být komplexní klinické situace maximálně uspokojivě vyřešeny jak pro ošetřujícího, tak především pro pacienta.

Ucelená nabídka materiálů IPS Style® umožňuje prakticky neomezené barevné kombinace
 
Co musí uživatel vědět předtím, než začne poprvé pracovat s IPS Style®?
Martin Frontull: IPS Style® je zcela nový a nesrovnatelný s dosavadními keramikami. Přesto zůstává jeho použití takové, jak je technik zvyklý. S IPS Style® lze tedy pracovat obvyklým způsobem. Též vhodný práškový opaker OPS Style® Ceram Powder Opaquer se velmi lehce nanáší a velmi dobře kryje kovovou konstrukci již ve velmi tenké vrstvě. Riziko vzniku chyb je tak velmi malé a není nutný žádný speciální trénink. Manipulace s produktem je tedy velmi jednoduchá – jak s jednotlivými hmotami, tak i s opakerem. Systém IPS Style® se dá nejlépe popsat následujícími slovy: krásnější, jednodušší, příjemnější.
 
Na koho cílí nová metalokeramika?
Domenika Diesing: Na všechny, od začátečníka až po zkušeného uživatele. Právě tak na uživatele, kteří stále nákladně klasicky vrství, nebo i na takové, kteří se raději zaměřují na jednoduché, efektivní způsoby rekonstrukcí. To jsou všechno kritéria, díky kterým se IPS Style® hodí jak pro velké, tak i pro malé zubní laboratoře. Také zaměření laboratoře, jestli se orientuje převážně na výrobu metalokeramických nebo celokeramických prací, není díky IPS Style® již tolik rozhodující. Jako součást systému IPS Style® přichází též IPS Ivocolor, nový sortiment barviček a glazur od firmy Ivoclar Vivadent, který v každém případě navzájem sbližuje všechny keramiky.
 
Jak tomu máme rozumět? Můžete nám sdělit o IPS Ivocolor něco podrobnějšího?
Martin Frontull: IPS Ivocolor je univerzální sortiment barviček a glazur se zcela novým portfoliem barev.
A co je výjimečné: Je použitelný na všechny napalovatelné IPS keramiky od firmy Ivoclar Vivadent a na zirkoniumoxidové konstrukce od firmy Wieland Dental, např. Zenostar. Tím se IPS Ivocolor též stává v oblasti celokeramických prací skvělou možností, např. u rekonstrukcí z IPS e.max. Pro laboratoř to znamená následující: Jednak to redukuje stav zásob potřebných barev, za druhé to významně usnadňuje výrobu komplexních rekonstrukcí.
Domenika Diesing: Hlavní předností je: Existuje jediný takový systém pro všechny keramiky. Snaha o přehlednost a hospodárnost jednoho systému se zde velmi vydařila. Uživatel získává významnou flexibilitu: Možné je vše od dobarvování a glazury až po vmíchávání barev do jednotlivých keramických hmot.
 
Jaké jsou první reakce na trhu materiálů? Jak hodnotíte zpětnou vazbu?
Martin Frontull: Naše uživatelské testy měly doposud velmi pozitivní odezvu. První ohlasy obsahovaly přesně ty body, o které nám šlo. Podle nich je s IPS Style® jednoduchá manipulace, má nepatrnou kontrakci a jednotlivé vrstvené hmoty vykazují perfektní stabilitu. Estetika byla chválena jako vynikající. Zájem o systém je veliký.
 
Mohl byste tedy ještě jednou v krátkosti shrnout, co činí IPS Style® tak výjimečným?
Domenika Diesing: IPS Style® spojuje produktivitu, vynikající provedení a vysokou estetiku v jednom produktu. Rychle, jednoduše, přirozeně. Každý uživatel se může neomezeně realizovat tak, jak mu přijde nejlepší, resp. co mu klinická situace dovolí. IPS Style® má zubního technika osvobodit od všech rušivých omezení – přesně dle motta produktu „Make it your Style!".
Pane Frontulle, paní Diesing, velmi děkuji za společný rozhovor.

StomaTeam 5/2017

Reklama
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
  • IPS Style®: Estetičtější, jednodušší, příjemnější – Ivoclar Vivadent představuje nový metalokeramický systém
Přečtěte si také:
Pražské dentální dny 2020

18. 11. 2020 | redakce časopisu StomaTeam

Pražské dentální dny 2020 Číst více >
Články na podobné téma:
SpofaDental a.s. – tradiční výrobce nekovových dentálních materiálů Články
SpofaDental a.s. – tradiční výrobce nekovových dentálních materiálů

26. 3. 2020 | Interview / Reportáž

SpofaDental a.s. je součástí globální rodiny Envista, která zastřešuje tři společnosti – KavoKerr, Ormco a Nobel...

Detail příspěvku

MUDr. Jiří Hrabák: Nabízím alternativu, sebe a možnost změny Články
MUDr. Jiří Hrabák: Nabízím alternativu, sebe a možnost změny

5. 2. 2021 | Interview / Reportáž

Rozhovor s MUDr. Jiřím Hrabákem, kandidátem na post prezidenta ČSK pro...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.