StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > AKTUÁLNĚ – koronavirus > Osm způsobů, jak udržet vaši zubní ordinaci během krize s COVID-19 bezpečnější

Osm způsobů, jak udržet vaši zubní ordinaci během krize s COVID-19 bezpečnější

1. 4. 2020 | Dental Tribune International

KRIENS, Švýcarsko: Během aktuální krize spojené s COVID-19 představují stomatologické profese jednu z nejvíce ohrožených skupin. Blízký kontakt s pacienty, expozice tělním tekutinám a manipulace s ostrými nástroji zvyšují riziko přenosu infekce. Co tedy můžete udělat pro to, abyste udrželi v bezpečí sebe, vaši zubní ordinaci i vaše pacienty? Sestavili jsme seznam procedur, které můžete provádět ve své ordinaci a přispět tak k boji s jakoukoli epidemií, nejen s COVID-19.


Zatímco pro širokou veřejnost může být dostatečné mytí rukou a zachovávání odstupu, zubní lékaři musí zaujmout mnohem složitější opatření. To je dáno třemi hlavními způsoby šíření virů, které jsou všechny pro zubní ordinace relevantní:

 • šíření vzduchem – v důsledku expozice tělním tekutinám a vznikajícím kapičkám a aerosolů
 • šíření kontaktem – v důsledku kontaktu s tělními tekutinami, pacientem kontaminovanými materiály, stomatologickými nástroji a povrchy v prostředí
 • šíření přes kontaminované povrchy – koronavirus může přežívat na různých povrchách delší dobu a může kontaminovat celou vaši zubní ordinaci

Nedávná studie publikovaná v časopisu International Journal of Oral Science zkoumala způsoby, jak můžete přispět k prevenci infekce ve své zubní ordinaci a ochránit sami sebe, svůj personál a své pacienty před zbytečnou virovou kontaminací. Toto jsou nejdůležitější tipy:

Vyhodnoťte své pacienty

Prvním krokem je odhalení případů podezření na COVID-19, aby se zabránilo dlouhodobějšímu kontaktu s potenciálně nakaženým pacientem. Prověřování vašich pacientů pomocí připraveného dotazníku a přijetí adekvátních kroků na základě výsledků a tělesné teploty pacienta může chvíli trvat. Ze všeho nejdříve by se měla pacientovi změřit teplota. Důrazně se doporučuje k tomuto používat bezdotykový čelní teploměr.
Potenciální infekci může pomoci odhalit následující sada kontrolních otázek:

 1. Máte nebo jste v posledních 14 dnech měl/a horečku/zvýšenou teplotu?
 2. Trpěl/a jste v posledních 14 dnech problémy s dýcháním, jako je kašel nebo potíže při dýchání?
 3. Cestoval/a jste v posledních 14 dnech do oblastí s doloženým výskytem 2019-nCoV?
 4. Přišel/přišla jste v posledních 14 dnech do kontaktu s pacientem s potvrzenou infekcí 2019-nCoV?
 5. Přišel/přišla jste v posledních 14 dnech do kontaktu s někým, kdo se vrátil z oblastí s nedávno doloženým výskytem horečky nebo problémů s dýcháním?
 6. Byl/a jste v posledních 14 dnech v blízkém kontaktu s nejméně dvěma lidmi s horečkou nebo problémy s dýcháním?
 7. Zúčastnil/a jste se nedávno nějakého shromáždění, setkání nebo jste byl/a v úzkém kontaktu s více neznámými lidmi?

Po zodpovězení dotazníku:

 • Pokud pacient odpoví na některou z prověřovacích otázek ano a jeho/její tělesná teplota je nižší než 37,3 °C, můžete ošetření odložit na 14 dní po expozici.
 • Pokud pacient odpoví na některou z prověřovacích otázek ano a jeho/její tělesná teplota je 37,3 °C nebo vyšší, měl by být okamžitě umístěn do karantény a vy byste měli případ nahlásit infekčnímu oddělení nemocnice nebo Krajské hygienické stanici.
 • Pokud pacient odpoví na všechny prověřovací otázky ne a jeho/její tělesná teplota je nižší než 37,3 °C, můžete pacienta za zvláštních hygienických opatření ošetřit a dělat vše pro to, abyste se vyhnuli procedurám, při nichž vznikají aerosoly.
 • A konečně, pokud pacient odpoví ne na všechny prověřovací otázky a jeho/její tělesná teplota je 37,3 °C nebo vyšší, měl by být nasměrován k praktickému lékaři nebo na speciální kliniku pro COVID-19, kde se mu dostane další lékařské péče.

Zvyšte hygienu svých rukou

Přestože by hygiena rukou měla být již zaběhlým zvykem, její další zvýšení může pomoci zmírnit riziko šíření virů. Studie doporučuje zubním lékařům následující pokyny pro hygienu rukou:

 • před vyšetřováním pacienta
 • před stomatologickými procedurami
 • po dotknutí se pacienta
 • po dotknutí se okolí a zařízení, které nebylo dezinfikováno
 • po dotknutí se ústní sliznice, poraněné pokožky nebo rány, krve, tělních tekutin a sekretů

Kromě toho by měl veškerý personál věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby se nedotýkal svých očí, úst a nosu.

Zaujměte osobní ochranná opatření

Protože jsou kapičky ve vzduchu považovány za hlavní cestu šíření infekce, doporučují se ochranná opatření na třech úrovních:

 • Standardní ochrana personálu v prostředí ordinace: Jednorázové pracovní čepice, roušky a pracovní oděv (bílý plášť), ochranné brýle nebo obličejové štíty a jednorázové latexové nebo nitrilové rukavice.
 • Pokročilá ochrana stomatologických pracovníků: Doplňkový jednorázový izolační oblek nebo chirurgický oblek přes pracovní oděv kromě standardní ochrany.
 • Zesílená ochrana před kontaktem s pacienty s podezřením nebo potvrzeným COVID-19: Pokud k tomu dojde, a nemůžete se vyhnout blízkému kontaktu, je nutný speciální ochranný oblek. Není-li k dispozici, měl by se pracovní oděv překrytý jednorázovým ochranným oblekem doplnit kromě výše uvedeného ještě o nepropustné návleky na boty.

Zvažte použití výplachu úst před stomatologickými procedurami

Protože je SARS-CoV-2 citlivý na oxidaci, doporučuje se za účelem snížení obsahu orálních mikrobů ve slinách, včetně potenciálního přenosu SARS-CoV-2, aplikovat před ošetřením ústní vodu obsahující oxidační činidla, jako je 1% peroxid vodíku nebo 0,2% povidon-jod. (Mějte na paměti, že chlorhexidin, coby nejčastěji používaný výplach úst, nemusí být při likvidaci SARS-CoV-2 účinný).

Nedávné studie také naznačují, že cyklodextriny – širokospektrální antivirotika – vykazují v boji s viry slibné účinky. Výplach úst před ošetřením by tedy měl být nejužitečnější v případech, kdy nelze použít kofferdam.

Je-li to možné, použijte izolaci kofferdamem

Použití kofferdamu může podstatně minimalizovat tvorbu slinami nebo krví kontaminovaných aerosolů, zejména při použití vysokorychlostních násadců a ultrazvuku. Použití kofferdamu může snížit částice kapiček až o 70 % v dosahu 1 m od pracovního pole. Tento přínos je nyní zvláště cenný.

Používá-li se kofferdam, mělo by se při zákrocích spolu s běžným odsáváním použít i vysokoobjemové odsávání (kvůli aerosolům a stříkání). Není-li možná izolace kofferdamem, doporučuje se používat k odstraňování kazu a zubního kamene ruční nástroje, jako je CariSolv a ruční scaler, aby se co nejvíce minimalizovala tvorba aerosolů.

Reklama
 • Vyhodnoťte své pacienty

  Vyhodnoťte své pacienty

 • Zvyšte hygienu svých rukou

  Zvyšte hygienu svých rukou

 • Zaujměte osobní ochranná opatření

  Zaujměte osobní ochranná opatření

 • Zvažte použití výplachu úst před stomatologickými procedurami

  Zvažte použití výplachu úst před stomatologickými procedurami

 • Je-li to možné, použijte izolaci kofferdamem

  Je-li to možné, použijte izolaci kofferdamem

 • Využívejte protitahové násadce

  Využívejte protitahové násadce

 • Dezinfekce prostředí ordinace

  Dezinfekce prostředí ordinace

 • Řádně likvidujte svůj zdravotnický odpad

  Řádně likvidujte svůj zdravotnický odpad

Využívejte protitahové násadce

Vysokorychlostní násadec bez protitahových ventilů může nasávat a vypuzovat detritus a tekutiny. Mikroby mohou dále kontaminovat přívody vzduchu a vody u stomatologické soupravy a potenciálně tak také způsobit křížovou infekci.

Naproti tomu protitahové vysokorychlostní násadce mohou podstatně zredukovat zpětný tok orálních bakterií a virů do přívodů u stomatologické soupravy. Z toho důvodu se důrazně doporučuje, že by se v této době neměly násadce bez protitahové funkce používat, a že by se jako další preventivní opatření měly používat pouze protitahové násadce.

Dezinfekce prostředí ordinace

I když se vy ve své ordinaci snažíte, co můžete, jiní to dělat nemusí. Proto byste měli používat účinná a přísná dezinfekční opatření jak v prostředí své ordinace, tak ve veřejných prostorách. Ordinace by se měla v souladu s dostupnými bezpečnostními protokoly pravidelně čistit a dezinfikovat, a stejně tak veřejné prostory a zařízení, včetně klik u dveří, židlí, stolů a výtahů.

Řádně likvidujte svůj zdravotnický odpad

Nezapomínejte včas likvidovat svůj zdravotnický odpad, včetně jednorázových ochranných prostředků. Pytle viditelně označte a manipulujte s nimi podle požadavků pro nakládání se zdravotnickým odpadem. Také mějte na paměti, že odpad vznikající při ošetření pacientů s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 je považován za infekční zdravotnický odpad.

Nástroje a předměty pro opakované použití by se měly řádně dezinfikovat, očistit, sterilizovat a uskladnit v souladu s místními protokoly.

Ačkoli nemůže žádné z těchto opatření samo o sobě zabránit nebo vyřešit COVID-19, všechny dohromady mohou přispět k udržení vaší zubní ordinace, personálu a pacientů v bezpečnějším a zdravějším stavu – ať už virová epidemie probíhá či nikoli.

Další doporučení naleznete v naší speciální rubrice AKTUÁLNĚ – koronavirus

Přečtěte si také:
Stomatologie versus kompenzační vyhláška II

18. 5. 2021 | Věra Tautová, redakce časopisu StomaTeam

Stomatologie versus kompenzační vyhláška II Číst více >
Články na podobné téma:
Celosvětový nedostatek roušek zasahuje zubní ordinace po celém světě Články
Celosvětový nedostatek roušek zasahuje zubní ordinace po celém světě

31. 3. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

LIPSKO, Německo: Podle Australské dentální asociace může trvat rok, než bude široké veřejnosti dostupná...

Detail příspěvku

Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci Články
Základní principy při projektování prostoru pro čištění a sterilizaci

17. 4. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

Bohužel je až příliš časté, že je v již existujících nebo nově projektovaných zubních ordinací věnována jen...

Detail příspěvku

9 příspěvků a úlev, na které mají stomatologové v době koronaviru nárok Články
9 příspěvků a úlev, na které mají stomatologové v době koronaviru nárok

27. 4. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

Také už se ztrácíte v nařízeních, podporách a změnách, které nás za poslední měsíc potkaly? Udělejte...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.