Časopis

Propojení úst a těla ve zdravotní péči 21. století

Autor: PR, Philips Oral Healthcare | 10. 7. 2018

Společnost Philips Oral Healthcare uspořádala pravidelné sympozium, konající se v Amsterdamu každé dva roky s řadou mezinárodně uznávaných přednášejících, zaměřené na diskusi o budoucnosti orálního a celkového zdraví.

 

KOL Symposium-TMZ-uvod.jpg

 

Dvoudenní vědecké sympozium (18.–19. června) neslo název: Propojení úst a těla ve zdravotní péči 21. století (orig. Connecting the Mouth and Body in the 21st Century Healthcare).

Během dvou dnů plných přednášek a workshopů probírali přednášející nejnovější vývoj ve vědeckých výzkumech, včetně významného posunu v pohledu na orální zdraví a změnu úlohy digitálních technologií v orální péči. Témata se týkala především problematiky cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a těhotenství.

Naše sympozium přivedlo dohromady přední zástupce oboru a umožnilo jim diskutovat provázanost celkového zdraví a orální péče. Posláním společnosti Philips je zlepšit životy 3 miliardám lidí do roku 2025, a to prostřednictvím smysluplných inovací v péči o zdraví. Díky kombinování poznatků, důkazů a učení se můžeme zaměřit na to, kam směřovat pokrok v oblasti našich digitálních řešení a platformy pro vzdělávání stomatologických odborníků, abychom jim pomohli v péči o pacienty. Ve výsledku tedy spolupracovat na dosažení lepších výsledků a zdravějšího životního stylu," uvedl Michael-John Kühne, obchodní ředitel společnosti Philips Oral Healthcare.


Nový vývoj v provázanosti orálního a celkového zdraví

Hlavní přednášející, profesor Dr. R. Bruce Donoff, děkan Harvardské stomatologické fakulty, se podělil o zkušenosti s integrací oboru orální a maxilofaciální chirurgie a péče o pacienty s rakovinou v dutině ústní v tématu „Integrace orálního zdraví do medicíny: minulost a budoucí situace". V úvodu se zabýval také historií stomatologie, její integrací do současnosti a tím, jak je potřeba záběr stomatologie změnit, aby lépe sloužila současné světové populaci, protože je nutné se zabývat úlohou vzdělávání, klinické praxe a praktických úkonů, výsledky i politikou.

 

KOL_01_Dr_R_Bruce_Donoff.jpg

Dr. R. Bruce Donoff, děkan Harvardské stomatologické fakulty

 

KOL_02_Dr_R_Bruce_Donoff.jpg

 

Dr. Niklaus P. Lang, emeritní profesor na univerzitě v Bernu, Švýcarsko, nabídl pohled na „Řízenou terapii biofilmu podle švýcarského přístupu k parodontologické péči", přičemž nové pohledy na zdraví parodontu u kardiovaskulárních onemocnění zjištěných na základě klinických studií a nejnovějšího vývoje nastínil Dr. Alvaro Marco del Castillo.

 

KOL_03_Prof_Dr_Niklaus_P_Lang.jpg

Prof. Dr. Niklaus P. Lang, emeritní profesor na univerzitě v Bernu

 

KOL_04_Dr_Alvaro_Marco_del_Castillo.jpg

Dr. Alvaro Marco del Castillo, pracuje na oddělení kardiologie v univerzitní nemocnici Ramony CajalDr. Bruno G. Loos, profesor akademického centra pro stomatologii v Amsterdamu, autor publikace „The dental office can be supportive in cardiovascular disease management" (přel.: Zubní ordinace může pomoci při managementu kardiovaskulárních onemocnění), poukázal na potřebu úzké spolupráce mezi jinými lékařskými obory a stomatologií.

 

KOL_05_Prof_Dr_Bruno_G_Loos.jpg

Prof. Dr. Bruno G. Loos, profesor Akademického centra pro stomatologii, Amsterdam

Léčba parodontitidy nevede jen ke zlepšení stavu parodontu, ale také k podstatnému zlepšení klinických parametrů kardiovaskulárního systému," řekl Dr. Loos.

Profesorka Dr. Purnima Kumar, DDS, přední výzkumná pracovnice zabývající se lidským mikrobiomem, zavedla do společné diskuze nová témata a podělila se o poznatky v přednášce nazvané „Kontrola glykémie a orální zdraví: obousměrná cesta". Dentální hygienistka Elmira Boloori, která pracuje na své soukromé parodontologické a implantologické klinice v Rotterdamu, Nizozemsko, se zabývala souvislostmi mezi parodontitidou a nepříznivými výsledky těhotenství v přednášce nazvané „Orální zdraví během těhotenství".
Zajímavý pohled na parodontitidu předložil profesor Dr. Iain Chapple v přednášce nazvané „Parodontitida a mortalita – příčina nebo náhoda?", kde sledoval parodontitidu a mortalitu na modelu chronického onemocnění ledvin. Demonstroval otázku, zda je parodontitida kauzálně spojena se systémovými onemocněními nebo zda je toto spojení čistě náhodné.

 

KOL_06_Prof_Dr_Purnima_Kumar.jpg

Dr. Purnima Kumar, DDS

 

KOL_07_Ms_Elmira_Boloori.jpg

Elmira Boloori, vystudovala dentální hygienu na Hoge school van Utrecht

 

KOL_08_Dr_Aleksandro_Grabulov.jpg

Dr. Aleksandro Grabulov, Senior Director Digital & Connected Solutions Venture Leader ve Philips Oral Healthcare

 

KOL_09_Prof_Dr_Iain_Chapple.jpg

Prof. Dr. Iain Chapple, profesor parodontologie a vedoucí fakulty stomatologie na University of Birmingham UK

 

Digitální technologie a budoucí úloha dat

Sympozium se zaobíralo i nejmodernějšími trendy a digitálními systémy dostupnými pro pacienty a zubní lékaře po celém světě. Dr. Robert Kalla, lékař se značnými zkušenostmi s digitálními systémy a managementem dat pacientů, vysvětlil, jak jsou tyto systémy pro pacienty prospěšné.
„Digitální technologie jsou již v oblasti dentálního zdraví veřejnosti považovány za skutečný nástroj," říká Dr. Nicolas Giraudeau, hlavní autor knihy „e-zdraví ve stomatologii a orálním lékařství", jenž se podělil o své znalosti o telemedicíně ve stomatologii a zubním lékařství, která přináší výhody pacientům s často omezenou dostupností zdravotní péče.

 

KOL_10_Dr_Nicolas_Giraudeau.jpg

Dr. Nicolas Giraudea

 

Opakování sympozia na stánku Philips během EuroPerio9

Společnost Philips Oral Healthcare byla zastoupena na EuroPerio9. Na stánku bylo možno navštívit workshopy a vyzkoušet si nejnovější sonický kartáček Philips Sonicare DiamondClean Smart.

Kromě toho proběhla na stánku autogramiáda nové knihy „Periodontology Made Easy" (přel.: Snadná parodontologie autorky Dr. Michèle Reners, prezidentky EuroPerio9).

 

KOL_11_Dr_Michele_Reners.jpg

Dr. Michèle Reners, prezidentka EuroPerio 9 a bývalá prezidentka Evropské federace pro parodontologii


Pro více informací o společnosti Philips Oral Healthcare navštivte naše webové stránky pro stomatologické odborníky – www.philips.cz/dentalni-pece.


Komentář Dr.med.dent Alice Kovalové-Mueller
18. a 19. júna v Amsterdame – spoločnosť Philips opäť zorganizovala perfektný kongres, priamo pred Euro Perio, s pozvanými skvelými prednášajucími. Či pohľad do budúceho digitálneho zubného lekárstva alebo nové vedecké fakty o parodontitis a systémových ochoreniach a tehotenstve – myslím, že každý účastník bol veľmi nadšený, ja určite. Skvelý bol aj workshop kde si účastníci z mnohých krajín mohli vymeniť skúsenosti a nápady ohľadom napr. vylepšenia informovanosti o starostlivosti o ústne zdravie u tehotných. Naši študenti dentálnej hygieny sa určite potešia najnovším informáciam.

Komentář MDDr. Jindřicha Charváta
V Amsterdamu se ve dnech 18.–19. června 2018 konalo sympozium: "Philips Oral Healthcare Global Symposium." Kongres se zaměřil na vliv orálního zdraví na celkový zdravotní stav. Diskutovalo se o vlivech onemocnění parodontu přes zánět a oxidativní stres na zdraví ledvin a cév v souvislosti s úmrtností, a to v přednášce od Prof. Dr. Iain Chapple: „Periodontitis & Mortality – Cause or Coincidence?" Další velmi zajímavá přednáška byla od Dr. Alvaro Marco del Castillo, který ve svém sdělení „Current state of cardiology and oral health: a case study approach" zdůraznil, že po parodontologické léčbě mimo jiné dochází ke zlepšení funkce endotelu, což vede k poklesu proteinů akutní fáze zánětu. Na zajímavou myšlenku nás přivedl i Dr. Nicolas Giraudeau, který ve své přednášce: „e-Health and telemedicine in dentistry and oral medicine: innovation for you and your patients" se soustředil na pomoc seniorům v domovech s pečovatelskou službou. Upozornil na možnost využití orální kamery pro základní analýzu stavu dutiny ústní, čímž by umožnil nejen snížit počet návštěv seniorů u zubního lékaře, ale i zlepšil možnost komunikace s pacientem před návštěvou ordinace a tím také předem naplánoval ošetření dle jeho potřeb. Sympozium nás přivedlo k zamyšlení, jak důležité je posuzovat nejen souvislosti mezioborové spolupráce v medicíně, ale i v celém komplexu lidského zdraví.

 

Další informace a klinické důkazy naleznete ve speciálním vydání “Journal of clinical dentistry” obsahujícím metaanalýzu “Porovnání účinnosti manuálních a sonických elektrických zubních kartáčků s vysokou frekvencí a amplitudou, pokud jde o zdraví ústní dutiny: metaanalýza”

 

 Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK