Časopis

„The Terminal Dentition“

Autor: Dr. Leonello Biscaro | 29. 9. 2017

Tento příspěvek je výňatkem ze stejnojmenné knihy, ve které čtenáři naleznou 70 kazuistik pacientů s narušeným orálním zdravím, prezentovaných na téměř 2000 fotografiích. Seznámí se také s klinickou a technickou analýzou základních protetických postupů použitých při ošetření těchto pacientů i s filozofií zaměřenou na maximalizaci ergonomických aspektů a kvalitu života pacientů v průběhu ošetření. Úkolem plánování, základní úlohy dentální technologie, je nalezení cílů již v rané fázi, kterých je ošetřením reálně možné dosáhnout. Týkají se hlavně estetiky zvláště pak ve vztahu se zbývajícím chrupem a obličejem, u kterého celé plánování začíná. Zvláštní pozornost by měla být věnována analýze faktorů, které mohou dosažení cílů ošetření zabránit – mezi nimi jednomu z nejdůležitějších faktorů, kterému se často nevěnuje dostatečná pozornost: vytvoření optimálního prostoru pro zhotovení náhrady. V knize jsou vysvětleny strategie zvětšující chirurgicky a proteticky prostor dostupný pro náhradu. Mezi možné alternativy ošetření těch nejsložitějších případů patří dásňový úsměv, který vždy otestuje dovednosti zubního technika.

 

the-terminal-dentition-01.jpg

 

Plánování je intelektuální proces zahrnující integrované vyhodnocení klinických, radiologických a technických údajů, který vede ke vzniku klinického projektu řídícího praktický postup ošetření.

 

the-terminal-dentition-02.jpg

Obr. 1–5: Složitý protetický případ ošetřený pomocí multidisciplinárního přístupu. Změna tvaru a zvětšení frontálních zubů, jejich ortodontický posun a harmonizace okluzních rovin byly nejprve simulovány na diagnostickém wax-upu. Tímto technickým plánem se řídilo klinické ošetření. Zubní technik Antonello Di Felice.

 

V rámci takového projektu je u složitých protetických rehabilitací základním a ústředním prvkem technické naplánování (obr. 1–5). To vrcholí diagnostickým wax-upem a umožňuje:

  • Náhled na konečný výsledek
  • Posouzení toho, zda je či není možné dosáhnout funkčních, estetických a strukturálních cílů ošetření
  • Zjištění překážek, které by mohly zabránit dosažení daných cílů
  • Komunikaci s pacientem objasňující program ošetření a jeho alternativy
    Výroba a klinické použití diagnostického wax-upu v případech chrupu v konečné fázi existence je složité především tehdy, je-li naplánováno okamžité zavedení implantátů a jejich okamžité zatížení (obr. 6–8), a to kvůli následujícím faktorům:
  • Přítomnosti změn na zubech nebo kostech způsobených předchozími onemocněními, které často znemožňují najít použitelné srovnání
  • Stavu zbývajících zubů, který často brání ověření parametrů dosažených na wax-upu
  • Nutnosti rozhodnout, zda bude nebo nebude nezbytné změnit anatomii zbytkové kosti, aby bylo dosaženo cílů ošetření

 

the-terminal-dentition-03.jpg

Obr. 6–8: Pro tohoto pacienta byly naplánovány fixní náhrady v obou obloucích nesené implantáty. Po extrakci zbylých zubů v horním oblouku následovalo okamžité zavedení a zatížení implantátů v obou obloucích.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

 StomaTeam 5/2017

 

the-terminal-dentition-inzerce.jpgPři poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK