Časopis

Povzbuzující orální péče za využití motivačního rozhovoru v klinické praxi

Autor: Clive S. Friedman, DDS | Cert Ped Dent, Don Morrow, PhD. | Jennifer D. Irwin, PhD. | 5. 6. 2017

Na nedávno zveřejněné webové stránce časopisu Spectrum Dialogue, jednoho z 12 stomatologických časopisů vydávaných nakladatelstvím Palmeri Media Group, si můžete přečíst toto sdělení: „Časopis Spectrum Dialogue je distribuován zubním technikům a zubním lékařům po celé Kanadě, stejně jako zubním technikům a klíčovým stomatologům po celých USA. Časopis se zavázal k podpoře lepší komunikace mezi lékaři a laboratořemi za účelem optimalizace péče o pacienta." Nelze to vystihnout lépe a lze jen rozšířit tento „dialog" o význam lepší komunikace mezi všemi členy stomatologického týmu a lidmi, kterým poskytujeme služby.

 

Tématem tohoto článku je celá koncepce efektivní komunikace – od stomatologických týmů po pacienty. Většina z nás zná a využívá informace takového druhu, jako jsou mechanismy sebehodnocení při prvním kontaktu s pacientem, stomatologické vyšetření, diskuze o možnostech stomatologického ošetření, diskuze o nákladech, pojištění a o ukončení návštěvy. Současně si uvědomujeme, že by naše komunikace s pacientem mohla být efektivnější a má větší vliv, než by se mohlo zdát.

 

StomaTeam_3_2017_Povzbuzujici-oralni-01.jpg

 

Den v životě zubního lékaře nebo jiného člena stomatologického týmu bude mít pravděpodobně minimálně jeden moment, kdy požádáme pacienta, aby změnil své návyky ve vztahu k orálnímu zdraví. Trávíme nekonečné hodiny snahou přesvědčit naše pacienty o nutnosti zlepšit jejich orální zdraví, jejich léčebné postupy, a přesto to nakonec děláme pokaždé, když naši ordinaci navštíví – co jsme jim řekli dříve, buď zapomněli, nebo toho prostě nedbali. V podstatě nám nezbývá než předpokládat, že některý pacient přijme informaci, kterou mu podáme, a převede znalosti do nových nebo jiných, někdy i radikálně odlišných návyků souvisejících s orálním zdravím. Chtěli bychom položit řečnickou otázku: jak to funguje u vás a vašich pacientů? Co když problém s komunikací není o nespolupráci pacienta, ale o naší neschopnosti optimalizovat a maximalizovat komunikaci s pacienty? Je pak poněkud ironické, že to denně požadujeme od svých pacientů, přitom je možná načase změnit a zlepšit své vlastní komunikační návyky. Když budou členové stomatologického týmu požádáni, aby změnili své vlastní návyky, kolik z nich to ochotně udělá? Nemůžeme přebírat odpovědnost nebo být odpovědni za orální zdraví našich pacientů, stejně jako nemůžeme očekávat, že náš praktický lékař převezme odpovědnost za naše celkové zdraví. Dobrý pocit nebo zdravotní stav je osobní věcí každého a stejně tak jeho návyky. Naší prací, coby poskytovatele zdravotní péče, je nabídnout informace – se souhlasem našich pacientů – spolu s nezbytným zákrokem, který pacientovi pomůže dosáhnout požadovaného stavu pohody. Motivační rozhovor (MR) je jednou z účinných technik působících na změnu návyků, která umožňuje relativně bezproblémový přístup ke komunikaci a poskytování informací. Napomáhá také pacientům učinit rozhodnutí potřebná pro to, čeho chtějí docílit s ohledem na jejich orální zdraví ve spolupráci se stomatologickým personálem. Tento článek poskytne úvod do motivačních rozhovorů, uvede názorné příklady a bude se zabývat případy, proč MR funguje a nabídne aplikovaný úvod do specifického užívání MR v odborných lékařských praxích, jako je stomatologie. To, co zde doporučujeme je to, že užívání některých snadno naučitelných dovedností v MR může změnit a/nebo oživit způsob komunikace stomatologického týmu s jeho pacienty a zefektivnit ji. Naším hlavním záměrem je zvýšit povědomí stomatologických odborníků o potenciálu integrace MR metod do klinické praxe a jejich využití při krátkodobé i dlouhodobé péči o orální zdraví.

 

StomaTeam_3_2017_Povzbuzujici-oralni-02.jpg

 

Definice MR se liší, ale mohou být definovány takto: cílená metoda poradenství zaměřená na klienta a na konkrétní cíl, která má lidem pomoci vyřešit nerozhodnost týkající se změny zdravotních návyků vybudováním vnitřní motivace a posílením odpovědnosti. Zakladatelé MR, William R. Miller a Stephen Rollnick [1] se snažili nalézt novou metodu práce s lidmi trpícími nežádoucími návyky, především těmi, kteří byli závislí na alkoholu. Zatímco slovo „poradenství" ve vztahu k předchozí definici může ve své podstatě naznačovat, že je MR pouze pro profesionální poradce, rozhodně to není technika nebo metoda omezená na tuto profesní kategorii. Naopak, duchu a záměru MR se může naučit a využívat jej každý zdravotnický odborník, který chce docílit lepšího a efektivnějšího profesionálního vztahu se svými pacienty/klienty. Chtěli bychom vyzdvihnout část definice „vybudování motivace a posílení odpovědnosti" – v tomto případě ve smyslu cílů týkajících se orálního zdraví. MR je komunikační styl – způsob, jak pomoci pacientům ke změnám ve zdravotních návycích, které fungují a poslouží pacientovi i členům stomatologického týmu.

 

Jak vypadá úspěch pro zubního lékaře a jak pro pacienta ve 21. století?

Je jasné, že ústa jsou primární vstupní branou do zdraví každého člověka. Z širšího hlediska ale znamená příkladná péče o orální zdraví mnohem více, než pouhé ošetření zubů a dásní našich pacientů a poskytování nevyžádaných informací. Podobně, dosažení optimálního zdraví je mnohem více než techniky stomatologické léčby. Záleží na tom, kolik zubních lékařů a členů stomatologického týmu jednoznačně odpoví „ano" na tyto otázky:

  • Jste frustrováni ze skutečnosti, že pokyny udělované při každé kontrole ohledně (orálního) zdraví přijdou vniveč – máte pocit, jako byste říkali to samé pořád dokola?
  • Máte pocit, že věnujete dosažení dobrého orálního zdraví pacienta více než sám pacient?
  • Máte dojem, že když mluvíte s některými pacienty, jako by se úplně vypnuli nebo se na vás dívají, jako byste byl/a z jiné planety?

Máme velké množství informací a zkušenosti, ale zdá se, že pacienti nejsou ochotni naše rady přijímat, nevnímají jejich význam, a/nebo našich rad nedbají – dochází k jakémusi přerušení spojení. Co můžete udělat pro to, aby se komunikační spojení navázalo? Co kdybyste svůj pocit, že se svými pacienty zápasíte, změnili na pocit partnerství? Napovíme vám, že způsobem, jak toho dosáhnout, je naučit se a přijmout některé základní metody MR a způsoby, jak být ve spojení a komunikovat s vašimi pacienty.

 

Mám pár informací o ošetření. Chcete, abych se s vámi o ně podělil/a?

Zamyslete se nad otázkou v nadpisu. Jako stomatologičtí odborníci máme odborné znalosti a můžeme mít sklon nebo zvyk udělovat rady jako něco, co je předepsané a našimi pacienty žádané. Jsme trénovaní k ošetřování zubů, dásní, úst atd., stručně řečeno k opravení toho, co je špatné. V oblasti změny lidského chování a slovy lidí praktikujících MR je však důležité „odolat reflexu přikyvování" neboli tendenci poskytovat normativní, nevyžádané informace nebo rady ke změně chování. Co kdybyste místo toho každého pacienta požádali o souhlas, že se o tyto informace podělíte? Na první pohled by se to mohlo zdát neintuitivní – samozřejmě, že mé rady chtějí, to je důvod, proč zde jsou. Nicméně pokud o to nejste požádáni a/ nebo nepoužíváte tento model žádosti o souhlas s poskytováním vašich odborných informací, jak víte, že je vaši pacienti chtějí? Byla provedena řada výzkumů zabývajících se tím, co se stane s informačními letáky, které dají zdravotníci pacientům. Většina z nich letáky zahodí do prvního odpadkového koše, který uvidí po odchodu z ordinace. Znalosti nebo informace nemají účinek, pouze potenciál. Získání souhlasu k poskytnutí vědomostí je účinné. V případě výše zmiňované otázky tudíž pacient může říci: „Ne, děkuji". Budiž – je to jeho nebo její volba. Pokud však pacient řekne „ano", máte jeho nebo její pozornost a uzavřeli jste nebo významně zmenšili komunikační odstup. Z hlediska motivace a změny chování je získání souhlasu jako uvedení správného substrátu do kontaktu se správným enzymem – biologické srovnání je výstižné – je stanoven základ pro změnu chování a zahájení skutečné oboustranné komunikace. Lidé jsou více motivováni ke změně, je-li změna založena na jejich vlastním rozhodnutí – v tomto případě, na jejich „ano" – než pokud se snaží změnu zavést jakákoli autorita. [2] Stejnou hodnotu má skutečnost, že položením otázky ohledně souhlasu se zbavujeme odpovědnosti za péči o orální zdraví našich pacientů a přesouváme ji na pacienty. Nemůžeme je hlídat v dodržování našich rad, ale můžeme s nimi mnohem účinněji komunikovat, víme-li, co potřebují a co jsou ochotni vyslechnout a/nebo udělat v péči o své orální zdraví v rámci partnerství se stomatologickým týmem.

