Časopis

Přesná reprodukce přirozeného chrupu: Celokeramické korunky ve složité frontální náhradě

Autor: Yuji Tsuzuki, Kyoto / Japonsko | 28. 11. 2017

Imitace přirozeného chrupu je při výrobě protetických náhrad tou největší výzvou. Přirozený vzhled je vždy dán celou řadou různých individuálních charakteristik, takže technika použitá k reprodukci zubů nemůže být vždy stejná. To je důvod, proč je pro nás nezbytné pozorovat, učit se a rozpoznávat jemné detaily a každý den se krok za krokem vyvíjet. Základem napodobení přírody je znalost individuálních vlastností zdravých zubů a keramických materiálů. Zvláště reprodukce světelně optických vlastností je pak výzvou, která vyžaduje hloubkové vnímání barev. K úspěšnému výsledku podstatně přispívají vlastnosti jako je odraz světla, jeho přenos a fluorescence. Pokud jde o imitaci světelně optických vlastností, základní struktura je tvořena třemi základními vrstvami: translucentní, částečně translucentní a opakní. Povrchová barva se pak nanáší na základě trojrozměrné koncepce barev. Přestože se staly, díky pokroku ve vědě v oblasti materiálů, velmi oblíbenými nejmodernější materiály (např. polychromatický oxid zirkoničitý), je v případě estetických náhrad stále nepostradatelná keramika pro vrstvení, nanášená ručně. V tomto článku budou na dvou kazuistikách prezentovány osvědčené techniky. Použity byly špičkové materiály IPS e.max® Ceram Selection Enamel a Effect spolu s praktickými barvivy a glazurou IPS Ivocolor®. Obě klinické situace se ukázaly být výzvou co se týče reprodukce světelně optických vlastností. Napodobit přírodu však možné je!

 

Kazuistika 1

presna-reprodukce-prirozeneho-chrupu-uvod.jpg

 

Počáteční situace a plán ošetření

50letý pacient utrpěl frakturu kořenů zubů 11 a 21 v důsledku nehody. Zuby nebylo možné zachránit. Po pečlivé extrakci byla zjištěna podstatná resorpce měkkých tkání. Po konzultaci se pacient přiklonil k ošetření implantáty. Předtím však bylo nutné provést zákrok na labiálních měkkých tkáních. Cílem bylo upravit gingivální obrysy tak, aby bylo možné dosáhnout perfektního výsledku i navzdory vysoké linii úsměvu (gummy smile). Vzhledem k pokročilé resorpci měkké tkáně byla zhotovena rekonstrukce frontálních zubů z keramiky modifikovaná gingivální částí, přičemž byla vzata v úvahu estetická a hygienická hlediska.

Dva horní střední řezáky zaujímají z estetického hlediska významnou pozici, protože dominance těchto zubů vyjadřuje individualitu pacienta. Kromě toho jsou střední řezáky počátečním bodem, který určuje návaznost a symetrii ostatních zubů. V tomto případě bylo z estetického hlediska důležité začlenit asymetrické frontální zuby. Dolní frontální zuby byly stěsnané a nebyly v kontaktu s antagonisty.

S ohledem na funkční integraci musely být horní frontální korunky umístěny v úzké meziodistální oblasti. Do oblasti zubů 11 a 21 byly zavedeny implantáty se zohledněním chirurgických a protetických požadavků. Po oseointegraci by měly být implantáty opatřeny spojenou šroubovanou celokeramickou náhradou (obr. 1, 2).

 

presna-reprodukce-prirozeneho-chrupu-01-02.jpg

Obr. 1: Situace po zavedení implantátů v oblasti zubu 11 a 21 po zhojení | Obr. 2: Zirkonová konstrukce – translucence konstrukce poskytuje dobrý základ pro estetickou a barevně přirozenou náhradu

 

Důležité technologické prvky

Při zhotovování celokeramických korunek se musí s velkou pečlivostí provést následující kroky:

  1. Kontrola opacity, která ovlivňuje jas
  2. Individualizace incizní hrany pomocí translucentních nebo opakních materiálů

V závislosti na opacitě materiálu základní konstrukce je možné dosáhnout vhodného jasu pomocí materiálů Deep Dentin nebo Power Dentin (IPS e.max Ceram), a to i u materiálů s vysokou translucencí. Za účelem reprodukce přirozeného odstínu zubu je důležité znát průnik a odraz světla. Podobně důležité je i zkušené vytvoření světelně optických efektů (např. fluorescence, opalescence). Zde se používají nové materiály IPS e.max Ceram SelectionEnamel a Effects. Díky této sadě materiálů je možné ještě lépe vytvořit přirozené individuální vlastnosti zubu. Obrázky 3–5 naznačují postup vrstvení.

Abychom dosáhli úplné estetické integrace implantátů, nejen s ohledem na odstín a tvar zubu, je také důležité zajistit, aby byla povrchová textura vhodně uzpůsobena prostředí dutiny ústní. Aby vypadala povrchová textura co možná nejpřirozeněji, musí se uzpůsobit jemné charakteristiky (např. povrchový lesk). Pozn.: Povrchový lesk mění odraz světla, a proto ovlivňuje odstín. Z tohoto důvodu je zásadní upravovat povrchovou texturu skutečně pečlivě. V tomto případě byl k dokončení povrchu použit systém barviv a glazur IPS Ivocolor.

 

presna-reprodukce-prirozeneho-chrupu-03-07.jpg

Obr. 3: K napodobení dásní byl použit materiál IPS e.max ZirPress G4, základní opacita korunek byla definována materiálem IPS e.max Ceram Deep Dentin A3. Dále byly technikou postupného vrstvení naneseny materiály, IPS e.max Ceram Dentin A3.5, IPS e.max Ceram Power Dentin A3.5 a IPS e.max Ceram Selection Light Absorber fog (LA fo) a Light Absorber tmavošedý (LA ta). Dosáhli jsme vytvoření úžasného kontrastu pod sklovinnou vrstvou. | Obr. 4: Dále byly za účelem imitace hloubky v krčkové oblasti zubu naneseny materiály IPS e.max Ceram Special Incisal šedý a Cervical Transpa oranžový, IPS e.max Ceram Selection Special Enamel quartz (SEqu) a IPS e.max Ceram Opal 2 (OE2). K individualizaci incizní hrany jsme použili: IPS e.max Ceram Mamelon světlý, IPS e.max Ceram Selection LA lososový, IPS e.max Ceram OE 1, IPS e.max Ceram Selection LA tmavošedý, IPS e.max Ceram Power Incisal a IPS e.max Ceram Deep Dentin (DD) BL3+OE2. | Obr. 5: Kromě toho byly mamelony naneseny přímo na labiální a linguální oblasti. K tomuto jsme použili materiál, IPS e.max Ceram DD A3 a OD oranžový, abychom docílili iluze hloubky směrem k incizní hraně (pozn.: translucence incizní hrany je určena množstvím keramiky vrstvené na labiální stranu a technikou cut-back na linguální straně). | Obr. 6 a 7: Zuby a měkké tkáně se povedlo rekonstruovat esteticky i funkčně. Keramika umožnila výbornou reprodukci odstínu s mnoha individuálními charakteristikami.

 

Výsledky

Dokončené korunky byly pomocí šroubků připevněny na implantáty a posuzovali jsme výsledek. Přirozeného vzhledu bylo, kromě dalších faktorů, dosaženo díky záměrné asymetrii zubů. Gingivální obrysy byly uzpůsobeny ideálně. Náhrada a měkké tkáně se vzájemně krásně doplňovaly. Jednalo se o náročný a složitý případ. Výsledky byly potěšující pro všechny zúčastněné. Předčily i prognózu stanovenou před ošetřením.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Yuji Tsuzuki

Ray Dental Laboratory, Takenokaido-cho Takehana, Yamashina-ku, Kyoto 607-8080 Japan

E-mail: ray710@camel.plala.or.jp 

StomaTeam 6/2017Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK