StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

8. 6. 2023 | Dr. Norberto Berna | Dr. Giovanni Olivi, Dr. Luca Marigo a Dr. Massimo Cordaro, Itálie

Řada studií hovoří o schopnosti laserů se středně silným infračerveným zářením (Er:YAG laser s vlnovou délkou 2940 nm a Er, Cr:YSGG laser s vlnovou délkou 2780 nm) odstranit tvrdé biologické tkáně, aniž by způsobovaly tepelné poškození.1–5 Mezi různými použitími byla v roce 2003 popsána také možnost preparace místa pro implantát pouze ozářením laserem a popsal ji jeden z autorů tohoto článku, Dr. Berna, na základě in vivo studie. V té době byl také vydán a zaregistrován patent na tuto metodu. První skupina 32 pacientů byla metodou použití Er, Cr:YSGG laseru ošetřena v období od listopadu 2001 do prosince 2002. Od té doby byla touto metodou ošetřena i další větší skupina pacientů, avšak do běžné praxe se tato technika dosud nerozšířila. Hlavní překážky širokého využívání laserů pro tento účel obecně představují čas potřebný k vytvoření osteotomie,6 nízká energetická kapacita dříve dostupných zařízení a čas potřebný pro naučení se použití násadce, který pracuje bezkontaktně. V níže předložené studii byl použit vysokovýkonný digitálně řízení bezkontaktní Er:YAG handpiece (násadec), který umožňuje přesněji řízený výkon s vyšší energií a kratším trváním pulzů, než dříve používaná zařízení.


Materiály a metody

67letý pacient, nekuřák, bez jakýchkoli systémových onemocnění, byl vyšetřen pomocí CBCT (PaX-i3D Smart, Vatech) za účelem vyhodnocení operované oblasti, objemu kosti a hustoty kosti v bezzubé oblasti zubu 15 (obr. 1). Před chirurgickým zákrokem obdržel pacient veškeré informace týkající se ošetření a prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu byl informován o možných alternativách ošetření. Osa zavedeného implantátu byla naplánována s ohledem na dosažení nejlepšího funkčního výsledku náhrady.

Pro intraorální oporu Er:YAG násadce ve správné poloze odpovídající ose zavádění implantátu byl vytvořen individuální držák z dentální pryskyřice. Byla aplikována lokální anestezie ve formě artikainu (1 : 100 000). Pomocí Nd:YAG laseru (vlnová délka 1 064 nm; vlákno o průměru 200 μm; MSP: 3 W, 70 Hz; LightWalker AT, Fotona) byl na palatinální paramediální linii proveden mukoperiostální řez a současně s ním i dva meziální a distální uvolňující řezy nezasahující papilu (obr. 2). Přístupový lalok pak byl odklopen Prichardovým elevátorem (obr. 3).

Dále byl použit Er:YAG laser s vlnovou délkou 2940 nm (LightWalker AT) opatřený digitálně kontrolovaným násadcem (X-Runner, Fotona) (obr. 4). Laser byl použit za parametrů 380 mJ a 20 Hz, působících v superkrátkých pulzech (50 mikrosekund). Byl použit externí zdroj sterilního fyziologického roztoku skladovaného při 5 °C v chladničce a tento roztok byl přiváděn pomocí peristaltické pumpy kvůli podpoře fototermické ablace a snížení teploty v místě zákroku. Digitálně kontrolovaný násadec umožňuje naprogramování a přesné provedení kruhové osteotomie o průměru 3,5 mm, tedy stejného průměru jako je poslední vrták dodávaný výrobcem implantátu. Během osteotomie byla pomocí milimetrové sondy kontrolována hloubka zavádění, až do dosažení předem nastavené hloubky 12 mm. Autor raději zavádí implantáty subkrestálně o 2 mm hlouběji, aby se předešlo resorpci v důsledku náklonu osy implantátu a bylo možno mít větší kontrolu nad emergence profilem náhrady. Byl zaveden kónický šroubový implantát vyrobený z titanu IV. třídy s opískovaným a kyselinou naleptaným povrchem (HELI, IDC). Implantát měl největší průměr 4,2 mm u vnějšího závitu a délku 10,0 mm. Po zavedení byl pomocí násadce Osstell (obr. 5, 6) určen kvocient stability implantátu (ISQ). Lalok byl sešit (obr. 7), byl pořízen RTG snímek (obr. 8) a stehy byly odstraněny po pěti dnech. V té době byl pacient požádán, aby zhodnotil pooperační bolest, kterou pociťoval, a to formou sdělení přiřazené číselné hodnoty od 0 do 10.

 • Obr. 1a: Před zákrokem byl pořízen CBCT sken.

  Obr. 1a: Před zákrokem byl pořízen CBCT sken.

 • Obr. 1b: Před zákrokem byl pořízen CBCT sken.

  Obr. 1b: Před zákrokem byl pořízen CBCT sken.

 • Obr. 2: „Incize“ laloku pomocí laserové hlavice LightWalker. Obr. 3: Odklopení laloku Prichardovým elevátorem. Obr. 4: Stabilizovaný laser preparující osteotomii. Obr. 5: Násadec Osstell detekující primární stabilitu.

  Obr. 2: „Incize“ laloku pomocí laserové hlavice LightWalker. Obr. 3: Odklopení laloku Prichardovým elevátorem. Obr. 4: Stabilizovaný laser preparující osteotomii. Obr. 5: Násadec Osstell detekující primární stabilitu.

 • Obr. 6: Určování hodnoty ISQ.

  Obr. 6: Určování hodnoty ISQ.

 • Obr. 7: Klinická situace po zákroku.

  Obr. 7: Klinická situace po zákroku.

 • Obr. 8: RTG snímek pořízený bezprostředně po zákroku. Obr. 9: RTG snímek pořízený po osmi měsících zatížení.

  Obr. 8: RTG snímek pořízený bezprostředně po zákroku. Obr. 9: RTG snímek pořízený po osmi měsících zatížení.

Výsledky

Celkový klinický čas potřebný pro preparaci osteotomie byl zhruba 7 minut. Implantát měl v době zavedení vysokou hodnotu primární stability: hodnota ISQ naměřená v bukolingválním směru byla 84 a hodnota naměřená v meziodistálním směru byla 81. Nahlášená číselná hodnota týkající se pooperační bolesti byla 1.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ve druhé fázi implantologického ošetření, která byla provedena po 40 dnech, byly zjištěny nové hodnoty ISQ, a to bukolingválně 84 a meziodistálně 82. Po třech měsících se tyto hodnoty ještě zvýšily na 86 bukolingválně a 84 meziodistálně. Kontrolní RTG snímek pořízený po osmi měsících zatížení ukazoval na úplnou oseointegraci implantátu s velmi dobrým zhojením kosti kolem krčku abutmentu (obr. 9).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem
Dr. Norberto Berna

Dr. Norberto Berna vystudoval medicínu a chirurgii a specializoval se v oboru zubního lékařství a stomatologie. Získal titul MSc v oboru odontologie a soudního lékařství. Od roku 1987 pracuje ve své soukromé ordinaci s lasery různých vlnových délek. Je držitelem tří patentů a je často zván k přednáškám na mezinárodních konferencích. Je pomocným vědeckým koordinátorem specializovaného studia v oboru laserové stomatologie na Università Cattolica del Sacro Cuore v Římě v Itálii. V letech 2012–2018 byl externím profesorem na univerzitě v Janově v Itálii. Kontakt: info@laserimplantology.com

Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem
Dr. Giovanni Olivi, Dr. Luca Marigo a Dr. Massimo Cordaro, Itálie

Dr. Giovanni Olivi absolvoval s vyznamenáním obor lékařství a chirurgie (MD) a zubní lékařství (DDS) na univerzitách v Římě (Itálie). V roce 2002 získal postgraduální diplom v laserové stomatologii na univerzitě ve Florencii v Itálii a v roce 2009 titul Master od Akademie laserové stomatologie v Coral Springs na Floridě v USA. Od roku 2007 je Dr. Olivi externím profesorem a pomocným vědeckým koordinátorem specializovaného studia v oboru laserové stomatologie na Università Cattolica del Sacro Cuore. Je autorem více než 70 recenzovaných článků, několika kapitol v učebnicích zubního lékařství a čtyř knih o laserové stomatologii. Kontakt: olivi@inlaser.it

