Časopis

Snímatelné náhrady nesené implantáty: Výhody zirkonu

Autor: Cristian Petri, CDT | 28. 11. 2017

Podíl pacientů s celkovými náhradami, kteří s nimi nejsou spokojeni z hlediska pohodlí a funkčnosti, je vysoký a řešením je zkombinovat tyto náhrady s retencí zprostředkovanou implantáty. Snímatelné náhrady nesené implantáty jsou výzvou jak pro zubního lékaře, tak pro zubního technika, ale mohou být komfortnější, estetickou a funkční možností ošetření bezzubých pacientů, kteří si nemohou dovolit velký počet implantátů, nebo pokud není zavedení implantátů v celém rozsahu zubního oblouku možné.

 

snimatelne-nahrady-nesene-implantaty-uvod.jpg

 

Kazustika

55letý pacient se snímatelnou náhradou v horní čelisti se rozhodl zlepšit úroveň pohodlí, estetiky a funkčnosti své protetiky.

V Evropě je populární koncept snímatelné náhrady nesené implantáty za použití Dolderova třmene – tento koncept lze rozvinout a vylepšit novými technologiemi a materiály. Příkladem moderního řešení je použití frézovaného zirkonového třmenu se dvěma kotevními prvky (attachmenty) na distálních koncích třmene, s galvanicky zhotovenou zlatou sekundární konstrukcí.

Uvedený technologický postup přináší tyto výhody: primární konstrukci třmene bez vnitřního pnutí ze zirkonové keramiky, galvanicky zhotovená sekundární část konstrukce zajistí náhradě dokonalou retenci a prostor pro terciální část konstrukce, která poskytuje funkčnost, estetiku (pryskyřičná báze a umělé zuby) a odolnost potřebnou pro snímatelnou náhradu.

Na začátku výrobního procesu potřebujeme otisk, pomocí kterého přeneseme přesnou pozici implantátů a jejich osy.

Na prvním modelu byla vyrobena otevřená individuální otiskovací lžíce a otiskovací členy byly spojeny v laboratoři pomocí světlem tuhnoucí modelovací pryskyřice Primopattern Gel (obr. 1–2).

Za účelem usnadnění nasazení otiskovacích pinů a usnadnění práce zubnímu lékaři, byl primopattern třmen rozdělen na části, čímž jsme získali individuální otiskovací šablonu (obr. 3).

 

snimatelne-nahrady-nesene-implantaty-01-03.jpg

 

Finální otisk byl sejmut po umístění otiskovacích pinů na implantáty a po znovuspojení třmenu v dutině ústní pomocí Primopattern Gel.

Prvním krokem, než budeme modelovat třmen, je určit tvar a barvu zubů, které budou použity. Ačkoli většina zubních techniků se k tomuto kroku dostane až po fázi zhotovení kotevního třmenu, v případě tohoto protokolu je velmi důležité realizovat tento krok na úplném začátku.

 

Proč jako první vybíráme tvar a barvu zubů?

Protože po rekonstrukci čelistních vztahů a jejich převodu do artikulátoru následuje zkouška zubů ve vosku. Tato zkouška probíhá v ústech pacienta a zbytek pracovního postupu se provádí poté, co pacient udělí svůj souhlas s modelem náhrady. Všechny další kroky budou provedeny na základě zkoušky zubů ve vosku.

Návrh třmenu v CAD je následně celkem jednoduchý, pokud známe přesné pozice jednotlivých zubů v náhradě. Můžeme tak umístit jednotlivé konstrukční prvky třmene do vhodné pozice a celkově tím vyloučit značný podíl případných chyb.

 

Primární konstrukce (třmen)

Nezbytná je výroba nového pracovního modelu: mistrovský model, odlitý ze sádry typu IV z otisku v individuální lžíci. V oblasti implantátů byla použita gingivální maska za účelem usnadnění přechodu v úrovni implantátu, a tudíž snadné kontroly adaptace struktur ke krčku implantátu.

Jakmile jsou zhotoveny pracovní modely a byly zaregistrovány čelistní vztahy pomocí skusových šablon, jsou všechny informace převedeny do artikulátoru.

Zuby byly postaveny podle zavedených pravidel, ale brali jsme rovněž v úvahu funkční vztahy s protilehlou čelistí, estetické požadavky pacienta a pokyny zubního lékaře. Přes zuby ve vosku byl zhotoven silikonový klíč, jak na vestibulární, tak na palatinální straně, který nás vedl při tvorbě třmenu.

Navíc, kromě výhod produktivity a přesnosti, nám CAD/CAM rovněž usnadňuje vytvoření Dolderova třmenu. Nejdříve byly upraveny standardní titanové non-hex abutmenty (obr. 4, 5), abychom získali jejich jednotnou osu nasazení a poté byly opískovány jejich části nad gingivou (obr. 6). Následovalo skenování jednotlivých upravených abutmentů, modelu a zubů ve vosku. Sken zubů ve vosku je ekvivalentem silikonového klíče, který usnadní orientaci na modelu, a tím také převedení finální práce do 3D formátu a nalezení optimální pozice třmenu. CAD knihovna obsahuje různé typy třmenů, jejich tvarů, pozic a modelačních nástrojů. Software rovněž automaticky zablokuje snahy nezkušeného uživatele o jakékoliv technologicky rizikové či nesmyslné změny v konstrukci třmenu.

Na distální konce struktury jsme umístili dva Swift ART vertikální třmeny – attachmenty z CAD knihovny, ve které lze nalézt trojrozměrné informace o zvoleném kotevním systému. Attachementy jsou automaticky umístěny v ose zavedení třmenu – jejich pozici vůči protetickému poli však lze uživatelsky upravit dle potřeby.

Zirkonová konstrukce třmenu byla vyfrézována za pomoci CAD/CAM a sintrována (obr. 7).

Za účelem zajištění přesné pozice titanových non-hex abutmentů jsme vytvořili klíč ze světlem tuhnoucího dlahovacího materiálu Primosplint (Primotec, USA) a tento klíč používali pokaždé, když bylo třeba abutmenty z modelu sejmout/nasadit (obr. 8).

Titanové abutmenty byly opískovány a přitmeleny k zirkonové struktuře za použití duálního cementu, čímž jsme získali passive-fit strukturu (obr. 9).

 

snimatelne-nahrady-nesene-implantaty-04-09.jpg

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Cristian Petri, CDT

Po zakončení studia pracoval v několika laboratořích v USA a v Německu, kde se specializoval na částečné snímatelné náhrady, teleskopy a protetiku nesenou implantáty. Pokračoval ve studiu na Danube University Krems, kde navštěvoval kurz prof. Rudolfa Slavicka. Kromě toho se účastnil kurzů vedených Masimilianem Trombinem, CDT; Achimem Ludvigem, CDT; Haristosem Girinisem, CDT; Nondasem Vlachopoulosem, CDT; Uwe Gehringerem,CDT; Thomasem Singem, CDT. Od roku 2002 vede vlastní zubní laboratoř v Kluži a od roku 2011 se zaměřuje na komplexní rehabilitace, estetiku a funkčnost.
 

StomaTeam 6/2017Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK