StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Je možná změna paradigmatu ve způsobu obturace kořenových kanálků? BioRoot™ RCS

Je možná změna paradigmatu ve způsobu obturace kořenových kanálků? BioRoot™ RCS

20. 8. 2019 | Josette Camilleri

Zavedení hydraulických materiálů na bázi křemičitanu vápenatého k použití při pečetění kořenových kanálků bylo posledním krokem vývoje původního složení minerálních oxidových sloučenin (MTA = Mineral Trioxide Aggregate). První tematický článek referoval o použití MTA při pečetění kořenových kanálků ve spojení s gutaperčou.1 Použití MTA coby pečetidla vedlo k tvorbě mineralizovaných tkání a vznikla tak první studie zabývající se procesem biomineralizace a reakcí tkání na MTA a jeho schopnost uvolňování vápníku.2 Použití MTA coby pečetidla vedlo k větším apikálním netěsnostem než obturace gutaperčou.3 Mechanismus působení MTA a mechanismy jeho hydratace byly popisovány později4–6 a následoval vývoj komerčních pečetidel kořenových kanálků. První z nich se na trhu objevily v roce 2008 od společnosti Egeo a Angelus.7 Ve stejné době vyšel také článek o pečetidle ProRoot Endo vyvinutém společností Dentsply,8 ale toto pečetidlo dosud nebylo uvedeno na trh. Výběr v současné době dostupných pečetidel je shrnut v tabulce 1. Mezi těmito pečetidly je i BioRoot™ RCS vyvinuté společností Septodont. Tento článek se zabývá složením a vlastnostmi tohoto pečetidla.


Složení

BioRoot™ RCS je nejjednoduššího složení, jak je vidět v tabulce 1. Je na bázi vody a změna z cementu na pečetidlo závisí na začlenění polymeru rozpustného ve vodě, který umožňuje tok materiálu. První použití polymeru rozpustného ve vodě přidaného k portlandskému cementu za účelem zlepšení materiálových vlastností bylo publikováno v roce 2005.9 Použití polymeru rozpustného ve vodě za účelem vytvoření pečetidla kořenových kanálků bylo zmíněno v roce 2009.10 V tomto výzkumu byly zkoumány různé přídavné látky polymeru a jejich vliv na výsledné materiálové vlastnosti a schopnost hydratace. Přidání polymeru rozpustného ve vodě k MTA nezměnilo schopnosti hydratace materiálu a vedlo ke zlepšení jeho vlastností pro použití coby endodontického pečetícího cementu.10 Kromě toho nové pečetidlo na bázi MTA vykazovalo adekvátní dobu tuhnutí a bylo rozměrově stabilní. Mělo potenciál být používáno jako cement k pečetění kořenových kanálků v klinické praxi.11

BioRoot™ RCS se vyrábí ve formě prášku a tekutiny, jak je vidět na obr. 1. Prášek se skládá z křemičitanu vápenatého coby aktivního cementového materiálu a rentgenkontrastního oxidu zirkoničitého.12 Tekutina se skládá z vody, chloridu vápenatého, povidonu a polymeru rozpustného ve vodě. Mikrostruktura pečetidla a základní analýza složek je vyobrazena na obr. 2a–c a jeho hydratace v periodě 28 dní s tvorbou hydroxidu vápenatého na obr. 3.

Základní analýza byla potvrzena i další nedávnou studií.13 Při smísení s roztokem se z pečetidla vylouhuje vysoké množství iontů vápníku – ve srovnání s jinými pečetidly na bázi křemičitanu vápenatého jako je Endosequence BC a MTA Fillapex.13

 • BioRoot™ RCS od společnosti Septodont je baleno ve formě nádobky s odměrkou na prášek a ampulí s tekutinou.

  BioRoot™ RCS od společnosti Septodont je baleno ve formě nádobky s odměrkou na prášek a ampulí s tekutinou.

 • Povrchová mikrostruktura BioRoot™ RCS: hlavní fáze chemických změn při analýze in vitro (a, c) a při kontaktu s dentinem (b, c) naznačující chemické změny včetně tvorby fosfátů (přetištěno se souhlasem Xuereba a kol., 2015).

  Povrchová mikrostruktura BioRoot™ RCS: hlavní fáze chemických změn při analýze in vitro (a, c) a při kontaktu s dentinem (b, c) naznačující chemické změny včetně tvorby fosfátů (přetištěno se souhlasem Xuereba a kol., 2015).

 • Hydratace BioRoot™ RCS: krystalické fáze vznikající po 1 až 28 dnech po namíchání materiálu – zachyceno pomocí RTG difraktometrie (přetištěno se souhlasem Xuereba a kol., 2015).

  Hydratace BioRoot™ RCS: krystalické fáze vznikající po 1 až 28 dnech po namíchání materiálu – zachyceno pomocí RTG difraktometrie (přetištěno se souhlasem Xuereba a kol., 2015).

 • Konfokální mikroskopické snímky rozhraní BioRoot™ RCS s dentinem na různých úrovních kořenového kanálku zachycují minerální infiltrační zónu a vazbu pečetidla v dentinových kanálcích (přetištěno se svolením Viapiana a kol., 2016).

  Konfokální mikroskopické snímky rozhraní BioRoot™ RCS s dentinem na různých úrovních kořenového kanálku zachycují minerální infiltrační zónu a vazbu pečetidla v dentinových kanálcích (přetištěno se svolením Viapiana a kol., 2016).

 • RTG difraktogram BioRoot™ RCS po kontaktu s dentinem irigovaným fyziologickým roztokem nebo EDTA ukazující vyčerpání usazenin fosforečnanu vápenatého na materiálu v kontaktu s dentinem po irigaci EDTA, označeno černou šipkou.

  RTG difraktogram BioRoot™ RCS po kontaktu s dentinem irigovaným fyziologickým roztokem nebo EDTA ukazující vyčerpání usazenin fosforečnanu vápenatého na materiálu v kontaktu s dentinem po irigaci EDTA, označeno černou šipkou.

Vlastnosti

Doba tuhnutí
Konečná doba tuhnutí BioRoot™ RCS se ukázala být 324 (±1) minut, což je kratší doba než u AH Plus a MTA Fillapex. 14, 15 Doba tuhnutí BioRoot™ RCS se výrazně zkrátila při působení tepla přítomného při technikách obturace vertikální kondenzací za tepla.16 Kontakt s vlhkým prostředím dobu tuhnutí podstatně prodloužil.14

 

Přečtěte si také:

Výrobce doporučuje použití BioRoot™ RCS s technikami obturace za studena, a to pouze a konkrétně s gutaperčou při technice obturace jedním čepem.

Rozpustnost
BioRoot™ RCS se ukázal být méně rozpustný ihned po ponoření do vody než AH Plus a MTA Fillapex, ale jeho rozpustnost byla vyšší ve srovnání s pečetidly na bázi pryskyřice. 15 Rozpustnost zlepšuje biologické vlastnosti pečetidla. Ponoření do fyziologického roztoku pufrovaného fosfátem zlepšilo dlouhodobou rozpustnost BioRoot™ RCS a po 14 dnech a 28 dnech od ponoření byly pozorovány povrchové usazeniny.15
 

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Je možná změna paradigmatu ve způsobu obturace kořenových kanálků? BioRoot™ RCS
Josette Camilleri

Josette Camilleri, B. Ch.D., M. Phil., Ph.D., FICD, FADM, FIMMM, FHEA (UK)
Škola stomatologie, Ústav klinických věd, Vysoká škola lékařských a stomatologických věd, Univerzita Birmingham, Velká Británie

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Holland R, de Souza V, Nery MJ, Otoboni Filho JA, Bernabé PF, Dezan Júnior E. Reaction of dogs’ teeth to root canal filling with mineral trioxide aggregate or a glass ionomer sealer. J Endod. 1999 Nov;25(11):728-30.
 2. Holland R, de Souza V, Nery MJ, Bernabé oF, Filho JA, Junior ED, Murata SS. Calcium salts deposition in rat connective tissue after the implantation of calcium hydroxide-containing sealers. J Endod. 2002 Mar;28(3):173-6.
 3. Vizgirda PJ, Liewehr FR, Patton WR, McPherson JC, Buxton TB. A comparison of laterally condensed guttapercha, thermoplasticized gutta-percha, and mineral trioxide aggregate as root canal filling materials. J Endod. 2004 Feb;30(2):103-6.
 4. Camilleri J, Montesin FE, Brady K, Sweeney R, Curtis RV, Ford TR. The constitution of mineral trioxide aggregate. Dent Mater. 2005 Apr;21(4):297-303.
 5. Camilleri J. Hydration mechanisms of mineral trioxide aggregate. Int Endod J. 2007 Jun;40(6): 462-70.
 6. Camilleri J. Characterization of hydration products of mineral trioxide aggregate. Int Endod J. 2008 May;41(5):408-17.
 7. Monteiro Bramante C, Demarchi AC, de Moraes IG, Bernadineli N, Garcia RB, Spångberg LS, Duarte MA. Presence of arsenic in different types of MTA and white and gray Portland cement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Dec;106(6):909-13.
 8. Weller RN, Tay KC, Garrett LV, Mai S, Primus CM, Gutmann JL, Pashley DH, Tay FR. Microscopic appearance and apical seal of root canals filled with gutta-percha and ProRoot Endo Sealer after immersion in a phosphate-containing fluid. Int Endod J. 2008 Nov;41(11): 977-86.
 9. Camilleri J, Montesin FE, Di Silvio L, Pitt Ford TR. The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use. Int Endod J. 2005 Nov; 38(11):834-42. 
 10. Camilleri J. Evaluation of selected properties of mineral trioxide aggregate sealer cement. J Endod. 2009 Oct;35(10):1412-7.
 11. Camilleri J, Mallia B. Evaluation of the dimensional changes of mineral trioxide aggregate sealer. Int Endod J. 2011 May;44(5):416-24.
 12. Khalil I, Naaman A, Camilleri J. Properties of Tricalcium Silicate Sealers. J Endod. 2016 Oct; 42(10):1529-35.
 13. Reszka P, Nowicka A, Lipski M, Dura W, Droździk A, Woźniak K. A Comparative Chemical Study of Calcium Silicate-Containing and Epoxy Resin-Based Root Canal Sealers. Biomed Res Int. 2016;2016:9808432.
 14. Xuereb M, Vella P, Damidot D, Sammut CV, Camilleri J. In situ assessment of the setting of tricalcium silicate-based sealers using a dentin pressure model. J Endod. 2015 Jan;41(1): 111-24.
 15. Prüllage RK, Urban K, Schäfer E, Dammaschke T. Material Properties of a Tricalcium Silicate- containing, a Mineral Trioxide Aggregate-containing, and an Epoxy Resin-based Root Canal Sealer. J Endod. 2016 Dec;42(12):1784-1788.
 16. Camilleri J. Sealers and warm gutta-percha obturation techniques. J Endod. 2015 Jan;41(1): 72-8.
 17. International Standard Organisation (2012). ISO 6876; Dentistry -- Root canal sealing materials.
 18. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2005 Feb;31(2):97-100.
 19. Tay FR, Pashley DH, Rueggeberg FA, Loushine RJ, Weller RN. Calcium phosphate phase transformation produced by the interaction of the portland cement component of white mineral trioxide aggregate with a phosphate-containing fluid. J Endod. 2007 Nov;33(11): 1347-51.
 20. Reyes-Carmona JF, Felippe MS, Felippe WT. Biomineralization ability and interaction of mineral trioxide aggregate and white portland cement with dentin in a phosphate-containing fluid. J Endod. 2009 May;35(5):731-6.
 21. Atmeh AR, Chong EZ, Richard G, Festy F, Watson TF. Dentin-cement interfacial interaction: calcium silicates and polyalkenoates. J Dent Res. 2012 May;91(5):454-9.
 22. Viapiana R, Moinzadeh AT, Camilleri L, Wesselink PR, Tanomaru Filho M, Camilleri J. Porosity and sealing ability of root fillings with gutta-percha and BioRoot™ RCS or AH Plus sealers. Evaluation by three ex vivo methods. Int Endod J. 2016 Aug;49(8):774-82.
 23. Reyes-Carmona JF, Felippe MS, Felippe WT. A phosphate-buffered saline intracanal dressing improves the biomineralization ability of mineral trioxide aggregate apical plugs. J Endod. 2010 Oct;36(10):1648-52.
 24. Reyes-Carmona JF, Felippe MS, Felippe WT. The biomineralization ability of mineral trioxide aggregate and Portland cement on dentin enhances the push-out strength. J Endod. 2010 Feb;36(2):286-91.
 25. Arias-Moliz MT, Camilleri J. The effect of the final irrigant on the antimicrobial activity of root canal sealers. J Dent. 2016 Sep;52:30-6.
 26. Collado-González M, García-Bernal D, Oñate-Sánchez RE, Ortolani-Seltenerich PS(3), Lozano A, Forner L, Elena C, Rodríguez-Lozano FJ. Biocompatibility of three new calcium silicate- based endodontic sealers on human periodontal ligament stem cells. Int Endod J. 2016 Sep 26. doi: 10.1111/iej.12703. [Epub ahead of print]
 27. Poggio C, Riva P, Chiesa M, Colombo M, Pietrocola G. Comparative cytotoxicity evaluation of eight root canal sealers. J Clin Exp Dent. 2017 Apr 1;9(4):e574-e578.
 28. Eldeniz AU, Shehata M, Högg C, Reichl FX. DNA double-strand breaks caused by new and contemporary endodontic sealers. Int Endod J. 2016 Dec;49(12):1141-1151.
 29. Dimitrova-Nakov S, Uzunoglu E, Ardila-Osorio H, Baudry A, Richard G, Kellermann O, Goldberg M. In vitro bioactivity of Bioroot™ RCS, via A4 mouse pulpal stem cells.Dent Mater. 2015 Nov;31(11):1290-7.
 30. Camps J, Jeanneau C, El Ayachi I, Laurent P, About I. Bioactivity of a Calcium Silicate-based Endodontic Cement (BioRoot™ RCS): Interactions with Human Periodontal Ligament Cells In Vitro. J Endod. 2015 Sep;41(9):1469-73.
 31. Harik R, Salameh Z, Habchi R, Camilleri J. The effect of irrigation with EDTA on calcium-based root canal sealers: a SEM-EDS and XRD study. Journal of the Lebanese Dental Association 2016; 49:12-23.
 32. Donnermeyer D, Bunne C, Schäfer E, Dammaschke T. Retreatability of three calcium silicate- containing sealers and one epoxy resin-based root canal sealer with four different root canal instruments. Clin Oral Investig. 2017 Jun 22. doi: 10.1007/s00784-017-2156-5. [Epub ahead of print].
Články na podobné téma:
Management refrakterního endodontického onemocnění pomocí radiálního apikálního čištění Články
video
Management refrakterního endodontického onemocnění pomocí radiálního apikálního čištění

23. 2. 2021 | Endodoncie

Jednou z určujících vlastností bystrého endodontisty je schopnost úspěšně...

Detail příspěvku

 Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika Články
Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

1. 6. 2020 | Endodoncie

Obliterace pulpy kanálku (Pulp Canal Obliteration – PCO) nebo kalcifikující metamorfóza je některými...

Detail příspěvku

Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce Články
Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce

7. 4. 2020 | Endodoncie

Před padesáti lety představil Dr. Herbert B. Schilder dva vědecké koncepty pro obor endodoncie: zúženou křivku...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.