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Schwarz F. and Olivier W. Influence of implant bed preparation using an Er:YAG laser on the osseointegration of titanium implants: a histomorphometrical study in dogs Journal of Oral Rehabilitation 2007;4:273-281.
 2. Stübinger S, von Rechenberg vB, Zeilhofer HF, Sader R, Landes C. Er:YAG laser osteotomy for removal of impacted teeth: clinical comparison of two techniques. Lasers in Surgery and Medicine 2007;39(7) 583-588.
 3. Salina S, Maiorana C, Iezzi G Colombo A, Fontana F, Piattelli A. Histo logicalevaluation, in rabbit tibiae, of osseointegration of mini implants in sites prepared with Er:YAG laser versus sites prepared with traditional burs. Journal of long term effects of medical implants 2006;16(2):145-156.
 4. Yoshino T, Aoki A, Oda S, et al Long term histologic analysis of bone tissue alteration and healing following Er:YAG laser irradiation compared to electrosurgery. Journal of Periodontology 2009;80(1) 82-92.
 5. Stübinger S, Ghanaati S, Saldamli B, Kirkpatrick CJ, Sader R. Er:YAG laser ost eotomy: preliminary clinical and histological results of a new technique for contact free bone surgery.Eur Surg Res. 2009; 42(3):150-6.
 6. Akyol UK, Güng ö rmüs M. Histologic evaluation of the effects of Er:YAG laser on bone ablation. J Contemp Dent Pract. 2009 ;10(5):65-72.
 7. Maglione M, Bevilacqua et al observational study on the preparation of the implant site with Piezosurgery vs Drill: Comparison between the two methods in terms of postoperative pain, Surgical Time and operational Advantages.
 8. Panduric DG Juric IB Music S Molčanov K Sušic M Anic I Morphological and ultrastructural comparative analysis of bone tissue after Er:YAG laser and surgical drill osteotomy. Photomed Laser Surg. 2014 Jul;32(7):401-8. doi: 10.1089/pho.2014.3711.
 9. Blaskovic M Gabrić D Coleman NJ Slipper IJ Gjorgievska E Bone Healing Following Different Types of Osteotomy: Scanning Electron Microsco py ( and Three Dimensional SEM Analyses. Microsc Microanal. 2016 Dec;22(6):1170-1178.
 10. Kesler G Romanos G Koren R Use of Er:YAG laser to improve osseointegration of titanium alloy implants a comparison of bone healing. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006;21(3):375-9
 11. Augello M, Cattin C, et al. Comparative microstructural analysis of bone osteotomies after cutting by computer assisted robot guided laser osteotome and piezoelectric osteotome: an in vivo animal study. Laser in medical scienze 33(3) April 2018
 12. Herrero Climent M, Santos García R, Jaramillo Santos R, et al. Assessment of Osstell ISQ's reliability for i mplant stability measurement: a cross sectional clinical study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013;18(6):877-882.
 13. Zix J, Kessler Liechti G, Mericske Stern R. Stability measurements of 1 stage implants in the maxilla by means of resonance frequency analysis: a pilot study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005;20:747-752.
 14. Sim CP, Lang NP. Factors influencing resonance frequency analysis assessed by Osstell mentor during implant tissue integration: I. Instrument positioning, bone structure, implant length. Clin Oral Implants Res. 2010;21:598-604.
 15. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Implant stability quotient ( vs direct in vitro measurement of primary stability (micromotion):effect of bone density and insertion torque. J Osteol Bioma t. 2010;1:141-151.
 16. Kesler G, Shvero DK, Tov YS, Romanos G. Platelet derived growth factor secretion and bone healing after Er:YAG laser bone irradiation. J Oral Implantol. 2011;37(3) 195-204.
Další články z rubriky:
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu? Články
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu?

21. 11. 2023 | Implantologie

Abstrakt: Kompletní reoseointegrace po ošetření periimplantitidy nebyla dosud nikdy publikována...

Detail příspěvku

Perfektní alternativa k sinus liftu a augmentaci Články
video
Perfektní alternativa k sinus liftu a augmentaci

30. 8. 2023 | Implantologie

Ať už pacienti nebo lékaři: Obě skupiny jsou přesvědčeny, že augmentativní zákroky, jako je sinus lift, jsou téměř...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.