Časopis

SYNERGIE: kazuistiky – Případy řešené pomocí CAD/CAM

Autor: Cristian Ioan Petri | 5. 6. 2017

Žijeme ve století, v němž je nejdražší čas a technologie nám čas šetří. Protože je víceméně každá sekunda drahá a nenávratná, mohou technologie rozhodujícím způsobem ovlivnit téměř každý aspekt našich životů. Žijeme ve století rychlosti, a je proto vhodné přizpůsobit se společenským podmínkám, abychom nezůstali pozadu. Platí to pro všechna průmyslová odvětví, včetně lékařství a stomatologie. Proto se dentální technologie vlivem technologického pokroku a vývoje materiálů v posledních letech velice změnily v souvislosti se zavedením CAD/CAM technologií do laboratorní rutiny. CAD/CAM je budoucností dentálních technologií, respektive je již přítomností a nutností, něčím, co usnadňuje život, výrazně zlepšuje naše pracovní postupy a přináší výhody pacientům i spolupracovníkům. Technicko-technologická synergie je nejžhavějším současným tématem v souvislosti s každodenním dosahováním nejefektivnějších výsledků a zvyšováním produktivity.

 

 V počátcích byl CAD uzavřený systém s omezenými možnostmi, jako jsou: protetické náhrady v podobě korunek a můstků, kapny, primární teleskopy atd. Frézovací přístroje měly 3 nebo 4 osy a materiály pro frézování byly omezeny na: Cr-Co, titan, vosk, PMMA a opakní zirkon – vše velmi drahé. CAM byl omezený licencovaný software. Nyní máme možnost v CAD zhotovovat: hybridní abutmenty na implantáty, teleskopy, fazety, chirurgické šablony, superstruktury, wax-upy, attachmenty, částečné snímatelné náhrady, celkové snímatelné náhrady. Máme CNC přístroje s 5 nebo 5+ osami pro frézování v 3+2 osách nebo v 5 osách simultánně. Máme k dispozici širokou škálu materiálů, jako například: vícebarevné PMMA, e.max CAD, monolitický a vícebarevný disilikát, translucentní nebo supertranslucentní zirkon, kompozitní materiály, PEEK, PEKK, sintrovaný Cr-Co, titan a předfrézované abutmenty, a to za dostupné ceny. CAM se otevřel a pomáhá nám dnes vyfrézovat naprosto cokoli, včetně pracovních modelů. Pomalu začínáme pomocí CAD/CAM vyrábět všechny existující protetické náhrady.

Jsme však stále daleko od dosažení estetického prvku pouze pomocí technologie, protože je potřeba zásah specializovaného zubního technika, který je v této rovnici klíčovou složkou.

 

StomaTeam_3_2017_SYNERGIE-kazuistiky-01-02.jpg

Obr. 2: Počáteční situace

 

Jak se nám podaří vyřešit složité případy bez obav ze selhání? Jak máme postupovat, abychom získali přesné konstrukce? Jaký druh materiálů máme použít? Kdy, jak a kde máme použít zirkon, kovové slitiny, kompozitní pryskyřice a presovanou keramiku? Můžeme tyto materiály kombinovat? Mohu použít CAD/CAM pro jakýkoli konkrétní typ protetické náhrady? Jak zavést do své každodenní práce nové materiály? Co je první krok a jak jej udělat? To jsou v zubních laboratořích častá dilemata.

Nové materiály a technologie ovlivňují typ ošetření, který nabídneme pacientovi, ale bez dovedností, znalostí a zásahů zubního technika jsou technologie stále v podstatě bezcenné.

 

StomaTeam_3_2017_SYNERGIE-kazuistiky-03-04.jpg

Obr. 3: Vymezení náhrad a jejich modelace ve 3D

Obr. 4: Vyfrézované fazety z provizorního materiálu

 

Výkon protetického týmu závisí na mnoha vzájemně provázaných faktorech, které formují algoritmus úspěchu.

První podmínka se týká pacienta, který je vždy středem protetické rovnice. Přístup pacienta k informacím a dostupnost informací ohledně konkrétního typu protetického ošetření vytváří prostor pro budoucí základ protetického ošetření.

Druhá podmínka je dána tím, jak jsme schopni spolupracovat se zubním lékařem a využít jeho znalosti z oboru stomatologie a nakolik jsme schopni s ním efektivně komunikovat a využít čas přidělený pro vyřešení daného případu.

Třetí podmínkou jsou dovednosti zubního technika, který musí být určitým druhem umělce.

Čtvrtá podmínka je dána „spoluprací" mezi člověkem a přístrojem. Výrobci CAD/CAM mají tendenci nabízet řešení „na klíč" nahrazující zubního technika – jsem si ale jist, že je těžké nás nahradit a bude trvat dlouhou dobu, než budou technologie schopny zabrat naše místo. Do té doby, musíme hledat způsoby, jak s technologiemi spolupracovat a nalézt potřebnou synergii.

 

StomaTeam_3_2017_SYNERGIE-kazuistiky-05-07.jpg

Obr. 5: Tloušťka fazet

Obr. 6 a 7: Nasazené provizorní fazety, které dávají nahlédnout na výsledek, který je možné zvolit pro ošetření fazetami

 

CAD/CAM je technologie, která nám poskytuje přesnost a produktivitu a musíme proto znát každou součást CAD/CAM (skener, CAD software, CAM software, počítač, frézovací přístroj, motor, snímače, frézy) a související zařízení (sintrovací pec), stejně jako používané materiály (frézovací polotovary). Všechny mají své specifické vlastnosti, omezení, výhody a nevýhody.

Zakoupení CAD/CAM s nejlepším výkonem a nejlepších materiálů na trhu nestačí. Nemůžeme získat vše stisknutím tlačítka start. Přístroj vyžaduje schopného a dobře vyškoleného technika, aby byla výsledkem přesná náhrada. I když není CAD/CAM systém „továrnou na zuby", jeho největším přispěním zubní laboratoři je produktivita.

Posledním krokem úspěšného postupu je znát svůj cíl, tedy formu výsledné protetické náhrady.

 

StomaTeam_3_2017_SYNERGIE-kazuistiky-00.jpg

Obr. 13: Výroba prototypu budoucí struktury pomocí Primopattern, který nám pomůže zaslat přesné informace do frézovacího centra

 

Když si objednáváme dovolenou, díváme se na reference o místě a hotelu – vlastně se díváme na obrázky a detaily. Když si chceme koupit auto, oblečení nebo dům, chceme produkt vidět, odzkoušet si jej a získat reference. Stejně tak naši pacienti očekávají a chtějí vidět výsledek ještě před zahájením preparace zubů. Není to tak jednoduché jako se zkoušením oblečení nebo návštěvou prodejce aut, ale technologický pokrok dává týmu možnost prezentovat pacientovi navrhovanou možnost ošetření před jakýmkoli zákrokem. Pacient pak dává souhlas s určitým ošetřením zcela vědomě a návrh tvoří základní stavební kámen pro komunikaci v týmu odborníků.

Kazuistiky

Tento článek je zaměřen na ukázku různých možností použití CAD/CAM technologie, ale méně se věnuje detailům týkajícím se kroků vrstvení keramiky nebo morfologie.

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

StomaTeam 3/2017Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK