StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Dental rádio StomaTeam > Iba spokojný zubný lekár môže kvalitne ošetrovať pacientov

Iba spokojný zubný lekár môže kvalitne ošetrovať pacientov

25. 8. 2021 | Mgr. Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam

Rozhovor s prezidentem Slovenské komory zubních lékařů, MUDr. Igorem Moravčíkem

Hostem Dental Radia StomaTeam tentokrát byl prezident Slovenské komory zubních lékařů, MUDr. Igor Moravčík, který ji vede již od roku 2015.Pane prezidente, v úvodu se prezidentů profesních organizací vždy ptám na povinnost členství a počet členů. Jaká pravidla tedy platí pro zubní lékaře, kolik jich registrujete celkově a kolik členů má SKZL?

V porovnaní s Českou stomatologickou komorou jej máme čo závidieť, pretože v skutočnosti od roku 2004, kedy prebehla veľká reforma zdravotníctva, majú všetky stavovské organizácie v zdravotníctve nepovinné členstvo. Slovenská komora zubných lekárov teda na jednej strane nemá povinné členstvo a na druhej strane registruje všetkých zubných lekárov. Napriek tomu, že nemáme povinné členstvo som hrdý na to, že takmer 80 % zubných lekárov sú členmi SKZL a svedčí to aj o tom, že práca komory prináša kolegom svoje benefity. Čo sa týka registrácie, je úloha štátu prenesená na komoru a tá registruje všetkých zubných lekárov, ktorí chcú vykonávať činnosť, pretože u nás je zákonom dané, že každý zdravotnícky pracovník musí byť registrovaný v príslušnej komore. Registrovaných zubných lekárov na Slovensku máme viac ako 3800 a takmer 3000 sú aj členmi SKZL. Pokiaľ ide o zubné praxe, komora síce registruje zubných lekárov, vydáva licencie, ale samotné povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia vydáva vyšší územný celok. Objektívne bohužiaľ nemáme informácie, koľko je praxí v jednotlivých regiónoch a prehľad v tomto, žiaľ, nemá ani štát, ani koľko lekárov v jednotlivých praxiach pracuje. Už dlho teda navrhujeme vytvorenie reálnej mapy siete, pretože máme mnoho oblastí, ktoré sú nepokryté pracoviskami zubných ambulancií. Na základe tejto siete by sa mala vypracovať tzv. optimálna sieť.  Zdravotné poisťovne a územné celky by mali stimulovať zubných lekárov, aby pôsobili aj v týchto nepokrytých oblastiach.

Pokud tedy není přehled o zubních ordinacích v jednotlivých regionech, není pro pacienty problém zubního lékaře najít?
Toto problém nie je. U nás každý zmluvný zubný lekár, ktorých je asi 2100, má pridelený tzv. obvod. Každý pacient teda vie, kam má ísť a ak je problém, že daný lekár nemá zmluvu s jeho poisťovňou (máme celkom 3 poisťovne), obráti sa na ňu a tá mu odporučí najbližšieho zmluvného lekára.

Pro volební období 2019–2023 jste si stanovil hlavní body, kterými se bude SKZL zabývat. Prvním z nich je vytvoření Rady odborníků, která vypracuje odborné standardy a stanoviska k největším otazníkům stomatologické praxe a zdravotní péče. Co představuje tyto největší otazníky a daří se prosazovat nové standardy?
Rada odborníkov patrila a stále patrí medzi moje komorové priority. Momentálne je vypracovaný štatút a sú oslovené jednotlivé odborné spoločnosti. Rada by mala zastupovať jednotlivé odbory, mali by v nej byť zastúpení aj klinici, aj kolegovia z praxe. Rada by mala vzniknúť, verím, už behom tohto roka. Chceli by sme, aby sa Komora legislatívne stala odborným garantom pre odborné postupy a záväzné stanoviská vydávané ministerstvom zdravotníctva.

Štandardy sú vypracovávané na ministerstve zdravotníctva, avšak nie sú podľa predstáv Komory, pretože sú často vypracované veľmi teoreticky a prinášajú do praxe málo pozitívneho a praktického. Preto sa Komora rozhodla vypracovať odporúčané postupy pre kolegov, ktoré by prácu zjednodušili a slúžili by aj ako návod, ako interpretovať niektoré podnety zo strany úradov.

Jak se Vám v této složité „kovidové“ době daří ve spolupráci a komunikaci se státní správou, např. s Ministerstvem zdravotnictví SR? Co je nejaktuálnější téma, které v současné době řešíte?
So žiadnou vládou nebola jednoduchá komunikácia. Niekedy je v zdravotníctve viacej politiky ako by malo byť – viacej by tam malo byť odbornosti. A zárukou odbornosti sú odborné spoločnosti, ktoré by sa mali podieľať na tvorbe noriem. Bohužiaľ ani v minulosti, ani dnes sa to tak nedeje a to je problém celého legislatívneho procesu, kedy sa k nám dostávajú veci až ku konečnému pripomienkovaniu, kedy sa už veci ťažko menia. Verím, že v budúcnosti bude komunikácia lepšia.

Posledným výstupom bol plán obnovy, ku ktorému som nebol vôbec prizvaný a o zubnom lekárstve tam bohužiaľ nie je ani zmienka. Dlhodobo veľmi diskutovanou témou je ošetrenie hendikepovaných a ťažko ošetriteľných pacientov. Verím, že naše návrhy, aby sa na ošetrení podieľali kliniky a fakultné nemocnice, prejdú tak, aby títo pacienti mali dostupnosť starostlivosti zabezpečenú. Tak isto diskutujeme otázku lekárskej služby prvej pomoci, kde by mala nastať určitá reštrukturalizácia. Koncept ale ešte nepoznáme.

Dalším Vaším záměrem je zkvalitnění soustavného vzdělávání zubních lékařů. Podařilo se či daří se Vám v tomto ohledu prosadit něco nového?
Novinky by som v tomto ohľade rozdelil na dva smery. Kontinuálne vzdelávanie pre bežných zubných lekárov a certifikačné činnosti (implantológia, parodontológia a ostatné). Pripravujeme jednotnú smernicu o sústavnom vzdelávaní, kde sa snažíme systém otvoriť pre subjekty, ktoré pripravujú kvalitné vzdelávanie, ale súčasne si ako komora chceme ponechať možnosť kontroly kvality vzdelávania. Pokiaľ ide o certifikačné činnosti, vidíme najväčší problém v tom, že je obmedzená dostupnosť programov, lebo ich poskytujú iba akreditované pracoviská, ktorých je málo. Chceli by sme tento systém otvoriť, presne stanoviť podmienky a aby všetci, ktorí program splnia, mohli danú činnosť vykonávať. Veľký problém je aj v tom, že certifikáty platia celoživotne bez povinnosti ďalšieho vzdelávania. Chceli by sme, aby na udržanie certifikácie bola daná povinnosť ďalšieho vzdelávania.

Většina velkých konferencí probíhá kvůli covidu online, konají se některé menší vzdělávací akce pro zubní lékaře prezenčně?
Online akcií nebolo veľa, ale boli. Momentálne je situácia o niečo lepšia a máme plánované menšie akcie aj prezenčne, hlavne po regiónoch, pretože stále máme obmedzenia počtu účastníkov. Sú plánované na september, ale budeme sa musieť riadiť aktuálnymi opatreniami.

SKZL se jako člen FDI každoročně podílí na aktivitách kolem Světového dne ústního zdraví. Letos byly kvůli pandemii možnosti osvěty omezené. Jaké aktivity a s jakým výsledkem jste letos uspořádali?
Museli sme sa v rámci pandémie prispôsobiť a presťahovať do online priestoru, ale komora v rámci SDÚZ organizovala online aktivity, predovšetkým pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Zasielali sme dokumenty k správnemu čisteniu zubov a výžive, vytvorili sme inštruktážne video pre materské školy. Pripravujeme online hodinu v spolupráci so študentami zubného lekárstva, ktorá by mala byť interaktívna. Poskytneme priestor na webovej stránke, kde sa budú môcť školy prihlásiť a kde budú inštruktáže, výživové poradenstvo. Školy sa môžu zapojiť aj spätne, dávať otázky a pod.

Podle mých zjištění se poslední dentální veletrh na Slovensku konal v roce 2015. Proč jeho tradice zanikla, popř. uvažujete o obnovení veletrhu?
O klasickom veľtrhu nerozmýšľame. Zanikol preto, že Slovensko je pomerne obmedzený trh a posledné ročníky už nenapĺňali očakávania kolegov ani predajcov. Rozhodli sme sa preto, že pri Slovenských dentálnych dňoch budeme pravidelne robiť Dental Expo, čo sa deje už od roku 2016. Tento formát je orientovaný na lokálnych distribútorov, aby sa kolegovia stretli práve s tými ľuďmi, s ktorými pravidelne komunikujú. Má to pomerne pozitívny ohlas a myslím si, že veľtrhov v okolí je dostatok.

Pane prezidente, účastníte se (osobně či za SKZL) Pragodentu nebo dáváte přednost jiným zahraničním veletrhům?
Pragodentu som sa zúčastnil niekoľkokrát. Za posledných 16 rokov som ani raz nevynechal IDS v Kolíne, občas ešte idem do Poľska na Krakdent. Otázka je, kam tieto veľtrhy smerovať, či sa nespojiť a urobiť veľký veľtrh pre všetky menšie trhy, aby sa stále neopakovalo to isté.

SKZL pořádá Slovenské dentální dny. Jakým způsobem a s jakou účastí proběhly v loňském roce?
Minulý rok sme kvôli pandémii Slovenské dentálne dni zrušili, ako aj Dental Expo. Príprava na online priestor vyžaduje čas, teda nebola iná možnosť než zrušenie tejto akcie.

Letos budou Slovenské dentální dny probíhat online v termínu 1.–2. 10. 2021. Jakým tématům budou Slovenské dentální dny věnovány? Zvete k účasti také své kolegy ze zahraničí, tedy i z České republiky?
Tento rok sme sa poučili z minulého roku a od začiatku sme plánovali kongres online. Prvú skúsenosť sme mali s Kongresom mladých zubných lekárov na jar a myslím si, že prinesieme kvalitný obsah. Budú to dva päťhodinové bloky, jeden v piatok a jeden v sobotu. Piatok bude venovaný protetike, kde budeme mať kvalitných prednášajúcich, jedného aj z Čiech, pána doktora Martina Tomečka, a druhý bude náš pomerne známy prednášajúci pán doktor Michal Štefanatný, ktorý je víťazom Kongresu mladých zubných lekárov. Druhý deň bude venovaný endodoncii, kde sa nám podarilo zabezpečiť pána profesora Arnalda Castellucciho z Florencie, ktorý je exprezidentom Svetovej endodontickej spoločnosti, a pána doktora Blahutu, ktorý je šéfom Slovenskej endodontickej spoločnosti. Našou snahou bolo, aby témy boli pre bežnú zubnú prax. Celý kongres bude interaktívny, všetci budú online, môžu klásť otázky online v rámci diskusie. Snažíme sa pripojiť aj Dental Expo, kde predovšetkým zlatí a strieborní  partneri budú mať virtuálne stánky v prestávkach a po skončení odborného programu bude priamo možné s týmito partneri komunikovať. Veríme, že sa aj tento formát ujme.

Veľmi rád pozývam aj českých kolegov, budeme oslovovať aj iné odborné organizácie zo zahraničia (z Poľska, Rakúska, Talianska, Nemecka). Začiatkom augusta už bude finálna verzia programu, spôsobu prihlásenia, takže odporúčam sledovať našu stránku. Cena registrácie pre nečlenov bude 102 Euro. Všetko o SDD a Dental Expo 2021 spojené s registráciou nájdete na www.skzledu.sk, prípadne hyperlinkom na www.skzl.sk.

Na záver prajem všetkým zubným lekárom, aby boli spokojní, pretože verím tomu, že iba spokojný zubný lekár môže kvalitne ošetrovať pacientov.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Další články z rubriky:
Pracujeme, nestíháme a hledáme kolegy Články
audio
Pracujeme, nestíháme a hledáme kolegy

29. 8. 2023 | Dental rádio StomaTeam

Dental rádio StomaTeam vám tentokrát přináší rozhovor se zubním lékařem, který vybudoval a provozuje...

Detail příspěvku

PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie Články
video
PRAGODENT byl opět svátkem stomatologie

24. 10. 2023 | Pragodent

Dva roky utekly jako voda a tři dny na veletrhu PRAGODENT ještě rychleji...

Detail příspěvku

Ústecký Dent 2023 – 6. ročník soutěže zubních techniků Články
audio
Ústecký Dent 2023 – 6. ročník soutěže zubních techniků

25. 1. 2023 | Dental rádio StomaTeam

Mezinárodní soutěž budoucích zubních techniků v kresbě a modelaci se 17. a 18. ledna 2023 uskutečnila již pošesté...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.