StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menuCZK0 
StomaTeam > Články > Digitální technologie > Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování

Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování

Ugo Consolo | Zeno Fabbri | Claudio Aldi

V současnosti je použití implantátů pro rehabilitaci částečně či úplně bezzubých pacientů využíváno jako rutinní ošetření. Z tohoto důvodu byla hledána nová řešení, která by lékaři usnadnila umisťování implantátů, což by umožnilo bezpečnější a rychlejší chirurgickou operaci, zvýšení procenta úspěšnosti a snížení výskytu krátkodobého i dlouhodobého selhání.


V posledních letech byla vyvinuta počítačem asistovaná chirurgie s cílem optimalizovat umístění implantátu ve vztahu k protéze, která se bude zhotovovat, čímž se snižuje míra chyb, kterou může technika chirurgie z volné ruky způsobit (Vercuyssen et al., 2014). V poslední době se vyvinuly dva typy počítačem řízené chirurgie:

Prvním typem je takzvaná dynamická počítačová chirurgie, která nepoužívá chirurgickou šablonu, ale díky stereoskopické kameře a specializovanému softwaru umožňuje operatérovi monitorovat v reálném čase pohyb a polohu vrtáku ve vztahu k dostupné kosti a provedení předběžného plánování protetické implantace.

Druhým typem je statická počítačem navigovaná chirurgie využívající specializovaný software, který naplánuje protetické umístění implantátu řízené virtuálně a poté i fyzicky zhotoví chirurgické šablony jako výsledek těchto projektů (Vercruyssen et al., 2014, Michael S. Block et al.). Klinický případ prezentovaný v tomto článku byl ošetřen pomocí staticky řízené počítačové chirurgie a podpůrné šablony a umožnil autorům ověřit tuto techniku měřením přesnosti umístění implantátu.

  • Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování
  • Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování
  • Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování

Klinický případ

80letá pacientka v dobrém zdravotním stavu, nekuřačka, dle anamnézy bez kontraindikací k chirurgii, vyžadovala fixní protetické řešení ztráty zubů v místě 46 a 47. Klinické vyšetření pacientky ukázalo dobrou stabilitu parodontu v ostatních oblastech, s dobrou kontrolou plaku. Byla navržena implantologicko-protetická rehabilitace minimálně invazivní chirurgickou implantací s použitím staticky navigované chirurgie. Ve stejné návštěvě budou zhotoveny otisky zubů přesným materiálem a bude individualizováno standardní radiologické zařízení (SRZ) použitím systému plánování implantace iValtech, s oběma zubními oblouky pokrytými rigidním silikonovým rentgenkontrastním materiálem Flexitime® (obr. 1 a 2). SRZ představující radiokontrastní komponent, je prvek, který umožňuje srovnání mezi rentgenovými snímky a trojrozměrně pořízeným modelem. Rentgenkontrastní část umožňuje kontrolu propojení obrázku získaného a reálného, protože má známé rozměry, které mohou být konfrontovány s rentgenkontrastním tvarem. Standardní radiologické zařízení má také funkci udržování zubních oblouků od sebe, což umožňuje lepší akvizici. Ve stejné návštěvě se Cone Beam CT provádí tak, že je personalizované SRZ v ústní dutině pacienta (obr. 3).

CT musí respektovat následující parametry:

  • SRZ se vkládá do úst, aby bylo zajištěno, že bude po celou dobu vyšetření zachována správná pozice
  •  FOV (fi eld of view) musí být zachováno konstantní pro všechny sekce
  • Prostor mezi sekcemi musí zůstat konstantní 0,3 mm
  • Získaná matrice musí být 512 × 512 pixelů
  • Formát exportu musí být nekomprimovaný DICOM 3

Získané údaje DICOMu se vkládají do softwaru iValtech, který je převede na 3D soubor, který lze exportovat jako „objem“. Ten se skládá z povrchu rozděleného do polygonů, jejichž vrcholy tvoří mrak bodů, charakteristický pro STL soubory (obr. 4).

Modely zubních oblouků získané z otisků jsou skenovány pomocí 3D skeneru, který generuje trojrozměrné soubory STL (obr. 5). Získané soubory jsou zpracovány v modelovacím softwaru, který umožňuje virtuální vytvoření diagnostického voskového modelu. To se děje při výběru oblasti určené k restaurování, v tomto případě oblasti zubů 46 a 47, a na tomto místě jsou umístěny zuby vybrané z knihovny virtuální anatomie (obr. 6 a 7). Software se stará o optimalizaci vztahů se sousedními a antagonálními prvky (obr. 8). V tomto okamžiku jsou dva objemy, z nichž jeden pochází z CT a druhý z digitalizace modelů, zarovnány a zobrazeny v plánovacím softwaru (obr. 9–11).

Pro pochopení této pasáže je třeba si představit, že oba objemy jsou dvě pevné geometrické formy se stejným tvarem a velikostí. Jeden je udržován v klidu, zatímco druhý je přibližován, dokud se neshoduje s prvním, až je dosaženo úplného vzájemného prolnutí obou. Objemy získané jak z rentgenového vyšetření, tak ze skenů, jsou totožné, protože pocházejí ze stejného předmětu. Tyto objemy jsou vzájemně prolnuty až do perfektního korespondování tvarů. Vizualizace bude výsledkem superpozice rentgenových snímků se skenovanými modely. Na výsledku může lékař plánovat umístění nitrokostních implantátů s přihlédnutím k virtuálně zvoleným zubům, vyhodnotit množství kosti, která je k dispozici a průběh n. alveolaris inferior (obr. 12 a 13).

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯

Publikováno: StomaTeam 2/2019

Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování
Ugo Consolo
Rehabilitace částečné bezzubosti prostřednictvím počítačem navigované chirurgie: systematické ověřování
Zeno Fabbri | Claudio Aldi
Články na podobné téma:
Snímatelné náhrady nesené implantáty: Výhody zirkonu Články
Snímatelné náhrady nesené implantáty: Výhody zirkonu

28. 11. 2017 | Protetika

Snímatelné náhrady nesené implantáty jsou výzvou...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Prodám stom.praxi Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - ordinace

Prodám stom.praxi

další inzeráty

Nejste přihlášen/a

přihlásit     registrovat