StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát

Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát

15. 11. 2018 | MUDr. Dušan Drábik | Microdent LAB s.r.o.

Fixovaný subperiosteální implantát (SPI) je indikován jako ultima ratio v limitních situacích při nedostatečné nabídce kosti pro klasické implantáty, krátké implantáty, miniimplantáty nebo při nemožnosti, respektive odmítnutí navrhovaných augmentačních technik pacientem. Téměř 80letá historie SPI je provázena různými modifikacemi, které souvisí s vývojem a aplikací moderních technologií ve stomatologické praxi. Fixovaný SPI v případech neřešitelných klasickými metodami nabízí dostatečnou škálu možností, jak kreativně zhotovit individuální konstrukci, která může být adekvátní alternativou k terapii klasickými implantáty v kombinaci s augmentačními technikami. Jeho zařazení do implantologického portfolia je ověřeno časem.


Klinický případ

Pacientka ve věku 65 let se dostavila kvůli dlouholetým problémům s nestabilní horní snímatelnou náhradou, která jí padá. CBCT nález poukázal na extrémní atrofii maxily ve vertikální, sagitální a transverzální dimenzi s minimem spongiózy a bilaterálně extendované maxilární siny. Palatum planum bylo dalším negativním elementem ovlivňujícím stabilitu snímatelné náhrady. Zbytkový chrup v mandibule byl v terminálním stadiu parodontitidy. Po zjištění anamnézy byly s pacientkou diskutovány její představy a možnosti léčby. Východiskem k návrhu fixovaného SPI byl požadavek pacientky na funkční snímatelné náhrady, které nebudou padat, monooperační intervence, krátká doba do definitivního odevzdání a ukončení práce, jakož i přijatelná cena. Pacientka souhlasila s řešením svého stavu hybridní dolní snímatelnou náhradou, fixovanou na 3 kónusových implantátech Ankylos s kuličkovými attachmenty v mandibule a horní hybridní snímatelnou náhradou s redukovanou patrovou deskou s možností fixace na subperiosteálním implantátu (SPI).

V první fázi byly extrahovány zbývající zuby 31, 33, 41, 42 v mandibule a následně inzerovány standardním flapless postupem kónusové implantáty Ankylos na polohy 43, 41, 34. Data z CT skenu byla exportována na pracoviště společnosti Microdent LAB s.r.o. v Turnově v České republice, specializované na výrobu individuálně modelovaných dentálních konstrukcí. Zde proběhla výroba tištěného 3D modelu maxily. Vzhledem k morfologii maxily operatér navrhl nejdříve výrobu 3D modelu kosti, na kterém budou načrtnuty linie SPI dle požadavků operatéra. Výhodou tohoto postupu je také to, že operatér fyzický model zevrubně prostuduje a už předoperačně získá dokonalou představu o situaci. Je třeba věnovat pozornost každému detailu – výstupům nervů, konkávním a konvexním částem, které mohou mít vliv na biomechaniku kostí, plynulost nasazení SPI a následně jeho primární retenci. Proto byl 3D model odeslán operatérovi k povrchové adaptaci tak, aby byly odstraněny konkávní prostory a konvexity, čímž se zabezpečila plynulost a přesnost nasazení. Rozsahy odstraněných částí byly na modelu zvýrazněny kontrastní barvou a 3D model byl posléze použit při samotné operaci na rekognici, což pomohlo urychlit celý proces adaptace kosti na inzerci a fixaci SPI.

Reklama
 • Stav pacientky při vstupním vyšetření

  Stav pacientky při vstupním vyšetření

 • 3D snímek zobrazující atrofi i alveolární části maxily a palatum planum

  3D snímek zobrazující atrofi i alveolární části maxily a palatum planum

 • Multiplanární řez

  Multiplanární řez

 • Multiplanární řez

  Multiplanární řez

 • Data v programu CoDiagnostics

  Data v programu CoDiagnostics

 • Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

  Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

 • Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

  Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

 • Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

  Úprava STL dat pro tisk modelu na 3D tiskárně

Návrhu SPI předcházela detailní studie pacientova CBCT operatérem. V multiplanárních řezech byl nález extrémní atrofie alveolární části maxily, tvořené v převážné míře jen laminou corticalis, v některých částech s víceméně dostatečnou spongiózou pro ukotvení titanových mikrošroubků. Při analýze CBCT bylo třeba brát velký důraz na biomechanickou strukturu kosti, podle níž byl navržen specifický tvar implantátu. Řídili jsme se základním pravidlem biomechaniky, tzn. že tvar ovlivňuje funkci a také že funkce ovlivňuje tvar. Vektory budoucího zatížení budou totiž v dlouhodobém aspektu ovlivňovat kortikální i spongiózní část kosti. Budoucí tvar proto musel vycházet z funkce ideálně tak, aby nedocházelo k remodelaci kosti a tedy ani ke změně kontaktu SPI s kostí ve styčných bodech s ní a také, aby byla eliminována změna primární fixace šrouby. Poloha maxiliárních dutin a část spongiózy nám v tomto případě dala možnost pro naplánování rigidní fixace implantátu šesti mikrošroubky, což zabezpečilo primární a výrazně podpořilo sekundární stabilitu implantátu.

Přečtěte si také:

Tímto byl rovněž velmi pozitivně ovlivněn proces hojení pod periostem, protože implantát není mobilní. Mobilita subperiosteálního implantátu totiž bývá častou komplikací, která ústí do dehiscencí a následného infektu, což může být příčinou vážných potíží v oblasti implantátu.

Po přesném naplánování a získání představy o budoucím rozsahu a tvaru SPI, poloze a směru kotvení mikrošroubků a umístnění kuliček bylo přistoupeno k digitálnímu navržení podle požadavků a návrhu operatéra. Je ideální, pokud se předběžný rozsah implantátu zakreslí na 3D model s přesným umístěním otvorů pro šrouby. Do 3D modelu byly provrtány otvory v místě budoucích šroubů, a to v naplánovaném směru. Jelikož šlo o repliku pacientovy situace, verifikovali jsme si tím správnost směru a také hloubku pro umístění mikrošroubků. Bylo zkontrolováno, zda mikrošroubky nepenetrují do maxilárních dutin. Implantát musel být designován tak, aby nijak nezasahoval do bezprostřední blízkosti nervově cévního svazku.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát
MUDr. Dušan Drábik

Od roku 1997 pracoval na oddělení stomatologie a maxilofaciální chirurgie ve FN v Banské Bystrici. Od roku 2002 pracuje jako stomatolog, dentoalveolární chirurg a implantolog ve své privátní praxi ESTHE s.r.o. v Hlohovci.
 

Microdent LAB s.r.o.

Komplexní centrum pro digitální výrobu stomatologických náhrad a zdravotních pomůcek se sídlem v Turnově. Pomocí 3D tisku nebo HSC frézování zhotovuje pro zubní laboratoře a lékaře vše od korunek a můstků až po sofi stikovaná řešení na implantáty.

Články na podobné téma:
Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia Články
Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia

21. 1. 2021 | Implantologie

Moderné digitálne technológie sa dostali do popredia, a to po celom svete. Zasiahli mnohé medicínske odbory a neobišli...

Detail příspěvku

Biomechanika implantátů – biomechanické faktory při řešení komplikovaných situací Články
Biomechanika implantátů – biomechanické faktory při řešení komplikovaných situací

20. 5. 2020 | Implantologie

Prediktabilní oseointegrace dentálních implantátů umožňuje zaměřit se i na jiné aspekty úspěšnosti implantologického...

Detail příspěvku

Rehabilitace atrofické maxily Články
Rehabilitace atrofické maxily

26. 8. 2020 | Implantologie

Článek pojednává o implantologické léčbě bezzubého pacienta za použití 3D plánování, pomocí kterého je možno vyhnout se složitějšímu postupu se štěpy...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.