 

Podpora zdraví je proces umožňující lidem zlepšit své zdraví a zvýšit kontrolu nad ním (Světová zdravotnická organizace)

To nás přivádí ke klíčovému rysu optimální péče o orální zdraví. Péče o orální zdraví je stejně tak o péči o sluch, jako o péči o dutinu ústní. Nemůžeme očekávat, že u našich klientů pozitivně zapůsobíme, a budeme s nimi pracovat v partnerském vztahu, pokud jim nebudeme naslouchat a neukážeme jim, že skutečně nasloucháme. Skutečné naslouchání je obrovskou a nedílnou součástí snahy umožnit pacientům zlepšit své zdraví a zvýšit kontrolu nad ním. Lidé potřebují pozornost v tom, kdo jsou a co zažívají a z větší části znamená věnovat někomu pozornost, použít nejprve uši předtím, než budou reagovat vaše ústa. Vezměme si několik příkladů týkajících se dopadu nenaslouchání ve srovnání s nasloucháním. Rodič přijde se svým dítětem a řekne členovi stomatologického týmu: „Opravdu se moc bojíme bolesti, proto jsem řekl synovi, že byste mu neublížili velkou jehlou." Jednou z běžných, velmi reaktivních, nenaslouchajících reakcí člena stomatologického týmu může být: „To se vám zde nestane, jsme velice opatrní" (ukázkový příklad „reflexu přikyvování"). Zatímco záměrem může být uklidnění, dopad je ten, že pacientovi/rodiči není věnována pozornost a rozhodně mu není nasloucháno. Přemýšlivější reakcí s individuální pozorností by mohlo být: „Vidím, že se bojíte. Čeho? Co by pomohlo?" Druhou odpovědí bereme na vědomí strach pacienta, ptáme se, čeho se bojí (a vyslechneme odpověď) a poté se zeptáme, jak by se mu dalo pomoci. Účinek na pacienta je naprosto odlišný. Místo pocitu zamítnutí nebo určitého přehlížení v případě reaktivní reakce, zahrnuje přemýšlivější, skutečně naslouchající reakce pacienta do partnerského vztahu se stomatologickým týmem, který se tak může ubírat cestou k vybudování důvěry.

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

StomaTeam_3_2017_Povzbuzujici-oralni-Dr-Don-Morrow.jpg

Dr. Don Morrow je profesorem na škole kineziologie (School of Kinesiology, Faculty of Health Sciences) na Western University Canada. Oblasti specializací jeho výzkumu a výuky zahrnují: motivační rozhovory a životní coaching ve vztahu ke změnám chování souvisejícím se zdravím, alternativní/doplňková nebo integrativní medicína.

E-mail: donmor@uwo.ca WUC Research

Web: works.bepress.com/donald_morrow
StomaTeam_3_2017_Povzbuzujici-oralni-Dr-Jennifer-Irwin.jpg

Dr. Jennifer Irwin je mimořádnou profesorkou na Fakultě zdravotnických věd, School of Health Studies, Western University Canada. Oblasti její specializace zahrnují: motivační rozhovory a životní coaching ve vztahu ke změnám chování souvisejícím se zdravím.


E-mail:
jenirwin@uwo.ca WUC Research
Web:
works.bepress.com/jenniferirwin

StomaTeam_3_2017_Povzbuzujici-oralni-Dr-Friedman.jpg

Dr. Friedman je absolventem University of Witwatersrand South Africa a má specializaci v oboru dětské stomatologie z University of New Orleans. Je diplomatem American Board of Pediatric Dentistry a členem ADPD (Academy Dentistry for Persons with Disability) a od roku 1981 provozuje na plný úvazek klinickou praxi. Dr. Friedman publikuje a hojně přednáší na národní i mezinárodní úrovni se zvláštním zájmem v oblasti řízení rizik, raný dětský zubní kaz, motivační rozhovory, speciální potřeby a chování. Dokončil rozsáhlou spolupráci v aktivním vedení vzdělávacího programu „Co-Active® Leadership Institute“ a zapojuje se do řady workshopů týkajících se orálního zdraví, řízení rizik a motivačních rozhovorů.

E-mail: clive@dentistryforkids.ca

Web: www.dentistryforkids.ca

 

 

StomaTeam 3/2017Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK